28-08-12

Amerikaanse droogte positief voor gezondheid Golf van Mexico

De Verenigde Staten is getroffen door de droogste periode in minstens vijftig jaar, maar dat heeft wel één voordeel opgeleverd. De dode zone in de Golf van Mexico is door het fenomeen immers gekrompen tot zijn kleinste omvang in vele jaren. Dat is de conclusie van een onderzoek van Steve DiMarco, oceanograaf aan de Texas A&M University. DiMarco merkt op dat in totaal slechts 1.580 vierkante mijl met hypoxie, waarbij onvoldoende zuurstof in het water aanwezigheid is om overleven toe te laten, werd opgemerkt. In augustus vorig jaar vertegenwoordigde hypoxie in de Golf van Mexico volgens Steve DiMarco, één van de wereldautoriteiten op het gebied van de dode zone, nog een oppervlakte van ongeveer 3.400 vierkante mijl. De droogte heeft er volgens de onderzoeker wellicht voor gezorgd dat de rivieren minder water naar de Golf van Mexico hebben kunnen laten vloeien en daarmee ook minder schadelijke producten uit de landbouw in de oceaan zijn terechtgekomen. De landbouw wordt als één van de grote oorzaken van de dode zone in de Golf van Mexico genoemd.

Lees Verder

15:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypoxie, landbouw, golf van mexico, droogte |  Facebook |

02-01-12

Booractiviteiten Golf van Mexico weer op kruissnelheid

In de Golf van Mexico exploreren verscheidene oliemaatschappijen nieuwe diepwater-bronnen, waarmee ze proberen in te spelen op de hoge olieprijzen en de technologische vooruitgang die een aantal exploitaties eindelijk economisch rendabel zouden kunnen maken. Amper achttien maand geleden leidde een ongeval met het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum, waarbij elf mensen om het leven kwamen en het grootste olielek uit de Amerikaanse geschiedenis werd veroorzaakt, tot een opschorting van de booractiviteiten.

 

"In maart vorig jaar werd een eerste nieuwe boorvergunning afgeleverd," merkt het persbureau Associated Press op. "Op dit ogenblik wordt er weer massaal naar olie gezocht. Volgens toplui uit de sector vormt de Golf van Mexico het beste gebied ter wereld om olie te winnen." Op dit ogenblik zijn in het gebied veertig boorplatformen voor diepwater-oliewinning operationeel. Het gebied is daarmee actiever dan voor het ongeval met Deepwater Horizon. De Golf van Mexico produceert 1,5 miljoen vaten olie per dag. Dat vertegenwoordigt 27 procent van de Amerikaanse productie en 8 procent van de Amerikaanse vraag.

 

Opgemerkt wordt dat de verbeterde beeldvormings-technologie aan exploratoren toelaat om onder geologische formaties te kijken om potentiële olieproductie te ontdekken. Het Perdido-boorplatform van de oliebedrijven Shell, Chevron en British Petroleum, gaat tot op een diepte van twee mijl. Het gebied, ongeveer tweehonderd mijl voor de kust van Texas, zou ongeveer 15 miljard vaten olie kunnen omvatten. Het gebied zou de Amerikaanse olievraag voor een periode van twee jaar kunnen voldoen. Perdido vergt een investering van 6,2 miljard dollar, maar zou 39 miljard dollar omzet en 16 miljard dollar winst kunnen opleveren.

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olie, perdido, golf van mexico |  Facebook |

28-08-11

Golf van Mexico moet zich herstellen door traditionele mechanismen

Wetenschappers van de Louisiana State University gaan uitzoeken of de kustgemeenschappen in de Golf van Mexico in staat kunnen zijn om zich volledig te herstellen van de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de lente van vorig jaar. Daarbij zal worden gekeken welke mechanismen gemeenschappen in kwetsbare gebieden hebben gebruikt om met rampen om te gaan en nadien aan een wederopbouw te werken. Dergelijke mechanismen zijn volgens de onderzoekers belangrijk om de mentale en openbare gezondheid van een gemeenschap na een ramp te herstellen.

