12-08-13

Greenpeace waarschuwt voor nieuwe bouwgolf aan Spaanse kusten

De ontwikkeling van bouwprojecten aan de Spaanse kusten dreigt nog te versnellen, te wijten aan een nieuwe wet die de mogelijkheid om nog dichter bij het strand gebouwen op te trekken. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. De organisatie zegt dat Spanje met de nieuwe wetgeving op het gebied van milieubescherming terugkeert naar de jaren zestig van de voorbije eeuw. Greenpeace voegt er aan toe dat de nieuwe Spaanse wet bovendien inbreuken pleegt tegen negen richtlijnen van de Europese Unie. De organisatie zegt dat niet kan getolereerd worden dat het resterende deel van de Spaanse kust wordt bedolven onder steen en beton.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: spanje, greenpeace, bouw |  Facebook |

20-12-12

Vervuiler van Baikal-meer door Russische rechter failliet verklaard

Een rechtbank in Irkoetsk heeft de Baikal Pulp and Paper Mill failliet verklaard. De Russische papierfabriek heeft een schuld van meer dan 2 miljard roebel opgestapeld. Dat komt overeen met een bedrag van 65 miljoen dollar. Er is een voorlopig beheer aangesteld in afwachting van een definitieve beslissing over de toekomst van de site. Vertegenwoordigers van het World Wildlife Fund (WWF) en Greenpeace hebben met tevredenheid gereageerd op de beslissing van de Russische rechter. Volgens de milieuverenigingen is het vonnis voor de autoriteiten een uitgelezen mogelijkheid om de fabriek definitief te sluiten. De fabriek heeft sinds zijn oprichting in het midden van de jaren zestig immers steeds een bedreiging gevormd voor het ecosysteem van het beroemde Baikalmeer. De fabriek verkeerde ook al geruime tijd in ernstige financiële moeilijkheden. Een eerdere poging om de fabriek weer winstgevend te maken leverde twee jaar geleden ook geen resultaten op.

Lees Verder

17:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, baikal, greenpeace |  Facebook |

20-08-12

Olielekken in noordpoolgebied moeilijk aan te pakken

Indien tijdens booroperaties in het noordpoolgebied een lek zou ontstaan, zou de olie over een periode van amper vijf dagen ruim driehonderd kilometer ver kunnen reizen. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuverenigingen Greenpeace en World Wildlife Fund (WWF) naar aanleiding van de booractiviteiten van het Russische concern Gazprom in de Pechora-zee. De milieuverenigingen merken op dat een eventueel olielek door een tekort aan aanwezige technologie en een gebrekkige infrastructuur in het onherbergzame en afgelegen gebied vrijwel onmogelijk op te ruimen zou zijn. Volgens de milieuorganisaties zou een lek van aanzienlijke omvang kwetsbare gebieden en natuurreservaten op het vasteland en op eilanden in de omgeving binnen een periode van twintig uur aantasten. Opruimploegen zouden daarentegen pas na drie dagen op de plaats van het ongeval kunnen zijn. Gazprom betwist de cijfers van de milieuverenigingen.

Lees Verder

12:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: olielek, noordpool, greenpeace |  Facebook |

11-03-12

Asia Pulp & Paper beschuldigd van verwerking beschermde houtsoorten

Papierproducent Asia Pulp & Paper velt internationaal beschermde bomen op het eiland Sumatra in Indonesië. Dat zegt de milieuvereniging Greenpeace, die naar eigen zeggen heeft vastgesteld dat ramin-bomen, die internationaal beschermd worden, door de fabrieken van Asia Pulp & Paper worden verwacht. De inbreuken zouden zijn vastgesteld door medewerkers van Greenpeace die nagenoeg één jaar lang een undercover-onderzoek naar de activiteiten van de papierproducent zouden hebben uitgevoerd.

Greenpeace merkt op zesenvijftig houtstalen genomen te hebben van de fabriek van Asia Pulp & Paper op Sumatra. Uit laboratoriumtesten zou gebleken zijn dat zesenveertig van die stalen sporen van het beschermde ramin-hout bevatten. Ramin is een tropisch hardhout dat vooral wordt verhandeld voor de meubelsector en wordt ook gebruikt voor schilderijkaders en biljartkeus. Elf jaar geleden werd het gebruik van ramin-hout door de Indonesische regering verboden.

Ramin wordt door de Conventionon International Trade in Endangered Species (CITES) al sinds acht jaar bestempeld als een bedreigde soort. Asia Pulp & Paper heeft gezegd een intern onderzoek op te starten om de aantijgingen van Greenpeace te verifiëren. De milieuvereniging heeft bedrijven zoals Xerox, Danone en National Geographic opgeroepen om niet langer papier van Asia Pulp & Paper in hun producten te gebruiken. Door campagnes van Greenpeace hebben eerder meer dan een dozijn internationale bedrijven - zoals Mattel en Walmart - hun banden met Asia Pulp & Paper al verbroken.

13:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: asia pulp & paper, greenpeace, ramin |  Facebook |

16-02-12

Greenpeace positief over Europese stresstests kerncentrales

De stresstests voor de Europese kerncentrales na de ramp in het Japanse Fukushima heeft belangrijke baten opgebracht, vooral op het gebied van transparantie. Dat heeft Jan Haverkamp, nucleair expert bij de milieubeweging Greenpeace, in een interview met het webmagazine Euractiv gezegd. Havenkamp stelde dat de tests bovendien een aantal leemtes in de noodprocedures hebben aangetoond die dringend moeten worden aangepakt.

"Tot de ramp in Fukushima gebeurden nucleaire veiligheidscontroles slechts sporadisch en bovendien in een beperkte kring van locale regulators of delegaties van het International Atomic Energy Agency (IAEA)," aldus Haverkamp. "De Europese stresstests hebben de controles echter tot een nieuw niveau gebracht. Dit keer waren de veiligheidstests veel specifieker en gebaseerd op scenario's waar in het verleden geen rekening was mee gehouden. Het ging niet langer om louter algemene vragen."

Haverkamp stelt zich ook positief op tegenover de transparantie waarmee de tests werden uitgevoerd en waarbij ook lokale gemeenschappen en organisaties werden betrokken. Hij stelt wel dat niet overal dezelfde openheid werd gehanteerd. Volgens Haverkamp werd vooral in Frankrijk, Finland en in beperktere mate België een grote transparantie gehanteerd. Het grootste gebrek aan openheid werd volgens hem opgemerkt in Slovakije en Tsjechië.

De stresstests hebben volgens Haverkamp echter ook een aantal leemtes in de noodmaatregelen aangetoond. Daarbij wordt vooral een gebrek aan samenwerking binnen en buiten de kerncentrales als een probleem naar voor geschoven. Dat gebrek aan coördinatie kan volgens Haverkamp tot grote chaos en psychologische, fysieke en economische stress leiden. Ook het gevaar van eventuele terroristische aanvallen wordt volgens Haverkamp onderschat.

16:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, kernenergie |  Facebook |

24-04-11

Internet vijfde meest vervuilende natie van de wereld

Indien het internet een land zou zijn, zou het de vijfde meest vervuilende natie van de wereld zijn. Dat is de conclusie van een rapport van de milieuvereniging Greenpeace. Uit cijfers van vier jaar geleden blijkt dat de datacenters van de grote technologiebedrijven 662 miljard killowattuur energie consumeerden. Het jaarverbruik van een land zoals India wordt geraamd op 568 miljard kilowattuur. Greenpeace voegt er aan toe dat de meeste informatica-bedrijven de nood aan energie-efficiëntie weliswaar beseffen, maar geen grote inspanningen lijken te doen om zuivere energie aan te spreken.

"Door die lakse houding van de sector, worden vele datacenters nog altijd aangedreven door energie uit steenkool," merkt Greenpeace op. "De serverparken kennen een grote uitbreiding en groei. In de technologisch-verbonden wereld, vormen deze datacenters de fabrieken van de eenentwintigste eeuw. De technologieën van de twintigste eeuw worden nog altijd aangedreven door de vervuilende steenkoolindustrie van het verleden. Meer dan de helft van de technologiebedrijven gebruiken steenkool voor 50 procent tot 80 procent van hun energiebehoeftes."

De milieuvereniging heeft ook grote kritiek op de geheimzinnigheid van de technologie-bedrijven over hun energie-consumptie. "Er wordt in de sector op het gebied van transparantie met een dubbele norm gewerkt," voerde Greenpeace aan. "Aan de consument wordt een groter vertrouwen gevraagd op het gebied van persoonlijke informatie, maar zelf tonen de ondernemingen zich niet bereid om transparantie te tonen over hun eigen ecologische voetafdruk."

12:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, greenpeace, internet |  Facebook |

07-06-10

Russisch leefmilieu heeft voorbije tien jaar zwaar geleden

Het Russische leefmilieu is er de voorbije jaren gevoelig op achteruit gegaan. Dat hebben een aantal vertegenwoordigers van milieuvereniging Greenpeace gezegd. Onder meer wordt erop gewezen dat een aantal unieke natuurreservaten, waaronder het grootste zoetwatermeer van de wereld, worden bedreigd. Ivan Blokov, programma-directeur van Greenpeace in Rusland, benadrukte daarbij dat de organisatie tien jaar geleden al voorspeld had dat de situatie zou verergeren. Hij voegde er aan toe dat de situatie heel bedroevend is, maar er gelukkig nog niet van een catastrofe kan worden gesproken. De periode van achteruitgang loopt parallel met de regering van Vladimir Poetin die sinds het begin van dit decennium acht jaar lang president van Rusland was, tot hij twee jaar geleden wettelijk verplicht een stap opzij moest zetten.

"Blokov wou echter niet met een beschuldigende vinger naar Poetin wijzen," merkt het persbureau Reuters op. "Het zou volgens hem niet correct zijn om een individuele schuldige aan te wijzen. Toch merkte hij op dat Poetin enkele dagen na zijn benoeming tot president tien jaar geleden, de dienst voor het bosbeheer en het comité voor milieubescherming afschafte, waardoor Rusland geen enkele onafhankelijk controlemechanisme meer had op het gebied van het leefmilieu. Blokov voegde er aan toe dat Poetin één jaar later een wet ondertekende waardoor het mogelijk werd om gebruikte nucleaire brandstof in te voeren voor opslag en verwerking. Blokov merkte daarbij op dat meer dan 90 procent van de Russische bevolking tegen de invoer van nucleaire brandstoffen was, maar dat de wet desondanks werd ondertekend."

Greenpeace merkt verder op dat het aantal bosbranden en olielekken de voorbije tien jaar in Rusland opmerkelijk is toegenomen, terwijl ook steeds meer industrieel en toxisch afval werd gecreëerd. Het voorbije jaar zou volgens officiële cijfers 1,5 miljoen hectaren bos door brand zijn vernield. Dat is meer dan het dubbele tegenover het einde van de jaren negentig. Volgens Greenpeace liggen de werkelijke cijfers wellicht nog drie keer hoger. Bosbouw-deskundige Alexei Yaroshenko benadrukte dat het onderhoud van de bosgebieden in Rusland het voorbije decennium chaotischer was dan ooit voordien. Mikhail Kreindlin, expert op het gebied van beschermde gebieden, wees erop dat Rusland negen gebieden die door de Unesco worden beschermd, met complete verwoesting worden bedreigd, waaronder het beroemde Baikal Meer, waar vorig jaar nog door Poetin de heropening van een vervuilende papierfabriek werd toegelaten.

16:50 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leefmilieu, rusland, greenpeace |  Facebook |

20-01-10

Sushi-cultuur bedreigd door exportverbod blauwvintonijn

In Japan is beroering ontstaan rond een voorstel om een verbod op te leggen aan de export van de Atlantische blauwvintonijn, die wordt gegeerd voor zijn sappig rood en roze vlees. Gevreesd wordt immers dat een exportverbod de voorraden in Japan zal doen slinken en de prijzen zal doen stijgen. Japan is de grootste consument en invoerder van de blauwvintonijn. Milieuverenigingen stellen echter dat de soort het slachtoffer is van overbevissing en met uitsterven wordt bedreigd. Atlantisch blauwvintonijn is vooral bij sushi-liefhebbers bijzonder populair. De Japanse vissector zegt dat een exportverbod een grote impact zal hebben op de cultuur en de economie van het land, maar de milieuverenigingen stellen dat visserijlanden de gestelde quota niet respecteren en een exportverbod de laatste kans is om de soort te redden.

Japan koopt ongeveer 80 procent van de jaarlijkse vangst Atlantische blauwvintonijn. Twee jaar geleden consumeerde Japan 47.400 ton blauwvintonijn. De helft van die consumptie bestond uit Atlantische blauwvintonijn. De andere helft kwam grotendeels uit de Stille Oceaan. De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) zal tijdens een vergadering in maart van dit jaar in Qatar het voorstel tot een exportverbod bespreken. Het voorstel werd ingediend door Monaco, dat aanvoert dat de populatie van de soort de voorbije vijftig jaar met bijna 75 procent is teruggevallen. De grootste terugval werd opgetekend tijdens het voorbije decennium en Monaco voert aan dat de huidige maatregelen niet toereikend zijn om een duurzame bevissing in stand te houden. Indien het voorstel wordt aanvaard, zal de consumptie beperkt blijven tot de Europese Unie.

Volgens milieuverenigingen zal die maatregel ervoor zorgen dat er minder tonijn zal worden gevangen, aangezien de uitvoer naar Japan zal worden verboden. Ook in de Verenigde Staten zou het exportverbod kunnen leiden tot grote prijsverhogingen. Trevor Corson, auteur van The Story of Sushi, stelt echter dat de bewustwording van de consument voor de grootste impact zou zorgen. Er wordt een zware strijd verwacht over het exportverbod. Japan zou daarbij de steun kunnen krijgen van onder meer Turkije, Spanje, Griekenland en Malta, waar duizenden banen afhankelijk zijn van de vangst en de export van blauwvintonijn. In Europa is de consumptie van blauwvintonijn relatief beperkt. Alleen in exclusieve restaurants wordt de vis geserveerd en milieuvereniging Greenpeace is er al in geslaagd om verscheidene uitbaters te overtuigen om de soort van het menu te halen.

13:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, voeding, greenpeace, sushi, blauwvintonijn |  Facebook |

13-01-09

Greenpeace eigenaar van grond voor luchthaven Heathrow

heathrow2Een groep milieuactivisten, waarbij onder meer ook Greenpeace, heeft een stuk land gekocht waar de geplande uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow is voorzien. Indien de Britse overheid of de British Airport Authority BAA), de uitbater van Heathrow, toch alsnog zouden proberen om het stuk terrein te onteigenen, wacht hen volgens Greenpeace een lange juridische strijd, die zo lang mogelijk zal gerokken worden. De milieugroep kocht het terrein van één hectare voor een bedrag van bijna 20.000 Britse pond van een inwoner van Sipson, een dorp ten noorden van Heathrow Airport. De Britse regering heeft gezegd de uitbreiding van de luchthaven, die op dit ogenblik op 99 procent van zijn capaciteit draait en jaarlijks 67 miljoen passagiers ontvangen, te stunen. Een definitieve beslissing wordt later deze maand verwacht.

Experts stellen dat de aankoop het voor de British Airport Authority inderdaad moeilijker zou kunnen maken om een extra landingsbaan te bouwen, maar dat dit geen definitief einde betekent van de luchthavenplannen. Tot de milieuactivisten behoren onder meer acteur Alistair McGowan, actrice Emma Thompson en politici van de regerende labour-partij en de conservatieve oppositie. De groep zegt er niet aan te denken het stuk grond te verkopen en desnoods met duizenden mensen het terrein te zullen verdedigen tegen de bulldozers. De British Airport Authority, die gecontroleerd wordt door de Spaanse bouwgroep Grupo Ferrovial, wijt de grote vertragingen aan een gebrek aan capaciteit en stuurt al geruime tijd aan op de aanleg van een extra landingsbaan.

Tijdens de onderhoud met labour-politici werd aan de Britse premier Gordon Brown gezegd dat de regering een evenwicht moest zoeken tussen economische groei en de bescherming van het leefmilieu. Een definitief standpunt werd niet ingenomen, maar Brown beloofde dat er binnenkort nog over de problematiek zou overlegd worden. Van de 350 labour-leden in het Britse Parlement hebben er tweeënveertig een petitie tegen de aanleg van een derde landingsbaan voor Heathrow, de grootste passagiersluchthaven ter wereld, ondertekend. Ook Boris Johnson, de conservatieve burgemeester van Londen, heeft zich tegen een derde landingsbaan uitgesproken. Hij voert aan dat er geen economische nood is aan een dergelijke uitbreiding en bovendien voor een zwaardere luchtvervuiling zorgt.

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, luchtvaart, greenpeace, heathrow |  Facebook |

10-01-09

Lenovo-widescreen meest milieuvriendelijke elektronica

LenovowidescreenDe elektronica-producenten zijn milieuvriendelijker geworden, maar moeten nog een hele weg afleggen voor ze zich duurzaam mogen noemen. Dat is de conclusie van een rapport van milieuvereniging Greenpeace, voorgesteld ter gelegenheid van de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas, over het gebruik van toxische chemische producten, het energieverbruik en de recyclag van de meest milieuvriendelijke producten van vijftien technologiebedrijven. Een widescreen-monitor (24 inch) van Lenovo is met een score van 69 procent volgens Greenpeace het meest milieuvriendelijke elektonica-product dat op dit ogenblik op de markt is. De Veriton-desktop van Acer is met een score van 33 procent het minst milieuvriendelijk van de onderzochte elektronica.

"Casey Harrell, specialist toxische stoffen bij Greenpeace, geeft toe dat de producenten vooruitgang hebben geboekt," aldus BBC News. "Harrell zegt dat men er niet langer hoeft op te blijven hameren dat elektronica duurzamer moet worden. De producenten zijn daar volgens hem inmiddels zelf van overtuigd geraakt. De producten bevatten veel minder schadelijke stoffen dan vroeger." Harrell stelt echter dat er nog altijd een hele weg moet afgelegd worden vooraleer een echt duurzaam product op de markt wordt gebracht. Apple, Asus, Microsoft, Nintendo, Palm en Philips hebben geweigerd aan het onderzoek deel te nemen. "Greenpeace zei vooral ontgoocheld te zijn dat Apple voor het tweede jaar op rij geweigerd heeft zijn samenwerking te verlenen, temeer daar de nieuwe Macbook-lijn misschien wel een goede score had neergezet," zegt BBC News nog.

Volgens de Consumer Electronics Association (CES), de organisator van de Consumer Electronics Show, vormt het leefmilieu één van de belangrijkste thema's die door de exposerende bedrijven naar voor worden geschoven. "Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 50 procent van de consumenten rekening houden met de milieuproblematiek bij de aankoop van een elektonisch toestel," voert een CES-woordvoerder aan. "Bij televisietoestellen ligt dat zelfs nog hoger. Daar zegt 89 procent sneller geneigd te zijn om een energie-efficiënt toestel te zullen kopen." Volgens het bedrijf Areaware, gespecialiseerd in duurzame elektronica, begint de consument zich steeds schuldiger te voelen over het leefmilieu. Dat geldt volgens het bedrijf vooral voor moeders, die bekommerd zijn om de volgende generaties.

Areaware voegt er aan toe dat vele producenten de consument proberen te overtuigen dat hun nieuwe producten veel beter zijn dan de versies van vorig jaar. "Dat is echter een verkeerde aanpak," aldus een woordvoerder. "Dat zet de consument aan om producten snel weg te gooien. Men moet niet altijd een nieuw idee proberen na te streven. Die strategie moet veranderen. De sector moet streven naar goed gemaakte, duurzame producten met een blijvende waarde." BBC News stelt dat echter geen enkele exposant de consument probeert te raden om nog een tijdje te wachten met de aankoop van een nieuw toestel. Het Britse bedrijf Freeplay, ooit ontwikkelaar van de opwindradio, maar nu gespecialiseerd in innovatieve producten, voert aan dat ook de retailsector steeds meer interesse begint te tonen in duurzame technologie. "Maar ze moeten de marketing van milieuvriendelijke producten veel beter aanpakken," aldus een woordvoerder van het bedrijf. "Vele retailers doen alsof duurzame producten duf zijn, terwijl die juist heel trendy kunnen zijn.

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: elektronica, greenpeace, lenovo |  Facebook |

28-10-08

Fossiele brandstof haalt einde van de eeuw niet

Tegen 2090 zou het gebruik van fossiele brandstoffen kunnen verdwenen zijn. Dat blijkt uit een rapport van de milieugroep Greenpeace en de European Renewable Energy Council (EREC). Maar om dat te bereiken moeten er volgens het rapport triljoenen dollars geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Er wordt aan toegevoegd dat extreem radicale maatregelen het gebruik van fossiele brandstoffen zelfs tegen 2050 uit de wereld zouden kunnen bannen, op voorwaarde dat de energieproductie bijzonder snel op hernieuwbare bronnen zou overschakelen.

Wanneer men op koers wil blijven om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen 2090 te verbannen, moet er volgens het rapport tegen 2030 een bedrag van 14,7 triljoen dollar geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie. Het International Energy Agency (IEA) maakt tegen die deadline echter gewag van investeringen ter waarde van 11,3 triljoen dollar. Greepeace en EREC stellen echter dat er een drastische koerswijziging nodig is om een gevaarlijke klimaatverandering - een temperatuurverandering van 2 graden tegenover de era van de Industriële Revolutie - te vermijden.

