07-12-13

Gronddegradatie bedreigend voor toekomst culturen

Grote culturen zijn verdwenen omdat ze er niet in geslaagd zijn om de degradatie van hun gronden tegen te gaan. Ook de moderne wereld zou een dergelijk lot tegemoet kunnen gaan. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wits University in Zuid-Afrika. De onderzoekers merken op dat de productiviteit van vele gronden dramatisch is gedaald door erosie, verzilting of de achteruitgang van de voedingswaarde. De wetenschappers voegen er aan toe dat door de verbeterde technologie, zoals bemesting, irrigatie of het ploegen van het land, een vals gevoel van veiligheid wordt gecreëerd. Elk jaar wordt het wereldwijde landbouwalaam volgens de onderzoekers met 1 procent gedegradeerd.

“De vruchtbaarheid van de ondergrond vormt zowel een biofysische als een sociale rijkdom,” merken de onderzoekers Mary Scholes en Bob Scholes op. “De mensheid is voor het grootste gedeelte van zijn voedselvoorziening immers afhankelijk van de grond. In de oudheid was de vruchtbaarheid van de grond een mysterie. Landbouwers gaven bij tegenvallende oogsten aan dat de grond vermoeid, ziek of koud was geworden. De enige oplossing voor het probleem was een verhuis tot de gronden zich opnieuw hadden hersteld. Tegen het midden van de voorbije eeuw konden de ondergrond en oogsten echter routinematig worden getest en had de wereldwijde argochemische industrie oplossingen uitgewerkt om het probleem aan te pakken.”

“De ondergrond werd sindsdien als een neutrale factor beschouwd die door toevoeging van voldoende voedingsstoffen en meststoffen de gewenste oogsten zouden kunnen blijven opbrengen,” zeggen de onderzoekers. “Die filosofie leidde tot een nooit eerder geziene toename van de voedselproductie, maar droeg ook bij tot de opwarming van het klimaat en een vervuiling van grondwater, rivieren, meren en maritieme ecosystemen. “Activiteiten rond agricultuur zijn op dit ogenblik verantwoordelijk voor bijna één derde van de uitstoot van broeikasgassen, waarbij meer dan de helft van de pollutie gerelateerd moet worden aan de ondergrond.”

Bovendien heeft het vervangen van het duurzaam vruchtbaarheids-management van de ondergrond door externe ingrepen het ecosysteem en de bewoners afhankelijk gemaakt van bevoorrading, die onder meer door prijsschokken kan worden verstoord. Het is volgens de onderzoekers echter ook niet mogelijk om de huidige en toekomstige wereldbevolking te voeden met een dogmatisch organisatie benadering van de landbouw. “Een exclusief organische aanpak zou niet alleen gigantische oppervlaktes vereisen, maar ook geen impact hebben op het vermijden van de klimaatverandering, het behoud van biodiversiteit of een sanering van de rivierkwaliteit,” zeggen de wetenschappers.

“Om de voedselveiligheid en de bescherming van het leefmilieu te combineren, is een agricultureel grondbeleid noodzakelijk dat de efficiënte cyblus van de natuurlijke ecosystemen volgt, maar ook profiteert van de ontwikkelingen op het gebied van biotechnologie en anorganische meststoffen,” wordt er dan ook opgemerkt. (MH)

Lees Verder

11:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gronddegradatie |  Facebook |