29-01-13

Groenland wordt mogelijk exporteur van uranium

Een meerderheid in het Deense parlement heeft zich akkoord verklaard om de export van uranium vanuit Groenland toe te laten. Daarmee wordt een historische verschuiving in de Deense buitenlandse politiek, die zich dertig jaar lang tegen nucleaire energie heeft verzet, opgetekend. Door de goedkeuring in het parlement laat Denemarken zijn politiek van zero-tolerantie tegenover uranium varen. Groenland bezit in Kvanefjeld de vijfde grootste uraniumvoorraad van de wereld. Milieuvereniging Greenpeace Nordic heeft zich al verzet tegen de exploitatie.

Indien Groenland, een Deens territorium met zelfbestuur, formeel een aanvraag doet voor de exploitatie van Kvanefjeld, zou Denemarken één van de grootste exporteurs van uranium kunnen worden. Omwille van de openbare veiligheid moet Groenland aan Denemarken wel de toelating vragen vooraleer de zero-tolerantie kan worden opgeheven. Groenland heeft weliswaar zelfbestuur op het gebied van onder meer grondstoffen, maar Denemarken blijft verantwoordelijk voor buitenlandse zaken, financieel beleid en veiligheid.

In de lente van dit jaar zal de Greenlandic Directory for Raw Materials een rapport publiceren van de impact van uranium op het milieu en de volksgezondheid. Indien daar geen melding wordt gemaakt van grote problemen, wordt in het parlement van Groenland een meerderheid verwacht voor de exploitatie van het uranium. Jens Frederiksen, vice-premier van Groenland, wees erop dat de verkoop van uranium een bijzonder belangrijke inkomstenbron kan worden. Eerste minister Kuupik Kleist wil echter eerst een publiek debat over de exploitatie.

Lees Verder

18:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groenland, uranium |  Facebook |

15-01-13

Groenland weigert voorraden mineralen af te sluiten

Groenland weigert in te gaan op een vraag van de Europese Unie om de toegang tot zijn voorraden zeldzame aardmineralen te blokkeren. Dat heeft Kuupik Kleist, eerste minister van Groenland, gezegd. China heeft een quasi monopolie op de productie van zeldzame aardmineralen, maar ook Groenland beschikt over belangrijke voorraden van de grondstoffen, die onder meer worden gebruikt in wapens, telefoons en medische uitrusting. Sinds China twee jaar geleden de export van zeldzame mineralen sterk heeft beperkt, zijn de prijzen van de grondstoffen gevoelig gestegen.

“Het is niet eerlijk om aan Groenland een rol toe te wijzen in de politieke machtsverhoudingen,” benadrukte Kleist. “Groenland is niet in de positie om investeerders uit bepaalde landen de toegang tot zijn grondstoffen te ontzeggen. Groenland staat open voor investeringen uit de hele wereld, op voorwaarde dat de geïnteresseerde partijen de regels en voorwaarden van het land aanvaarden.” Groenland bevindt zich in de onmiddellijke omgeving van scheepvaartroutes die dreigen vrij te komen door het smelten van het poolijs.

China is een groot investeerder in Groenland. Het bedrijf London Mining, ondersteund door Chinese staalconcern, plant een investering van 2,3 miljard dollar in een ijzerertsmijn in de buurt van de Groenlandse hoofdstad Nuuk. Ongeveer 2.300 Chinese arbeiders zouden naar Groenland worden overgebracht om ijzer te winnen voor de Chinese economie. Groenland heeft inmiddels een honderdvijftigtal licenties voor minerale exploraties toegekend. Een decennium geleden waren er minder dan tien licenties.

Lees Verder

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groenland, mineralen |  Facebook |

13-11-11

Moddervulkanen Groenland oorsprong van aardse leven

De moddervulkanen op Isua, in het zuidwesten van Groenland, zijn wellicht de bakermat van het leven op aarde. Dat is de conclusie van een internationaal onderzoek onder leiding van wetenschappers aan het Laboratoire de Geologie de Lyon. De chemische elementen die bijna vier miljard geleden door deze vulkanen werden vrijgegeven, zouden onmisbaar zijn geweest voor de vorming van de eerste biomoleculen. Daardoor zouden immers omstandigheden zijn gecreëerd die gunstig zijn voor het leven.

Het is volgens de onderzoekers de eerste keer dat een dergelijke omgeving, die voldoet aan alle eisen voor het ontstaan ​​van het leven, in 3,8 miljard jaar oude formaties is geïdentificeerd. De onderzoekers wijzen daarbij naar de aanwezigheid van serpentiniet in het Isua-gebied. Serpentiniet is een donkergroen mineraal dat wordt gebruikt in de decoratie en sieraden. In de natuur wordt serpentiniet gevormd wanneer zeewater infiltreert in de bovenste lagen van de aardmantel.

Volgens de wetenschappers zou dit mineraal, vaak gevonden in de muren van hydrothermale bronnen, een belangrijke rol spelen in de verschijning van de eerste biomoleculen. Fosfor, een ander onmisbaar element voor het leven, is volgens de onderzoekers eveneens overvloedig aanwezig in bij de vorming serpentiniet. Omdat dit proces gepaard gaat met moddervulkanen, waren volgens de wetenschappers op Isua alle noodzakelijke voorwaarden voor het ontstaan van leven aanwezig.

11:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: isua, groenland, serpenitiet |  Facebook |

05-06-11

Klimaatveranderingen hebben snel impact op maatschappij

Het klimaat heeft een belangrijke rol gespeeld in het verdwijnen van de Vikings uit Groenland. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Brown University in de Verenigde Staten. De onderzoekers merken op dat het onderzoek aantoont hoe snel klimaatveranderingen een impact hebben op de maatschappij. Dat is volgens hen vooral belangrijk in het kader van de huidige snelle veranderingen in de klimaatomstandigheden. De Vikings kwamen op het einde van de tiende eeuw op Groenland aan, maar waren rond de veertiende eeuw opnieuw verdwenen.

"Het klimaat is niet de enige factor in het verdwijnen van de Viking-cultuur op Groenland," voert onderzoeker William D'Andrea op. "Ook de sedentaire levensstijl van de Vikings, hun afhankelijkheid van landbouw en veeteelt en handel met Scandinavië en de vijandige verhouding met de aanwezige Inuït-bevolking hebben ongetwijfeld een rol gespeeld, maar toch blijkt het klimaat cruciaal te zijn geweest." Toen de Vikings op Groenland aankwamen was de temperatuur relatief mild, maar op het eind van de elfde eeuw begonnen de temperaturen plots te dalen.

"Groenland werd toen 4 graden celcius kouder," merken de onderzoekers op. "Daardoor werd het landbouwseizoen veel korter, terwijl er ook minder voedsel was voor het vee en de handel door het ijs werd gehinderd." De onderzoekers merken op dat een daling van de temperatuur eerder ook al een einde had gemaakt aan de Saqqaq-cultuur op Groenland. Die cultuur maakte plaats voor het Dorset-volk, dat meer aangepast aan de jacht op het ijs. Maar uiteindelijk werd Groenland volgens de onderzoekers zo koud dat ook de Dorset-cultuur verdween.

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groenland, klimaatverandering, vikings |  Facebook |

13-09-08

Groenland eist hogere walvisquota

Groenland probeert zich los te werken van de International Whaling Commission (IWC). De Groenlandse walvisjagers zijn boos op de organisatie omdat die al twee keer een verhoging van de jaarlijkse vangstquota heeft geweigerd. Groenland zou door deze stap het enige land buiten de IWC-structuur zijn dat op grote walvissen jaagt. De Groenlandse Inuit-bevolking heeft de toelating om op walvissen te jagen op grond van voedingsnood en culturele waarden. Groenland heeft op dit ogenblik een jaarlijks quotum van tien bultruggen.

"Een verhoging van de quota werd geweigerd omdat men van oordeel was dat Groenland niet echt kon aantonen dat er een werkelijk nood was aan het walvisvoedsel en dat de bestaande jacht te commercieel was geïnspireerd," aldus BBC News. "Indien Groenland zich uit de International Whaling Commission terugtrekt, is er echter helemaal geen controle meer over zijn walvisvangst. Het land zegt echter dat er westerse culturele waarden aan gemeenschappen die het grootste gedeelte van hun voedsel uit de zee halen."

Samen met de Noorwegen, Ijsland en de Faroër-eilanden heeft Groenland in 1992 de North Atlantic Marine Mammal Commission (Nammco) opgericht. "Dat is een indicatie dat sommige landen uit het noorden een andere manier zoeken om hun maritieme bronnen te beheren," voert BBC News aan. "Begin deze maand bepaalde Nammco dat Groenland het jaarlijks quotum van maximaal tien bultruggen zou moeten respecteren. Noorwegen heeft zich echter achter Groenland geschaard en voert aan dat de IWC paternaliserend optreedt tegen de noden van inheemse bevolkingsgroepen."

16:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walvisvangst, groenland |  Facebook |

29-10-07

Groenland heeft weer eigen groenten

Een Groenlandse supermarkt biedt voor het eerst groenten van eigen bodem. Door het zachter wordende klimaat kan de locale bevolking immers eigen bloemkool en broccoli oogsten. Volgens de Groenlandse landbouwadvisiseur Kenneth Hoeg is het zelfs niet onmogelijk dat het zuidelijke regio van het land in de toekomst veel intensiever actief zou kunnen worden in de landbouw. Hij ziet er ook bossen groeien.

Groenland is ongeveer vier keer groter, maar het land kent op dit ogenblik amper negen – aangelegde - sparrenbossen en 51 boerderijen. “De meeste daarvan zijn schapentelers, hoewel één boer zich aan veeteelt waagt,” aldus de International Herald Tribune. “Hij heeft 22 koeien. Op uitzondering van aardappelen, worden alle groenten ingevoerd, meestal uit Denemarken.”

Maar indien het in de toekomst warmer wordt, is het volgens Kenneth Hoeg niet onmogelijk dat een groot gedeelte van het zuiden van Groenland een landbouwgebied kan worden. “We zitten hier op de grens van de landbouw,” aldus Hoeg. “Enkele graden verschil kunnen hier grote veranderingen veroorzaken.” De winter zet zich in Groenland later in dan voorheen en het wordt ook sneller weer lente.

Daardoor kunnen de schapen langer in de bergen blijven. De ooien hebben dikkere en meer lammeren. Voor de kust verschijnt er opnieuw kabeljauw en er is ook meer tijd om te oogsten. Het landbouwseizoen duurt nu van midden-mei tot midden-september. Dat is drie weken langer dan een decennium geleden. Daarnaast is er ook meer tijd om in open lucht te werken en hebben de Groenlanders meer mogelijkheden om met de boot te reizen.

Meer nieuws over voeding

13:33 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groenland, voeding, landbouw, klimaat |  Facebook |

22-07-06

Oliereserves Groenland steeds interessanter

Naarmate de petroleumprijzen stijgen en de toekomstige energiebevoorrading onzekerder wordt, worden de afgelegen olievelden van Groenland steeds interessanter voor de olieproducenten. Het land heeft zopas een nieuwe biedingsronde voor consessies geopend en daarbij werd gerekend op recordprijzen.

"Er is nooit voordien zoveel interesse geweest voor olieproductie in Groenland," vertelde Joern Skov Nielsen, directeur van het Groenlandse Bureau of Minerals & Petroleum (BMP), aan het persbureau AFP. "We kunnen er steeds meer van dromen om in de toekomst een belangrijke energieleverancier te worden."

Een aantal Amerikaanse en Europese oliebedrijven hebben seismische gegevens gekocht van Disko Bay, een gebied dat geopend zal worden voor nieuwe consessies. Dat is volgens het BMP een positief signaal. Milieuverenigingen zijn minder enthousiast. Zij wijzen op de fjord en de gletsjer van Illulissat, die in Disko Bay gelegen zijn en in 2004 opgenomen werden in het Werelderfgoed van de Unesco.

De milieuverenigingen voeren aan dat het gebied ecologische bijzonder kwetsbaar is en exploraties dan ook gevoelige schade zouden kunnen aanrichten. De Groenlandse overheid heeft echter beloofd dat het milieu afdoende beschermd zal worden. De olieproductie zou anderzijds ook een belangrijke inkomstenbron kunnen worden voor de 58.000 bewoners van Groenland, meestal inuits.

In de jaren zeventig en tachtig werden een aantal testboringen uitgevoerd. Maar daarbij rees er grote twijfel over de rendabiliteit van de Groenlandse olieproductie, vooral omwille van de grote kosten die moesten gemaakt worden om de oliereserves te bereiken. Die liggen immers het grootste deel van het jaar onder een ijskap verborgen. Door de duurdere energieprijzen zijn deze extra kosten wel te verantwoorden.

Bovendien zorgt de opwarming van de aarde ervoor dat de oliereserves van Groenland gemakkelijker toegankelijk zijn gemaakt. De klimaatverandering heeft de ijskorst immers gevoelig doen afnemen. Het noord-oosten van Groenland zou een capaciteit hebben van 110 miljard vaten. Dat is de helft van de aangetoonde reserves van Saudi-Arabië, de grootste olieproducent van de wereld.

11:21 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groenland, energie, olie, disko bay |  Facebook |