15-04-17

China blijft grootste goederenexporteur ter wereld

China bleef ook vorig jaar de grootste goederenexporteur van de wereld. Dat blijkt uit cijfers van de World Trade Organization (WTO). Opgemerkt wordt dat China vorig jaar voor meer dan 2,1 biljoen dollar goederen heeft geëxporteerd. Daarmee vertegenwoordigde het land 13,2 procent van de wereldwijde uitvoer. China boekte vorig jaar anderzijds een goederenimport van 1,6 biljoen dollar. Het land is al acht jaar op rij de grootste goederenexporteur van de wereld. Over diezelfde periode handhaafde China zich wereldwijd tevens als de tweede grootste goederenimporteur. Vooral na de toetreding van China tot de internationale handelsorganisatie zestien jaar geleden kend de export en import van het land een sterke groei.

De wereldwijde goederenexport nam het voorbije jaar met 3,3 procent af tot 15,5 biljoen dollar. Gewaarschuwd wordt daarbij voor een aantal bedreigingen die een hernieuwde groei de volgende twee jaar zouden kunnen afremmen. Daarbij wordt gewezen op onder meer een toename van de inflatie, gekoppeld aan hogere intrestvoeten, striktere fiscale regimes en de introductie van ingrepen om de handel te beperken. Ondanks een aantal positieve indicaties - zoals een stijging met de container-trafieken in de grote havens en aanwijzingen van toenemende orders - blijft volgens het rapport een belangrijk risico aanwezig door stromingen van anti-globalisering en populisme.

Onder meer de opschorting van bestaande handelsakkoorden zouden volgens het rapport het vertrouwen van het bedrijfsleven en de consument kunnen ondergraven en de internationale handel belemmeren. Roberto Azevedo, directeur-generaal van de World Trade Organization, benadrukte daarbij dat er nog altijd meer duidelijkheid nodig is over het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Verder moeten volgens Azevedo vooral inspanningen worden gedaan om aan protectionistische bewegingen te weerstaan. “De resultaten van verkiezingen in een aantal grote economieën, waaronder Frankrijk, zullen aan de investeerders een grotere houvast bieden,” benadrukte Azevedo nog.

“Handel moet gezien worden als een onderdeel van de oplossing voor economische moeilijkheden en mag niet bestempeld worden als een gedeelte van het probleem,” aldus nog de directeur-generaal.

Lees Verder

11:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: handel |  Facebook |

02-01-14

Internationale tijdsverschillen hebben negatieve impact op handel

Internationale tijdsverschillen hebben een negatieve en economisch significante impact op de handel tussen landen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of East Anglia. De onderzoekers stelden daarbij vast dat elk uur tijdsverschil de internationale goederenhandel met 2 procent tot 7 procent doet inkrimpen. Er wordt wel opgemerkt dat de negatieve impact van de tijdsverschillen de voorbije decennia is afgenomen, wat volgens de onderzoekers in belangrijke mate kan worden toegewezen aan de introductie van nieuwe communicatietechnologieën, waardoor de noodzaak aan verplaatsingen en communicatie minder belangrijk is geworden voor de handel.

“Een tijdsverschil van vijf uur, zoals tussen Londen en New York, komt overeen met een extra geografische afstand tussen duizend en drieduizend kilometer,” zegt onderzoeksleider Edward Anderson, professor internationale ontwikkeling aan de University of East Anglia, op basis van exportcijfers tussen bijna honderdvijftig landen gedurende vijfenvijftig jaar. “Ook een gemeenschappelijke taal of een etnisch gedeelde achtergrond van medewerkers die op verschillende locaties aan eenzelfde project werken, kan een verzachtende invloed hebben op de impact van het tijdsverschil. Daarnaast blijkt ook een beperkende impact geregistreerd te kunnen worden van gemeenschappelijke grenzen of een gezamenlijk koloniaal verleden.”

“Geplande veranderingen in tijdzones moeten dan ook heel overwogen worden aangepakt en moeten rekening houden met de potentiële impact op de internationale handel,” zegt professor Anderson nog. “Een groot gedeelte van het debat rond de tijdzones heeft zich tot nu toe echter vooral toegespitst op sociale aspecten, zoals arbeidstradities, veiligheid, een maximaal gebruik van het daglicht en energiegebruik. Ondanks de toenemende impact van de communicatie-technologie is het fysieke reizen in de geglobaliseerde economie alleen nog maar toegenomen. Deze nieuwe technologieën vormen immers geen alternatief voor de fysieke reizen, aangezien persoonlijke contacten zijn nog steeds bijzonder belangrijk.”

