21-05-17

Robots en klimaat maken einde aan globalisering

Robots en de strijd tegen de klimaatverandering kunnen mogelijk een einde maken aan de globalisering. Die boodschap staat in het boek ‘From Global to Local: the Making of Things and the End of Globalisation’ van auteur Finbarr Livesey, professor industriële organisatie aan de Cambridge University. Er is gedurende decennia aangegeven dat de globalisering een kracht was die onmogelijk kon worden gestopt, maar dat blijkt volgens Livesey niet met de werkelijkheid overeen te stemmen.Hij ziet op dit ogenblik al de eerste signalen die het nakende einde van een geglobaliseerde economie zouden aangeven.

“Technologie en politieke veranderingen hebben een belangrijke impact op de economie,” zegt Finbarr Livesey. “Terwijl de digitale globalisering volop bloeit, kan al een cruciale verschuiving worden opgemerkt in de productie en distributie van goederen. Wereldwijde voorraadketens krimpen in, want steeds meer bedrijven starten met experimenten om de productie dichter bij het hoofdkwartier te brengen. Robots worden immers goedkoper dan buitenlandse arbeidskrachten, terwijl de bekommernis over de klimaatverandering en de volatiele markten van de fossiele brandstoffen eisen dat de ecologische voetafdruk wordt verkleind. De consument verwacht bovendien gepersonaliseerde producten die onmiddellijk kunnen worden geleverd.”

Verwezen wordt naar een recente enquête bij vijfhonderd ondernemingen, waaruit bleek dat meer dan de helft van de ondervraagde bedrijfsleiders de productie vanuit China weghaalt. Professor Livesey benadrukt trouwens dat regionalisme nooit is verdwenen. In Azië en Noord-Amerika wordt immers 50 procent van de productie in de eigen regio geconsumeerd. In Europa loopt dat zelfs op tot 70 procent. De auteur waarschuwt wel dat deze verschuivingen niet als een succes van het protectionisme mogen worden geroemd. “De terugkeer van de productie naar landen met een hoge kostenstructuur zal immers niet gepaard gaan met een evenwaardige recuperatie aan arbeid,” benadrukt hij.

Lees Verder

 

 

14:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering |  Facebook |

02-04-14

Globalisering heeft twee duidelijke clusters van landen gecreëerd

De globalisering heeft van de wereld weliswaar een betere en meer gelijkwaardige plaats gemaakt voor grotere groepen mensen dan enkele decennia geleden, maar heeft ook gestalte gegeven aan twee duidelijk gedefinieerde werelden van arme versus rijke landen. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan de Universitad de Cantabria in Spanje naar de verdeling van welzijn door de globalisering tijdens de laatste drie decennia. De intensiteit waarmee het welzijn is toegenomen, verschilt volgens de onderzoekers van land tot land. Daarbij wordt een cluster opgemerkt van de minst ontwikkelde landen in vooral de Afrikaanse Sub-Sahara en wordt anderzijds ook een groep hoog ontwikkelde landen geïdentificeerd.

“Onderzoek van de Verenigde Naties toont aan dat de algemene inkomensongelijkheid tussen de verschillende landen met minder dan 10 procent is gedaald,” zeggen de onderzoekers Vanesa Jordá en Jose María Sarabia, docenten economie aan de Universitad de Cantabria. “Door de zogenaamde armoedeval hebben arme landen het bijzonder moeilijk om in de concurrende wereldmarkt aan belang te winnen. De vooruitgang wordt belemmerd door problemen met het verwerven van voorraden en diensten, waardoor het voor deze landen moeilijk wordt om toegang te krijgen tot de wereldmarkten. Bovendien worden buitenlandse investeringen vooral geconcentreerd in olieproducerende regio’s.”

