02-08-09

Nieuw beschermingsplan voor ansjovis Golf van Biskaje

Anchovy_bigDe Europese Commissie heeft een plan voorgesteld om de ansjovis-populatie in de Golf van Biskaje op peil te houden nadat de soort zich heeft hersteld. De ansjovis-vangst in de Golf van Biskaje werd vier jaar geleden verboden omdat de populatie van de soort tot gevaarlijk lage niveaus was teruggevallen. De Europese Commissie zegt dat het ansjovis-bestand ook nu nog altijd bedreigd wordt en geen tekenen van herstel vertoont. Het verbod zal pas opnieuw worden opgeheven wanneer het aantal kuitschietende exemplaren opnieuw tot boven de 24.000 ton is uitgestegen. Het is nog lang niet gegarandeerd dat die kaap tegen de zomer van volgend jaar zal worden gehaald.

"De Europese Commissie hoopt dat een nieuwe managementsysteem, dat beter verankerd zou moeten zijn in wetenschappelijk advies, de populatie van de ansjovis in de Golf van Biskaye zal beschermen nadat het vangstverbod is opgeheven," aldus het magazine European Voice. "Volgens het nieuwe voorstel zal het vissen automatisch worden stopgezet wanneer het aantal kuitschietende exemplaren tot 24.000 ton of minder terugvalt. Wanneer die populatie tussen 24.000 ton en 33.000 ton ligt, zullen de vissers een quotum krijgen van 7.000 ton. Wanneer het cijfer boven de 33.000 ton uitstijgt, zal een quotum van 30 procent van het totale visbestand worden gehanteerd."

Op dit ogenblik worden de vangstquota voor ansjovis telkens in september afgesproken door de Europese ministers van visserij tijdens het vastleggen van de jaarlijkse vergunningen voor het totale visbestand. Het nieuwe ansjovis-plan van de Europese Commissie moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad van Ministers en is gebaseerd op een meerjarig quotaplan. Daarmee wordt afgeweken van de jaarlijks toegekende quota. Sinds de Europese Unie dat concept zeven jaar geleden goedkeurde, werden inmiddels een aantal meerjarenplannen doorgevoerd voor tonijn, paling en kabeljauw. Joe Borg, Europees Commissaris voor visserij, zegt bijzonder optimistisch te zijn over het nieuwe plan en te geloven dat het ansjovisbestand zich daardoor opnieuw compleet zal kunnen herstellen.