In het rapport wordt aangestuurd op het afbouwen van subsidies voor fossiele brandstoffen en kernenergie, handelsystemen rond uitstootrechten, bindende doelstellingen voor hernieuwbare energie en strenge efficiëntie-normen voor gebouwen en voertuigen. De onderzoekers stellen dat hernieuwbare energiebronnen het voorbije jaar een omzet realiseerden van 70 miljard dollar. Dat was bijna een verdubbeling tegenover het jaar voordien. Hernieuwbare energie zou tegen 2030 een marktaandeel kunnen bereiken van 30 procent en tegen 2050 zelfs 50 procent van de markt kunnen innemen.

Het rapport is op dat vlak veel optimistischer dan het International Energy Agency, dat tegen 2030 voor hernieuwbare energie slechts een marktaandeel van 13 procent voorspelt, waarbij fossiele brandstoffen nog altijd de markt zouden domineren. Greenpeace ziet in de hernieuwbare energiesector ook grote mogelijkheden voor tewerkstelling. "We hebben al een dotcom-crisis en een finance-crisis gehad, maar er zal geen duurzaamheids-crisis komen," aldus de milieugroep. "De nood aan energie is immers reëel en betekent vooral in de ontwikkelingslanden een grote groeimarkt."

12:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, duurzaamheid, greenpeace |  Facebook |

15-10-08

Europese wil handel in illegaal hout tegengaan

In de strijd tegen het vele houtproducten die niet aan de duurzaamheidscriteria en fair trade beantwoorden, gaat de Europese Commissie een voorstel lanceren waardoor handelaren zich moeten inspannen om illegaal gekapt hout te weren. Zo moeten de handelaren meewerken aan een controle- en monitoringssysteem. De handelaren moeten daar onder meer het herkomstland van het hout aangeven. De Europese Commissie wil hiervoor nog andere regels opstellen.

"De aanpak stelt de Europese Unie in staat om grote invloed te hebben op illegale houtkap,” voert de Europese Commissie aan. "Het voorstel helpt de bossen beschermen, vooral in ontwikkelingslanden die hout exporteren naar de Europese Unie." Een aanzienlijk gedeelte van het hout uit bepaalde landen dat op dit ogenblik in de Europese Commissie wordt verkocht, is vermoedelijk van illegale herkomst. Critici stellen dat het voorstel veel te lang op zich heeft laten wachten.

De lidstaten van de Europese Unie hebben tot dusver alleen vrijwillige akkoorden met bepaalde houtlanden. Deze vrijwillige afspraken uit het zogeheten FLEGT-actieplan blijken echter geen groot verschil te maken. Natuurorganisaties klagen over de vele gaten in de gehanteerde regeling. Greenpeace heeft al gezegd dat wetsvoorstel van de Europese Commissie erg zwak is, omdat het niet bijdraagt aan het tegengaan van de bossencrisis. In het voorstel hebben handelaren alleen een inspanningsverplichting om de handel tegen te gaan.

Bezit, verkoop en handel in illegaal hout worden volgens Greenpeace niet expliciet strafbaar. Bovendien maakt het voorstel onvoldoende gebruik van bestaande internationale wetgeving over de landrechten voor de inheemse bevolking. Het Wereld Natuur Fonds had dit voorjaar nog in een onderzoek vastgesteld dat één vijfde van het hout dat de Europese Unie binnenkomt, illegaal is gekapt. "Wij willen dat van zagerij tot winkelier duidelijk is dat het legaal gekapt hout is.

19:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, greenpeace, handel |  Facebook |

28-09-08

Nokia is groenste elektronica-producent

img_9675De Finse gsm-producent Nokia is de milieuvriendelijkste elektronica-verkoper van de wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van de milieu-organisatie Greenpeace. Daarmee heeft Nokia zijn leidersplaats teruggegrepen die het de voorbije jaren was kwijtgeraakt aan Sony. Nokia wordt door Greenpeace vooral beloond voor zijn terugname-projecten en zijn recyclingprogramma in India. Nokia haalde een score van 70 procent. Het Koreaanse Samsung werd met een score van 59 procent tweede, dankzij de energie-efficiëntie van zijn producten.

Sony Ericsson en moederbedrijf Sony, die vorig jaar de eerste twee plaatsen bekleedden, staan nu op een vierde en vijfde plek. Ze halen elk een score van 53 procent, dankzij het elimeren van schadelijke chemische producten zoals antimoon, beryllium en phthalaten sinds het begin van dit jaar. Philips wordt door Greenpeace bedacht met een cijfer van 43 procent. De milieuvereniging stelt dat het Nederlandse bedrijf slecht scoort op het vlak van e-waste en recycling. "Dit soort bedrijven gaan ervan uit dat het recycleren een verantwoordelijkheid is van de overheid en de consument," aldus Greenpeace.

Apple haalt een score van 41 procent. Het bedrijf heeft volgens Greenpeace wel een aantal schadelijke producten uit zijn toestellen gehaald, maar zijn er problemen met de batterijen. Het vervangen van batterijen van een aantal toestellen is volgens Greenpeace bijzonder duur, waardoor de aankoop van nieuwe producten wordt aangemoedigd. Helemaal onderaan de rangschikking staat Sharp (3,1 procent), Microsoft (2,2 procent) en Nintendo (0,8 procent). Met zijn hoge productie en de daarbij horende uitstoot van koolstofdioxide, is Nintendo volgens Greenpeace het slachtoffer van zijn eigen succes.

Volgens Greenpeace is de informatica-industrie verantwoordelijk voor ongeveer 2 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide.

09:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nokia, milieu, elektronica, greenpeace |  Facebook |

07-08-08

Alaska wil geen bescherming van de ijsbeer

De staat Alaska daagt de Amerikaanse regering voor de rechter wegens het opnemen van de ijsbeer op de lijst van bedreigde diersoorten. Daardoor zou volgens de staat de olie- en gasexploratie, de visserij en het toerisme van Alaska in het gedrang kunnen komen. De ijsbeer werd eerder dit jaar door de Amerikaanse regering opgenomen in de Endagered Species Act omdat de klimaatverandering hun biotoop in het Noordpool-gebied doet wegsmelten. Maar die beslissing in volgens Sarah Palin, de gouverneur van Alaska, niet voldoende wetenschappelijk en commercieel onderbouwd.

"IJsberen leven uitsluitend in het noordpool-gebied en zijn van het zeeijs afhankelijk als platform om op zeehonden te jagen," aldus het persbureau Reuters. "Indien de klimaatverandering zich doorzet, zouden volgens de Amerikaanse Geological Survey tegen 2050 tweederde van de wereldwijde ijsbeerpopulatie verdwenen kunnen zijn." Volgens de staat Alaska heeft de Amerikaanse Fish and Wildfire Service, die de bescherming van de ijsbeer heeft gemotiveerd, geen rekening gehouden met het feit dat de soort al eerdere warmteperiodes heeft overleefd.