“In elke regio kunnen dan ook leidende landen worden geïdentificeerd die er wel in slagen om deze obstakels te overwinnen, waardoor ze een hogere graad van ontwikkeling kunnen bereiken dan hun buurlanden,” benadrukken Jordá en Sarabia. “De beste resultaten van de globalisering konden worden teruggevonden in het onderwijs, waar de ongelijkheid met 64 procent kon worden teruggeschroefd. Dat is vooral te danken aan de grotere inspanningen die in de ontwikkelingslanden de voorbije veertig jaar zijn gedaan om het onderwijs te ondersteunen. Vooral in Azië kon daarbij een duidelijke vooruitgang worden opgemerkt.”

“Op gebied van gezondheid konden er tijdens de jaren negentig daarentegen geen echte vorderingen worden geboekt,” wordt er opgemerkt. “Het voorbije decennium kon daarin echter wel een verandering worden opgemerkt, dankzij de vooruitgang in gezondheidstechnologie en de toegang tot geneesmiddelen. Onder meer daardoor kon een belangrijke verbetering worden opgemerkt in onder meer de aanpak van aids, tuberculose en malaria. Concluderend kan echter gesteld worden dat de globalisering in de meeste landen weliswaar een aantal aspecten van het welzijn heeft bevorderd, maar een aantal andere naties is er door barrières op het gebied van gezondheid en inkomen niet in geslaagd om daarvan de vruchten te plukken.”

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering |  Facebook |

03-02-13

Globalisering biedt vaak ontsnappingsmogelijkheden uit keurslijf levensstijl

De globalisering biedt individuen de mogelijkheid om gemakkelijker te ontsnappen aan de beperkende normen in hun thuisland. Tegelijkertijd maakt die emigratie het onderscheid ook veel duidelijker. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Gothenburg in Zweden over de creatieve context van Williamsburg in Brooklyn in New York. De onderzoekers stellen dat een terugkeer naar de oorspronkelijke cultuur niet evident is, aangezien een aantal normen en banden zullen zijn opgegeven.

Lees Verder

18:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering |  Facebook |

19-05-12

Globalisering begint bij de eerste verbindingsweg

De globalisering begint bij de eerste verbindingsweg. Dat zegt Sander van der Leeuw, wetenschapper aan het Global Institute of Sustainability van de Arizona State University. De modernisering van geïsoleerde dorpen leidt volgens Van der Leeuw tot een verandering in de menselijke informatiestromen die niet alleen de sociale structuur van de gemeenschap afbreken, maar zorgt ook voor een ingrijpende verandering in de lokale economie en het landschap. Wegen brengen dorpen volgens Van der Leeuw in de moderne wereld, wat is essentie een proces van globalisering is.

Sander van der Leeuw onderzocht de impact van de wegenaanleg na de tweede wereldoorlog in Epirus, een regio met landelijke dorpen op de grens van Griekenland en Albanië. "Oorspronkelijk was het informatie-netwerk in die hechte gemeenschappen geconcentreerd op het dorp, wat tot een bijzonder homogene informatie-pool leidde," aldus de wetenschapper. "Naarmate er echter wegen werden aangelegd, werden ook nieuwe banden gelegd met de bevolking van een grotere stad in de buurt. Dat veranderde de ideeën en werden elementen uit de stad naar de dorpen gebracht."

Onder meer bleek dat het centrum van het dorpsleven zich van de heuveltop naar de vallei verschoof. "Daardoor was de bevolking minder aanwezig in de heuvels en hadden geiten minder tijd om jonge planten en bomen kort te houden," merkt Van der Leeuw op. "Daardoor veranderde het landschap van de heuvels tot een dicht en ondoordringbaar bos. Bovendien zorgde de migratie van jongeren naar de stad ervoor dat er minder herders overbleven. Uiteindelijk werden schapen en geiten vervangen door varkens, waarvoor immers geen herders noodzakelijk zijn."

"Het openen van wegen naar de buitenwereld heeft een enorme impact op de maatschappij en vegetatie," voert de wetenschapper aan. "Door een dorp te verbinden met een wereldwijd systeem, wordt een complete samenleving veranderd."

