25-04-14

Vloot motorfietsen in groeimarkten staat voor explosieve groei

De snelgroeiende economieën van Azië moeten zich voorbereiden op een explosieve groei van hun vloot motorfietsen. Dat is een gevolg van de toename van het gemiddeld inkomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Australian National University. De onderzoekers stelden vast dat het aantal motorfietsen per hoofd van de bevolking blijft toenemen tot een gemiddeld jaarinkomen van ongeveer 8.000 dollar is bereikt. Indien de inkomens nog verder stijgen, zou de interesse in gemotoriseerde tweewielers opnieuw een terugval kennen. Het fenomeen heeft volgens de Australische wetenschappers belangrijke gevolgen voor de verkeersveiligheid in de ontwikkelingslanden.

“In de ontwikkelingslanden blijven motorfietsen een relatief gevaarlijke vorm van transport,” merken de onderzoekers Paul Burke en Shuhei Nishitateno, docenten economie en energie aan de Australian National University, op. “Elk jaar verliezen wereldwijd ongeveer driehonderdduizend motorfietsers bij verkeersongevallen het leven. In de ontwikkelingslanden ligt het sterftecijfer echter gevoelig hoger dan in andere regio’s. In sommige Aziatische landen vallen meer dan de helft van de verkeersdoden bij de motorfietsers. De groeilanden moeten dan ook de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om voorbereid te zijn op de groei van de vloot motorfietsen de volgende jaren.”

“Vooral in landen met een grote bevolkingsdichtheid, waar tweewielers een bijzonder handig vervoermiddel vormen, zullen motorfietsen snel aan populariteit winnen,” voorspellen Burke en Nishitateno. “Motorfietsen zijn immers goedkoper dan personenwagens en zijn in het drukke verkeer vaak ook veel handiger en sneller. De studie wijst uit dat het voor de overheden van de betrokken landen van cruciaal belang zal zijn om een grote aandacht te besteden aan de veiligheid van de motorfietsers en dat ook moet gezocht worden naar alternatieve en veiliger vormen van vervoer, zoals de uitbouw van tramlijnen of aanverwante toepassingen.”

Lees Verder

14:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: motorfiets, groeimarkt |  Facebook |

19-01-13

Groeimarkten cruciaal voor producenten consumptiegoederen

Producenten van consumptiegoederen zullen de volgende drie jaar vooral groeimogelijkheden vinden op de opkomende markten, die een bijzonder snelle evolutie doormaken. Dat is de conclusie van een rapport van de Economist Intelligence Unit (EIU) en het onderzoeksbureau Mintel over de consumptiemarkt in China, India, Turkije, Mexico en Zuid-Afrika. Daarbij wordt opgemerkt dat het bruto binnenlandse product in de opkomende markten de volgende drie jaar tussen twee en vijf keer sneller zal groeien dan in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië.

Onder meer wordt aangegeven dat de verkoop van wasproducten in de opkomende markten een belangrijke groei zullen kennen. "In de landelijke gebieden van China had bij het begin van de eeuw slechts 1 procent van de gezinnen een wasmachine, maar tien jaar later was dat al opgelopen tot 16 procent," merken de onderzoekers op. "Dat leidt ook tot een groeiende vraag naar gerelateerde producten. Die trend zorgt ervoor dat de verkoop van huishoudproducten de volgende vier jaar telkens met ongeveer 15 procent zal toenemen."

Daarnaast wordt gewezen op een trend in India, waar de consumenten stilaan beginnen over te stappen naar bereide voedingsproducten. "Rijkere Indiase consumenten zijn door hun drukke agenda steeds meer geneigd om hun traditioneel ontbijt in te wisselen voor westerse graanmaaltijden," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien zijn gezondheidsbewuste Indiase consumenten bijzonder geïnteresseerd in vitaminerijke fruitsappen." Verwacht wordt dat de bestedingen aan voeding in India de volgende periode een stijging zullen kennen van 13 procent per jaar.

