22-01-18

Buitenlandse toeristen vaker naar het Britse platteland

Tijdens de eerste negen maanden van dit jaar hebben 12,7 miljoen internationale reizigers bij een bezoek aan Groot-Brittannië ook andere regio’s dan Londen bezocht. Dat betekent een stijging met 4 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers die door Michael Ellis, Brits minister van toerisme, bekend werken gemaakt. De verschillende regio’s ontvingen van die bezoekers in totaal 6,1 miljard pond aan bestedingen. De grootste groei werd opgetekend het North West en de West Midlands, die beide een groei met 10 procent konden laten optekenen. Het North West ontving 2,4 miljoen internationale bezoekers. In de West Midlands was er sprake van 1,8 miljoen toeristen.

Tijdens de eerste drie kwartalen van dit jaar ontving Wales 909.000 internationale bezoekers. Dat betekende een stijging met 6 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. In Schotland was er sprake van een toename met 14 procent tot 2,6 miljoen buitenlandse toeristen. De twee regio’s genereerden daarbij respectievelijk 337 miljoen pond en 1,8 miljard pond aan inkomsten. “Het is fantastisch nieuws dat steden en dorpen over het hele Britse grondgebied kunnen profiteren van de toeristisch bloeiperiode,” aldus minister Ellis. “Er moeten nu alle mogelijke inspanningen worden gedaan om die trend te bestendigen. Op die manier kan immers de economische groei in het hele land worden ondersteund.”

Over het hele land werd tijdens de eerste drie kwartalen van het voorbije jaar 30,1 miljoen internationale bezoekers gesteld. Dat betekende een stijging met 7 procent tegenover dezelfde periode het jaar voordien. De grootste groei werd opgetekend bij de Chinese bezoekers, waar er sprake was van een stijging met 33 procent  tot 268.000 toeristen. Bij de Chinese bestedingen kon een toename met 48 procent tot 557 miljoen pond worden gemeld. Verder kon vanuit Duitsland een recordbezoek van 2,6 miljoen reigers worden opgetekend. Dat betekende een stijging met 2 procent. Op het gebied van bestedingen is er sprake van een stijging met 5 procent tot 1,3 miljard pond.

Ook vanuit Spanje kon een groei met 11 procent tot 1,9 miljoen bezoekers worden geregistreerd. De bestedingen liepen met 14 procent op tot 861 miljoen pond. Dit jaar worden in Groot-Brittannië 41,7 miljoen buitenlandse bezoekers verwacht. Dat betekent een stijging met 4,4 procent tegenover vorig jaar. De bestedingen zouden met 6,8 procent oplopen tot 26,9 miljard pond. Opgemerkt wordt dat het toerisme een bijdrage van 127 miljard pond levert aan de Britse economie.

Lees Verder

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: toerisme, groot-brittannië |  Facebook |

27-04-14

Groot-Brittannië kent hardnekkige sekstische cultuur

De seksistische cultuur is in Groot-Brittannië hardnekkiger en openlijker aanwezig dan in de meeste andere landen. Dat heeft Rashida Manjoo, expert bij de Humans Rights Council van de Verenigde Naties, gezegd. Het fenomeen heeft volgens Manjoo vooral te maken met de mannenclub-cultuur die nog altijd in de Britse maatschappij aanwezig is. De experte waarschuwde dat seksuele intimidatie en pesterijen in de Britse scholen routine dreigen te worden. Er moet in het Britse onderwijs dan ook structureel worden opgetreden tegen het seksisme. Manjoo geeft toe dat ook in andere landen seksisme aanwezig is, maar alleen in Groot-Brittannië duidelijk aan de oppervlakte kan worden opgemerkt.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, seksisme |  Facebook |

23-01-14

Groot-Brittannië grootste ecommerce-exporteur van de wereld

Groot-Brittannië is in de online retailsector de grootste exporteur van de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent OC&C Strategy Consultants en het internetbedrijf Google. Er wordt nog aan toegevoegd dat de online handel tussen Frankrijk, Duitsland, Nederland, Scandinavië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - de zes grootste internationale online markten van de wereld - de volgende zeven jaar zal vervijfvoudigen tot een omzet van 79 miljard pond. Het voorbije jaar had die internationale handel een waarde van 15 miljard pond. De trend wordt gedreven door een toenemend vertrouwen bij de consument en een verder toenemende wereldwijde penetratie van het internet.