Alaska wijst erop dat de ijsbeerpopulatie tijdens de voorbije veertig jaar nagenoeg is verdubbeld tot 25.000 eenheden, dankzij allerhande regelingen en beschermingsprogramma's. Volgens de milieuorganisatie Greenpeace heeft de actie van Alaska echter niets te maken met wetenschap of klimaatverandering. "Alaska buigt gewoon voor de druk van petroleumbedrijven, die in het kwetsbare ijsbeer-gebied naar olie willen boren, zonder rekening te houden met de invloed van het petroleumverbruik op het klimaat," aldus een woordvoerder van de milieuvereniging. Greenpeace zal samen met de Natural Resources Defense Council en het Center for Biological Diversity de klacht van Alaska bevechten.

12:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: alaska, verenigde staten, greenpeace, ijsbeer |  Facebook |

20-05-08

Videoconsoles zijn niet duurzaam genoeg

Consoles voor videogames zijn niet duurzaam genoeg. Dat zegt de milieuorganisatie Greenpeace. Volgens de organisatie doen fabrikanten Sony, Microsoft en Ninendo onvoldoende inspanningen om mogelijk schadelijke chemische producten en metalen uit hun producten te weren. Greenpeace vraagt dat onmiddellijk actie zou worden ondernomen om de schadelijke producten te vermijden.

Greenpeace zegt dat de PlayStation (Sony), Xbox (Microsoft) en Wii (Nintendo) weliswaar in orde zijn met de Europese wetgeving, maar nog altijd schadelijke materialen gebruiken. “Nintendo heeft geen enkel milieubeleid,” merkt een woordvoerder van de milieuorganisatie daarbij op. Nintendo staat dan ook helemaal onderaan bij de lijst van groene technologiebedrijven die Greenpeace heeft opgesteld.

De milieuorganisatie stelde verder vast dat Playstation en de Xbox een hoog niveau van phthalaten omvatten. Die zijn volgens de Europese wetgeving niet toegelaten in speelgoed, maar videoconsoles worden niet in die categorie ondergebracht. “Dat is een duidelijke lacune,” aldus nog Greenpeace. “Voor ons is een videoconsole duidelijk een speeltuig en bovendien willen we deze stoffen niet in producten.”

Verder werden in de consoles ook de brandvertrager bromine aangetroffen. Bij Playstation en Xbox werd ook beryllium aangetroffen. Ook dat element wordt door de Europese wetgeving niet verboden, maar het wordt in verband gebracht met longkanker. Nintendo zegt te voldoen aan de Europese wetgeving en bovendien ook speciale aandacht te hebben voor de veiligheid van speelgoed en giftige stoffen te zullen weren.

Ook Microsoft heeft al beloofd de phthalaten en bromine te zullen wegwerken. Een woordvoerder van Sony stelde dat het bedrijf samen met Braun, Hewlett-Packard en Electrolux samenwerkt aan de creatie van het European Recycling Platform en eveneens bekijkt hoe het gebruik van schadelijke stoffen vermeden kan worden zonder de kwaliteit van het product aan te tasten.

Meer over milieu en natuur

13:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, videogames |  Facebook |

14-04-08

Japan mist walvisquota

japan_whaling_minkeVoor de eerste keer in twintig jaar heeft de Japanse walvisvloot zijn quota niet gehaald. Dat is te danken aan acties van tegenstanders van de walvisjacht. Voor het jachtseizoen van start ging werd een totaal van 850 gevangen walvissen vooropgesteld. Maar uiteindelijk konden slechts 551 dieren worden gedood. Daarmee haalt de Japanse walvisvloot slechts een rendement van 60 procent. In totaal zouden de Japanse walvisvaarders door de acties van tegenstanders 31 dagen hebben verloren.

De Japanse vloot vertrok in november vorig jaar naar het zuidpoolgebied, maar werd gevolgd door schepen van de milieugroepering Greenpeace. "Allerlei sabotagedaden hebben ervoor gezorgd dat we onze doelstelling niet hebben gehaald," aldus een woordvoerder van het Japanse ministerie van visserij. Greenpeace zegt echter ontgoocheld te zijn dat Japan alsnog zoveel walvissen heeft kunnen doden. Er konden ook geen vinvissen worden gevangen, maar dat komt volgens het ministerie omdat er geen werden aangetroffen.

De actiegroep Sea Shepherd Conservation Society, die betrokken was in harde confrontaties met de Japanse walvisvaarders, zegt honderden dieren gered te hebben. In januari wisten leden van de actiegroep wisten aan boord te komen van een Japans schip. Ook werden flessen met onwelriekende stoffen naar de Japanse schepen gegooid in de hoop de jacht op de walvissen te kunnen ontregelen. Een aantal walvisvaarders zou daarbij oogirritaties hebben opgelopen. Japan had het daarbij over milieuterroristen.

Ook vorig jaar werden minder walvissen gevangen dan men had gehoopt. Dat was echter te wijten aan een brand op één van de Japanse schepen. Japan zegt voor wetenschappelijke doelen op walvissen te jagen, maar critici zeggen dat dezelfde gegevens kunnen verzameld worden zonder de dieren te doden.

Meer over milieu en natuur

12:54 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, walvis, milieu, greenpeace |  Facebook |

21-03-08

Nokia niet langer duurzaamste technologiebedrijf

De Finse gsm-producent Nokia is niet langer het meest milieuvriendelijke technologieconcern van de wereld. Dat blijkt uit een rapport van de milieuorganisatie Greenpeace. Nokia moet nu Toshiba en Samsung laten voorgaan. Dat heeft volgens Greenpeace te maken met het feit dat het recyclage-systeem van het Finse bedrijf lacunes vertoond. Volgens Nokia ligt de schuld daarvoor bij een aantal derde partijen waar de recyclage aan werd uitbesteed.

"Greenpeace benadrukt dat Nokia in principe een op het gebied van milieuvriendelijkheid een score van 83 procent zou hebben gekregen," aldus het magazine The Register. "Maar omdat er problemen bleken te zijn met de recyclage van Nokia-producten, kreeg het Finse bedrijf een straf opgelegd van 10 procent. Daardoor zakt Nokia van de eerste naar de derde plaats en moet het nu Toshiba en Samsung laten voorgaan."

Volgens Greenpeace bleken vertegenwoordigers van Nokia in Rusland en diverse ontwikkelingslanden niet op de hoogte te zijn van het milieuprogramma van het Finse bedrijf en het dus ook niet bij de klanten promootten. Markus Terho, milieuverantwoordelijke van Nokia, voerde aan dat het terugnamesysteem van het Finse bedrijf uitstekend werkt en dat Nokia ook gsm-toestellen van andere producenten terugneemt.

Maar hij gaf wel dat dat het terugname-systeem van Nokia zo groot is, dat het in sommige landen aan partners moest worden uitbesteed. "Die partners wisselen dikwijls en een aantal daarvan hebben een extra training nodig," voerde hij aan.

Meer over milieu en natuur

14:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nokia, greenpeace, milieu, technologie |  Facebook |

16-10-07

Greenpeace vernietigend voor iPhone

Computerproducent Apple dreigt voor de rechter gedaagd te zullen worden indien het zijn iPhones niet groener maakt of kopers niet waarschuwt voor de giftige stoffen die de toestellen bevatten. Het Centre for Environmental Health in Oakland (Californië) heeft dit aan het bedrijf gemeld. Dat is een gevolg van een analyse over de iPhone van de milieuorganisatie Greenpeace.