Lees Verder

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering |  Facebook |

13-01-09

Globalisering leidt niet tot wereldwijde merken

cocacolavietnamOndanks de globalisering leeft de mens nog altijd in een heel lokale wereld. Dat zegt Nigel Hollis, chief global analyst bij het marktonderzoeksbureau Millward Brown, in zijn boek 'The Global Brand'. Er bestaat volgens hem dan ook geen enkel wereldwijd merk. Zelfs grote spelers hebben volgens Hollis zwakke plekken in hun globale strategieën. Uit een database die Millward Brown heeft opgesteld met meer dan tienduizend merken, is volgens Hollis slechts 3 procent aanwezig in zeven of meer landen. Lokale merken vertegenwoordigen dan ook nog altijd het overgrote deel van de consumentenbestedingen. Van een homogene wereld is volgens Nigel Hollis helemaal geen sprake. Bedrijven die wereldwijd willen gaan, moeten volgens Hollis eerst het lokale terrein veroveren.

"Er is al veel inkt gevloeid over de steeds kleiner wordende wereld, waarbij mensen uit de hele wereld dezelfde kledij dragen, met dezelfde auto's rijden en naar dezelfde bioskoopfilms kijken," schrijft de Amerikaanse krant The International Herald Tribune. "Maar Nigel Hollis betoogt in zijn boek 'The Global Brand' dat er juist een tegenovergestelde beweging aan de gang is. Betere transportverbindingen en moderne communicatiemiddelen brengen volgens Hollis mensen inderdaad wel dichter bij elkaar, maar in plaats van meer op elkaar te gaan gelijken, zijn ze er meer dan ooit op gebrand om hun verschillen te benadrukken. Marketeers die een wereldwijd merk willen uitbouwen, doen er goed aan om daar rekening mee te houden."

Coca-Cola wordt door velen bestempeld als het prototype van een wereldwijd merk. Maar ook dat klopt volgens Nigel Hollis niet met de werkelijkheid. Zo moet Coca-Cola in India bijvoorbeeld grote concurrent PepsiCo laten voorgaan. "Ook McDonald's, nog een merk dat als een voorbeeld van een globale speler wordt getypeerd, beseft dat zijn producten en marketingactiviteiten aangepast moeten worden om te passen in de lokale smaak," stipt Hollis aan. De analist zegt te vrezen dat vele bedrijven door de economische crisis geneigd zijn om wereldwijd eenvormige producten op de markt te brengen. Sommigen kunnen daar volgens hem in slagen, maar anderen moeten daar heel voorzichtig mee zijn.

"Sectoren zoals technologie en consumentenelektronica zijn het best geplaatst om wereldwijd te denken," voert hij aan. "Hun aanbod is minder cultuur-gevoelig dan de producten van bijvoorbeeld producenten van voeding en lichaamsverzorgingsmiddelen. Deze laatsten zijn trouwens altijd al minder voorstander geweest van een wereldwijde aanpakt. Zo verkoopt Unilever dezelfde deodorant in verschillende werelddelen onder een verschillende naam. Guinness haalde enkele jaren geleden in Afrika groot succes met een campagne die niets te maken had met de Ierse roots van het bier, maar draaide rond actiefilms met een Jamaïcaanse acteur als held. Ook autoproducenten geven er de voorkeur aan om hun wagens met compleet lokale campagnes te promoten."

16-08-08

Ook malware begint aan globalisering

malwareZelfs de beste populaire antivirusprogramma's herkennen maar ongeveer de helft van de actieve malware op internet. De kans op besmetting bij een bezoek aan een geïnfecteerde website is dan ook groot. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Cyveillance, gespecialiseerd in onderzoek naar online beveiliging. Daarnaast blijkt dat malware nog altijd in hoofdzaak afkomstig is uit China en de Verenigde Staten, maar er wordt aan toegevoegd dat hun gezamenlijke aandeel aan het afnemen is, wat volgens de onderzoekers wijst op een internationalisering van het probleem.

