12-08-13

Greenpeace waarschuwt voor nieuwe bouwgolf aan Spaanse kusten

De ontwikkeling van bouwprojecten aan de Spaanse kusten dreigt nog te versnellen, te wijten aan een nieuwe wet die de mogelijkheid om nog dichter bij het strand gebouwen op te trekken. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. De organisatie zegt dat Spanje met de nieuwe wetgeving op het gebied van milieubescherming terugkeert naar de jaren zestig van de voorbije eeuw. Greenpeace voegt er aan toe dat de nieuwe Spaanse wet bovendien inbreuken pleegt tegen negen richtlijnen van de Europese Unie. De organisatie zegt dat niet kan getolereerd worden dat het resterende deel van de Spaanse kust wordt bedolven onder steen en beton.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, greenpeace, bouw |  Facebook |

20-12-12

Vervuiler van Baikal-meer door Russische rechter failliet verklaard

Een rechtbank in Irkoetsk heeft de Baikal Pulp and Paper Mill failliet verklaard. De Russische papierfabriek heeft een schuld van meer dan 2 miljard roebel opgestapeld. Dat komt overeen met een bedrag van 65 miljoen dollar. Er is een voorlopig beheer aangesteld in afwachting van een definitieve beslissing over de toekomst van de site. Vertegenwoordigers van het World Wildlife Fund (WWF) en Greenpeace hebben met tevredenheid gereageerd op de beslissing van de Russische rechter. Volgens de milieuverenigingen is het vonnis voor de autoriteiten een uitgelezen mogelijkheid om de fabriek definitief te sluiten. De fabriek heeft sinds zijn oprichting in het midden van de jaren zestig immers steeds een bedreiging gevormd voor het ecosysteem van het beroemde Baikalmeer. De fabriek verkeerde ook al geruime tijd in ernstige financiële moeilijkheden. Een eerdere poging om de fabriek weer winstgevend te maken leverde twee jaar geleden ook geen resultaten op.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, baikal, greenpeace |  Facebook |

20-08-12

Olielekken in noordpoolgebied moeilijk aan te pakken

Indien tijdens booroperaties in het noordpoolgebied een lek zou ontstaan, zou de olie over een periode van amper vijf dagen ruim driehonderd kilometer ver kunnen reizen. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuverenigingen Greenpeace en World Wildlife Fund (WWF) naar aanleiding van de booractiviteiten van het Russische concern Gazprom in de Pechora-zee. De milieuverenigingen merken op dat een eventueel olielek door een tekort aan aanwezige technologie en een gebrekkige infrastructuur in het onherbergzame en afgelegen gebied vrijwel onmogelijk op te ruimen zou zijn. Volgens de milieuorganisaties zou een lek van aanzienlijke omvang kwetsbare gebieden en natuurreservaten op het vasteland en op eilanden in de omgeving binnen een periode van twintig uur aantasten. Opruimploegen zouden daarentegen pas na drie dagen op de plaats van het ongeval kunnen zijn. Gazprom betwist de cijfers van de milieuverenigingen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olielek, noordpool, greenpeace |  Facebook |

11-03-12

Asia Pulp & Paper beschuldigd van verwerking beschermde houtsoorten

Papierproducent Asia Pulp & Paper velt internationaal beschermde bomen op het eiland Sumatra in Indonesië. Dat zegt de milieuvereniging Greenpeace, die naar eigen zeggen heeft vastgesteld dat ramin-bomen, die internationaal beschermd worden, door de fabrieken van Asia Pulp & Paper worden verwacht. De inbreuken zouden zijn vastgesteld door medewerkers van Greenpeace die nagenoeg één jaar lang een undercover-onderzoek naar de activiteiten van de papierproducent zouden hebben uitgevoerd.

Greenpeace merkt op zesenvijftig houtstalen genomen te hebben van de fabriek van Asia Pulp & Paper op Sumatra. Uit laboratoriumtesten zou gebleken zijn dat zesenveertig van die stalen sporen van het beschermde ramin-hout bevatten. Ramin is een tropisch hardhout dat vooral wordt verhandeld voor de meubelsector en wordt ook gebruikt voor schilderijkaders en biljartkeus. Elf jaar geleden werd het gebruik van ramin-hout door de Indonesische regering verboden.

Ramin wordt door de Conventionon International Trade in Endangered Species (CITES) al sinds acht jaar bestempeld als een bedreigde soort. Asia Pulp & Paper heeft gezegd een intern onderzoek op te starten om de aantijgingen van Greenpeace te verifiëren. De milieuvereniging heeft bedrijven zoals Xerox, Danone en National Geographic opgeroepen om niet langer papier van Asia Pulp & Paper in hun producten te gebruiken. Door campagnes van Greenpeace hebben eerder meer dan een dozijn internationale bedrijven - zoals Mattel en Walmart - hun banden met Asia Pulp & Paper al verbroken.

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asia pulp & paper, greenpeace, ramin |  Facebook |

16-02-12

Greenpeace positief over Europese stresstests kerncentrales

De stresstests voor de Europese kerncentrales na de ramp in het Japanse Fukushima heeft belangrijke baten opgebracht, vooral op het gebied van transparantie. Dat heeft Jan Haverkamp, nucleair expert bij de milieubeweging Greenpeace, in een interview met het webmagazine Euractiv gezegd. Havenkamp stelde dat de tests bovendien een aantal leemtes in de noodprocedures hebben aangetoond die dringend moeten worden aangepakt.

"Tot de ramp in Fukushima gebeurden nucleaire veiligheidscontroles slechts sporadisch en bovendien in een beperkte kring van locale regulators of delegaties van het International Atomic Energy Agency (IAEA)," aldus Haverkamp. "De Europese stresstests hebben de controles echter tot een nieuw niveau gebracht. Dit keer waren de veiligheidstests veel specifieker en gebaseerd op scenario's waar in het verleden geen rekening was mee gehouden. Het ging niet langer om louter algemene vragen."

Haverkamp stelt zich ook positief op tegenover de transparantie waarmee de tests werden uitgevoerd en waarbij ook lokale gemeenschappen en organisaties werden betrokken. Hij stelt wel dat niet overal dezelfde openheid werd gehanteerd. Volgens Haverkamp werd vooral in Frankrijk, Finland en in beperktere mate België een grote transparantie gehanteerd. Het grootste gebrek aan openheid werd volgens hem opgemerkt in Slovakije en Tsjechië.

De stresstests hebben volgens Haverkamp echter ook een aantal leemtes in de noodmaatregelen aangetoond. Daarbij wordt vooral een gebrek aan samenwerking binnen en buiten de kerncentrales als een probleem naar voor geschoven. Dat gebrek aan coördinatie kan volgens Haverkamp tot grote chaos en psychologische, fysieke en economische stress leiden. Ook het gevaar van eventuele terroristische aanvallen wordt volgens Haverkamp onderschat.

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, kernenergie |  Facebook |

24-04-11

Internet vijfde meest vervuilende natie van de wereld

Indien het internet een land zou zijn, zou het de vijfde meest vervuilende natie van de wereld zijn. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. Uit cijfers van vier jaar geleden blijkt dat de datacenters van de grote technologiebedrijven 662 miljard killowattuur energie consumeerden. Het jaarverbruik van een land zoals India wordt geraamd op 568 miljard kilowattuur. Greenpeace voegt er aan toe dat de meeste informatica-bedrijven de nood aan energie-efficiëntie weliswaar beseffen, maar geen grote inspanningen lijken te doen om zuivere energie aan te spreken.

"Door die lakse houding van de sector, worden vele datacenters nog altijd aangedreven door energie uit steenkool," merkt Greenpeace op. "De serverparken kennen een grote uitbreiding en groei. In de technologisch-verbonden wereld, vormen deze datacenters de fabrieken van de eenentwintigste eeuw. De technologieën van de twintigste eeuw worden nog altijd aangedreven door de vervuilende steenkoolindustrie van het verleden. Meer dan de helft van de technologiebedrijven gebruiken steenkool voor 50 procent tot 80 procent van hun energiebehoeftes."

De milieuvereniging heeft ook grote kritiek op de geheimzinnigheid van de technologie-bedrijven over hun energie-consumptie. "Er wordt in de sector op het gebied van transparantie met een dubbele norm gewerkt," voerde Greenpeace aan. "Aan de consument wordt een groter vertrouwen gevraagd op het gebied van persoonlijke informatie, maar zelf tonen de ondernemingen zich niet bereid om transparantie te tonen over hun eigen ecologische voetafdruk."

12:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, greenpeace, internet |  Facebook |

07-06-10

Russisch leefmilieu heeft voorbije tien jaar zwaar geleden

Het Russische leefmilieu is er de voorbije jaren gevoelig op achteruit gegaan. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van milieuvereniging Greenpeace gezegd. Onder meer wordt erop gewezen dat een aantal unieke natuurreservaten, waaronder het grootste zoetwatermeer van de wereld, worden bedreigd. Ivan Blokov, programma-directeur van Greenpeace in Rusland, benadrukte daarbij dat de organisatie tien jaar geleden al voorspeld had dat de situatie zou verergeren. Hij voegde er aan toe dat de situatie heel bedroevend is, maar er gelukkig nog niet van een catastrofe kan worden gesproken. De periode van achteruitgang loopt parallel met de regering van Vladimir Poetin die sinds het begin van dit decennium acht jaar lang president van Rusland was, tot hij twee jaar geleden wettelijk verplicht een stap opzij moest zetten.

"Blokov wou echter niet met een beschuldigende vinger naar Poetin wijzen," merkt het persbureau Reuters op. "Het zou volgens hem niet correct zijn om een individuele schuldige aan te wijzen. Toch merkte hij op dat Poetin enkele dagen na zijn benoeming tot president tien jaar geleden, de dienst voor het bosbeheer en het comité voor milieubescherming afschafte, waardoor Rusland geen enkele onafhankelijk controlemechanisme meer had op het gebied van het leefmilieu. Blokov voegde er aan toe dat Poetin één jaar later een wet ondertekende waardoor het mogelijk werd om gebruikte nucleaire brandstof in te voeren voor opslag en verwerking. Blokov merkte daarbij op dat meer dan 90 procent van de Russische bevolking tegen de invoer van nucleaire brandstoffen was, maar dat de wet desondanks werd ondertekend."

Greenpeace merkt verder op dat het aantal bosbranden en olielekken de voorbije tien jaar in Rusland opmerkelijk is toegenomen, terwijl ook steeds meer industrieel en toxisch afval werd gecreëerd. Het voorbije jaar zou volgens officiële cijfers 1,5 miljoen hectaren bos door brand zijn vernield. Dat is meer dan het dubbele tegenover het einde van de jaren negentig. Volgens Greenpeace liggen de werkelijke cijfers wellicht nog drie keer hoger. Bosbouw-deskundige Alexei Yaroshenko benadrukte dat het onderhoud van de bosgebieden in Rusland het voorbije decennium chaotischer was dan ooit voordien. Mikhail Kreindlin, expert op het gebied van beschermde gebieden, wees erop dat Rusland negen gebieden die door de Unesco worden beschermd, met complete verwoesting worden bedreigd, waaronder het beroemde Baikal Meer, waar vorig jaar nog door Poetin de heropening van een vervuilende papierfabriek werd toegelaten.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, rusland, greenpeace |  Facebook |