In een YouTube video op de Greenpeace website laat wetenschapper David Santillo weten dat IPhones gevaarlijke hoeveelheden bromine, chlorine en phthalaten bevatten, chemische onderdelen om de flexibiliteit van het plastic te vergroten. De toestellen zouden volgens Greenpeace meer phthalaten bevatten dan de toegelaten norm voor speelgoed of kinderverzorging.

Phtlalaten worden in verband gebracht met afwijkingen bij borelingen en dus zou de iPhone volgens Greenpeace gevaarlijk kunnen zijn voor zwangere vrouwen. Apple zou verplicht kunnen worden om waarschuwingen te plaatsen op zijn verpakkingen, maar kan er niet toe gedwongen worden om de toestellen terug te roepen of de samenstelling van het basismateriaal te veranderen.

12:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, apple, iphone |  Facebook |

29-06-07

Apple is groener geworden

Apple staat niet meer onderaan de duurzaamheidslijst van Greenpeace. In de Greener Guide to Electronics, een ranglijst voor schoon ontwerp en recycling, steeg Apple van de veertiende naar de tiende plaats. Apple dankt volgens Greenpeace zijn verbeterde positie aan het stellen van een termijn voor de uitbanning van pvc en broomhoudende vlamvertragers. Ook het recycling-beleid is verbeterd.

Apple kreeg in het verleden van de milieuorganisatie veel kritiek te verduren omdat het in de groene lijst consequent op de laatste plaats eindigde. Nu stelt Greenpeace zich echter veel positiever op tegenover het bedrijf. “Apple zou zelfs een groene concurrent kunnen worden van hoger genoteerde bedrijven als de langverwachte iPhone werkelijk een milieuvriendelijk product wordt,” wordt er opgemerkt.

Het Finse Nokia voert de duurzaamheidslijst aan. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de Finse fabrikant van telecom-apparatuur het gebruik van broomhoudende vlamvertragers en pvc volledig heeft afgeschaft. Op de tweede plaats staat Lenovo, dat zijn eerste plaats heeft moeten afstaan. Dat is vooral te wijten aan het recyclagesysteem, dat niet op alle markten is doorgevoerd. Op de laatste plaats staat Sony.

16:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, informatica, apple, milieu |  Facebook |

04-04-07

Lenovo milieuvriendelijkste elektronicabedrijf

De Chinese computerbouwer Lenovo is in de elektronicasector het meest milieuvriendelijk bedrijf. Dat blijkt uit de 'Guide to Greener Electronics', een rangschikking die elk kwartaal opgesteld wordt door de milieuorganisatie Greenpeace. Lenovo neemt de koppositie over van het Finse Nokia. Daarbij wordt vooral het actieve recyclagebeleid van de Chinese computerbouwer geloofd. Apple is volgens Greenpeace nog altijd het minst milieuvriendelijke bedrijf uit de elektronicasector.

Lenovo nam in 2005 de pc-divisie van IBM over. Het bedrijf ontwikkelde wereldwijd een actief recyclagebeleid. "In alle landen waar Lenovo computers verkoopt, worden de afgedankte toestellen teruggenomen," benadrukt Greenpeace. Bovendien vermeldt Lenovo de hoeveelheid computerschroot ten opzichte van haar productie." Anderzijds stelt de organisatie dat Lenovo nog wel moet proberen het gebruik van zwaar schadelijke chemische stoffen te vermijden.

"Gezien de groeiende berg computerafval in China is het volgens Greenpeace hartverwarmend dat een Chinees bedrijf de koppositie neemt en de verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen afval," aldus het magazine OneWorld. "De uitdaging voor de bedrijven is nu echter vooral om groenere producten op de markt te brengen." Nokia staat nu op een tweede plaats, gevolgd door Sony Ericsson, Dell en Samsung.

Greenpeace beloonde Sony Ericsson met twee plaatsen vooruitgang omdat het bedrijf besliste om vanaf volgend jaar geen schadelijke stoffen meer in haar elektronica te verwerken. Dell van zijn kant maakte bekend tegen 2009 het gebruik van polyvinylchloride (PVC) en broomhoudende brandvertragers te zullen weren. Apple daarentegen gebruikt nog steeds polyvinylchloride en wordt door Greenpeace daarom bedacht met een laatste plaats.

00:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lenovo, informatica, milieu, greenpeace |  Facebook |

21-02-07

Milieuvriendelijk verkoopt steeds beter

Het elektronicaconcern Philips verdient steeds meer aan milieuvriendelijke producten. Vorig jaar verdubbelde de omzet van die tak tot vier miljard euro. Het bedrijf verwacht dat de verkoop van groene producten nog gevoelig zal gestimuleerd worden door een gelegenheidsverbond met Greenpeace voor de promotie van spaarlampen.

"Philips wil de productie van de klassieke gloeilamp liefst stopzetten, maar wil dat concurrenten Osram en General Electric dat ook gelijktijdig doen," meldt het Nederlandse dagblad De Stem. Philips startte in december bij de Europese Unie met het lobbyen voor een massale overschakeling van de gloeilamp naar energiezuiniger verlichting.

Philips Lighting stelt dat verlichting 19 procent van alle elektriciteitskosten in de wereld verbruikt. In Europa zou dat cijfer op 14 procent liggen. Twee van de drie Europese lampen is volgens het concern nog altijd geproduceerd volgens oude technologie, die nog dateert uit de jaren zestig. Met alternatieven wordt een besparing bereikt van 57 procent bij straatverlichting tot 85 procent in woningen.

Philips wil de verkoop van spaarlampen aanzwengelen door een samenwerkingsakkoord aan te gaan met milieuorganisatie Greenpeace. Dat ziet de samenwerking op zijn beurt als een kans om meer consumenten te bereiken met zijn milieuboodschap. "Greenpeace knijpt daarbij wel een oogje dicht voor het feit dat Philips ook energieslurpers produceert zoals zonnebanken, plasmaschermen en biertaps," aldus de krant.

11:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: philips, milieu, energie, greenpeace |  Facebook |

12-02-07

Elektronicasector bedreigt ontwikkelingslanden

Bekende elektronicabedrijven - zoals IBM en Fortune - vervuilen rivieren en grondwater in China, de Filippijnen, Thailand en Mexico. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Greenpeace. Het drink- en afvalwater, slik en sediment in de omgeving van veel elektronicabedrijven bevat volgens de studie een groot aantal schadelijke chemicaliën.

Uit het rapport blijkt dat veel van de onderzochte monsters zijn vervuild met gevaarlijke chemicaliën, waaronder gechloreerde vluchtige organische chemicaliën, broomhoudende vlamvertragers, ftalaten en nonylfenolen. "Op sommige plekken zijn verhoogde concentraties van zware metalen gevonden zoals koper, nikkel en zink," aldus Greenpeace.

Niet alleen voor het milieu leveren deze stoffen volgens Greenpeace schade op, maar ook voor de volksgezondheid. "In drinkwatermonsters zijn de gevaarlijke stoffen ook gevonden," wordt er opgemerkt. "Dit is een gevaar voor de gemeenschappen die afhankelijk zijn van dit water. De stoffen zijn bovendien schadelijk voor de onbeschermde arbeiders in de fabrieken."

