27-04-14

Groot-Brittannië kent hardnekkige sekstische cultuur

De seksistische cultuur is in Groot-Brittannië hardnekkiger en openlijker aanwezig dan in de meeste andere landen. Dat heeft Rashida Manjoo, expert bij de Humans Rights Council van de Verenigde Naties, gezegd. Het fenomeen heeft volgens Manjoo vooral te maken met de mannenclub-cultuur die nog altijd in de Britse maatschappij aanwezig is. De experte waarschuwde dat seksuele intimidatie en pesterijen in de Britse scholen routine dreigen te worden. Er moet in het Britse onderwijs dan ook structureel worden opgetreden tegen het seksisme. Manjoo geeft toe dat ook in andere landen seksisme aanwezig is, maar alleen in Groot-Brittannië duidelijk aan de oppervlakte kan worden opgemerkt.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, seksisme |  Facebook |

23-01-14

Groot-Brittannië grootste ecommerce-exporteur van de wereld

Groot-Brittannië is in de online retailsector de grootste exporteur van de hele wereld. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent OC&C Strategy Consultants en het internetbedrijf Google. Er wordt nog aan toegevoegd dat de online handel tussen Frankrijk, Duitsland, Nederland, Scandinavië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten - de zes grootste internationale online markten van de wereld - de volgende zeven jaar zal vervijfvoudigen tot een omzet van 79 miljard pond. Het voorbije jaar had die internationale handel een waarde van 15 miljard pond. De trend wordt gedreven door een toenemend vertrouwen bij de consument en een verder toenemende wereldwijde penetratie van het internet.

Sinds het begin van het decennium kan volgens het rapport een jaarlijkse groei met 46 procent worden opgetekend in het aantal buitenlandse consumenten dat interesse toont in Britse merken en retailers. Opgemerkt wordt dat Groot-Brittannië het voorbije jaar een online handelsoverschot van 720 miljoen pond liet optekenen. Op de tweede plaats staan de Verenigde Staten met een overschot van 110 miljoen pond, gevolgd door Duitsland met een surplus van 12 miljoen pond. Ook wordt aangegeven dat de Britse ecommerce tegen het einde van het decennium een omzet zal realiseren van 28 miljard pond. De Britse online verkopen zouden daarmee voor 40 procent afkomstig zijn van internationale activiteiten.

“Groot-Brittannië heeft de grootste ecommerce-exportmarkt van de wereld,” merken de onderzoekers op. “Dat succes heeft ongetwijfeld een afstraling op de internationale interesse voor Britse online retailers. Daarnaast moet echter ook gewezen worden op het hoge niveau aan vertrouwen dat internationale klanten hebben in Britse merken en retailers.” De onderzoekers stellen verder dat elke nieuwe retailer op de markt digitale activiteiten centraal zal moeten stellen indien hij succes wil boeken. Er wordt aan toegevoegd dat de Britse ecommerce tegenover buitenlandse lokale markten kan concurreren door de optimale keuzemogelijkheden, een aantrekkelijk prijsniveau en de uitstekende online beleving en klantenservice.

Lees Verder

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ecommerce, groot-brittannië |  Facebook |

14-06-13

Privatisering Brits treinvervoer is financiële mislukking

De privatisering van het Britse treinvervoer is financieel een mislukking geworden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester in opdracht van de Trades Union Congress (TUC). Opgemerkt wordt dat het systeem steun op miljarden ponden verborgen subsidies, terwijl de maatregel er niet in geslaagd is om daadwerkelijk private investeringen aan te trekken. Er wordt aan toegevoegd dat het initiatief de winsten van de private treinoperatoren kunstmatig heeft opgedreven.

"De toegangkost van de operatoren tot het spoornet bedroeg negentien jaar geleden 3,19 miljard pond," voeren de onderzoekers aan. "Het voorbije jaar dienden zij nog 1,59 miljard pond te betalen. Deze verborgen som is nagenoeg het dubbele van de directe overheidssubsidies. De kost van dit toenemend tekort is inmiddels groter geworden dan de kosten van het jaarlijkse onderhoud. De directie investeringen van de overheid in het spoorvervoer bedraagt nu bovendien 4 miljard pond per jaar. Dat is meer dan een verdubbeling sinds de privatisering van het spoorvervoer."

"De verwaarloosbare private investeringen betekenen dat het rollend materiaal een gemiddelde leeftijd heeft van achttien jaar," aldus nog het rapport. "Dat is twee jaar meer dan achttien jaar geleden." Er wordt nog aan toegevoegd dat een groot deel van deze cijfers niet publiek worden gepubliceerd, zodat de verliezen voor de Britse belastingbetaler grotendeels verborgen blijven. De onderzoekers stellen dat de privatisering niet de verbeteringen heeft gebracht die waren aangekondigd. Het materiaal is verouderd en de grootste investeringen worden door de staat gedragen.

