03-07-14

Gebruik bronnen moet aan referendum worden voorgelegd

Het algemeen stemrecht, één van de grote basispijlers van de democratie, kan de beste garantie bieden voor de bescherming van grondstoffen en andere bronnen. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de Harvard University. Wanneer met stemrecht over de ontginning wordt beslist, blijkt men er volgens de onderzoekers in te slagen om vrijwel elke bron te beschermen.

Lees Verder

15:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grondstoffen |  Facebook |

24-01-14

Europees grondstoffen-verbruik kent wisselende efficiëntie

De Europese Unie genereert 1,60 euro economische waarde voor elke kilogram grondstoffen die wordt geconsumeerd, tegenover 1,34 euro één decennium geleden, maar de toename aan efficiëntie blijft bijzonder volatiel. Dat is de conclusie van een rapport van Eurostat, het Europees bureau voor de statistiek. Er wordt aan toegevoegd dat economische groei en het gebruik van grondstoffen binnen de Europese Unie sinds het begin van de eeuw minder aan elkaar zijn gekoppeld. De efficiëntie-toename van 0,26 procent moet volgens Eurostat worden toegeschreven aan het feit dat het Europese bruto binnenlandse product sneller is gegroeid dan het gemiddelde grondstoffen-gebruik van de Europese gezinnen.

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grondstoffen |  Facebook |

26-03-13

Japan vindt rijke voorraad zeldzame grondstoffen

Japan heeft in zijn kustwateren in de Stille Oceaan een grote voorraad zeldzame grondstoffen aangetroffen. De voorraden zouden concentraties hebben die tot dertig keer hoger zouden liggen dat de Chinese ontginningsprojecten. De betrokken grondstoffen zijn bijzonder belangrijk voor de productie van hightech-producten zoals windturbines en smartphones. De vondst kan bijzonder belangrijk zijn voor Japan, dat op dit ogenblik hoofdzakelijk afhankelijk is van China voor de aanvoer van zeldzame grondstoffen. Vele Japanse hightech-producenten hebben al geklaagd dat China de export van de grondstoffen door de recente wrijvingen tussen beide landen heeft beperkt.

Lees Verder

17:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: japan, grondstoffen |  Facebook |

17-07-12

Opportuniteiten van e-waste moeten worden gegrepen

Jaarlijks worden wereldwijd 320 ton goud en meer dan 7.500 ton zilver verwerkt in elektronische producten. Daarmee wordt een meerwaarde van 21 miljard dollar gecreëerd. Dat komt overeen met het bruto binnenlands product van een land zoals El Salvador. Dat blijkt uit een rapport van het United Nations University and the Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Er wordt echter opgemerkt dat het grootste gedeelte van die gecreëerde waarde niet kan worden gerecupereerd. Slechts 15 procent van die voorraden zou worden herwonnen. In het rapport wordt echter opgemerkt dat die voorraden nochtans veertig tot vijftig keer rijker zijn aan edele metalen dan de natuurlijke vindplaatsen. De onderzoekers voeren dan ook aan dat e-waste niet als een afvalprobleem, maar als een opportuniteit moet worden beschouwd. Er wordt aan toegevoegd dat een duurzamer consumptie-patroon noodzakelijk zal blijken indien hightech-consumptiegoederen toegankelijk willen blijven voor het grote publiek.

Lees Verder

16:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: e-waste, grondstoffen |  Facebook |

20-06-12

Smartphones en hybride wagens verdrievoudigen prijs lithium

De prijzen voor lithium zijn sinds het begin van de eeuw verdrievoudigd. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg. De wereldwijde lithium-markt heeft volgens het rapport op dit ogenblik een waarde van ongeveer 1 miljard dollar per jaar, dankzij de groeiende vraag voor toepassingen in elektronische producten zoals smartphones en hybride wagens. De vraag naar lithium kent op dit ogenblik een stijging met ongeveer 25 procent per jaar en zou tegen het einde van het decennium kunnen zijn verdubbeld.

Lees Verder

15:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: lithium, grondstoffen |  Facebook |

30-09-11

China pakt illegale exploratie zeldzame grondstoffen aan

China heeft een interprovinciaal initiatief op het getouw gezet om de productie van lichte zeldzame aardmetalen beter te reguleren. Daarmee wil de Chinese overheid de illegale exploratie van zeldzame aardmetalen bestrijden. Dat heeft het Chinese ministerie van grondstoffen bekend gemaakt. De samenwerking geldt voor de regio's Baotou (Mongolië), Jining (Shandong) en Liangzhou (Sichuan), waar het grootste gedeelte van de Chinese voorraden lichte zeldzame aardmetalen worden teruggevonden.

"De operatie moet de bescherming van de rationele ontwikkeling van de voorraden zeldzame aardmetalen van China stimuleren," merkte het ministerie op. "Bovendien moet de maatregel leiden tot een verdere regulering van de productie van de zeldzame aardmetalen." De lokale overheden zouden ook een samenwerking opzetten om een betere planning op de zetten voor de ontwikkeling van de zeldzame aardmetalen. Ook wordt gewag gemaakt van het opzetten van een strategische reserve en handelsplatformen voor zeldzame aardmetalen.