Sinds het begin van het decennium kan volgens het rapport een jaarlijkse groei met 46 procent worden opgetekend in het aantal buitenlandse consumenten dat interesse toont in Britse merken en retailers. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië het voorbije jaar een online handelsoverschot van 720 miljoen pond liet optekenen. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten met een overschot van 110 miljoen pond, gevolgd door Duitsland met een surplus van 12 miljoen pond. Ook wordt aangegeven dat de Britse ecommerce tegen het einde van het decennium een omzet zal realiseren van 28 miljard pond. De Britse online verkopen zouden daarmee voor 40 procent afkomstig zijn van internationale activiteiten.

“Groot-Brittannië heeft de grootste ecommerce-exportmarkt van de wereld,” merken de onderzoekers op. “Dat succes heeft ongetwijfeld een afstraling op de internationale interesse voor Britse online retailers. Daarnaast moet echter ook gewezen worden op het hoge niveau aan vertrouwen dat internationale klanten hebben in Britse merken en retailers.” De onderzoekers stellen verder dat elke nieuwe retailer op de markt digitale activiteiten centraal zal moeten stellen indien hij succes wil boeken. Er wordt aan toegevoegd dat de Britse ecommerce tegenover buitenlandse lokale markten kan concurreren door de optimale keuzemogelijkheden, een aantrekkelijk prijsniveau en de uitstekende online beleving en klantenservice.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, groot-brittannië |  Facebook |

14-06-13

Privatisering Brits treinvervoer is financiële mislukking

De privatisering van het Britse treinvervoer is financieel een mislukking geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester in opdracht van de Trades Union Congress (TUC). Opgemerkt wordt dat het systeem steun op miljarden ponden verborgen subsidies, terwijl de maatregel er niet in geslaagd is om daadwerkelijk private investeringen aan te trekken. Er wordt aan toegevoegd dat het initiatief de winsten van de private treinoperatoren kunstmatig heeft opgedreven.

"De toegangkost van de operatoren tot het spoornet bedroeg negentien jaar geleden 3,19 miljard pond," voeren de onderzoekers aan. "Het voorbije jaar dienden zij nog 1,59 miljard pond te betalen. Deze verborgen som is nagenoeg het dubbele van de directe overheidssubsidies. De kost van dit toenemend tekort is inmiddels groter geworden dan de kosten van het jaarlijkse onderhoud. De directie investeringen van de overheid in het spoorvervoer bedraagt nu bovendien 4 miljard pond per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling sinds de privatisering van het spoorvervoer."

"De verwaarloosbare private investeringen betekenen dat het rollend materiaal een gemiddelde leeftijd heeft van achttien jaar," aldus nog het rapport. "Dat is twee jaar meer dan achttien jaar geleden." Er wordt nog aan toegevoegd dat een groot deel van deze cijfers niet publiek worden gepubliceerd, zodat de verliezen voor de Britse belastingbetaler grotendeels verborgen blijven. De onderzoekers stellen dat de privatisering niet de verbeteringen heeft gebracht die waren aangekondigd. Het materiaal is verouderd en de grootste investeringen worden door de staat gedragen.

Lees Verder

06-06-13

Engelsen lopen weinig warm voor de Britse identiteit

In Engeland zijn moslims en sikhs de religieuze groepen die zich het meest Brits voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de sikhs, 57 procent van de moslims en 54 procent van de hindoes aangeven uitsluitend de Britse nationaliteit te hebben. Bij christenen daalt dat cijfer tot amper 15 procent. Daarentegen zeggen 65 procent van de christenen en 54 procent te verwijzen naar een Engelse nationaliteit. Ongeveer 60 procent van de Engelsen blijkt zich niet te identificeren met een Britse identiteit.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, engeland |  Facebook |

23-05-13

Politici maken zich zorgen over drankproblemen in Britse parlement

Het Britse parlement wordt duidelijk met een alcoholprobleem geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent ComRes bij honderdvijftig Britse politici. De onderzoekers stelden vast van 26 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over de ongezonde drankcultuur in het Britse parlement. Bij vrouwelijke politici loopt dat cijfer op tot 36 procent. De hulporganisatie Alcohol Concern, opdrachtgever van het onderzoek, zegt dat de parlementaire autoriteiten dringend actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, alcohol, gezondheid |  Facebook |