Lees Verder

06-06-13

Engelsen lopen weinig warm voor de Britse identiteit

In Engeland zijn moslims en sikhs de religieuze groepen die zich het meest Brits voelen. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester. De onderzoekers stelden vast dat 62 procent van de sikhs, 57 procent van de moslims en 54 procent van de hindoes aangeven uitsluitend de Britse nationaliteit te hebben. Bij christenen daalt dat cijfer tot amper 15 procent. Daarentegen zeggen 65 procent van de christenen en 54 procent te verwijzen naar een Engelse nationaliteit. Ongeveer 60 procent van de Engelsen blijkt zich niet te identificeren met een Britse identiteit.

Lees Verder

15:16 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, engeland |  Facebook |

23-05-13

Politici maken zich zorgen over drankproblemen in Britse parlement

Het Britse parlement wordt duidelijk met een alcoholprobleem geconfronteerd. Dat is de conclusie van een enquête van consulent ComRes bij honderdvijftig Britse politici. De onderzoekers stelden vast van 26 procent van de ondervraagden toegeeft zich zorgen te maken over de ongezonde drankcultuur in het Britse parlement. Bij vrouwelijke politici loopt dat cijfer op tot 36 procent. De hulporganisatie Alcohol Concern, opdrachtgever van het onderzoek, zegt dat de parlementaire autoriteiten dringend actie moeten ondernemen om het probleem aan te pakken.

Lees Verder

18:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, alcohol, gezondheid |  Facebook |

21-05-13

Minder nieuwe vrouwelijke bestuurders bij Britse ondernemingen

Het aantal benoemingen van vrouwelijke leden in de bestuursraden van grote Britse ondernemingen vertoont een duidelijke vertraging. Dat blijkt uit cijfers van het forum BoardWatch over de benoemingen bij de honderd grootste beursgenoteerde ondernemingen in Groot-Brittannië. Opgemerkt wordt dat tijdens de maanden maart en april van dit jaar vrouwen slechts 12 procent van de nieuwe bestuursleden vertegenwoordigden. Tijdens dezelfde periode vorig jaar kregen vrouwen nog 50 procent van de nieuwe benoemingen toegewezen. Bij de grote Britse ondernemingen blijken Antofagasta, Croda, Glencore Xstrata, Melrose en Vedanta Resources nog altijd geen enkele vrouwelijke bestuurder te tellen.

Lees Verder

16:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, bestuurder |  Facebook |

02-05-13

Supreme Hof stelt Britse regering in gebreke wegens slechte luchtkwaliteit

De Britse regering heeft de Europese wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit overtreden. Dat heeft het Britse Supreme Court gezegd. Aan het Europese Hof van Justitie is advies gevraagd voor de noodzakelijke verdere maatregelen. Volgens de Britse rechters is de Britse regering er niet in geslaagd om de Europese normen over de aanwezigheid van zwaveldioxide in de atmosfeer na te leven. Londen heeft het hoogste niveau zwaveldioxide van alle Europese hoofdsteden. Elk jaar zou de luchtverontreiniging aan 29.000 Britten het leven kosten.

Vooraleer te beslissen over verdere actief heeft het Britse Supreme Court een aantal adviezen gevraagd aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Mogelijk kan pas over achttien maanden een antwoord worden ontvangen. "Uiteindelijk zou het Supreme Court de Britse regering kunnen dwingen om bepaalde maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar de rechters hebben geen bevoegdheid om boetes op te leggen," aldus Alan Andrews, raadsman van de organisatie ClientEarth, die twee jaar geleden een klacht tegen de Britse overheid indiende.

ClientEarth had gehoopt de Britse regering te kunnen dwingen om een luchtkwaliteitsplan op te stellen om tegen het midden van het decennium te voldoen aan de Europese normen. Lagere rechtbanken hadden echter geweigerd om actie te ondernemen, zodat het dossier uiteindelijk aan het Supreme Court werd voorgelegd. "Het initiatief van het Supreme Hof zal Owen Patterson, Brits minister van leefmilieu, dwingen om maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen," zegt James Thornton, chief executive van ClientEarth.

Zwaveldioxide wordt vooral door dieselmotoren in de atmosfeer uitgestoten.

Lees Verder

18:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groot-brittannië, zwaveldioxide |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende