18-08-09

Water is belangrijkste milieuprobleem van de wereld

Water vormt het belangrijkste milieuprobleem van de wereld. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van het bureau GlobeScan. Daarbij blijkt dat de ondervraagden water een belangrijker milieuprioriteit vinden dan luchtvervuiling, de uitputting van grondstoffen, het verlies aan biotopen en de klimaatverandering. Vooral watervervuiling wordt daarbij als een groot probleem bestempeld, van dichtbij gevolgd door een tekort aan drinkbaar water. GlobeScan voert daarbij aan dat het onderzoek uitwijst dat de bezorgdheid over de waterproblematiek wereldwijd in de publieke opinie een kritisch niveau heeft bereikt. Jaarlijks zouden over de hele wereld vijf miljoen mensen sterven aan de gevolgen van een gebrek aan veilig drinkwater.

Uit het onderzoek blijkt dat 93 procent van de ondervraagden van mening is dat watervervuiling een probleem vormt. Daarbij zegt 72 procent dat de toestand bijzonder ernstig is. Bovendien zegt 91 procent dat een tekort aan drinkbaar water een probleem vormt. Daarbij heeft 71 procent het over een bijzonder ernstige situatie. De ondervraagden merken daarbij op dat de regeringen mee de grootste verantwoordelijk hebben ervoor te zorgen dat er zuiver water beschikbaar is. Volgens 78 procent zal het oplossen van het drinkwaterprobleem een belangrijke hulp vergen van bedrijven. "Daarmee wordt aangegeven dat partnerships een belangrijke pijler vormen om het wereldwijde probleem van drinkbaar water aan te pakken," merken de onderzoekers op.

De onderzoekers stellen wel dat in de verschillende regio's een andere invalshoek kan worden vastgesteld tegenover het probleem. In Mexico is men vooral bezorgd over een gebrek aan water voor de landbouw, terwijl men in India vooral vreest voor de hoge prijs van drinkbaar water. Opvallend is dat Mexicanen de problemen van watervervuiling en waterschaarste het meest acuut noemen, maar tegelijkertijd ook het meest vertrouwen hebben dat de problemen zullen kunnen worden opgelost. Verder blijken in alle landen meer dan de helft van de respondenten van mening te zijn dat hun regering de bevoorrading met zuiver water moet garanderen, maar over de persoonlijke verantwoordelijkheid lopen de meningen ver uiteen. In Mexico vindt 76 procent dat ook het individu verantwoordelijkheid draagt, maar in China is dat amper 30 procent.

16:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: water, milieu, globescan |  Facebook |