China produceert op dit ogenblik meer dan 90 procent van de wereldwijde voorraden zeldzame aardmetalen. Daarentegen vertegenwoordigt China slechts één derde van de wereldwijde reserves. Ondanks een striktere overheidscontrole, blijft het land geconfronteerd met een actieve illegale productie. Zeldzame aardmetalen vormen cruciale onderdelen voor een reeks gesofisticeerde producten zoals mobiele telefoons, windturbines, batterijen voor elektrische wagens en raketten.

15:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, grondstoffen |  Facebook |

16-05-11

Productie palladium zal vraag op markt niet kunnen volgen

De productie van palladium zou tegen het midden van het decennium mogelijk de vraag niet meer kun beantwoorden. Dat is het gevolg van een beslissing van de Russische overheid om volgend jaar te stoppen met de verkoop van palladium uit zijn nationale reserves. Dat heeft Norilsk Nickel, de grootste producent van palladium, bekend gemaakt. Volgens het gespecialiseerde onderzoeksbureau GFMS heeft Rusland het voorbije jaar ongeveer 800.000 ounces palladium uit zijn nationale reserves verkocht. Voor dit jaar zou ongeveer hetzelfde niveau zijn voorzien.

"Indien er dit jaar door Rusland nog palladium wordt geleverd, zal dat gebeuren uit de bestaande voorraden en veel minder dan door GFMS wordt geraamd," merkt Viktor Sprogis, chief executives van Norilsk Nickel, op tegenover het persbureau Bloomberg. De omvang van de palladium-voorraden van de Russische staatsbeheerder Gokhran is een nationaal geheim. Voor volgend jaar moeten volgens Sprogis geen nieuwe leveringen worden verwacht.

Sprogis voegde er aan dat voorraden van investeerders en consumenten de volgende vier jaar de kloof tussen vraag en aanbod zullen moeten opvangen. Voor platinium moet dit jaar volgens hem op de markt dit jaar een evenwicht tussen vraag en aanbod verwacht. Platinium wordt samen met palladium ontgonnen. Beide metalen worden gebruikt in autokatalysatoren en in de juwelenindustrie. Sprogis merkt op dat er voor palladium de volgende periode belangrijke prijsverhogingen moeten worden verwacht.

15:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: grondstoffen, palladium |  Facebook |

04-03-11

Afrika strategisch in geopolitieke strijd zeldzame grondstoffen

Afrika, Australië en Canada kunnen een cruciale rol opnemen in de geopolitieke strijd rond zeldzame grondstoffen. Dat zeggen een aantal experts over de Chinese beslissing om de export van deze zeldzame aardmetalen te beperken. Dat kan volgens hen leiden tot een heropening van mijnen in Australië, Canada, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten. De zeldzame aardmetalen worden gebruikt in moderne apparaten zoals mobiele telefoons, platte beeldschermen en magnetrons, maar zijn ook van belang voor elektronica die wordt gebruikt in moderne wapens.

China werd vrijwel de enige producent van zeventien zeldzame aardmetalen door andere landen uit de markt te prijzen. Het westen wil zich nu voor de hightech-industrie losmaken van de Chinese dominantie. Volgens Paul Nex, deskundige van de gespecialiseerde investeringsmaatschappij Umbono Capital, heeft Afrika de beste papieren als het gaat om de voorraden. Afrika omvat volgens Nex immers meer dan de helft van de specifieke rotsformatie waarin de aanwezigheid van deze zeldzame metalen het meest waarschijnlijk zijn.

Ook heeft Afrika nog heel wat restvoorraden van andere mijnactiviteiten, waarin deze zeldzame producten zouden kunnen worden gevolgen. Maar volgens professor Judith Kinnaird, professor aardrijkskundige economie aan de Witwatersrand Universiteit in Johannesburg, is er niet veel verschil tussen Afrikaanse landen en Australië of Canada als het gaat om de winning. "Iedereen die de volgende drie tot vijf jaar een project op gang kan brengen, zal volgens haar een cruciale voorraad hebben opgebouwd.

16:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, grondstoffen |  Facebook |

Afrikaanse landen halen te weinig uit uraniummijnen

Afrikaanse landen houden weinig inkomsten over aan de uraniumwinning door multinationale ondernemingen op hun grondgebied. Bovendien zijn die inkomsten ook heel onzeker en kunnen er tussen de diverse landen grote verschillen in de omvang van die inkomsten opgetekend worden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (Somo). De belangrijkste oorzaak ligt in de financiële regelingen die de landen met uraniumproducenten hebben gesloten over hun aandeel in de opbrengsten en winst.

Deze overeenkomsten zijn volgens het rapport vaak het resultaat van gesloten en ontransparante onderhandelingen. "Momenteel wordt eenvijfde van de wereldwijd productie van uranium in Afrika gedolven," aldus Somo. "Hoewel er in de komende twee jaar een verdubbeling van productie wordt verwacht, blijft het een onzekere inkomstenbron voor de toekomst. De betalingen worden immers bepaald door de uraniumwereldprijs, die snel kan fluctueren. De belangrijkste inkomsten voor de Afrikaanse landen komen uit winstbelasting en royalties."

