29-11-12

Haïti en Dominikaanse Republiek lanceren project voor uitroeien cholera

Haïti en de Dominikaanse Republiek hebben een gemeenschappelijk project, ondersteund door verschillende internationale gezondheidsorganisaties, gelanceerd om het volgende decennium cholera helemaal uit te roeien. Sinds de ziekte in oktober twee jaar geleden opdook, zijn in de regio inmiddels al meer dan achtduizend mensen aan de gevolgen van cholera gestorven. Volgens het Amerikaanse Centres for Disease Control and Prevention zal er meer dan 2,2 miljard dollar moeten worden geïnvesteerd om het plan van beide landen te realiseren. Een groot gedeelte van dat geld zou moeten geïnvesteerd in de ontwikkeling van een sanitair systeem in Haïti. Aangenomen wordt dat cholera in Haïti twee jaar geleden werd ingevoerd door vredestroepen uit Nepal, waar de ziekte endemisch is.

Lees Verder

17:31 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: haïti, dominikaanse republiek, cholera |  Facebook |

01-09-12

Criminaliteit heeft zware economische kost voor Haïtiaanse gezinnen

In Haïti dreigen families gedurende generaties geconfronteerd te worden met de econimische gevolgen van de stijgende criminaliteit. Daarbij wordt gewezen dat vele gezinnen met grote uitgaven voor begrafenissen worden geconfronteerd, terwijl kinderen met grote trauma's dreigen opgezadeld te worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Michigan. De wetenschappers voeren aan dat geweldmisdrijven het vaakst worden geregistreerd in de dichtbevolkte zones van de grootste stedelijke gemeenschappen van Haiti, met inbegrip van Port-au-Prince, Les Cayes en Gonaives. Er is volgens onderzoeksleider Athena Kolbe een relatief gevaar dat deze groepen met een dubbele last geconfronteerd dreigen te worden die de ontwikkeling voor diverse generaties zou kunnen terugdraaien. Er wordt aan toegevoegd dat de politiediensten in Haïti niet tegen hun taak zijn opgewassen, ondanks de opgedreven internationale steun.

Lees Verder

18:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: haïti, criminaliteit |  Facebook |

12-01-12

Haïti worstelt nog altijd met tekort aan ziekenhuizen

Twee jaar nadat een aardbeving Haïti zwaar heeft getroffen, is het aantal ziekenhuizen in de hoofdstad Port-au-Prince nog niet voldoende om de bevolking afdoende te helpen. Dat heeft de organisatie Médecins sans Frontières gezegd. Kenneth Lavelle, verantwoordelijk voor de projectcoördinatie van de organisatie in Haïti, merkt op dat er voor elke 150.000 inwoners van de hoofdstad één ziekenhuis nodig is. Op dit ogenblik zijn er in Port-au-Prince echter slechts vier ziekenhuizen operationeel voor een bevolking van ongeveer drie miljoen mensen.

Ook in de rest van het land blijft de toegang tot de gezondheidszorg volgens de organisatie bijzonder moeilijk. "In landelijke gebieden is de toegang tot gezondheidszorg een nijpend probleem," voerde Kenneth Lavelle tegenover het persbureau AFP aan. "Er zijn wel een aantal private ziekenhuizen en nonprofit-organisaties die patiënten voor medische hulp slechts een minimale vergoeding vragen. De bevolking kan het zich echter niet veroorloven om zich tot die instellingen te wenden."

Kenneth Lavelle geeft wel toe dat er ook voor de aardbeving in Haïti een tekort was aan voorzieningen voor gezondheidszorg. Volgens een woordvoerder van de organisatie United Nations International Strategy for Disaster Reduction blijft Haïti met een aantal cruciale problemen worstelen. "Op het gebied van infrastructuur is er niets gewijzigd," merkt hij op. "Het gaat nog altijd om dezelfde verantwoordelijken. Een groot gedeelte van de bouwprojecten wordt dan ook op een informele manier geregeld."

17:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aardbeving, gezondheid, haïti |  Facebook |

14-11-10

Microkredieten moeten Haïtiaanse economie redden

In Haïti dreigen microkredieten de economie, die zwaar werd getroffen door de aardbeving van begin januari dit jaar, te moeten redden. Omdat de Haïtiaanse kredietmarkten bevroren blijven, zouden de vele tienduizenden kleine handelaars geen enkele kans hebben om hun onderneming terug op te bouwen indien ze niet zouden kunnen beschikken over de diensten van microbanken, zoals Fonkoze, dat goedkope leningen biedt aan vrouwen. Deze kleine instanties hebben volgens Greta Greathouse, een consulente bij het microkredieten-programma bij het United States Agency for International Development, in Haïti een uitzonderlijk belang.

"Ook voor de verwoestende aardbeving leefde in Haïti 80 procent van de bevolking met een inkomen van minder dan 2 dollar per dag," merkt de Amerikaanse krant The New York Times op. "Ongeveer vijftig landen en organisaties hebben een totaal van 8,75 miljard dollar beloofd voor de heropbouw van Haïti, maar tot nu toe is minder dan 15 procent van de voorziene financiële hulp betaald. De Haïtiaanse microbanken vormen een cruciale reddingsboei voor de arme bevolking, maar hun financiële situatie is al bijna even erg als die van hun klanten. Bovendien betekenen de desastreuze toestand van transport, communicatie en bevoorrading extra hinderpalen voor de heropbouw van de economie."

Greta Greathouse stelt dat deze microbanken cruciaal zijn voor de Haïtiaanse economie, zoals ook een faillissement van de systeembanken in de geïndustrialiseerd landen niet toegelaten mag worden. "De microbanken moeten dan ook dringend versterkt worden om de operationele risico's omwille van de aardbeving en de inherente risico's door de onfortuinlijke levenswijze van Haïti en zijn bevolking op te kunnen vangen," voert Greathouse aan. Alex Counts, voorzitter van de microkrediet-organisatie Grameen Foundation, merkt op dat Haïti één van de meest complexe omgevingen is voor het zakenleven. Dat geldt volgens hem vooral voor kleine kredietinitiatieven met een extreem arm cliënteel.

20:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: haïti, microkrediet |  Facebook |

10-03-10

Sport heeft cruciale rol in Haïtiaanse vluchtelingenkampen

Het onafhankelijke project Peace & Sport heeft een campagne gelanceerd om Haïtiaanse jongeren te ondersteunen. Dat gebeurt op vraag van het Haitian Olympic Committee, dat daarvoor gecontacteerd was door het United Nations Population Fund (Unfpa) en United Nations International Children's Emergency Fund (Unicef). Daarbij was aan het Haitiaanse Olympische Comité gevraagd om een gestructureerde leefomgeving te creëren in de vluchtelingenkampen, met de hulp van de sport. Op dit ogenblik leven in de Haïtiaanse vluchtelingenkampen ongeveer honderdduizend kinderen en jongeren tussen acht en twintig jaar, na de zware aardbeving die het eiland tijdens de eerste helft van de maand januari heeft getroffen. Het Haïtiaanse Olympisch Comité heeft daarvoor twee projecten uitgebouwd.

In eerste instantie zijn er de Camps for the Future, waarbij ongeveer 50.000 jongeren worden opgevangen door dagelijkse socio-educatieve sportactiviteiten. Peace & Sport neemt daarbij de coaching op zich, maar mikt daarbij ook op sociale reïntegratie. In totaal worden meer dan tweehonderd sportinstructeurs en opvoeders uit tien sportfederaties gemobiliseerd. Elke dag worden meer dan achthonderd gesuperviseerde sessies van negentig minuten georganiseerd. Daarnaast werd ook het programma Dignity for Women and Girls in Displaced Persons Camps, een project dat het geweld en discriminatie tegenover jonge vrouwen moet bestrijden door sport en educatieve activiteiten. Daarbij worden meer dan honderd jonge vrouwen getraind om seksuele voorlichting te geven, psychologische hulp te bieden en de welzijnszorg te ondersteunen.