Uit het onderzoek bleek dat het antivirusprogramma van Sophos 55 procent van de malware wist te ontdekken. Andere populaire programma's deden het volgens de onderzoekers nog veel minder goed. Zo kwam Kaspersky volgens Cyveillance amper aan 35 procent, nog één procent beter dan McAfee. Verder bleek uit het onderzoek dat China het land van herkomst is voor 24 procent van alle malware, gevolgd door de Verenigde Staten met 20 procent. Eerder bleek dat hun gezamenlijk aandeel nog 64 procent was.

"Volgens Cyveillance wijst dat er op dat malware steeds meer een wereldwijd probleem is," aldus het magazine Nu.nl. "Dat maakt het voor autoriteiten moeilijker om de daders aan te pakken. Ook phishing - het onderscheppen van waardevolle persoonlijke informatie - wordt een internationaler verschijnsel. Nu worden ook bedrijven uit het Midden-Oosten en Zuid-Amerika het slachtoffer van phishers, al blijven die zich volgens de onderzoekers nog altijd wel vooral richten op Europa en Noord-Amerika. Vooral banken en andere financiële instellingen vormen daarbij de belangrijkste doelwitten."

16:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, globalisering, malware |  Facebook |

21-05-08

Globalisering mag niet afgeremd worden

Globalisering is een onvermijdelijk proces dat niet door politiek protectionisme beperkt moet worden. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van The Economist Intelligent Unit bij topmanagers. Van de ondervraagde managers zegt 54 procent van globalisering gebruik te maken om het rendement van zijn bedrijf te verhogen. Verder zegt 46 procent actief te zijn op buitenlandse markten en 41 procent tracht de globalisering van hun onderneming te bevorderen.

“Protectionisme en economische stagnatie kunnen de globalisering mogelijk vertragen, maar nooit doen stoppen,” aldus de onderzoekers. “Dat vinden de managers een goede zaak, want het proces heeft volgens 72 procent een positief effect op hun onderneming. Globalisering maakt het volgens immers mogelijk om de verkoop op te drijven, een grotere naambekendheid te verwerven en nieuwe markten te betreden.

De globalisering zorgt wel voor een grotere mobiliteit op de arbeidsmarkt. Dat wordt vooral door Noord-Amerikaanse managers als een negatief aspect bestempeld. Daarbij wordt gesteld dat het vasthouden van talent problematisch wordt. De Europese manager is vooral bezorgd over de financiering, de uitbreiding naar nieuwe markten en de toename van het aantal concurrenten.

09:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering, management |  Facebook |

01-06-07

Negatieve gevolgen globalisering overdreven

De negatieve gevolgen van de globalisering worden overdreven. Dat leiden een aantal leden van de Europese Commissie af uit het feit dat er nauwelijks aanvragen zijn voor het Europese globaliseringsfonds. Dat heeft een reserve van een half miljard euro aangelegd voor Europeanen die werkloos zijn geworden doordat hun baan naar een land met een lage loonkost is verdwenen.

Het globaliseringsfonds werd in december vorig jaar ingesteld. Gevreesd werd dat talrijke Europeanen het slachtoffer zouden worden van globalisering naarmate steeds meer fabrieken naar Azië zouden worden verplaatst. Met de oprichting van het globaliseringsfonds wou de Europese Unie tonen voorstander te zijn van een vrije markt, maar tegelijkertijd oog heeft voor de negatieve gevolgen van deze trend.

Vooral Frankrijk was voorstander van het compensatiefonds. Onder meer Groot-Brittannië en Nederland hadden echter hun bedenkingen. Ze wezen erop dat landen als China en de Verenigde Staten kozen voor een strategie om nieuwe producten te lanceren en nieuwe markten te exploreren, terwijl Europa koos voor een defensieve houden. De toenmalige Franse president Jacques Chirac verweet hen echter dat ze het Europese sociale model op de helling wilden zetten.

Tot op dit ogenblik zijn er bij het globaliseringsfonds slechts twee aanvragen gedaan. Arbeiders van Peugeot Citroën en Renault vroegen vier miljoen euro omdat ze hun baan verloren nadat hun directies hadden besloten gedeelten van de productie naar Azië te verplaatsen.

12:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: globalisering |  Facebook |