Gemiddeld omvatten de inkomsten voor de onderzochte landen over de voorbije vijf jaar amper 17 procent van de waarde van het verkochte uranium. "Gezien de onzekere inkomsten en de grote risico’s voor gezondheid, veiligheid en milieu die uranium met zich meebrengt, kunnen Afrikaanse landen beter multinationale ondernemingen aantrekken om te investeren in duurzame alternatieven zoals hernieuwbare energie," merkt Somo-onderzoeker Joseph Wilde-Ramsing op. "Bovendien dienen overheden en bedrijven ervoor te zorgen dat de inkomsten ten goede komen aan de lokale bevolking."

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, grondstoffen, uranium |  Facebook |

28-12-10

China verlaagt export zeldzame grondstoffen met 11 procent

China heeft zijn exportquota voor zeldzame grondstoffen voor de eerste vergunningsronde van volgend jaar opnieuw met 11 procent verlaagd. Daardoor wordt gevreesd voor een toename van de wereldwijde schaarste aan zeldzame materialen, die nodig zijn bij de productie van smartphones, hybride wagens en geleide raketten. De Chinese regering maakte bekend een exportquota van 14.446 ton zeldzame grondstoffen vast te leggen. Die werden verdeeld over éénendertig bedrijven. Tijdens de eerste vergunningsronde van dit jaar was een quota van 16.304 ton voorzien, gevolgd door een tweede ronde van 7.976 ton. Traditioneel houdt China twee rondes van exportquota.

China, dat meer dan 90 procent van de wereldwijde voorraden aan zeldzame grondstoffen controleert, besliste om de exportquota tijdens de tweede helft van dit jaar met 72 procent terug te schroeven. "Dat leidde tot een drastische verhoging van de prijzen," merkt het persbureau Bloomberg op. "Japan, de grootste gebruiker van deze materialen, zocht daarop naar alternatieve bronnen." Chen Jiazuo, analist bij het gespecialiseerde adviesbureau Beijing Antaike Information Development, merkt echter op dat de quota in lijn zijn met het beleid van de Chinese regering om het leefmilieu en de natuurlijke rijkdommen te beschermen. De controle over de binnenlandse productiecapaciteit, leveringen en export zal volgens hem ook in de toekomst aan de orde van de dag blijven.

De Chinese overheid maakte eerder ook bekend om volgend jaar de exportheffingen op een aantal zeldzame grondstoffen volgend jaar tot 25 procent te verhogen. Tot nu toe werd onder meer op neodymium, een grondstof voor de batterijen van hybride wagens, een exportheffing van 15 procent gehanteerd. "Verwacht mag worden dat de nieuwe maatregelen de spanning met de Verenigde Staten zal opdrijven," merkt Bloomberg nog op. "De Amerikaanse regering heeft onlangs gedreigd bij de World Trade Organization klacht te zullen neerleggen tegen de beperking op de bevoorrading van de mineralen. China heeft bekend gemaakt tot de oprichting te zullen overgaan van de China Association for Rare Earth, die de sector van de zeldzame grondstoffen zal overkoepelen.

19:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, grondstoffen |  Facebook |

04-12-10

Rio Tinto sluit strategisch akkoord met Chinalco

Het mijnbouwconcern Rio Tinto heeft zich akkoord verklaard met een samenwerkingsverband met de Chinese groep Chinalco voor de exploratie van minerale voorraden in China. In de overeenkomst is voorzien dat Chinalco een belang van 51 procent krijgt in de joint venture. De resterende 49 procent wordt opgenomen door Rio Tinto. Het is het tweede samenwerkingsverband tussen Chinalco en Rio Tinto, nadat de twee partijen in maart van dit jaar beslisten om gezamenlijk een ijzerertsmijn in West-Afrika te ontginnen. De twee partijen leefden sinds vorig jaar op gespannen voet, nadat Rio Tinto een investering van 19,5 miljard dollar van Chinalco had afgewezen.

Xiong Weiping, voorzitter van Chinalco, had het over een win-win situatie die de samenwerking tussen beide partijen uitdiept en een aantal uitdagingen op de markt moet kunnen beantwoorden. Tom Albanese, topman van Rio Tinto, voerde aan dat de overeenkomst de jongste aflevering is in de rijke geschiedenis van partnerships tussen Rio Tinto en China. De combinatie van de expertises van de twee partijen biedt volgens hem een grote mogelijkheid om meerwaarde te creëren voor beide partners. Verwacht wordt dat de joint venture tijdens de eerste helft van volgend jaar zijn activiteiten zal opstarten. Er zou volgens Rio Tinto in eerste instantie gestart worden met drie tot vijf projecten.

Voor Chinalco, de grootste aluminiumproducent van China, betekent de joint venture de eerste uitbreiding in andere mijnsectoren. In juli van dit jaar had het concern van de Chinese overheid de toelating gekregen om zich ook op de lucratieve markt van het ijzererts te begeven. Voor Rio Tinto, dat verscheidene jaren zonder veel succes in China exploraties uitgeprobeerd te hebben, betekent de overeenkomst een strategische stap om gebruik te kunnen maken van de grote kennis van Chinalco over de Chinese geologie. Volgens een aantal analisten biedt de samenwerking de mogelijkheid om een groter inzicht te krijgen in de omvang van de Chinese minerale rijkdommen.

13:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: chinalco, grondstoffen, rio tinto |  Facebook |

04-11-10

Paraguay ontdekt grootste titanium-voorraad ter wereld

 

Het Amerikaanse bedrijf CIC Resources heeft in Paraguay een belangrijke titanium-vondst gedaan. Het bedrijf heeft volgens het ministerie van mijnbouw en energie de exploitatierechten verworven op een gebied van tenminste 185.000 hectare. Het Amerikaanse bedrijf ontdekte eerder ook al de grootste kopervoorraad van Chili. David Lowell, president van CIC Resources, merkt op dat de exploitatie in Paraguay mogelijk de wereldwijde titanium-markt zou kunnen beheersen. De eigenaar van de exploitatie zal volgens Lowell het wereldwijde prijsniveau kunnen bepalen. Door het grotere tonnage en het rijkere erts zou de site volgens hem de prijs doen dalen.

David Lowell maakt gewag van een productieniveau tussen 5 miljoen ton en 10 miljoen ton titaniumerts per jaar. "Hij voorspelt ook dat er mogelijk honderd jaar lang titanium gewonnen zal kunnen worden," aldus het persbureau Bloomberg. "Lowell gaf aan op dit ogenblik te praten met onder meer Chinese kandidaat-kopers. De Chinese industrie is immers een grote vragende partij naar titanium, dat zorgt voor het witte pigment in verven, papier, plastiek en zelfs tandpasta. Bovendien wordt het lichte materiaal ook gebruikt in de luchtvaart. Ook de Boeing Dreamliner gebruikt belangrijke hoeveelheden titanium, net zoals de bouwsector en industriële sites, zoals ontziltingsinstallaties."

David Lowell benadrukt dat titanium een uitstekende verhouding heeft tussen gewicht en sterkte. "Indien de prijs voldoende teruggeschroefd kan worden, zou men vliegtuigen volledig uit titanium kunnen bouwen en daardoor brandstofkosten besparen," merkt hij op. "Hetzelfde geldt in de autosector." Waarnemers stellen dat er voldoende titanium in de ondergrond zit, maar ze voegen er aan toe dat door de financiële crisis de productie van nieuw erts werd vertraagd. De titanium-site van CIC Resources ligt in het district Alto Parana in het oosten van Paraguay, dicht bij de grens met Brazilië. De grootste bekende voorraden ter wereld situeren zich op dit ogenblik in Mozambique, Madagascar en Zuid-Afrika.

07-10-10

Europa heeft grondstoffen-revolutie nodig

De Europese Unie zal met striktere voorwaarden moeten komen voor het toewijzen van overheidsgelden en de Europese burgers zullen belangrijke en soms moeilijke veranderingen moeten doorvoeren in hun levensstijl. Alleen op die manier zal de Europese Unie de efficiëntie van zijn grondstoffenbeleid kunnen verbeteren. Dat heeft Danuta Hübner, de Poolse voorzitster van het regionaal ontwikkelingscomité van het Europees Parlement, gezegd. Hübner merkte daarbij op dat er weliswaar op Europees en nationaal vlak goede wetten bestaan, maar die kunnen op zichzelf volgens haar niet garant staan dat de nodige veranderingen inderdaad worden doorgevoerd.

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europa, grondstoffen |  Facebook |

14-07-10

Amerikaans-Europese samenwerking rond zeldzame grondstoffen

Het Amerikaanse Congres en het Europese Parlement zouden parallelle hoorzittingen kunnen houden en een gemeenschappelijk standpunt kunnen uitwerken rond zeldzame grondstoffen. Dat zou een onderdeel kunnen vormen voor een samenwerking op het gebied van strategische belangen. Dat heeft Bart Gordon, voorzitter van het Committee on Science & Technology in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, gezegd tegenover het Committee on Industry, Research and Energy (ITRE) van het Europese Parlement gezegd. Hij stelt daarbij dat het quasi-monopolie van China over een aantal cruciale grondstoffen bijzonder zorgwekkend is en de vooruitgang op het gebied van alternatieve energie en telecom-ontwikkelingen zou kunnen belemmeren.

13-06-10

Chinese politiek bedreiging voor beschikbaarheid zeldzame grondstoffen

De plannen van de Chinese regering om de export van cruciale grondstoffen vanaf het midden van het decennium te verbieden, zouden bij producenten van hightech producten, gaande van computers tot windturbines en batterijen voor elektrische wagens, voor grote bezorgdheid moeten zorgen. Dat zegt Christian Hoquart, econoom bij het Franse Bureau de Recherche Géologiques et Minières (BRGM). Sinds vijf jaar heeft China een snelle afbouw van de exportquota doorgevoerd voor een aantal zeldzame metalen en tegen het midden van het nieuwe decennium is een volledig exportverbod voorzien voor de uitvoer van onder meer dysprosium, terbium, thulium, tutetium en yttrium. Aangezien een groot gedeelte van de huidige voorraden van zeldzame metalen in China is geconcentreerd, kan dit belangrijke gevolgen hebben voor een hele reeks sectoren. Hoquart doet dan ook een oproep om een complete voorraadketen buiten China te ontwikkelen.