"De afgelopen jaren is men zich bewust geworden van de gevaren van giftige stoffen in afval van elektronische apparaten," aldus Greenpeace. "Maar het lozen van gevaarlijke stoffen tijdens de productie van apparaten als computers is bijna onopgemerkt gebleven. In het productieproces worden grote hoeveelheden chemicaliën gebruikt en daaruit ontstaat giftig afval dat gewoon gedumpt wordt."

De meeste elektronische apparaten die hier gebruikt worden, zijn buiten Europa geproduceerd. "Lage lonen en soepele milieuwetgeving maken landen als China en Mexico aantrekkelijke productielocaties," stipt Greenpeace aan. "Vervuiling die wij hier niet willen hebben, is nu verplaatst naar andere delen van de wereld."

15:59 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, elektronica, milieu |  Facebook |

19-01-07

WTO doodsteek voor maritieme leven

De visserijplannen van de World Trade Organisation (WTO) vormt een bedreiging voor het maritieme leven. Dat stelt de natuurorganisatie Greenpeace. Verwacht wordt dat de WTO de zeevisserij zal vrijmaken, maar dat betekent volgens Greenpeace de doodsteek voor het zeeleven. Zelfs economisch is er volgens de organisatie geen verantwoording voor vrijhandel.

De Verenigde Naties hebben driekwart van de wereldwijde vispopulaties overbevist zijn of zelfs helemaal opgevist. “Indien de WTO de beperkingen op de zeevisserij opheft, dreigt volgens Greenpeace het hele maritieme leven een nekslag te krijgen,” aldus het persbureau Reuters. “De vrijhandel zal volgens de organisatie slechts enkele landen voordelen opleveren en dan alleen nog op korte termijn.”

Greenpeace stelt dat de handel strikt gecontroleerd moet worden. “De wereldzeeen zijn al compleet uitgebuit,” aldus de organisatie. “Vooral in de gebieden rond ontwikkelingslanden verkeren in het grootste gevaar met vissers die met goedkope vergunningen werken.” Voor de Keniaanse kust zouden constant 600 buitenlandse vissersboten actief zijn, waarvan een heleboel geen enkele vergunning hebben.

Volgens Greenpeace zal de liberalisering van de visserij de piraterij alleen nog maar doen toenemen. “Onderzoek in Mauritanie, Senegal en Argentinie hebben duidelijk aangetoond dat de vrijhandel een ramp is voor het maritieme milieu en de locale voedselbevoorrading,” aldus de organisatie. “Zelfs economisch is er geen reden voor vrijhandel. Argentinie mist door overbevissing minstens 3,5 miljoen dollar aan toekomstige inkomsten.”

16:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, wto, milieu, visserij |  Facebook |

16-01-07

Australie verbant Japanse walvisvaarders

Japanse walvisschepen worden dit jaar niet toegelaten in de Australische havens. Dat heeft de Australische regering bekend gemaakt. Bovendien worden de walvisvaarders gewaarschuwd niet in de clinch te gaan met tegenstanders. Die hebben al bekend gemaakt de Japanse vloot te willen beletten de jacht op de walvissen tot een goed einde te brengen.

Een vloot van zes walvisschepen is van plan om dit jaar ongeveer duizend walvissen te doden. Dat gebeurt zogezegd omwille van wetenschappelijk onderzoek, maar er wordt openlijk gesteld dat dit slechts een drogreden is. De natuurorganisaties Greenpeace en Shea Shepherd hebben al bekend gemaakt de Japanse vloot te zullen tegenhouden.

De Australische milieuminister Ian Campbell benadrukte een zeer groot tegenstander te zijn van de Japanse walvisvangst en de vloot de toegang tot de Australische havens te zullen ontzeggen. "Zolang ik minister ben, zullen zij geen toelating krijgen om onze havens binnen te varen," vertelde hij tegen een Australische radiozender.

Campbell waarschuwde de Japanse walvisvloot ook geen waterkannonnen in te zetten tegen de boten van natuurorganisaties. "Dat heeft in het verleden diverse keren levens in gevaar gebracht," voerde hij aan. Vorig jaar zetten de Japanners waterkannonnen in tegen rubberbootjes van Greenpeace, die zichzelf hadden geposteerd tussen de walvissen en de Japanse harpoens.

Greenpeace maakte bekend de Experanza, het snelste schip van zijn vloot, tegen de Japanners te zullen inzetten. De Sea Shepherd Conservation Society heeft al twee schepen uitgestuurd naar het jachtgebied. Sea Shepherd heeft al gedreigd de Japanse walvisboten te zullen rammen.

16:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, australie, greenpeace |  Facebook |

Ook ontwikkelingslanden zonder giftig gsm-toestel

Door de strengere Europese wetgeving komen er steeds minder gsm-toestellen met cadmium, lood of andere gevaarlijke metalen op de markt. Daardoor neemt volgens de natuurorganisatie Greenpeace ook in de ontwikkelingslanden het aantal milieubelastende toestellen af. De producenten schikken zich immers voor hun hele productie naar de Europese normen.

Europa voerde vorig jaar strengere regels in, waardoor de grote fabrikanten van mobiele telefoons verplicht werden om niet langer schadelijke stoffen te verwerken in hun producten. "Over ongeveer twee jaar zal daardoor meer dan de helft van de ruim een miljard telefoons die jaarlijks nieuw worden verkocht, aan de Europese standaard voldoen," aldus het magazine OneWorld.

Dit geldt volgens de natuurorganisatie Greenpeace ook voor landen waar deze regels niet gelden. "De mobiele telefoon is immers een mondiaal product," wordt er opgemerkt. "Het zou te ingewikkeld zijn om telefoons te vervaardigen die verschillende standaarden volgen. De grote bedrijven volgen de Europese normen, de strengste van de hele wereld, dan ook voor hun volledige productie."

Volgens cijfers van de Worldwide Mobile Phone Tracker van IDC Consulting produceerden Nokia, Motorola, Samsung, LG en Sony Ericsson samen tachtig procent van alle gsm-toestellen die vorig jaar werden verkocht. Telefoons die niet meer in Europa verkocht worden, komen voorlopig nog wel op de markt in Latijns-Amerika, China en de Verenigde Staten. Tot deze bestaande voorraden zijn weggewerkt, bedreigen zij volgens Greenpeace daar nog altijd het milieu.

15:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, greenpeace, gsm |  Facebook |

07-12-06

Apple blijft grootste e-vervuiler

De technologiesector maakt wel vorderingen op het gebied van milieubescherming, maar dat geldt niet voor computerbouwer Apple. Dat zegt de milieurgroepering Greenpeace. Apple presteert volgens Greenpeace het slechts in zijn pogingen om computerafval te beperken. De beste quotering krijgt de Finse producent Nokia, zowel op het gebied van het chemicaliengebruik als het verwerken van computerafval.

Apple haalt in de rangschikking van Greenpeace amper een score van 27 procent. Greenpeace stelt dat het bedrijf giftige scheikundige blijft gebruiken, geen verantwoordelijkheid neemt voor computerafval en ook niet duidelijk maakt welke chemische producten men in de toekomst uit het productieproces van elektronica wil weren.

