24-09-09

Economische recessie beïnvloedt gezinsplanning

Economische recessie beïnvloedt gezinsplanningDe economische recessie heeft een belangrijke impact op de gezinsplanning. Dat zeggen onderzoekers van het Amerikaanse Guttmacher Institute. Uit hun onderzoek bleek dat 64 procent van de Amerikaanse vrouwen in hun vruchtbare levensperiode toegeeft zich op dit ogenblik door hun financiële situatie geen baby te kunnen veroorloven. Dezelfde financiële druk zet volgens de onderzoekers echter veel vrouwen ook aan om te besparen op contraceptieve middelen. Ook wordt opgemerkt dat 44 procent van de ondervraagde vrouwen zegt hun zwangerschap te willen uitstellen en het aantal kinderen door hun economische situatie te willen beperken. Deze resultaten gaan echter vooral op voor vrouwen uit de lagere klassen en de middencategorie. Vrouwen uit hogere inkomstenklassen hebben daar om begrijpelijke redenen minder last van.

Het Guttmacher Institute stelt dat zijn studie het eerste echte bewijs levert dat de economische recessie een impact heeft op de kinderwens van vrouwen. "Uit het onderzoek is gebleken dat één op de vierondervraagde vrouwen of haar partner het voorbije jaar hun baan of sociale zekerheid hebben verloren," stippen de onderzoekers aan. "Bovendien zegt 52 procent het op dit ogenblik financieel minder goed te hebben dan één jaar geleden. Het valt dan ook niet te verwonderen dat vrouwen zich meer zorgen maken over hun mogelijkheden om zorg te dragen voor hun kinderen. Bij diegenendie aangeven het financieel minder goed te hebben dan in het verleden, zegt driekwart zich daarover vragen te stellen. Dat brengt vele vrouwen in een moeilijke situatie. Enerzijds willen ze een ongewenste zwangerschap vermijden, maar tegelijkertijd hebben ze het moeilijk om zich contraceptieve middelen te veroorloven."

Sharon Camp, chief executive van het Guttmacher Institute, geeft toe dat dit eigenlijk een bijzonder kortzichtige redenering is. "Besparingen op contraceptieve middelen kunnen misschien wel op korte termijn een financiële ademruimte opleveren, maar dreigen de kosten in de toekomst op te drijven door een eventuele abortus of een ongewenst moederschap," aldus Camp. De onderzoekers voegen er aan toe dat vrouwen die hun kinderwens op dit ogenblik uitstellen, meestal later nog wel zwanger willen worden (31 procent), maar een gedeelte geeft ook aan minder kinderen te willen (27 procent) of te twijfelen aan een toekomstig moederschap (7 procent). Bij moeders zegt 57 procent zich meer zorgen te maken over de zorg voor hun kinderen. In gezinnen met financieel beperkte middelen loopt dat op tot 78 procent. (MH)

21:24 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: moederschap, guttmacher institute |  Facebook |