23-08-09

Duurzame bedrijfsstrategie enige overlevingskans

Vele bedrijven hebben door de economische recessie hun milieuvriendelijke projecten teruggeschroefd of voorlopig opgeschort, maar dat is een strategische vergissing. Dat zegt consulent Andrew Winston in zijn boek Green Recovery. Volgens Winston zijn duurzame projecten in de huidige economische crisis zelfs nog crucialer dan in een periode van hoogconjunctuur. Volgens hem is een duurzame strategie voor vele bedrijven wellicht de enige uitweg om te overleven. Bedrijven die een creatief denkproces hebben doorgemaakt om milieuvriendelijker en efficiënter te functioneren, zullen volgens Winston met een groot concurrentievoordeel uit de economische crisis komen.

"Een duurzaam beleid speelt in op een aantal belangrijke tendensen, zoals de stijgende prijzen van energie en grondstoffen, de uitstootbeperkingen en de groeiende druk vanuit het publiek," benadrukt Andrew Winston. "Wanneer managers worden geconfronteerd worden met facturen voor elektriciteit of brandstof, zijn ze sneller geneigd om de efficiëntie te verhogen. Dat is het Prius-effect. De hybride Toyota Prius toont de autobestuurder immers zijn brandstofefficiëntie van dat ogenblik. Dat moedigt autobestuurders en constructeurs aan om de efficiëntie steeds verder te verhogen. Bovendien kan dat welgevoelen medewerkers stimuleren en het creëert bovendien goodwill bij toeleveranciers en klanten."

De stelregel dat de sociale verantwoordelijkheid van de bedrijven erin ligt om de winsten te verhogen, zoals door economist Milton Friedman werd geponeerd, gaat volgens Winston niet langer op. "Een nieuwe generatie afgestudeerden richt zich op carrières in milieuverantwoordelijke en duurzame bedrijven in plaats van op een loopbaan die de kortste weg naar de rijkdom garandeert," merkt hij op. Winston geeft wel toe dat zijn visie over een duurzaam bedrijfsleven vanuit door een optimisme is ingegeven vanuit een wereld waarin innoverende investeringen kunnen leiden tot kostenbesparingen die de oorspronkelijke uitgaven snel compenseren en appreciatie van de consumenten krijgen.