Lees Verder

16:12 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groeimarkt, consumptie |  Facebook |

28-10-12

Bedrijven moeten oog hebben voor tweede golf opkomende markten

Bedrijven mogen zich bij hun focus op de opkomende markten niet louter toespitsen op de traditionele groeimarkten Brazilië, Rusland, India en China (BRIC), maar moeten ook oog hebben voor de evoluties in markten zoals Colombia, Indonesië, Vietnam, Turkije en Zuid-Afrika. Dat zegt consulent KPMG in een rapport over de mogelijkheden voor het bedrijfsleven in de opkomende economieën. Er wordt echter aan toegevoegd dat er daarbij aandacht moet worden besteed aan de specifieke eigenschappen van de lokale markten.

Lees Verder

10:45 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groeimarkt |  Facebook |

11-07-12

India heeft zijn imago zorgvuldig bijgestuurd

Het imago van India is het voorbije decennium snel geëvolueerd van een land dat op internationale hulp beroep moest doen tot een wereldmacht. Die verschuiving is echter niet exclusief te danken aan economische groei, maar ook mee het gevolg van een zorgvuldig uitgevoerde imago-campagne waarin de Indiase overheid heeft geïnvesteerd. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Copenhagen.

Lees Verder

10:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: india, groeimarkt |  Facebook |

27-06-12

Groeimarkten bieden ook kansen voor e-commerce

Groeimarkten zoals China, Brazilië, Rusland en Chili bieden ook voor e-commerce de beste opportuniteiten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent AT Kearney naar de digitale aantrekkingskracht, infrastructuur, regelgeving en het algemene retailklimaat in een aantal snelgroeiende landen. Op de eerste plaats in de rangschikking van AT Kearney staat China, waar e-commerce over vier jaar een omzet zou moeten realiseren van 81 miljard dollar, tegenover 23 miljard dollar het voorbije jaar. Op dit ogenblik telt de Chinese e-commerce 164 miljoen klanten. Er wordt wel opgemerkt dat de Chinese infrastructuur een belangrijke hinderpaal kan vormen voor een optimale benutting van de opportuniteiten. Buiten de stedelijke regio's blijven de activiteiten immers met een aantal problemen geconfronteerd.

Lees Verder

17:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, groeimarkt |  Facebook |

23-06-12

Griekenland dreigt status van ontwikkeld land te moeten inleveren

Griekenland dreigt over twee jaar zijn status van ontwikkeld land te zullen moeten inleveren. Dat heeft het indexbedrijf Morgan Stanley Capital International (MSCI). De Griekse financiële markt voldoet volgens het indexbedrijf niet langer aan de vereisten die van een ontwikkelde markt kunnen worden verwacht. Daardoor zou Griekenland over twee jaar kunnen terugvallen tot het niveau dat nu aan groeimarkten wordt toegekend. Opgemerkt wordt dat de Griekse index bij het bedrijf de voorbije vijf jaar met 93 procent is teruggevallen. Het duurt twaalf maanden vooraleer een herziening is afgewerkt en vervolgens nog eens twaalf maanden voor een herkwalificatie kan worden doorgevoerd. Griekenland zou dan ook ten vroegste over twee jaar voor een herziening moeten vrezen. Daarmee zou Griekenland echter wel het eerste land in de geschiedenis worden dat zijn status van ontwikkelde markt opnieuw moet inleveren.

Lees Verder

13:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: griekenland, groeimarkt |  Facebook |

13-06-12

Bevolking groeimarkten heeft pessimistischer visie

De Chinese middenklasse is in het algemeen pessimistischer en hecht ook meer belang aan persoonlijke rijkdom dan hun collega's in de mature markten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Kantar. De onderzoekers stellen dat de bevolking in opkomende markten zoals China, Turkije en Zuid-Afrika in het algemeen een pessimistischer en ongelukkiger houding tegenover het leven hebben dan de bevolking van ontwikkelde landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië of de Verenigde Staten.

Lees Verder

15:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: consument, groeimarkt |  Facebook |