21-05-13

Minder nieuwe vrouwelijke bestuurders bij Britse ondernemingen

Het aantal benoemingen van vrouwelijke leden in de bestuursraden van grote Britse ondernemingen vertoont een duidelijke vertraging. Dat blijkt uit cijfers van het forum BoardWatch over de benoemingen bij de honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat tijdens de maanden maart en april van dit jaar vrouwen slechts 12 procent van de nieuwe bestuursleden vertegenwoordigden. Tijdens dezelfde periode vorig jaar kregen vrouwen nog 50 procent van de nieuwe benoemingen toegewezen. Bij de grote Britse ondernemingen blijken Antofagasta, Croda, Glencore Xstrata, Melrose en Vedanta Resources nog altijd geen enkele vrouwelijke bestuurder te tellen.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, bestuurder |  Facebook |

02-05-13

Supreme Hof stelt Britse regering in gebreke wegens slechte luchtkwaliteit

De Britse regering heeft de Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit overtreden. Dat heeft het Britse Supreme Court gezegd. Aan het Europese Hof van Justitie is advies gevraagd voor de noodzakelijke verdere maatregelen. Volgens de Britse rechters is de Britse regering er niet in geslaagd om de Europese normen over de aanwezigheid van zwaveldioxide in de atmosfeer na te leven. Londen heeft het hoogste niveau zwaveldioxide van alle Europese hoofdsteden. Elk jaar zou de luchtverontreiniging aan 29.000 Britten het leven kosten.

Vooraleer te beslissen over verdere actief heeft het Britse Supreme Court een aantal adviezen gevraagd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Mogelijk kan pas over achttien maanden een antwoord worden ontvangen. "Uiteindelijk zou het Supreme Court de Britse regering kunnen dwingen om bepaalde maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar de rechters hebben geen bevoegdheid om boetes op te leggen," aldus Alan Andrews, raadsman van de organisatie ClientEarth, die twee jaar geleden een klacht tegen de Britse overheid indiende.

ClientEarth had gehoopt de Britse regering te kunnen dwingen om een luchtkwaliteitsplan op te stellen om tegen het midden van het decennium te voldoen aan de Europese normen. Lagere rechtbanken hadden echter geweigerd om actie te ondernemen, zodat het dossier uiteindelijk aan het Supreme Court werd voorgelegd. "Het initiatief van het Supreme Hof zal Owen Patterson, Brits minister van leefmilieu, dwingen om maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen," zegt James Thornton, chief executive van ClientEarth.

Zwaveldioxide wordt vooral door dieselmotoren in de atmosfeer uitgestoten.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, zwaveldioxide |  Facebook |

03-03-13

Groot-Brittannië blijft cruciale leverancier van nieuwe geneesmiddelen

Het is een mythe dat Groot-Brittannië op het gebied van innovatieve farmaceutica de voorbije decennia veel terrein heeft verloren. Dat is de conclusie van een onderzoek van het online magazine BMJ Open. De onderzoekers spreken daarmee een algemene perceptie tegen dat de innovatie in de farmaceutische industrie de voorbije decennia gevoelig is gedaald en minder nieuwe geneesmiddelen op de markt werden gebracht, ondanks de grotere investeringen in onderzoek en ontwikkeling. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië ook nu nog altijd na de Verenigde Staten de grootste ontwikkelaar van nieuwe geneesmiddelen blijft. Groot-Brittannië zou verantwoordelijk zijn voor 10 procent van alle nieuwe geneesmiddelen die wereldwijd op de markt worden gebracht.

Lees Verder

14:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, farmaceutica |  Facebook |

10-02-13

Britse immigranten streven naar snelle integratie

Een groot gedeelte van de immigranten in Groot-Brittannië spreken Engels en voelen zich ook Brits. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Manchester. Opgemerkt wordt dat slechts 8 procent van de populatie een vreemde taal als zijn belangrijkste woordenschat bestempelt. Bovendien blijkt slechts 2 procent de Engelse taal niet bijzonder goed machtig te zijn. Het is volgens de onderzoekers ook een mythe dat immigranten vooral geïnteresseerd zijn in de Britse sociale voorzieningen. Meer dan de helft van de nieuwe migranten is immers tussen vijftien en dertig jaar oud en bevindt zich dan ook in de productieve periode van zijn leven, waarbij weinig beroep wordt gedaan op sociale voorzieningen en ziekteverzekering.

