07-09-10

Stap dichter bij oprichting wereldwijd Green Fund

Bijna vijftig landen staan een stap dichter bij de oprichting van een zogenaamd Green Fund, dat armere landen moet helpen de impact van de klimaatverandering te bestrijden. Mexico en Zwiterland, organisatoren van een ontmoeting tussen milieuministers, stelden echter dat een afgerond klimaatverdrag binnen de Verenigde Naties dit jaar niet meer gerealiseerd zal kunnen worden. De milieuministers onderzochten ook op welke manier vanaf het einde van het nieuwe decennium 100 miljard dollar per jaar zou kunnen vrijgemaakt worden voor klimaathulp. Daarbij werd onder meer gedacht aan uitstootmarkten, duurdere vliegtuigtickets of heffingen op verzendingen. Die gelden zouden beheerd worden door het Green Fund.

Patricia Espinosa, minister van buitenlandse zaken van Mexico, merkte op te hopen dat de basis voor het Green Fund tijdens een conferentie in het Mexicaanse Concun eind november zou kunnen worden vastgelegd. Het Green Fund moet de armere landen toelaten om de overstap te maken van fossiele brandstoffen en om te gaan met overstromingen, droorgteperiodes, modderstromen en het stijgende zeeniveau, veroorzaakt door de klimaatverandering. Espinosa zegt echter dat niet verwacht mag worden dat er in Cancun al een afgerond klimaatverdrag kan worden gerealiseerd, onder meer te wijten aan het feit dat tijdens de klimaattop van de Verenigde Naties in Kopenhagen slechts een niet-bindende overeenkomst kon worden afgesloten.

In Cancun zou echter besloten kunnen worden om een aantal overeenkomsten in een klimaatverdrag om te zetten. Dat zou eventueel volgend jaar al het geval kunnen zijn. "In Kopenhagen werden veel verwachtingen gecreëerd dat er een legaal-bindende oplossing zou kunnen worden gevonden," merkte Moritz Leuenberger, minister van leefmilieu van Zwitserland, op. "Daar houden we echter niet langer absoluut aan vast." Espinosa voegde er aan toe dat in Cancun alleen over een Green Fund zou beslist worden binnen een breder pakket maatregelen, zoals het delen van technologieën rond zuivere energie of het beschermen van bossen, die koolstofdioxide opslorpen. Espinosa stelde dat over alle elementen van het pakket een akkoord zal moeten worden bereikt.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: green fund, leefmilieu |  Facebook |