20-04-10

Thuli Makama wint Goldman-milieuprijs

De advocate Thuli Makama uit Swaziland heeft de Goldman Environmental Prize ontvangen voor het aan de kaap stellen van de moorden op verdachte stropers. De daders waren parkwachters. Thuli Makama stelde met haar actie een eind aan het geweld te willen maken en te willen bereiken dat stropers op een legale manier gerechtelijk vervolgd zouden worden. De wetgeving van Swaziland laat het geweld van parkwachters toe om de strooppraktijken te bestrijden. Thuli Makama, hoofd van de milieugroepering Yong Nawe, stelde dat vooral in privé-reservaten parkwachters misbruik maakten van hun macht en overdreven geweld gebruiken. Makama voegde er aan toe dat sommige stropers tot in hun woning worden achtervolgd en daar worden ontvoerd, waarna ze worden gemarteld en uiteindelijk vaak ook worden vermoord.

"Thuli Makama vertelde dat ze tijdens research voor een documentaire over lokale gemeenschappen minstens twintig gevallen ontdekte van verdachte stropers die waren gedood of verminkt," aldus BBC News. "Maar ze voegde er aan toe dat de daders vaak niet meer hadden misdreven dan occasioneel een antiloop of een wrattenzwijn hadden gedood in een beschermd gebied. Volgens Makama hadden de meesten het vlees nodig om te kunnen overleven. Ze voegde er aan toe dat mensen worden gedood omdat ze een kleine impala hadden gevangen." Andere partijen merken echter op dat georganiseerde misdaadbendes goed uitgeruste en zwaar bewapende stroop-acties ondernemen. Ted O'Reilly, hoofd van de Big Game Parks, stelt dat zijn parkwachters binnen de stroopwetgeving van Swaziland werken en vaak zelf grote risico's lopen.

Ted O'Reilly voegde er aan toe dat ook vele parkwachters door stropers werden vermoord. Thuli Makama houdt echter vol dat verdachte stropers moeten worden gearresteerd en voor de rechter moeten worden gebracht. "Het plegen van een misdrijf mag niet betekenen dat men ter plaatse wordt berecht, veroordeeld en geëxecuteerd," merkt ze op. Makama krijgt voor haar Goldman Environmental Prize een geldbedrag van 150.000 dollar. De Goldman Environmental Prize wordt vaak de nobelprijs voor het milieu genoemd. De helft van de bevolking van Swaziland leeft in armoede, terwijl het koninkrijk een bijzonder populaire bestemming is geworden voor safari's en grote jachtpartijen. Ted O'Reilly wordt bestempeld als de vader van de milieubeweging in Swaziland, maar de gewelddadigheid van zijn parkwachters heeft al heel wat controverses opgeroepen.