Lees Verder

07:49 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: immigratie, groot-brittannië |  Facebook |

06-02-13

Britse economie betaalt recordbedrag ontslagvergoedingen uit

Het voorbije jaar is door Britse werknemers een recordbedrag van 4,9 miljard pond aan ontslagvergoedingen uitgekeerd. Dat betekent een stijging met 9 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit cijfers van het juristenkantoor EMW Law. In totaal werden 410.000 ontslagvergoedingen uitgekeerd. Dat betekende een stijging met 11 procent tegenover het jaar voordien. De gemiddelde waarde van de individuele uitkering daalde met 2 procent. Louise Holder, directeur van EMW Law, stelt dat het voorbije jaar in de openbare sector afvloeiingen werden opgemerkt.

Lees Verder

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, ontslag |  Facebook |

29-01-13

Britse bedrijven bevriezen verloning executives

In Groot-Brittannië wil 38 procent van de grootste bedrijven dit jaar de verloning van zijn executives bevriezen. Dat is het hoogste cijfer sinds de piek van de financiële crisis vier jaar geleden. Dat blijkt uit een bevraging van de honderd grootste beursgenoteerde Britse bedrijven door consulent PricewaterhouseCoopers. Volgens 48 procent van de ondervraagde bedrijven zullen ook de bonussen van de directeurs dit jaar niet worden verhoogd. Eventuele salarisverhogingen zouden beperkt blijven tussen 3 procent en 4 procent.

Slechts 10 procent van de grote Britse bedrijven zou een salarisverhoging van meer dan 4 procent overwegen. Ook wordt aangegeven dat 17 procent van de directeurs wellicht mogen verwachten dat hun bonus met meer dan een kwart zal worden ingekrompen. Een aantal grote Britse bedrijven is tijdens zijn jongste algemene vergaderingen op zwaar protest gestuit van investeerders. Het onderzoek toonde aan dat de remuneratie-comité"s van de bedrijven een herhaling van dat protest absoluut willen vermijden.

Daarom worden de vergoedingen teruggeschroefd, terwijl de financiële prestaties van de Britse bedrijven in het algemeen zijn verbeterd. "De protesten van de aandeelhouders zijn duidelijk aangekomen," merkt Tom Gosling, hoofd remuneratie bij PricewaterhouseCoopers, op. "De voorbije jaren zijn de gemiddelde bonussen opgeklommen tot bijna 80 procent van het basissalaris, maar verwacht wordt dat dit jaar slechts een niveau van ongeveer 60 procent zal worden gehaald. Daarmee wordt voor het tweede opeenvolgende jaar een afbouw opgetekend."

Lees Verder

18:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, bonus, verloning |  Facebook |

22-01-13

Groot-Brittannië stevent af op gigantisch tekort op arbeidsmarkt

Tegen het midden van de eeuw zal Groot-Brittannië 3,1 miljoen arbeidskrachten ontberen om alle vacatures te kunnen invullen. De problemen worden veroorzaakt door een tekort aan vaardigheden, een verouderende arbeidspopulatie en een restrictief migratiebeleid. Dat blijkt uit een rapport van het wervingsbedrijf Randstad. Het wervingsbedrijf voert aan een conservatieve prognoses opgesteld te hebben, zodat het probleem in werkelijkheid mogelijk nog veel nijpender zal worden dan nu wordt vooropgesteld.

Groot-Brittannië zal tegen het midden van de eeuw volgens Randstad een bevolking tellen van 74,5 miljoen mensen. Om aan de vraag van de economie te voldoen zal een arbeidspopulatie van 35,4 miljoen werknemers noodzakelijk zijn. "Aangezien slechts 45,1 miljoen inwoners - 60 procent van de bevolking - op de arbeidsmarkt actief zullen zijn, zullen zelfs met een werkgelegenheidscijfer van 71 procent door de verouderende populatie slechts 32,3 miljoen arbeidskrachten beschikbaar zijn," aldus Randstad. "Dat betekent een tekort van 3,1 miljoen kandidaten."

"Migratie wordt één van de cruciale pijlers van het probleem," zegt Randstad nog. "Uit cijfers blijkt dat de werkgerelateerde emigratie vanuit Groot-Brittannië de voorbije vijf jaar met 16 procent is gestegen, terwijl de werkgerelateerde immigratie vanuit andere landen tijdens diezelfde periode met 24 procent is gedaald. De matige prestaties van de Britse economie en de verandering in het immigratiebeleid, heeft Groot-Brittannië minder aantrekkelijk gemaakt voor de meest hooggekwalificeerde arbeidskrachten in de wereld."