"Apple is het enige van de veertien onderzochte bedrijven die helemaal geen vorderingen heeft gemaakt," aldus Greenpeace-woordvoerders in het magazine MacCentral. "Alle andere bedrijven hebben tenminste in één categorie een verbetering laten noteren." Apple is dit jaar wel gestart met het terugnemen van oude computers, maar moet dat volgens Greenpeace ook wereldwijd organiseren.

Greenpeace merkt daarbij op geprobeerd te hebben om met Apple aan oplossingen te werken en geregeld met het computerbedrijf overlegd te hebben. "Maar dat heeft geen bevredigende resultaten opgeleverd," aldus de woordvoerders van de organisatie. "We praten nu al drie jaar met Apple, maar het bedrijf weigert zich te engageren."

Geen enkel bedrijf haalde in de rangschikking een score die hoger lag dan 70 procent. Nokia blijft de eerste plaats voor zich opeisen. De grootste vorderingen maakte Motorola, dat van een voorlaatste plek naar een vierde positie is opgeklommen. Fujitsu-Siemens steeg van een tiende naar een derde plaats, terwijl Acer vijf plaatsen klom tot een zevende plek.

LGE, Samsung en Sony gingen achteruit omdat ze gemaakte beloftes niet na bleken te komen, terwijl Hewlett-Packard gestraft werd omdat het een product gebruikte dat volgens het bedrijf niet meer zou aangewend worden.

14:08 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: apple, nokia, greenpeace |  Facebook |

01-12-06

Europese Commissie betrapt met illegaal hout

De Europese Commissie heeft bij de verbouwing van haar hoofdkantoor in het Berlaimont-gebouw in Brussel illegaal hout gebruikt. Dat heeft Europees Commissaris Siim Kallas (Administratieve Zaken) toegegeven in een brief aan milieuorganisatie Greenpeace. Het gaat om hout zonder FSC–keurmerk, bijvoorbeeld van illegaal gekapte tropische bomen.

Het gecontesteerde hout werd gebruikt voor een vloerbedekking van circa duizend vierkante meter op de dertiende verdieping van het Berlaimont-gebouw. De Europese Commissie stelt echter dat bij de aanbesteding van de werken duidelijk gesteld was dat alleen gecertificieerd hout mocht gebruikt worden en dat de aannemer in de fout is gegaan. De Europese Commissie eist daarvoor nu 750 euro schadevergoeding.

Volgens Greenpeace bewijst het incident echter hoezeer de Euromarkt wordt overspoeld met illegaal hout. De Europese Commissie zelf heeft het gebruik van duurzaam hout als een belangrijk actiepunt gemaakt. Dat zou de houtkap in tropische wouden of oerbossen moeten helpen inperken. Maar milieuverenigingen stellen dat de Europese Commissie van al zijn plannen nog maar weinig gerealiseerd heeft.

15:20 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese commissie, milieu, greenpeace |  Facebook |

30-10-06

Greenpeace verbannen van Mac-expo

Actievoerders van Greenpeace zijn verwijderd van een Londense MacExpo, nadat andere deelnemers aan de tentoonstelling hadden geklaagd over het gedrag van de milieuorganisatie, die Mac-producent Apple ertoe wil brengen milieuvriendelijker te werken.

Greenpeace nam aan de MacExpo deel met zijn campagne ‘Green My Apple’. Die moet het computerbedrijf stimuleren om zijn milieupolitiek te verbeteren. In september werd een speciale website gecreëerd om het gebruik van toxische chemische stoffen in de productie van de Mac-computer en de iPod aan te klagen. Bovendien hekelde Greenpeace ook de gebrekkige recyclagepolitiek van Apple.Greenpeace had op de MacExpo een eigen stand gekregen, maar was volgens de expodirectie gewaarschuwd geen foto’s te nemen op andere standen en alleen pamfletten uit te delen aan hun eigen stand. “Het was een waardevolle stand met een waardevolle boodschap, maar Greenpeace heeft zijn contract verboden,” aldus de expodirectie.

De Greenpeace-stand bleef voor de rest van de expo gesloten en de organisatoren benadrukten niet van plan te zijn de deelnamekosten van Greenpeace terug te zullen betalen. Greenpeace had het over een compleet overdreven reactie. “We proberen de marktleider in design uit te dagen om ook een marktleider in milieu-innovatie te worden,” aldus een woordvoerder tegen The Register. “We dagen Apple uit om volgend jaar een productgamme te hebben waarin geen zwaar toxische materialen meer zitten.”

16:11 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, mac |  Facebook |

23-09-06

Mobiele sector wil groene toestellen

Een aantal belangrijke mobiele operatoren hebben een overeenkomst gesloten om te onderzoeken hoe het gebruik van schadelijke stoffen bij de productie van mobiele telefoons kunnen beperkt worden. Ook wil de alliance het gebruik van schadelijke en milieu-onvriendelijke materialen stopzetten.

Het initiatief is afkomstig van onder meer Nokia, Motorola, Panasonic, France Telecom, Intel en Vodafone. Ze willen niet alleen het gebruik en vrijkomen van schadelijke producten tegengaan, maar het ook aantrekkelijker maken om oude mobiele telefoons te recycleren. Tevens willen de bedrijven ook zorgen voor een betere informatieverstrekking, zodat de klant zich bewuster zou worden van zijn leefomgeving.

Greenpeace publiceerde eerder een rapport waaruit bleek dat vooral het Amerikaanse Motorola en de Chinese computerfabrikant Lenovo te weinig rekening houden met het milieu. Beide producenten zouden zich volgens de milieuorganisatie onvoldoende inspannen om producten terug te nemen en te recyclen. Greenpeace was wel tevreden over de milieuprestaties van Nokia en Dell.

17:23 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nokia, motorola, greenpeace, groene technologie |  Facebook |

10-09-06

Erotische speelgoed is giftig

Erotisch speelgoed is niet veilig. Volgens Greenpeace bevatten ze immers ftalaten, giftige weekmakers die ook in sommig kinderspeelgoed werden aangetroffen en die daarom vorig jaar door de Europese Unie werden verboden voor die sector. Uit het onderzoek van Greenpeace zouden zeven op acht geteste producten - zoals dildo’s en vibrators - ftalaten hebben bevat.

Greenpeace wijst erop dat deze stoffen moeilijk afbreekbaar zijn en al in kleine hoeveelheden schadelijk kunnen zijn. De speelgoedindustrie heeft na de ingreep van de Europese Unie alternatieve stoffen gebruikt. Greenpeace zegt niet te kunnen begrijpen dat die giftige stof nog wel gebruikt mag worden in speelgoed voor volwassenen. De organisatie stelt nog nooit eerder zulke hoge concentraties in geteste producten te hebben aangetroffen.

Onderzoek bij mens en dier heeft volgens Greenpeace aangetoond dat blootstelling aan de stoffen de hormoonhuishouding kan verstoren, afwijkingen aan lever en nieren kan veroorzaken en schadelijk is voor de voortplanting. De organisatie pleit voor een verbod op dergelijke schadelijke stoffen.

15:28 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: greenpeace, erotiek, seks, ftalaten |  Facebook |