Hoquart voert daarbij aan dat een aantal mijnprojecten werd gelanceerd in onder mee de Verenigde Staten, Canada en Australië, maar de lage Chinese prijzen ontmoedigen volgens hem nieuwkomers op de markt. De prijzen van neodymium zijn recent vervijfvoudigd tot 23 dollar per pond, waardoor tien bedrijven volgens Hoquart interesse hebben getoond om nieuwe mijnen voor zeldzame grondstoffen te openen. Maar die projecten blijven zware problemen ondervinden door de lage kostenstructuur van China, die grotendeels gedragen wordt door lage lonen. In het kader van het Chinese exportverbod moeten volgens Hoquart die projecten in elk geval worden versneld. Hij merkt daarbij op dat er niet veel tijd meer overblijft en een voorraadtekort niet tot de onmogelijkheden behoort. China probeert volgens de Franse econoom op langere termijn buitenlandse investeerders aan te trekken.

Christian Hoquart zegt dat de oorzaak van het probleem niet moet gezocht worden bij de geologische bronnen, die volgens hem voldoende in voorraad zijn. Het probleem is volgens hem daarentegen de beschikbaarheid van deze bronnen voor de verwerkende industrie. Hoquart voegt er aan toe dat het oppotten van voorraden, zoals Japan inmiddels doet, evenmin een daadwerkelijke oplossing is. Volgens hem zou het beter zijn om een compleet nieuw gezichtspunt op de voorraadketen te ontwikkelen. Daarom zou er volgens hem een observatiecentrum voor zeldzame grondstoffen moeten worden opgericht om een beter zicht te hebben op prijsvolatiliteit en de mogelijke voorraadtekorten. De huidige statistieken zijn volgens hem bijzonder zeldzaam en bovendien bijzonder onvolledig en vaak gemanipuleerd. De Europese Commissie stelt binnenkort een eigen rapport voor over zeldzame grondstoffen.

18:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, grondstoffen |  Facebook |

24-05-10

Afrikaanse landen moeten contracten multinationals herzien

Afrikaanse staten zouden moeten onderzoeken hoe ongunstige contracten met multinationals opnieuw kunnen worden onderhandeld om ervoor te zorgen dat ze een eerlijk deel van hun natuurlijke rijkdommen zouden krijgen. Dat is de aanbeveling van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de African Development Bank. Er wordt aan toegevoegd dat de groeiende aanwezigheid van bedrijven uit China en andere groeilanden op het Afrikaanse continent de regeringen van Afrikaanse landen eveneens de mogelijkheid biedt om hogere inkomsten af te dwingen uit de productie van mineralen, energie en andere grondstoffen. Om dat te bereiken zouden de betrokken landen hun natuurlijke rijkdommen volgens het rapport openbaar moeten veilen. Equatoriaal Guinea verzamelt gemiddeld 4.865 dollar belastingen per bewoner, maar in Burundi, Congo en Ethiopië is dat amper 11 dollar.

"Indien multinationale bedrijven er niet in slagen om vanuit hun ondernemingscultuur over te stappen op een faire vergoeding, zouden Afrikaanse landen moeten overwegen om de bestaande concessies opnieuw te onderhandelen," aldus het rapport. "Afrikaanse landen hebben het recht op een eerlijk aandeel in de ontginning van hun natuurlijke rijkdommen." Die strategie zou volgens het rapport de Afrikaanse landen in staat moeten stellen om de buitenlandse hulp geleidelijk aan af te bouwen, dankzij de verhoging van belastingen en andere binnenlandse inkomsten. Er wordt aan toegevoegd dat de voorwaarden van deze contracten op dit ogenblik bijzonder veel variëren, te wijten aan een gebrek aan transparantie en het feit dat slechts weinige regeringen ervaring hebben in de herziening van bestaande contracten. Ook wordt aanbevolen op rijkere bewoners meer te belasten, al wordt toegegeven dat dit wellicht op verzet zal stuiten bij de invloedrijke elites.

In het rapport wordt opgemerkt dat een aantal Afrikaanse regeringen terughoudend zijn in herzieningen van ongunstige contracten en belastingvoordelen omdat ze vrezen dat daardoor investeerders zouden kunnen worden afgeschrikt. Er wordt echter aan toegevoegd dat er weinig kans is dat investeerders afhaken. "Het rapport merkt op dat multinationals misschien wel dreigen om te vertrekken, maar in praktijk niet snel geneigd zullen zijn om tot dergelijke drastische maatregelen over te gaan indien de belastingen en royalties op een redelijke manier worden verhoogd," aldus het persbureau Reuters. Een aantal Afrikaanse landen hebben al duidelijk gemaakt dat ze meer inkomsten wensen te verwerven uit hun grondstoffen. Onder meer wil Congo betere voorwaarden voor de exploitatie van de kopermijnen van Tenke Fungurume, die worden uitgebaat door het Amerikaanse Freeport-McMoRan. Ook Ghana en Guinea hebben al gelijkaardige geluiden laten horen.

15:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, grondstoffen, multinational |  Facebook |

04-09-09

China relativeert exportbeperking zeldzame grondstoffen

China probeert de wereldwijde onrust over de exportbeperkingen die het land heeft ingesteld voor zeldzame grondstoffen, die onder meer nodig zijn voor duurzame energieproducten en superconductors. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van industrie en informatietechnologie benadrukte dat de export van deze producten niet wordt stopgezet, maar moet worden beperkt om de schade aan het Chinese leefmilieu te beperken. China produceert nagenoeg alle zeldzame grondstoffen die worden gebruikt in hybride wagens, mobiele telefoons, superconductors, magneten en andere high-tech producten. De woordvoerder benadrukte dat China zich als een verantwoordelijke grote natie zal gedragen en de deur voor deze technologieën niet zal sluiten.

"Chinese plannen om de export van zeldzame grondstoffen tegen te gaan, heeft in de hele wereld voor ongerustheid gezorgd," merkt het persbureau Associated Press op. "Maar volgens Wang Caifeng, assistent directeur-generaal van het grondstoffen-departement van het ministerie van industrie en informatietechnologie, wordt de situatie te scherp gesteld. Volgens haar zal de export van afgewerkte producten op basis van zeldzame grondstoffen verder kunnen gaan, maar zal de uitvoer van half-afgewerkte producten worden gelimiteerd. De export van ertsen is al verboden en die regeling zal volgens Wang ook behouden blijven. Ze weigerde echter te bevestigen dat de export dit jaar beperkt zou blijven tot ongeveer 8 procent van het niveau van vorig jaar, een regime dat ook in de toekomst behouden zou blijven."

Volgens Wang zou later dit jaar een definitief plan worden voorgesteld. "Maar bij de ontginning moet rekening gehouden worden met het leefmilieu," benadrukte ze. "De productie van één ton zeldzame grondstoffen veroorzaakt ongeveer 2.000 ton afvalproducten. Die productie heeft in het verleden een zware tol geëist van het leefmilieu." China vertegenwoordigt 95 procent van de wereldwijde productie aan zeldzame grondstoffen, zoals dysprosium, terbium, thulium, lutetium en yttrium. Tegelijkertijd verbruikt het land ook 65 procent van de wereldwijde productie. Tot in het begin van de jaren negentig konden de Verenigde Staten hun eigen behoefte nagenoeg dekken, maar door de goedkopere producten uit China, stortte de Amerikaanse markt compleet in.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, leefmilieu, grondstoffen |  Facebook |

01-11-08

Rijke investeerders keren grondstoffen rug toe

Rijke investeerders zijn uitgekeken op grondstoffen. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar stapten ze massaal uit deze beleggingsklasse. Experts van Citigroup en Barclays schatten dat tijdens die periode vijftig tot zestig miljard dollar door beleggers aan assets is teruggetrokken. Ook de interesse in metalen en energie is gedaald. De voorbije jaren waren de grondstoffenmarkten populair onder vermogende beleggers, vooral ook vanwege de opkomst van China en India. Investeerders vragen nu opnieuw meer naar goud, dat als een veilige belegging wordt beschouwd.

"De interesse van rijke investeerders in grondstoffen had er volgens specialisten onder meer mee te maken dat grondstoffen toegankelijk werden voor anderen dan de institutionele beleggers," aldus het persbureau Reuters. "Er werd dan ook zwaar in geïnvesteerd, wat tot een hogere vraag en hogere prijzen leidde. Maar de honger naar grondstoffen-gerelateerde fondsen verdween toen de prijzen de voorbije periode sterk begonnen te dalen en het risico van een wereldwijde recessie steeds waarschijnlijker werd."

Bruno Lebre, hoofd investeringen bij SG Privat Banking, benadrukte tegenover het persbureau dat aan klanten wordt aangeraden om hun investeringen in grondstoffen af te bouwen. "Het is niet zo brutaal dat we hen het advies geven zich volledig uit die markt terug te trekken, maar toch krijgen ze de raad hun pakket af te bouwen en zeker niet te verhogen," aldus Lebre. De interesse in goud blijft wel hoog. Goud wordt immers nog altijd beschouwd als een zekere belegging en een veilig toevluchtsoord in tijden van crisis.

11:10 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: goud, grondstoffen, investeren |  Facebook |

09-05-08

Dure prijzen hollen rendabiliteit windmolenparken uit

Er rijzen steeds grotere twijfels over de rendabiliteit van windturbines als energieproducent. Dat zegt het Britse energiebedrijf Centrica. Dat heeft vooral te maken met de stijgende kosten voor de bouw van windmolenparken op zee. Door de economische situatie van dit ogenblik zijn de winstperspectieven van windparken volgens Centrica marginaal. Onlangs nog trok Shell zich nog terug uit een project dat het grootste windmolenpark van de wereld moest worden.

"Het stijgen van de grondstoffen maakt de bouw van windmolenparken alsmaar duurder," aldus Centrica tegenover BBC News. "Indien die trend zich nog verder doorzet, dreigen de doelstellingen van deze energievoorziening in het gedrang te komen. Er wordt daarbij op gewezen dat het windmolenpark voor de kust van Skegness de voorbije drie jaar door de prijsstijgingen van koper en staal meer dan verdubbeld is. Bovendien klagen producenten over een tekort aan leveringen van onderdelen.

De Britse regering wil tegen 2020 een windenergie-capaciteit van 33 gigawatt hebben. Door de hogere kostprijs komt dat streven volgens Centrica nu echter in gevaar. De onzekerheid schrikt volgens de BritishWind Energy Association ook potentiële investeerders af. Dat bleek nog toen Shell zich onlangs terugtrok uit het windmolenpark van de London Array voor de kust van Kent. De prijs van dat project bedraagt nu al 2 miljard pond. Dat is het dubbele van het oorspronkelijke budget, vier jaar geleden.

Er wordt dan ook benadrukt dat de overheid meer inspanningen moet doen om deze projecten financieel haalbaar te maken. De Britse regering heeft al benadrukt dat er financiële incentives zullen volgen om energiebedrijven te stimuleren om in windmolenparken te investeren. Engeland zou eind dit jaar Denemarken van de troon stoten als grootste windenergie-producent van de wereld.

15:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: energie, wind, grondstoffen |  Facebook |

26-04-07

Geen alternatief voor dure grondstoffen

Elke sector gaat gebukt onder de druk van de dure grondstofprijzen, maar de luchtvaartindustrie wordt bijzonder zwaar getroffen. Maar alternatieven zijn er niet en dus worden die hoge prijzen betaald. Maar de constructeurs maken zich vooral zorgen om hun voorraden, want door de hoge vraag is er ook een belangrijke schaarste ontstaan en dat veegt men niet weg met een hogere prijs.

“Luchtvaartmetalen zoals nikkel, kobalt en rhenium halen absolute recordprijzen, maar motorenproducenten zoals Rolls-Royce hebben geen andere keuze dan die hoge bedragen neer te tellen,” schrijft het persbureau Reuters. “Deze grondstoffen hebben immers bijzondere eigenschappen, waardoor ze niet gemakkelijk kunnen vervangen worden, zelfs al zijn ze inmiddels peperduur geworden,” vertelde Leon Grabowski, woordvoerder van Rolls-Royce.

“Eens deze materialen zijn ontworpen, getest en in gebruik genomen, is het nagenoeg onmogelijk een alternatief te gebruiken,” aldus nog Grabowski. Welke impact de duurdere grondstoffen hebben op de winstcijfers van Rolls Royce, kon de woordvoerder niet zeggen, maar hij voegde er aan toe dat het bedrijf altijd een belangrijke voorraad van deze metalen in huis moet hebben.”

Grabowski voegde er dan ook aan toe dat Rolls Royce veel bezorgder is over de beschikbaarheid van deze materialen dan over de prijzen. Daarbij had hij het onder meer over schaarse metalen zoals kobalt, rhenium en tantalum. Rolls Royce probeert de prijzen in de hand te houden door lange termijnafspraken te maken of grotere voorraden aan te leggen voor toekomstig gebruik.

De prijs van kobalt is op één jaar tijd bijna verdubbeld tot ongeveer 60 dollar per kilogram, terwijl nikkel een recordprijs haalt van 50.000 dollar per ton. Moderne vliegtuigmotoren bestaan volgens Grabowski voor bijna de helft uit nikkel.

15:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, rolls royce, grondstoffen |  Facebook |

29-03-07

Uranium zorgt voor nieuwe Amerikaanse Goldrush

De prijzen van uranium zijn opnieuw gestegen tot het niveau van het midden van de jaren zeventig, het hoogtepunt van de kernenergie. In de Verenigde Staten hebben die marktprijzen al voor een nieuwe Goldrush gezorgd en worden oude mijnen, na jaren gesloten te zijn geweest, opnieuw geactiveerd. De prijzen van uranium zijn de voorbije zes maand verdubbeld en dat doet heel wat speculanten van nieuwe rijkdommen dromen.

In het midden van de jaren zeventig lag de prijs van uranium op 240 dollar per kilogram. Maar door het groeiend verzet tegen kernenergie verdween de interesse en in 2002 werd er nog geen 20 dollar per kilogram betaald. Op dit ogenblik wordt er voor uranium U308 alweer 180 dollar per kilogram geboden. Op het einde van 2004 begonnen investeerders opnieuw voorraden van het zeldzame uranium op te kopen, wat de prijzen opnieuw deed stijgen.

De schaarste werd nog aangescherpt door een aantal natuurrampen, die in Canada en Australië grote mijnen deden onderstromen. "Maar de grote drijfkracht zijn wellicht de energiecentrales, die hun uraniumvoorraden van oude nucleaire wapens uit het Sovjet-tijdperk zien slinken," aldus de krant The New York Times. "Bovendien mag ook een grotere vraag verwacht worden vanuit China, Rusland, India en een aantal andere landen die nieuwe kerncentrales willen bouwen."

Wereldwijd verbruiken kerncentrales jaarlijks ongeveer 90 miljoen kilogram uranium verbruikt. De productie daarentegen blijft beperkt tot ongeveer 50 miljoen kilogram per jaar. Maar toch vreest een aantal analisten voor een nieuwe zeepbel, zoals dat vorig decennium ook het geval was met de technologie-sector. "We wachten op een crash," vertelde James Finch, hoofdredactuer van StockInterview.com aan The New York Times.

In de Amerikaanse staat Colorado alleen al warden dit jaar tot nu toe 2.700 nieuwe mijnontginningen voor uranium aangevraagd. Dat is bijna de helft van het totaal van vorig jaar. In 2004 kreeg het Bureau of Land Management in Colorado amper 104 aanvragen binnen. De Navajo-indianen zijn met die evolutie echter niet gelukkig. Zij stellen dat de eerdere uraniumontginning de arbeiders en de bevolking heeft besmet met radon, silicium en besmet grondwater.

Daarnaast wijzen milieuverenigingen op het gebrek aan opslagcapaciteit voor nucleair afval. Over een grote Amerikaanse opslagplaats in Yucca Mountain in Nevada is nog altijd geen definitieve beslissing genomen.

13:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: uranium, grondstoffen |  Facebook |

26-03-07

Australië overweegt nieuwe uraniumontginning

Na een verbod van 24 jaar, overweegt men in Australië opnieuw uraniummijnen te gaan ontginnen. Het land bezit veertig procent van de wereldwijde uraniumreserves, maar de ontginning wordt op dit ogenblik in slechts twee van de acht Australische deelstaten toegestaan. In 1983 werd in de andere deelstaten onder grote publieke bijval de ontginning van nieuwe mijnen verboden.

In Queensland overweegt premier Peter Beattie om de uraniumontginning weer toe te staan. Hij was tot nu toe één van de grootste verdedigers van het verbod, niet zozeer omwille van veiligheidsoverwegingen, maar wel omdat de uraniumontginning een negatieve invloed zou hebben op de steenkoolindustrie van de deelstaat. "Nadat een rapport duidelijk heeft gemaakt dat er van een negatieve invloed geen sprake is, heeft Beattie zijn standpunt herzien," aldus het persbureau Reuters.

De uraniumexport zou volgens een woordvoerder van Beattie echter exclusief voorbehouden zijn naar landen die het nucleaire nonproliferatieverdag hebben ondertekend. China heeft dat verdrag vorig jaar ondertekend. Op dit ogenblik laten alleen South Australia en de Northern Territory de uraniumontginning toe. Het is echter niet uitgesloten dat ook Western-Australia bijdraait. Die staat wordt, net zoals Queensland, gecontroleerd door de Labor Party, wiens leider Kevin Rudd eveneens achter de uitbreiding van de ontginning staat.

21:47 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: australie, uranium, grondstoffen |  Facebook |

17-08-06

Mijnwerkers willen hun deel van de koek

De jongste maanden is de mijnindustrie wereldwijd geconfronteerd geworden met een hele reeks stakingen. De grondstoffenprijzen zijn de jongste jaren immers explosief gestegen en ook de mijnwerkers willen daar hun deeltje van opstrijken. Maar dat stuit dikwijls op een stugge houding van de grondstoffenproducenten, met soms langdurige stakingen tot gevolg.

De voorbije maanden werden er stakingen genoteerd in Canada, de Verenigde Staten, Mexico en Peru. "Eind juli kwamen zes Zambiaanse kopermijnwerkers zelfs om het leven toen zij met een staking een hoger loon probeerden af te dwinging bij hun Chinese werkgevers," aldus het persbureau Reuters. Elders werden stakingen op het nippertje voorkomen door een gevoelige salarisverhoging.

"Volgens de Londense grondstoffenspecialist Alex Wood is het niet meer dan logisch dat ook de arbeiders willen profiteren van de hoge prijzen op de grondstoffenmarkt," stipt Reuters aan. "Terwijl de grondstoffenproducenten de voorbije jaren hun omzetten en winsten hebben zien groeien, is er volgens hem een steeds kleiner gedeelte van die taart naar de mijnwerkers toegeschoven."

Ook de Chileense kopermijn Escondida, de grootste van de wereld en uitgebaat door BHP Billiton en Rio Tinto, ligt op dit ogenblik voor een groot gedeelte stil door een staking. Er is immers nog altijd geen compromis bereikt over een loonsverhoging. Tweeduizend werknemers hebben het werk neergelegd, waardoor de mijn veertig tot zestig procent minder koper produceert. Normaal produceert Escondida 1,3 miljoen ton per jaar.

In Escondida werd drie jaar geleden de laatste keer gepraat over een loonsverhoging, maar sindsdien is de koperprijs op de wereldmarkt bijna verviervoudigd. De winst van Billiton groeide tijdens die periode van 1,6 miljard naar 6 miljard Australische dollar. Toch staat Billiton weigerachtig tegenover een salarisverhoging van dertien procent. Verder dan drie procent wil de directie niet gaan. Ook over een eenmalige bonus liggen de standpunten ver uit elkaar.

BHP Billiton zegt echter dat zijn werknemers nu al de best bepaalde mijnwerkers van Chili zijn. Gemiddeld verdienen ze 938 euro per jaar, twee keer zoveel als de gemiddelde Chileen. De vakbonden voeren daarentegen aan dat er in Chili blijkbaar niets is gebeurd sinds de nitraatontginning uit de negentiende eeuw. "Ook toen buitten buitenlandse locale arbeiders om zichzelf te verrijken," wordt er opgemerkt.

Specialist Wood merkt echter op dat de stakingen voor de grondstoffenproducenten ook nog goed kunnen uitdraaien. "Indien acties van vakbonden leiden tot een daling van de productie en de bevoorrading, kunnen de producenten bij hun afnemers ook nog eens druk zetten voor hogere afzetprijzen van schaarser geworden producten," voert hij aan.

09:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: koper, rio tinto, grondstoffen, escondida, billiton |  Facebook |