Lees Verder

19:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: arbeidsmarkt, groot-brittannië |  Facebook |

18-12-12

Britten vormen meest mobiele populatie van de wereld

Meer dan de helft van de Britse bevolking heeft een smartphone. Bovendien is één op vijf Britten ook eigenaar van een tablet. Dat blijkt uit een rapport van de Britse telecomautoriteit Ofcom. Er wordt aan toegevoegd dat Britse consumenten meer data op hun mobiele telefoons en tablets downloaden dan in elk ander land ter wereld. De sector zou inmiddels al 16 procent vertegenwoordigen van de totale website-trafiek in Groot-Brittannië. Ofcom voegt er aan toe dat een groot gedeelte van de mobiele trafiek te maken heeft met sociale media zoals Facebook en Twitter. Volgens Ofcom zouden 40 procent van de Britse volwassenen hun mobiele telefoon gebruiken voor sociale netwerking. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierentwintig jaar zou dat cijfer oplopen tot 66 procent. Er wordt aan toegevoegd dat Britse consumenten online ook meer besteden dan collega's in andere landen. Het voorbije jaar besteedde de Britse online consument gemiddeld 1.083 pond. Australië stond op de tweede plaats met een bedrag van 842 pond.

Lees Verder

19:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, mobiel |  Facebook |

12-12-12

Britse managers kijken met nieuw vertrouwen naar nieuwe jaar

Voor het eerste in drie jaar vertonen Britse managers opnieuw een positieve visie over de toekomst. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Chartered Management Institute. In het rapport wordt opgemerkt dat het lopende jaar veel moeilijker bleek uit te vallen dan de meeste bedrijven hadden verwacht, maar er wordt aan toegevoegd dat de managers zich voor het volgende jaar veel optimistischer opstellen, onder meer op het gebied van tewerkstelling en prestaties. Uit het onderzoek bleek dat 53 procent van de Britse managers zich optimistisch tonen over de vooruitzichten van hun bedrijf voor het volgende jaar. Dat betekent een stijging met 10 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bovendien zegt 66 procent van de managers zich veilig te voelen in zijn baan. Ook dat betekent een toename met 6 procent. De ondervraagden stelden verder dat keten John Lewis Partnership de best geleide onderneming van het lopende jaar is geweest. Daarna volgens Virgin Group, de Olympische Spelen en de ketens Sainsbury's en Tesco.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, management |  Facebook |

10-12-12

Engelse jeugd leeft gezonder dan rest van Groot-Brittannië

Engelse jongeren gedragen zich gezonder dan hun leeftijdsgenoten uit Wales, Schotland of Ierland. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Hertfordshire bij jongeren tussen dertien en vijftien jaar in de vier betrokken landen. De onderzoekers stellen vast dat Engelse jongeren meer fruit consumeren, minder roken en ook minder last hebben van overgewicht dan hun generatiegenoten uit de andere drie landen. Onder meer wordt opgemerkt dat 43,6 procent van de Engelse jongeren dagelijks fruit consumeert, tegenover 38,7 procent in Schotland, 36,5 procent in Ierland en 34,6 procent in Wales. Anderzijds blijkt slechts 5,1 procent van de Engelse jongeren te roken, tegenover 6,5 procent in Ierland, 6,7 procent in Wales en 7,1 procent in Schotland. Er wordt wel opgemerkt dat er nog altijd een belangrijke kloof in gezondheidsgedrag blijft tussen kinderen uit hogere inkomenscategorieën en lagere categorieën.

Lees Verder

09:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, groot-brittannië |  Facebook |

Olympische successen stimulans voor Britse sportactiviteit

De Britse successen tijdens de Olympische Spelen in Londen hebben de sportactiviteit bij de Britse bevolking gestimuleerd. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Sport England. Er wordt opgemerkt dat de voorbije twaalf maanden in Groot-Brittannië in totaal 15,5 miljoen mensen boven de zestien jaar minstens één keer per week aan sport hebben hebben gedaan. Dat betekent een stijging met 750.000 sporters tegenover vorig jaar. Er wordt vooral gewag gemaakt van een toenemend enthousiasme sinds de organisatie van de Olympische Spelen de voorbije zomer. De grootste groei werd opgetekend bij het fietsen, waar een stijging met 200.000 sporters werd opgetekend. Inmiddels zouden in Groot-Brittannië nagenoeg twee miljoen mensen geregeld fietsen. Ook de loopsport, het zwemmen en het zeilen zagen de interesse in belangrijke mate toenemen. Probleem blijft wel om de leeftijdsgroep tussen zestien en vijfentwintig jaar aan het sporten te krijgen.

