05-09-13

Eén op vijf internet-gebruikers slachtoffer van hackers

Meer dan één op vijf internet-gebruikers is al het slachtoffer geworden van hackers. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center bij ruim duizend Amerikaanse consumenten. De onderzoekers stelden vast dat 86 procent van de respondenten maatregelen hebben genomen die zouden moeten verhinderen dat ze online gevolgd worden door andere personen of organisaties. Desondanks blijkt 21 procent toe te geven dat zijn email of sociale media-account werd gehackt. Bovendien zegt 11 procent het slachtoffer te zijn geworden van een diefstal van persoonlijke of financiële gegevens. Ook geeft 12 procent toe al online te zijn gestalkt of op een andere manier te zijn lastig gevallen.

De onderzoekers stelden ook vast dat 6 procent van de internet-gebruikers het slachtoffer is geworden van online fraude die hen financieel nadeel heeft berokkend. Een even grote groep geeft toe door online incidenten imagoschade te hebben geleden, terwijl 4 procent opmerkt door gebeurtenissen op het internet fysiek in gevaar te zijn gekomen. Bovendien blijkt dat 50 procent van de ondervraagden zich bezorgd toont over de hoeveelheid persoonlijke informatie die over henzelf online beschikbaar is. Vier jaar geleden maakte slechts 33 procent van de online populatie zich bezorgd over zijn persoonlijke informatie op het internet.

“De internet-gebruiker streeft duidelijk naar een optie om online onherkenbaar actief te zijn en maakt zich steeds meer bezorgd dat anonimiteit op het internet onmogelijk is,” merkt Lee Rainie, directeur van het Pew Research Centre Internet Project op. “Die bezorgdheid heeft betrekking op het hele ecosysteem van de controle. De gebruiker lijkt zelfs meer inspanningen te doen om zijn persoonlijke informatie af te schermen voor hackers, adverteerders, vrienden en familie dan voor de overheid.” Het onderzoek toonde aan dat 64 procent van de gebruikers cookies of hun browser-geschiedenis wissen, terwijl 41 procent de activiteit van cookies hebben geblokkeerd.

Anderen deleten materiaal dat ze in het verleden online hebben gepubliceerd, creëren gebruikersnamen die moeilijk met henzelf in verband gebracht kunnen worden, gebruiken publieke computers om op het internet te browsen of geven onjuiste informatie over zichzelf op. De meerderheid van de ondervraagden geeft toe meer controle te willen over zijn persoonlijke informatie en voert aan te willen dat alleen zijzelf of geautoriseerde personen toegang zouden krijgen tot hun email, contacten, locaties en content die werd gedownload. “Er bestaat geen eenvormige formule voor privacy,” zeggen de onderzoekers nog. “Men wil voor verschillende online activiteiten ook een specifiek niveau van pricacy kunnen hanteren.” (MH)

Lees Verder

16:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, hacking |  Facebook |

02-04-13

Kwart Amerikaanse bedrijven in China slachtoffer van hackers

Een kwart van de Amerikaanse bedrijven met activiteiten in China is het slachtoffer geworden van gegevensdiefstal. Dat is de conclusie van een onderzoek van de American Chamber of Commerce in China. De onderzoekers voegen er aan toe dat slechts 10 procent van de ondervraagde bedrijven aangeeft bereid te zijn om gebruik te maken van Chinese cloudcomputing-diensten. In de meeste gevallen wordt de terughoudendheid ingegeven door een vrees voor veiligheidsproblemen. Verder wordt opgemerkt dat 62 procent van de bedrijven zegt verliezen geleden te hebben door de Chinese internet-censuur.

Lees Verder

18:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, hacking |  Facebook |

06-10-12

Hackers evolueren van verstoring naar vernietiging

Hackers drijven de intensiteit van hun aanvallen op en willen cruciale computersystemen niet langer verstoren, maar vernietigen. Dat heeft generaal Keith Alexander, directeur van het Amerikaanse National Security Agency en commandant van het United States Cyber Command tijdens een congres van de Amerikaanse Chamber of Commerce in Washington gezegd. De activiteiten van de hackers kunnen volgens de Amerikaanse generaal niet langer als pesterijen worden bestempeld, maar zouden zware economische schade beginnen te veroorzaken. Hacking moet volgens Alexander dan ook efficiënter worden aangepakt, waarbij de generaal pleit voor een intensievere samenwerking tussen de privésector en de overheid.

Lees Verder

07:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hacking, internet |  Facebook |

26-02-09

Belang ideologische hacking niet minimaliseren

Hoewel veel hackers van websites uit zijn op financieel gewin, blijkt nog altijd 24 procent in andere motivaties zijn beweegredenen te vinden. Dat blijkt uit een onderzoek van het Web Application Security Consortium. De onderzoekers stellen dat financiële motivaties bij hackers weliswaar een groeiende trend vormen, maar voegen er aan toe dat ideologische hacking niet veronachtzaamd mag worden. Daarbij wordt opgemerkt dat deze vorm van hacking voor organisaties weliswaar een lagere vorm van risico betekenen dan een financiële aanval, maar toch nog altijd duidelijk maken dat de beveiliging van websites nog altijd veel te laks wordt opgevat en ernstige gevolgen kan hebben.

De onderzoekers stellen dat een groot aantal van de aanvallen op websites vanuit een politieke achtergrond gebeuren, waarbij gemikt worden op politieke partijen, individuele politici en overheidsorganisaties. "Dikwijls hebben die aanvallen een heel specifieke boodschap, meestal gekoppeld aan één of andere campagne," voeren de onderzoekers aan. "Daarnaast zijn er ook hackers met een culturele inslag. Daarbij gaat het meestal om islamitische hackers, die westerse websites willen aanvallen." Daarnaast is 19 procent van de aanvallen erop gericht om gevoelige informatie te stelen, gevolgd door het plaatsen van malware (16 procent) en het veroorzaken van financiële verliezen (13 procent).

Andere aanvallen zijn bedoeld om een website offline te halen, een worm of spam te installeren of information warfare te plaatsen. "Het grootste gedeelte van de aanvallen wordt uitgevoerd met de zogenaamde SQL-injection, waarbij commando's geplaatst worden in internet-formaten, zodat gegevens uit onderliggende databases kunnen worden verzameld of malware geplaatst wordt om bezoekende computers te infecteren," voeren de onderzoekers aan. "Ongeveer 30 procent van de aanvallen wordt uigevoerd met SQL-injection. Daardoor is cross-site-scripting niet langer de meest succesvolle hacking-methode. Dat komt wellicht omdat SQL-injection een handiger formaat is voor financiële fraude."

15:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, ideologie, hacking |  Facebook |

26-08-08

Meldingen van gegevensverlies blijven stijgen

In de Verenigde Staten zijn dit jaar op dit ogenblik al meer databankgegevens verloren gegaan dan tijdens het volledige voorbije jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Identity Theft Resource Center of San Diego. Er werd vastgesteld dat 449 Amerikaanse bedrijven, overheidsdiensten en onderwijsinstellingen dit jaar een verlies of diefstal van consumentengegevens hebben gemeld. Het voorbije jaar werden er in totaal 446 feiten geteld met in totaal een verlies van 127 miljoen consumentengegevens. Maar 90 miljoen verloren gegevens kwamen toen op naam van de retailketen TJ Maxx.

"De onderzoekers geven wel toe dat ze niet weten of er inderdaad meer inbreuken zijn gepleegd of dat er sneller melding van gemaakt wordt," aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. "Feit is dat dit jaar al minstens 22 miljoen consumentengegevens zijn verloren gegaan. Maar de werkelijke cijfers liggen volgens Identity Theft Resource Center veel hoger. In 41 procent van de inbreuken werd immers niet gemeld hoeveel consumentenbestanden er waren verdwenen. Bovendien zijn nog altijd een aantal bedrijven die het gegevensverlies niet melden of er zich zelfs niet van bewust zijn."

Verder wordt er opgemerkt dat één enkele inbreuk dikwijls gegevens betreft die tot verscheidene ondernemingen behoren. Achter de meeste meldingen zitten nog altijd malafide aanvallen. Ongeveer 13 procent van het verlies van hacking, terwijl diefstallen door personeelsleden een aandeel van 15,6 procent vertegenwoordigden. Het verlies van laptops en andere digitale media had een aandeel van 21 procent. Verder was 14 procent het gevolg van een vergissing waarbij onvrijwillig gegevens werden gepubliceerd. Inbreuken door subcontractors zorgden voor 11 procent van het verlies.

14:15 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hacking, consumentendata |  Facebook |

21-02-07

Zweden gaat denial of service vervolgen

In Zweden zullen georganiseerde aanvallen op websites - het zogenaamde denial of service - in de toekomst als een misdrijf worden beschouwd. Op dit ogenblik is er geen specifieke wetgeving die deze praktijken kan verbieden en andere wetten blijken onvoldoende te zijn om tot een vervolging over te gaan. De nieuwe wet treedt op 1 juni in voege.

Met georganiseerde aanvallen, waarbij automatisch duizenden keren op dezelfde webpagina wordt geklikt, proberen hackers bepaalde websites lam te leggen. De Zweedse overheid wil die praktijken nu beteugelen door zijn hacking-wetgeving uit te breiden. Daders van denials of service riskeren daardoor voortaan een gevangenisstraf van twee jaar.

De voorbije zomer crashte de website van de Zweedse nationale politie na een aanval, die wellicht een reactie was op een actie tegen de file-sharingsite The Pirate Bay. Daarvan werd door de politie een proces-verbaal opgesteld, maar tot nu toe werd geen aanklacht ingediend. Ook de website van de Zweedse regering crashte na een aanval uit dezelfde hoek, maar er waren te weinig bewijzen om een vervolging in te stellen.

Door de nieuwe wet wordt elke denial of service, zij het automatisch of handmatig, strafbaar gesteld. Het gerecht zal daarbij echter moeten aantonen dat de aanval was bedoeld om de website van het slachtoffer lam te leggen. Ook een samenzwering om een denial of service uit te voeren, zal door de nieuwe wet strafbaar worden gesteld.

12:27 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zweden, denial of service, hacking |  Facebook |