07-06-10

Sleuteladviseurs griepepidemie hadden banden met farmaceutische industrie

Een aantal sleutelwetenschappers die bij de World Health Organization verantwoordelijk waren voor de opslag van griepvaccins, hadden financiële banden met farmaceutische bedrijven die bij de productie van de geneesmiddelen baat hadden. Dat zegt het British Medical Journal, eraan toevoegend dat de wetenschappers die banden openlijk hebben bekend gemaakt in andere publicaties. De World Health Organization heeft echter nooit melding gemaakt van die banden. Eerder al had ook de Raad van Europa het gebrek aan transparantie rond de griepvaccins bekritiseerd. Een woordvoerder van de World Health Organization heeft echter benadrukt dat de geneesmiddelenindustrie de beslissingen over de griep-epidemie nooit heeft beïnvloed. De aanbevelingen van de World Health Organization over de opslag van vaccins dateert van zes jaar geleden.

Door die aanbevelingen besloten veel landen om grote voorraden Tamiflu van Roche en Relenza van GlaxoSmithKline op te slaan. Op dit ogenblik zitten echter vele landen met grote voorraden ongebruikte vaccins en geprobeerd wordt om de afgesloten contracten te laten herzien. Het British Medical Journal en het Bureau of Investigative Journalism kwam echter tot de vaststelling dat drie wetenschappers die betrokken waren bij het samenstellen van de aanbevelingen door Roche en GlaxoSmithKline werden betaald voor lezingen en consultancy en ook betrokken waren bij onderzoek van de farmaceutische bedrijven. Het is echter een algemene praktijk voor academische experts om nauw samen te werken met de farmaceutische industrie, zoals het verkrijgen van fondsen voor tests met geneesmiddelen en het bijwonen van medische congressen.

In publicaties over klinisch onderzoek moeten de wetenschappers elk mogelijk belangenconflict vermelden. "Er mag dan ook worden verondersteld dat de World Health Organization dezelfde regels zou volgen met zijn adviseurs," merkt BBC News op. "Er is zeker geen aanvaardbare verklaring om te weigeren de namen vrij te geven van de leden van zijn nood-comité, dat de organisatie over de pandemie moest adviseren. Dat leidt automatisch tot achterdocht en verdenkingen." De World Health Organization stelt echter dat belangenconflicten onvermijdelijk zijn in elke relatie tussen de industrie en het wetenschappelijk onderzoek. Er wordt echter aan toegevoegd dat er de nodige veiligheidsmaatregelen zijn ingebouwd om mogelijke belangenconflicten of percepties van tegenstrijdige belangen aan te pakken.

10:32 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, griep, farmaceutica |  Facebook |

18-05-10

Slechts 12 procent Amerikanen met griepsymptomen

Slechts 12 procent van de Amerikanen denkt de voorbije winter griep gehad te hebben. Dat is opvallend minder dan in de voorgaande vijf jaren, toen 15 procent tot 21 procent van de Amerikanen melding maakte van een griepaanval. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Harris. Daarbij wordt op gewezen dat griepsymptomen niet altijd betekent dat men ook daadwerkelijk het griepvirus heeft opgelopen. De onderzoekers voegen er aan toe dat er ook geen bewijzen zijn dat de daling te danken zou zijn aan de griepvaccins die werden toegediend. Daarbij wordt opgemerkt dat het voorbije jaar 39 procent van de Amerikanen een griepvaccin toegediend heeft gekregen. Dat is bijna hetzelfde als het jaar voordien, toen 40 procent van de Amerikaanse bevolking een griepvaccin ontving. Het jaar daarvoor werd aan 36 procent een vaccin toegediend.

De al dan niet toediening van een griepvaccin heeft blijkbaar ook geen impact. In beide groepen zegt 12 procent de voorbije winter last gehad te hebben van griep. Het is het derde jaar op rij dat er tussen beide groepen geen enkel verschil kan worden opgemerkt. De onderzoekers waarschuwen wel dat hieruit niet mag afgeleid worden dat griepvaccins geen effect zouden hebben, maar wel wordt opgemerkt dat aangenomen mag worden dat de inentingen de voorbije drie jaar minder efficiënt waren dan de periode voordien. Toen werd immers tussen beide groepen wel een duidelijk verschil opgetekend. De onderzoekers voegen er aan toe dat de resultaten van het onderzoek met extra voorzichtigheid moeten worden benaderd, aangezien de cijfers gebaseerd zijn op zelfdiagnose, wat door een gebrek aan deskundigheid niet erg betrouwbaar is.

De onderzoekers merken verder op dat respondenten onder de veertig jaar meer geneigd bleken te zijn om aan te geven dat ze de voorbije winter griep hebben gehad. "Daarvoor kunnen wellicht twee redenen voor worden aangehaald," wordt er opgemerkt. "Het is heel waarschijnlijk dat de oudere bevolkingscategorie sneller een geneigd is om een vaccin te laten toedienen en dus ook beter beveiligd zou kunnen zijn. Bovendien zou de oudere generatie door de jaren heen ook een grotere immuniteit hebben kunnen opbouwen." Opvallend is wel dat slechts 6 procent van de Afro-Amerikanen melding maakte van een griepaanval, hoewel ze evenveel vaccins kregen toegediend dan de andere bevolkingscategorieën. Verder stellen de onderzoekers dat 66 procent van de patiënten aangaf geregeld griep te hebben. Slechts 13 procent was van mening Mexicaanse griep te hebben opgelopen.

17:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, griep, verenigde staten |  Facebook |

13-02-07

Griep kan ook internet koorts bezorgen

Bedrijven en overheden hopen dat een grote groep telewerkers hun organisaties draaiend zouden kunnen houden bij een massale griepepidemie. Maar volgens analisten zouden die plannen wel eens in duigen kunnen vallen wanneer miljoenen mensen bij een dergelijke epidemie op het internet zouden gaan voor nieuws of gewoon om de tijd te doden tijdens het uitzoeken.

Door die massale vlucht naar het internet zou de bandbreedte volgens specialisten bij een dergelijk gebeuren wel eens compleet kunnen doen vastlopen. "Wellicht zal men aan bedrijven en individuele gebruikers moeten vragen om hun internetgebruik vrijwillig te beperken," stippen ze aan in het magazine Computerworld. "Indien dat niet lukt, zal de overheid wellicht moeten ingrijpen."

Bij het samenvallen van vogelgriep met een gigantische griepepidemie zouden miljoenen mensen ziek kunnen worden en zelfs kunnen sterven. "Uit voorzorg zouden wellicht vele mensen van thuis uit willen werken," stipt het magazine nog aan. "Dat zou dan meteen tot gevolg hebben dat de netwerken zwaar zouden belast worden, waardoor ook telewerkers het moeilijk zouden kunnen krijgen."

Voor de meest cruciale jobs kunnen bedrijven contracten tekenen met telecom-providers om de nodige breedbandte te garanderen. "Bedrijven staan misschien huiverig tegenover de prijs die ze daar nu al voor moeten betalen, maar wachten zou wel eens een heel riskante strategie kunnen blijken te zijn," aldus de deskundigen. "In geval van nood dreigt de vraag naar dergelijke beveiligingen immers veel groter te worden dan het beschikbare aanbod."

11:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griep, internet |  Facebook |