Mees Verder

20-11-12

Britse overheid moet op zoek naar anderhalf miljoen ambtenaren

Ondanks de zware personeelsbesparingen, moeten de volgende vijf jaar in Groot-Brittannië meer dan anderhalf miljoen nieuwe ambtenaren worden gevonden. De vacatures omvatten bovendien een half miljoen functies voor ervaren managers. Dat is de conclusie van een rapport van het Britse Centre for Economics and Business Research (CEBR) en Totaljobs.com. Aangezien de loonniveaus in de privésector over vier jaar hoger zullen liggen dan in de openbare dienst, zullen de overheidsdepartementen volgens het rapport zich meer als een merk in de markt moeten plaatsen om toekomstig talent te kunnen aantrekken. Rekruteerders merken echter op dat het matige imago van de overheid een belangrijke barrière vormt om talent te kunnen aantrekken.

Lees Verder

17:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, ambtenaar |  Facebook |

Britse industrie waarschuwt voor vertrek uit Europese Unie

Door een einde te maken aan zijn vaak stormachtige relatie met de Europese Unie, dreigt Groot-Brittannië zijn fragiele economie schade toe te brengen en zichzelf in een geïsoleerde positie te manoeuvreren. Dat heeft de Confederation of British Industry, de machtigste ondernemersorganisatie van Groot-Brittannië, gezegd naar aanleiding van de toenemende steun bij de Britse bevolking voor een uitstap van hun land uit de Europese Unie. Roger Carr, president van de Confederation of British Industry, riep de Britse premier David Cameron op om de toenemende euroscepsis in het land te weerstaan. Onder meer wees Roger Carr erop dat de Europese Unie de helft van de Britse handel vertegenwoordigt.

Lees Verder

17:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, groot-brittannië |  Facebook |

19-11-12

Brits onderwijs creëert een cultuur van middelmatigheid

Het onderwijssysteem in Groot-Brittannië vormt een cultuur van middelmatigheid. Daarbij wordt nagelaten om tegemoet te komen aan de noden van de intelligentste kinderen en slaagt men er ook niet om studenten te vormen die de vaardigheden en het gedrag kunnen aanbieden die in de bedrijfswereld worden gevraagd. Dat is de conclusie van een rapport van de Confederation of British Industry (CBI). De werkgeversorganisatie vraagt dan ook een fundamentele herziening van het Britse onderwijssysteem, dat volgens het rapport niet meer is dan een examen-fabriek. Indien het Brits onderwijs het Europees topniveau zou benaderen, zou de huidige generatie borelingen over hun levenscyclus volgens het rapport aan de Britse economie 8 triljoen extra kunnen opleveren.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, onderwijs |  Facebook |

17-11-12

Britse tieners gebruiken vooral radio als nieuwsbron

Voor Britse tieners is radio de belangrijkste nieuwsbron. Dat is de conclusie van een onderzoek van de website Movellas.com bij dertigduizend Britse jongeren tussen twaalf en achttien jaar. Volgens 61 procent was de radio het beste platform om op de hoogte te blijven van de actualiteit. Televisie staat op de tweede plaats met een score van 58 procent, gevolgd door de sociale netwerken Twitter (56 procent) en Facebook (52 procent). Betalende kranten halen slechts een score van 26 procent, terwijl gratis kranten voor 22 procent een belangrijke nieuwsbron vormt. De onderzoekers stelden echter ook vast dat 82 procent van mening is dat de media onvoldoende rekening houdt met de jongere bevolking.

Lees Verder

14:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, nieuws, media |  Facebook |

Bijna helft Britse mannen wil na pensioenleeftijd verder blijven werken

In Groot-Brittannië wil 35 procent van de werknemers van het afschaffen van de verplichte pensionering profiteren om ook na zijn vijfenzestigste verjaardag verder te blijven werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Canada Life Group. Er wordt echter opgemerkt dat deze trend een impact zal hebben op de werkgevers, die verplicht zullen zijn om de hogere kosten van een ouder personeelsbestand te dragen. De onderzoekers stelden ook een duidelijk verschil vast tussen mannen en vrouwen. Bij de mannelijke werknemers gaf 44 procent aan verder te willen werken na zijn vijfenzestigste verjaardag. Bij vrouwen daalt dat cijfer echter tot 31 procent.