"Op het einde van de jaren zeventig werd de kust van Louisiana ook getroffen door twee grote olierampen," merkt Craig Colten, professor geografie aan de Louisiana State University, op. "Op dat ogenblik waren deze gebeurtenissen de grootste olierampen die de Verenigde Staten tot dan toe hadden gekend. Olierampen zijn voor vissers en hun families, werknemers uit de petroleumsector en bedrijven geen onbekende. Dat geldt ook voor de meer frequente impact van orkanen."

"Er moet onderzocht worden hoe die partijen in het verleden hebben gereageerd op deze gebeurtenissen," voert Colten aan. "Een aantal van die groepen heeft al generaties expertise in de verwerking van onregelmatige, maar niet helemaal onverwachte, traumatische gebeurtenissen. Mechanismen die uit die tradities kunnen worden afgeleid in plaats van uit overheidsprogramma's kunnen bijzonder belangrijk zijn voor het herstel, maar zijn tot nu toe weinig bestudeerd."

14:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deepwater horizon, golf van mexico, ramp |  Facebook |

30-06-10

Overstroomd landbouwgebied moet vogels Golf van Mexico redden

De Amerikaanse regering heeft aan boeren in het gebied van de Golf van Mexico gevraagd om hun velden te laten overstromen om nieuwe broedgebieden te creëren voor trekvogels. De Amerikaanse regering wil daarvoor een budget van 20 miljoen dollar vrijmaken. Gehoopt wordt dat de overstromingsgebieden de vogels zal aanzetten om hun klassieke biotopen, die door olie van het lek in de Golf van Mexico zijn gecontamineerd, te vermijden. Het Migratory Bird Habitat Initiative wil ongeveer 75.000 hectaren landbouwgrond laten overstromen. Het gaat daarbij vooral om vroegere moerasgebieden en lager gelegen gronden in de staten Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, Missouri en Texas. Milieugroepen hopen dat de gebieden de vogels zullen kunnen lokken naar veilige regio's vooraleer ze zouden neerstrijken op stranden en wetlands die door de olievervuiling zijn aangetast.

"Gehoopt wordt dat de landbouwers hun velden laten overstromen en de groei van vegetatie zullen stimuleren die de voorkeur van de trekvogels genieten of de bestaande wetlands op hun eigendommen voor een periode van drie tot vijf jaar zullen versterken," aldus Chris Coulon, woordvoerder van de Natural Resources Conservation Service (NRCS) van het Amerikaanse ministerie van landbouw, tegenover de Amerikaanse krant The Los Angeles Times. "Vooral rijstvelden en viskwekerijen zouden bijzonder geschikt zijn voor het initiatief. Daardoor kan een alternatief worden gecreëerd, zodat de kans wordt verkleind dat de trekvogels in vervuilde gebieden terecht komen." Hoeveel geld uiteindelijk zal geïnvesteerd worden in het project, zal volgens Coulon afhankelijk zijn van de reactie van de landbouwers op de oproep.

Coulon merkt echter op te verwachten dat een groot gedeelte van de landbouwers die aan het project willen meewerken, ook nu al met de Natural Resources Conservation Service een samenwerking hebben in projecten rond onder meer de controle van de oppervlakte-erosie, het beheer van plantenziektes, de verbetering van de waterkwaliteit en andere milieu-initiatieven. De ramp met het boorplatform Deepwater Horizon van British Petroleum heeft een groot gedeelte van de moerasgronden en kustgebieden, die een natuurlijke biotoop vormen voor vogels en andere dieren, aangetast. Tot de getroffen gebieden behoren ook de ecologisch bijzonder gevoelige Chandeleur Islands, het tweede oudste natuurreservaat van de Verenigde Staten. Het getroffen gebied behoort tot één van de belangrijkste trajecten van vogelmigratie ter wereld. Jaarlijks zouden er ongeveer één miljard vogels uit meer dan driehonderd verschillende soorten passeren.

17:07 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: landbouw, golf van mexico |  Facebook |