01-10-11

Motivering schenkingen diverser dan gedacht

De motiveringen om schenkingen op te nemen in een erfenis blijken veel diverser te zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Center on Philantropy aan de Indiana University. Er wordt aan toegevoegd dat een identificatie met het goede doel vaak een cruciale motivatie vormt om een schenking te overwegen, terwijl onderzoek daar in het verleden volgens de onderzoekers weinig aandacht aan heeft besteed.

De onderzoekers merken op dat er in de Verenigde Staten elk jaar een bedrag van 23 miljard dollar wordt geërfd. Er wordt aan toegevoegd dat schenkingen 10 procent van de inkomsten van goede doelen vertegenwoordigen. Toch blijkt slechts 8 procent van de Amerikaanse bevolking in zijn erfenis een schenking te doen. Dat cijfer is volgens de onderzoekers meer dan een eeuw nagenoeg onveranderd gebleven.

"De motivaties achter schenkingen zijn veel gevarieerder dan men denkt," merkt onderzoeksleider Adrian Sargeant op. "Onder meer een gebrek aan behoefte binnen de eigen familie kan tot schenkingen aanzetten, maar sommige mensen willen met dergelijke initiatieven ook eeuwig voortleven, terwijl anderen bewust een verschil willen maken. In een aantal gevallen zitten achter schenkingen ook kwaadaardigheid. Tot nu toe werd aan het fenomeen van identificatie echter bijzonder weinig aandacht geschonken."

16:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: erfenis, goede doelen, schenking |  Facebook |

09-07-11

Nederland meest vrijgevige donateur van Europa

Nederlanders zijn de meest vrijgevige donateurs van Europa. Dat is de conclusie van een rapport van het onderzoeksbureau GfK Verein en de zakenkrant The Wall Street Journal. Daarbij wordt opgemerkt dat twee op drie Nederlanders een donatie doen voor een goed doel. Het Europees gemiddelde ligt slechts op één derde. Op de tweede plaats staan Groot-Brittannië en Zweden, waar de helft van de bevolking aan goede doelen zegt te schenken. Helemaal onderaan de rangschikking staat Duitsland. Daar zegt slechts 20 procent aan goede doelen te schenken.

Er wordt wel opgemerkt dat Duitsers sneller geneigd zijn dan andere Europeanen om een gedeelte van hun tijd te besteden aan goede doelen. Bovendien zegt 13 procent van de Duitsers ook goederen zoals kledij of geld te schenken aan liefdadige projecten. Op Europees vlak is dat slechts 10 procent. Toch geeft nagenoeg de helft van de Duitsers toe geen enkele inspanning te doen voor goede doelen. Daarbij zegt 35 procent zich dat niet te kunnen veroorloven, terwijl 14 procent toegeeft geen interesse te hebben.

Uit het onderzoek blijkt dat in Groot-Brittannië en Zweden 22 procent van de donateurs tussen 200 euro en 500 euro per jaar schenken. In Duitsland is dat amper 11 procent. Er wordt wel opgemerkt dat slechts 4 procent van de Europeanen meer dan 1.000 euro per jaar schenkt aan goede doelen. In de Verenigde Staten stijgt dat tot 17 procent. De onderzoekers merken op dat Europeanen vooral willen schenken aan projecten voor kinderen (40 procent), armoede (34 procent) en gezondheidsonderzoek (26 procent).

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goede doelen |  Facebook |

20-09-10

Goede doelen spreken grootste gedeelte consumenten aan

Goede doelen kunnen rekenen op de medewerking van 83 procent van de consumenten. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Cone. Daarbij wordt opgemerkt dat consumenten weliswaar hun bestedingen in vele sectoren terugschroeven, maar nog wel bereid zijn om bedrijven en adverteerders die goede doelen ondersteunen, financieel te helpen. Wanneer prijs en kwaliteit gelijk zijn, zullen de meeste consumenten volgens de onderzoekers kiezen voor een product of bedrijf dat een goede doel ondersteunt. Er wordt aan toegevoegd dat de ondersteuning van goede doelen ook een impact heeft op de keuze van betrekkingen en investeringen.

13-12-07

Nederlanders doneren recordbedrag

Nederlanders hebben het voorbije jaar voor het eerst meer dan één miljard euro gedoneerd aan goede doelen. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Nederlandse Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Deze evolutie is volgens het rapport vooral te danken aan een hogere opbrengst bij de collectes en doordat meer mensen een goed doel in hun testament hebben opgenomen.

Bij het Nederlanse Centraal Bureau Fondsenwerving zijn 705 goede doelen aangesloten. “Zij haalden het voorbije jaar in totaal 1,086 miljard euro op,” aldus de krant De Telegraaf. “Dat is een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar voordien. Ook kregen de organisaties meer overheidssubsidie. Ook hebben de goede doelen de kosten voor fondsenwerving weten te drukken. De jaren voordien namen die steeds toe.”

Goede doelen die vorig jaar het meest ophaalden zijn onder andere KWF Kankerbestrijding, Plan Nederland, Unicef, het Rode Kruis, de Hartstichting en het Wereld Natuur Fonds. Ook vorig jaar werd weer meer opgehaald met de collectebus. Ook daar behoorde KWF Kankerbestrijding tot de meest succesvolle inzamelaars met een totaalbedrag van 8,8 miljoen euro. Met de collectebussen werd in totaal 58 miljoen euro ingezameld.

10:46 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goede doelen, nederland |  Facebook |