Lees Verder

13:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, pensioen |  Facebook |

Groot-Brittannië wil alle grote sportevenementen organiseren

De Britse regering en de organisatie UK Sport wil met het initiatief Gold Event Series de volgende jaren, in aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro over vier jaar, meer dan zeventig van de meest prestigieuze sportevenementen van de wereld aantrekken. Simon Morton, directeur evenementen en internationale relaties bij UK Sport, merkt op dat het succes van de Olympische Spelen in Londen, zowel voor de voorbereiding als de uitvoering, de concurrentiekracht van Groot-Brittannië op de wereldwijde sportmarkt tot een absoluut hoogtepunt heeft gedreven. Daarvan moet volgens Morton geprofiteerd worden om Groot-Brittannië verder te laten groeien als gastland van grote evenementen.

Lees Verder

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, sport |  Facebook |

05-11-12

Meer dan helft Britse jongeren gelooft in grotere kansen in het buitenland

In Groot-Brittannië zegt meer dan de helft van de jongeren van mening te zijn dat ze meer kansen zouden hebben gehad indien ze naar het buitenland waren verhuisd om te studeren of te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de British Council. In de leeftijdsgroep van achttien tot vierentwintig jaar zegt 54 procent van de Britten ervan overtuigd te zijn betere carrière-vooruitzichten gehad te hebben door een verblijf in het buitenland. Slechts 21 procent van deze leeftijdsgroep heeft daadwerkelijk een periode van minstens zes maanden in het buitenland verbleven.

Uit het onderzoek bleek ook dat het voor Britse studenten duurder uitvalt aan een binnenlandse universiteit te studeren dan in het buitenland, met uitzondering van Australië, de Verenigde Staten en Canada. "Het goede nieuws uit het onderzoek is het groeiend besef dat buitenlandse vaardigheden cruciaal zijn om een succesvolle carrière uit te kunnen bouwen," voeren de onderzoekers aan. "Het slechte nieuws is echter dat te weinig Britten gebruik maken van de mogelijkheid om internationale expertise op te doen. Indien Groot-Brittannië met succes wil concurreren in de wereldwijde economie, moet dat veranderen."

De onderzoekers stelden verder vast dat mannen meer geneigd waren om voor een periode van zes maand naar het buitenland te trekken dan vrouwen. Daarbij wordt opgemerkt dat 24 procent van de mannelijke respondenten ooit in het buitenland heeft geleefd, tegenover slechts 19 procent bij de vrouwen. Ook bij de thuisblijvers bleek 38 procent van de mannen te betreuren nooit de kans te hebben gegrepen om naar het buitenland te trekken, tegenover slechts 30 procent bij de vrouwen. De onderzoekers stelden nog dat Britse bedrijfsleiders waarde hechten aan de buitenlandse expertise van medewerkers.

Lees Verder

17:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, migratie |  Facebook |

02-11-12

Groot-Brittannië wil snelste breedband van Europa

Tegen het midden van het decennium moet Groot-Brittannië in Europa marktleider zijn geworden op het gebied van glasvezel-breedband. Dat heeft Ed Vaizey, Brits minister van cultuur en communicatie, tijdens het Broadband Forum van het Chinese technologiebedrijf Huawei in Londen gezegd. Vaizey merkte daarbij op dat Groot-Brittannië één van de grootste breedband-penetraties van Europa heeft aan één van de laagste tarieven van de hele region, maar nu ook vooruitgang op het gebied van snelheid maakt.

Vaizey merkte op dat de gemiddelde breedbandsnelheid voor Britse consumenten het voorbije jaar van 7,5 megabits per seconde tot 9 megabits is gestegen. Inmiddels is breedband volgens Vaizey in Groot-Brittannië daarmee al sneller geworden dan in Frankrijk en Duitsland. "Groot-Brittannië heeft nu het snelste breedband van alle grote Europese landen en twee derde van de Britse consumenten heeft al toegang tot snelheden van 10 megabits per seconde, waarmee alleen Portugal en Bulgarije beter presteren.

