08-04-13

Industrie kan Amerikaanse economie nieuwe groei bezorgen

Gematigde economische stimulansen zouden in de Amerikaanse industrie tegen het midden van het volgende decennium 3,7 miljoen extra banen kunnen worden gecreëerd. Dat is de conclusie van een economisch groeimodel van het Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (Mapi) en The Aspen Institute. Opgemerkt wordt dat tegelijkertijd op de handelsbalans een surplus van 700 miljard dollar zou kunnen worden opgetekend, tegenover het huidige tekort van 500 miljard dollar. Bij een ongewijzigd beleid zou het tekort nog verder uitgediept worden.

"Het model toont aan er in de Amerikaanse industrie talloze mogelijkheden zijn voor een heropleving die tegen het midden van het volgende decennium zou kunnen leiden tot een talrijke goedbetaalde banen, economische groei en een eerste handelsoverschot sinds het midden van de jaren zeventig," voert het rapport aan. "Cruciale sectoren voor die heropbloei zijn export en import, kapitaalinvesteringen, energievoorraden, een gepast regelgevend en fiscaal beleid en het opvullen van de tekorten aan arbeiders en onderzoekers."

Door die maatregelen zou de industrie volgens het rapport onder meer 307.000 nieuwe banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Wanneer echter geen extra inspanningen worden gedaan, zouden volgens de onderzoekers slechts 23.000 banen per jaar kunnen worden gecreëerd. Ook het bruto binnenlandse product van de Verenigde Staten zou volgens het rapport 1,5 biljoen dollar groter zijn dan in een situatie zonder een gewijzigd beleid. De belangrijkste bijdrage tot die groei zou afkomstig zijn van de industrie.

Lees Verder

18:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: verenigde staten, industrie, groei |  Facebook |

27-06-12

Economie alleen zal economische groei niet doen terugkeren

Alleen op basis van een economisch beleid zal er in Europa geen groei kunnen worden gerealiseerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Southampton in opdracht van de Europese Unie. Het onderzoek toont volgens de Britse wetenschappers aan dat in het kader van een economische crisis en een economische groei een participerend burgerschap, economische concurrentiekracht en sociale cohesie nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar nog versterken. In het rapport wordt dan ook opgemerkt dat de bevolking moet aangemoedigd worden om zich meer in gemeenschappen, de politiek en het beleidsproces te engageren, zowel op lokaal niveau in de individuele landen als op nationaal niveau in de lidstaten van de Europese Unie.

Lees Verder

17:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: economie, groei |  Facebook |

14-11-08

Natuurwetenschap centraal voor economische groei

Ontwikkelingslanden hebben een brede natuurwetenschappelijke basis nodig om een duurzame groei te kunnen realiseren. Dat zegt Reza Mansouri, professor fysica aan de Sharif University of Technology in Teheran. Mansouri benadrukt dat natuurkunde één van de meest belangrijke wetenschappen is om een economische groei te ondersteunen, maar door ontwikkelingslanden te vaak wordt vergeten. Maar niet alleen de wetenschap zelf, maar ook de ontwikkeling van wetenschappelijke hardware speelt daarbij volgens Mansouri een grote rol.

Reza Mansouri verwijst daarbij naar China als voorbeeld. "China publiceert op dit ogenblik 14 procent van alle wetenschappelijke papers," benadrukt hij in het magazine Nature. "Tien jaar geleden was dat nog amper 4 procent. Maar China is op het gebied van natuurwetenschappen nu wel het verst gevorderd van alle ontwikkelingsland. Het land vertegenwoordigt op dit ogenblik 3 procent van de wereldwijde handel in hi-tech goederen en diensten. De meeste daarvan zijn gebaseerd op onderzoek en ontwikkeling in de natuurwetenschappen."

Uit het voorbeeld van China kunnen andere ontwikkelingslanden volgens Mansouri leren dat ze zich vooral moeten richten op fysica, optica en nucleaire wetenschap. "Maar ook de ontwikkeling van wetenschappelijke hardware vormt een belangrijk onderdeel van de groei," benadrukt hij. "In China worden de meest moderne fysica-instrumenten ontworpen, wat het land heeft toegelaten om zijn natuurwetenschappelijke kennis om te vormen tot technologische producten en diensten, die op hun beurt de Chinese groei hebben gestimuleerd.