Onder meer wil Peace & Sport daarbij honderdduizend jonge vrouwen informatie bezorgen over de preventie van seksueel overdraagbare ziektes. Ook worden sociale en culturele activiteiten voorzien voor vrouwen en meisjes in de vluchtelingenkampen in Port-au-Prince en Jacmel. Onder meer de International Chess Federation en de International Table Tennis Federation - beide partners van Peace & Sport - hebben hun deelname al toegezegd. Peace & Sport heeft zijn basis in Monaco en staat onder de bescherming van Prince Albert van Monaco. De organisatie wil sport en zijn structurende waarden een centrale rol bieden in ontwikkelingsprojecten voor gemeenschappen die wereldwijd met crisissen worden geconfronteerd. Duizenden Haïtiaanse kinderen en jongeren hebben bij de aardbeving ouders en familie verloren en moeten op zichzelf proberen te overleven in de kampen.

14:05 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vluchtelingen, haiti, peace sport |  Facebook |

06-03-10

Divisie Bayer-Antwerpen werkt vier jaar zonder arbeidsongeval

bayer1_m21De afdeling Bisphenol-A van het chemisch concern Bayer in Antwerpen heeft op vier jaar tijd geen enkel arbeidsongeval laten optekenen. Dat is een uitstekende prestatie voor een Seveso-activiteit die met bijzonder gevaarlijke producten werkt. Om de betrokken afdeling voor die prestatie te belonen, keerde het concern de betrokken divisie een premie uit van 2.000 euro. Terwijl met dergelijke premies meestal een etentje of een andere ontspannende activiteit wordt georganiseerd, besloten de medewerkers van Bisphenol-A dit keer hun cheque af te staan aan het Rode Kruis voor de hulp aan het door een aardbeving zwaar getroffen Haïti. Uit waardering voor dat gebaar en het maatschappelijk engagement van zijn medewerkers besloot de directie van Bayer daarop zelf eveneens een bijdrage te leveren en het bedrag voor het Rode Kruis te verdubbelen.

"Een dergelijk lange periode zonder arbeidsongeval is geen evidentie, zeker niet in een activiteit zoals Bisphenol-A," merkte Uwe Arndt, gedelegeerd bestuurder van Bayer Antwerpen, op tijdens de overhandiging van de cheque aan vertegenwoordigers van het Rode Kruis."Mensen zijn immers geen machines. Het resultaat mag dan ook geprezen worden. Dat is het resultaat van een uitstekende technische veiligheidsuitrusting, maar vooral ook van een persoonlijk engagement. Dat toont ook duidelijk aan dat risico's perfect beheersbaar zijn, op voorwaarde dat men de juiste attitude heeft. Maar op die manier wordt ook aangetoond dat chemie in de praktijk veel minder gevaarlijk is dan algemeen wordt verondersteld en ook minder tot ongevallen leidt dan andere sectoren en zelfs de thuissituatie. Bovendien hebben de medewerkers van Bisfenol-A door hun steun aan Haïti hun sociaal engagement laten blijken."

bayer3_m21Ook Markus Arnold, topman van Bayer Benelux, had het over een mijlpaal in de veiligheidsgeschiedenis van het chemieconcern en zijn Antwerpse vestiging. "De medewerkers van Bisfenol-A hebben dan ook het goede voorbeeld gegeven voor iedereen op de werkvloer, maar ook thuis," voerde hij aan. "Bovendien verdient ook hun gebaar ten opzichte van Haïti navolging." Markus Arnold voegde er aan toe dat de steunactie perfect past binnen de duurzaamheid-strategie die het Duitse concern steeds verder wenst naar buiten te dragen. Hij merkte daarbij op dat Bayer wereldwijd jaarlijks aan meer dan driehonderd projecten rond maatschappelijke betrokkenheid zijn medewerking verleent." Luc Humblé, noodhulpcoördinator van het Rode Kruis Vlaanderen Internationaal, vergelijk de medewerkers van Bisfenol-A met de talloze vrijwilligers die zich constant inzetten voor de hulporganisatie.

"Bij Bisfenol-A wordt bewust heel veel aandacht besteed aan veiligheid," benadrukte Marc Buts, bedrijfsleider van de gelauwerde divisie. "Veiligheid vormt een rode draad doorheen de hele organisatie van Bisfenol-A. We investeren daar ook heel veel tijd in. Dat begint al bij de aankomst van een nieuwe medewerker. Die krijgt een opleiding van twee dagen. De helft daarvan is gereserveerd voor veiligheid. Bovendien begint elke vergadering met een veiligheidspunt en elke melding van een mogelijk risico wordt uitvoerig besproken. Bovendien worden er ook constant veiligheidstips gegeven. Maar een periode van vier jaar zonder arbeidsongeval is toch echt wel een groot succes. Meestal moet men er toch rekening mee houden dat er één tot twee keer per jaar een arbeidsongeval, hoe klein ook, gebeurt."

17:44 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: veiligheid, rode kruis, bayer, haiti, bisphenol-a |  Facebook |

30-01-10

Vrouwelijke Facebook-gebruikers guller voor Haïti-hulp

Meer dan één op drie gebruikers van Facebook heeft geld gegeven of goederen gedoneerd voor hulp aan de Haïtiaanse bevolking na de aardbeving van de eerste helft van de maand januari. Dat blijkt uit een onderzoek van The Nielsen Company bij gebruikers van Facebook in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Daarbij wordt opgemerkt dat één week na de aardbeving al 32 procent van de gebruikers van Facebook geld hadden overgemaakt aan hulpprojecten voor Haïti. Daarnaast had 4 procent goederen gegeven, zoals kledij, dekens of voeding. Nog eens 3 procent had zowel geld als materiële hulp geschonken. Er wordt aan toegevoegd dat vrouwelijke Facebook-gebruikers zich meer genereus opstellen dan hun mannelijke collega's. Bij de vrouwelijke gebruikers bleek immers 46 procent een donatie te hebben gedaan, tegenover slechts 32 procent van de mannelijke gebruikers.

Verder stellen de onderzoekers dat 13 procent van de gebruikers van Facebook een donatie hebben gedaan met een tekstbericht op hun mobiele telefoon. Vooral Amerikaanse gebruikers maakten gebruik van dat kanaal (23 procent), gevolgd door de Britten (15 procent) en de Australiërs (6 procent). De leeftijd van de gebruiker bleek daarbij niet tot een verschil te leiden. In de leeftijdscategorie tussen dertien en zeventien jaar bleek 14 procent een mobiele donatie te hebben gedaan. Bij vijftigplussers maakte 50 procent gebruik van het mobiele platform.Ook het geslacht speelde volgens Nielsen hier geen rol. Bij de vrouwelijke Facebook-gebruikers maakte 14 procent gebruik van het mobiele platform, terwijl bij de mannen 13 procent van het kanaal gebruik hadden gemaakt.

De onderzoekers stellen dat een belangrijk gedeelte van de Facebook-gebruikers die nog geen donatie hadden gedaan, van plan waren om alsnog enige vorm van hulp te bieden. In totaal ging het daarbij volgens Nielsen om 22 procent van de gebruikers. Bij jongeren tussen dertien en zeventien jaar bedroeg dat 29 procent en bij vijftigplussers 13 procent. Er wordt echter aan toegevoegd dat al 61 procent van de vijftigplussers een donatie had gedaan, tegenover 36 procent van de tieners. Verder stelt dat 29 procent van de ondervraagden dat bedrijven voldoende inspanningen hebben gedaan om hulp te bieden, maar 42 procent zegt dat de ondernemingen zich niet voldoende hebben ingezet. In de Verenigde Staten zegt 33 procent dat bedrijven voldoende inspanningen hebben geleverd, tegenover 24 procent in Groot-Brittannië en19 procent in Australië.

16:51 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, haiti |  Facebook |