Op wereldwijd niveau is Groot-Brittannië op het gebied van snelheid en penetratie van een vijfendertigste naar een eenentwintigste plaats gestegen. Over twee jaar zou het land volgens Vaizey verder opgeklommen zijn tot een veertiende positie. In september heeft de Britse regering een budget van 114 miljoen pond toegewezen om breedband-netwerken uit te bouwen in tien Britse stedelijke agglomeraties, maar Vaizey waarschuwt dat financiële investeringen onvoldoende zijn om de plannen te realiseren.

Lees Verder

18:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, breedband |  Facebook |

31-10-12

Britse hernieuwbare energie snel groter dan nucleaire sector

Indien het huidige groeiritme kan worden aangehouden, zullen hernieuwbare bronnen over drie jaar één tiende van de Britse woningen van energie kunnen voorzien. Dat is de conclusie van een rapport van de sectororganisatie Renewable UK. Er wordt aan toegevoegd dat hernieuwbare bronnen in hetzelfde scenario over zes jaar belangrijker zullen geworden zijn voor de Britse energiesector dan de nucleaire centrales. Het blijft volgens de sectororganisatie echter cruciaal om een veilig handelsklimaat te creëren om investeringen te kunnen blijven aantrekken.

Lees Verder

17:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, energie |  Facebook |

Bioscoop grote winnaar reclamegroei in Groot-Brittannië

Ondanks de moeilijke economische omstandigden heeft de reclamesector in Groot-Brittannië tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een groei gekend van 3,8 procent. Dat blijkt uit een rapport van de Advertising Association. De groei werd gedragen door reclamebestedingen rond de Olympische Spelen in Londen en het Europees voetbalkampioenschap in Polen en Oekraïne. Nagenoeg alle reclamecategorieën lieten een stijging optekenen. De grootste groei werd gerealiseerd in de bioscoopreclame, waar een toename met 24 procent werd geregistreerd.

Lees Verder

17:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, groot-brittannië |  Facebook |

26-10-12

Groot-Brittannië boekt grootste reductie in emissies

Groot-Brittannië heeft het voorbije jaar de uitstoot van broeikasgassen het voorbije jaar meer kunnen terugschroeven dan de andere Europese landen. Dat is de conclusie van een rapport van het European Environment Agency. Groot-Brittannië heeft vorig jaar 36 miljoen ton koolstofdioxide geproduceerd. Dat betekent een daling met 6 procent tegenover het jaar voordien. In Frankrijk en Duitsland werd een daling met respectievelijk 5 procent en 2 procent opgetekend. Landen zoals Italië en Spanje riskeren volgens waarnemers daarentegen zware uitgaven omdat ze door een beperkte reductie van de uitstoot mogelijk verplicht zullen zijn om extra emissierechten aan te kopen.

Lees Verder

13:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, uitstoot |  Facebook |

26-09-12

Britse consument slechts matig tevreden over grote banken

De Britse consumenten zijn minder tevreden over de diensten van de grote banken dan over de service van exclusief online collega’s en grote retailers. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse consumentenorganisatie Which bij ongeveer vijftigduizend respondenten. De banken haalden een gemiddelde tevredenheidsscore van 62 procent. De hoogste score werd echter opgetekend voor First Direct, de online dochter van HSBC Holdings. First Direct kreeg een waardering van 86 procent. Bij de grote traditionele banken stond HSBC Holdings met een puntentotaal van 60 procent op de eerste plaats.

Lees Verder

11:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, banken |  Facebook |

02-07-12

Waterkwaliteit Britse stadsrivieren gevoelig verbeterd

De waterkwaliteit van de rivieren in de steden in Engeland en Wales heeft de voorbije twintig jaar een gevoelige verbetering gekend, waarbij ook het wildbestand opnieuw gevoelig is toegenomen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de School of Biosciences. Na decennia van vervuiling, te wijten aan industrieel afval en een slechte waterzuivering, kunnen aan de rivieren in de grote Britse stedelijke agglomeraties volgens de onderzoekers opnieuw meer insecten worden opgemerkt die typisch zijn voor snelvloeiende en zuurstofrijke wateren. De kwaliteitsverbetering is volgens de onderzoekers te danken aan een teruglopende industriële activiteit, een striktere regelgeving en een verbeterde behandeling van afvalwaters. In een aantal landelijke gebieden blijkt de situatie echter nog steeds achteruit te gaan.

Lees Verder

13:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, rivier, groot-brittannië |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende