05-02-14

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties

Diversiteit heeft een positieve impact op groepsprestaties. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ryerson University in Toronto. De Canadese onderzoekers stelden vast dat prestaties van divers samengestelde wetenschappelijke teams door collega’s hoger worden ingeschat dan de resultaten die door homogene samenwerkingsverbanden worden aangebracht. Diversiteit verhoogt volgens de onderzoekers minstens de kans dat aan efficiënte wetenschap kan worden beoefend. De wetenschappers zeggen dan ook dat het stimuleren van diverse teams voor organisaties een bijzonder grote waarde te bieden heeft. Dat geldt volgens hen niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor andere maatschappelijke sectoren.

“Producten van gemengde wetenschappelijke researchteams krijgen door observatoren in het algemeen een hogere kwaliteit toegemeten dan het werk van homogene teams,” merkt onderzoeksleider Lesley Campbell, professor ecologie en evolutie aan de Ryerson University, op. “Er kan dan ook worden gesteld dat diversiteit minstens tot een grotere efficiëntie leidt. Dat geldt echter niet alleen voor wetenschappelijk onderzoek, maar ook voor de zakelijke wereld, sociale samenwerkingsverbanden en andere vormen van collaboratie. Het onderzoek toont dan ook aan dat het aanmoedigen van divers samengestelde teams aan organisaties een meerwaarde kan opleveren en de succeskansen van individuen, teams en managers kan doen toenemen.”

Professor Campbell waarschuwt wel dat het aantal vrouwen in leidinggevende functies de voorbije tien jaar weliswaar is toegenomen, maar dat is volgens haar veel minder het geval bij de samenstelling van wetenschappelijke onderzoeksteams. “Dat dreigt een negatieve impact te hebben op de efficiëntie van het wetenschappelijk onderzoek,” benadrukt ze dan ook. “Er moeten dan ook meer inspanningen worden gedaan om de participatie van vrouwen op alle niveaus van het wetenschappelijk onderzoek te bevorderen. Vooral universiteiten kunnen een belangrijke rol spelen in de rekrutering en het behoud van vrouwelijke wetenschappers voor onderzoek. Daarvoor moet een ondersteunend klimaat worden uitgebouwd.”

De onderzoekers stelden vast dat het wetenschappelijk onderzoek van genderdiverse teams 34 procent vaker in wetenschappelijke publicaties werd geciteerd dan het werk van homogene onderzoeksgroepen. “Diversiteit in een groep brengt ook uiteenlopende visies op het gebied van probleemoplossing bij elkaar,” zegt Lesley Campbell. “Er moet bij probleemoplossing immers niet alleen rekening worden gehouden met de feiten, maar ook met de manier waarop het onderwerp wordt benaderd. Divers samengestelde groepen blijken een duidelijk andere aanpak te hanteren dan homogene samenwerkingsverbanden.”

Lees Verder

11:30 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, prestatie, groep |  Facebook |

28-04-13

In groepsverband lijkt bedreiging minder erg te worden

Individueel zien mensen een bedreiging dichterbij dan in werkelijkheid het geval is, maar in een hechte groep verdwijnt die verkeerde inschatting. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Het rapport toont volgens de Amerikaanse onderzoekers aan dat visueel verkeerde inschattingen worden bijgestuurd door de aanwezigheid van andere leden van de eigen groep. De bedreiging wordt volgens de wetenschappers minder zwaar ervaren omdat men zich gesteund weet door de andere groepsleden.

Lees Verder

16:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bedreiging, groep |  Facebook |

04-09-11

Individu beschouwt zichzelf als referentie voor de groep

De consument bestempelt zichzelf als de referentie van de groep waartoe hij behoort. Dat is de conclusie van een onderzoek van de universiteiten van Bonn, Nijmegen en Lissabon. De onderzoekers stellen daarbij dat Duitsers van mening zijn dat de typische Europeaan op een Duitser lijkt, terwijl Portugezen ervan uitgaan dat diezelfde typische Europeaan op een Portugees lijkt. De onderzoekers voegen er aan toe dat eerder ook al met verbale uitdrukkingen werd vastgesteld dat men zichzelf als de referentie beschouwt van de groep waartoe men behoort, maar dat ook geldt voor beelden.

"Wanneer men personen naar typische karakteristieken vraagt van de groep waartoe ze behoren, zullen karakteristieken worden uitgepikt die op henzelf van toepassing zijn," voeren de onderzoekers aan. "Uit het onderzoek bleek dat Portugese respondenten voor een typische Europeaan portretten uitkozen met een relatief donker uiterlijk en grote ogen. Duitsers kozen daarentegen voor een portret met een lichtere haarkleur."

"Mogelijk maakt het individu een mentale shortcut om een astract onderwerp, zoals Europees of Amerika, te benaderen," voeren de onderzoekers aan. "Het zou echter ook kunnen zijn dat mensen daarmee een subtiele overtuiging naar voor brengen dat hun groep beter is dan andere. De resultaten kunnen onder meer implicaties hebben voor een raciale profilering, waardoor men argwaan zou kunnen hebben voor mensen die afwijken van dat concept."

15:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ras, uiterlijk, groep |  Facebook |