11-03-11

Twijfels over Britse duurzame overheidsbank

Groot-Brittannië zou honderden miljarden ponden in groene investeringen kunnen verliezen en zijn klimaatdoelstellingen missen indien de Britse regering zijn engagement ten opzichte van zijn Green Investment Bank terugschroeft. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Environmental Audit Committee. Daarbij wordt opgemerkt dat de duurzame bank de nodige financiële middelen ter beschikking moet krijgen om extra kapitaal van investeerders te kunnen verwerven.

De Britse regering had beloofd dat de Green Investment Bank een kapitaal van 1 miljard pond ter beschikking zou krijgen om investeringen in zuivere energie en koolstof-arme projecten te financieren. "Er heerst echter bezorgdheid dat de Britse regering die plannen zou willen terugschroeven," aldus BBC News. "Ook wordt gevreesd dat de overheid gedeelten van zijn belang in de duurzame bank zou willen verkopen. Sommigen zouden de bank willen herleiden tot een fonds, terwijl men eerder een volwaardige investeringsbank in gedachten had."

"Indien de Green Investment Bank geen bijkomende fondsen kan lenen, zullen de doelstellingen nooit kunnen worden gehaald," wordt er opgemerkt. Vince Cable, Brits minister van industrie, merkte echter op dat de Green Investment Bank tot een belangrijke instelling zou kunnen uitgroeien die de economische groei zou kunnen helpen promoten. Verwacht wordt dat Groot-Brittannië de volgende tien tot twintig jaar een bedrag tussen 200 miljard pond en 1 triljoen pond nodig zal hebben om zijn klimaatdoelstellingen te halen.