“De tijdsverschillen maken de zakenreizen echter moeilijker en duurder,” benadrukt professor Anderson. “Onder meer worden kosten voor verplaatsingen en communicatie opgedreven, maar bovendien wordt de efficiëntie aangetast, onder meer door een jetlag en de gereduceerde tijd die overblijft voor simultane communicatie, zoals telefoon of videoconfercing, tijdens de normale werkdag. Aangezien reizen en simultane communicatie een positieve bijdrage kunnen leveren tot het verspreiden van productie-knowhow en het uitbouwen van vertrouwen, zoals het verspreiden van informatie over potentiële opportuniteiten, hebben grotere tijdsverschillen een negatieve impact op handel.”

Eerder onderzoek heeft aangevoerd dat tijdsverschillen in bepaalde economische sectoren, zoals callcenters en de ontwikkeling van software, extra opportuniteiten creëren. “In bepaalde industrieën kan inderdaad van een positieve impact worden gesproken,” geeft Anderson toe. “Globaal moet echter vastgesteld worden dat tijdsverschillen een negatieve invloed hebben op de handel.” De wetenschapper voegt er aan toe dat tevens moet onderzocht worden of ook het verschil tussen zonnetijd en de officiële tijd een impact heeft op de handel. Daarbij moet volgens hem verwacht worden dat de officiële tijd, die bepalend is voor de werkuren, een grotere impact heeft dan de reële zonnetijd.

Er zijn volgens professor Anderson echter aanwijzingen dat werknemers in China, waar dezelfde officiële tijd over het hele grondgebied wordt gehanteerd, toch geneigd zijn om de zonnetijd te volgen. “Daardoor zou de economische efficiëntie van officiële tijdsbepalingen gevoelig lager kunnen liggen dan algemeen naar voor wordt geschoven,” voert hij aan.

http://phys.org/news/2013-12-difference-significant-negative-impact-international.html

12:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tijdsverschil, handel |  Facebook |

02-12-13

Consument ziet op tegen overvolle winkels tijdens eindejaarsperiode

Consumenten kijken in de aanloop naar de eindejaarperiode vooral op tegen de grote drukte en de lange wachtrijen die hen in de winkels te wachten staan. Dat is de conclusie van een onderzoek van de consulenten Harris en Euclid Analytics bij ruim tweeduizend Amerikaanse consumenten. Opgemerkt wordt dat 93 procent van de respondenten klaagt over de grote drukte waarmee de consument tijdens de eindejaarsperiode in de winkels geconfronteerd dreigt te worden. Toch zegt 88 procent van de respondenten tijdens die periode een fysieke winkel te zullen bezoeken, terwijl 75 procent aangeeft ook online aankopen te zullen doen en 16 procent van mobiel platformen gebruik wil maken.

“Het feit dat bijna negen op de tien shoppers, ondanks de grote afkeer van de verwachte drukte, van plan blijven om tijdens de eindejaarsperiode een fysieke winkel te bezoeken, toont aan dat de traditionele offline activiteiten van de retailers van cruciaal belang blijven in de handel,” merkt Scott Frymoyer, analist bij Euclid Analytics, op. “Toch moeten de retailers erover waken dat aan de bezorgdheid van de klant een antwoord kan worden geboden. Daarbij moet niet alleen de shopping-ervaring worden verbeterd, maar moeten er ook maatregelen worden geïmplementeerd om de loyaliteit bij de consumenten te stimuleren.”

Lange wachtrijen aan de kassa’s van de winkels zijn volgens de onderzoekers bij de klanten de grootste klacht over het fysieke winkelen. Daarnaast wordt ook gewag gemaakt van mogelijk uitgeputte voorraden. “De retailers moeten dan ook proberen te achterhalen waar het gevaar voor overmatige drukte zou kunnen optreden en zouden moeten onderzoeken op welke manier de winkelvloer eventueel kan worden herschikt om de verkoop vlotter te laten verlopen,” zegt Frymoyer nog. “Bovendien moeten ervoor gezorgd worden dat er een vlotte doorstroming wordt georganiseerd van de voorraden van distributiecentra naar de lokale filialen.”

Lees Verder

12:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: winkel, handel |  Facebook |

20-02-13

China wil niet de grootste handelsnatie van de wereld zijn

China weigert zijn nieuwe status als grootste handelsnatie van de wereld. Uit officiële cijfers van de landen zelf blijkt dat China het voorbije jaar voor 3,866 biljoen dollar goederen en diensten heeft geëxporteerd en geïmporteerd, tegenover 3,822 biljoen dollar voor de Verenigde Staten. Volgens het Chinese ministerie van handel blijven de Verenigde Staten in werkelijkheid met een marge van 15,6 miljard dollar de grootste handelsnatie van de wereld. Volgens Xianfang Ren, specialist voor China bij consument IHS Global Insight, wil de Chinese overheid wellicht vermijden dat zijn nieuwe staten door de westerse landen als een bewijs zou worden aangevoerd dat het land onvoldoende doet om de wereldwijde economie in evenwicht te houden.

Lees Verder

18:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, handel |  Facebook |

05-02-13

China bouwt handelskantoren aan grenzen met buurlanden

China wil aan de grenzen met zijn buurlanden honderdtwintig handelskantoren implementeren. Dat moet de handel met de buurlanden bevorderen. Dat heeft de krant China Securities Journal gemeld. De kantoren zouden worden geïnstalleerd in de acht Chinese provincies en autonome regio's die aan de veertien buurlanden van China grenzen. De kantoren zouden voordelige financiële en fiscale tarieven aanbieden om de handel te stimuleren. China heeft 22.000 kilometer landsgrenzen. Volgens een aantal waarnemers hoopt China met de maatregel het dalende handelsvolume in zijn kustgebieden compenseren.

Lees Verder

19:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, handel, grens |  Facebook |

30-01-13

Europese Unie overweegt juridische stappen tegen Noorwegen

De Europese Unie overweegt juridische stappen tegen Noorwegen, dat zijn verplichtingen als lid van de European Economic Area (EEA) niet zou nakomen. Opgemerkt wordt dat Noorwegen onder meer belastingen heeft opgelegd aan producten uit de Europese Unie en zich verzet tegen de liberalisering van de eengemaakte markt van de Europese Unie. De Noorse premier Jens Stoltenberg zegt dat zijn land een goede relatie heeft met de Europese Unie, maar is het niet abnormaal dat er over individuele maatregelen een verschil van mening bestaat.

De Europese Commissie maakte stelde dat Noorwegen inmiddels meer dan vierhonderd Europese richtlijnen heeft laten vervallen. "Dat zou kunnen leiden tot concurrentiële voordelen dreigt de juridische zekerheid en homogeniteit van de eenheidsmarkt in het gedrang te brengen," aldus het rapport van de Europese Commissie. "Er moeten dan ook dringend maatregelen genomen worden om deze situatie recht te zetten." De Europese Commissie is ook ontevreden dat Noorwegen een aantal Europese directieven heeft afgewezen.

Noorwegen heeft onder meer geweigerd de Europese richtlijnen over de markt voor brievenpost tot vijftig gram te implementeren. De Europese Commissie heeft bevestigd dat er een groeiende onvrede heerst met het Noorse optreden. Een woordvoerder van Catherine Ashton, bij de Europese Unie verantwoordelijk voor buitenlandse zaken, stelde dat er naar mogelijke sancties tegen Noorwegen wordt gekeken. Een aantal partijen hebben opgeroepen om de Noorse visindustrie te viseren.

Lees Verder

19:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: europese unie, noorwegen, handel |  Facebook |

24-01-13

Zuid-Amerikanen willen ethisch aankoopbeleid van de overheid

Zuid-Amerikanen eisen dat hun leiders ethiek boven prijs plaatsen. Dat is de conclusie van een enquête van de Royal Holloway University. De Britse onderzoekers stelden vast dat Braziliaanse en Chileense respondenten zouden willen dat hun regeringen bij bestedingen in eerste instantie rekening zouden houden met maatschappelijke en ecologische criteria en niet enkel op basis van prijs beslissingen zouden nemen. Het is volgens de onderzoekers echter niet evident om die voorkeuren ook in de praktijk om te zetten.

De onderzoekers stelden vast dat de Braziliaanse bevolking bij het aankoopbeleid van de overheid in eerste instantie wijst op dierenwelzijn (89 procent), gevolgd door energie-efficiëntie (88 procent), milieuvriendelijkheid (87 procent), arbeidsomstandigheden (86 procent) en relaties met de lokale gemeenschap (86 procent). In Chili komt milieubewustzijn op de eerste plaats (83 procent), gevolgd door energie-efficiëntie (82 procent), relaties met de lokale gemeenschap (79 procent), arbeidsomstandigheden (78 procent) en dierenwelzijn (77 procent).

Minder belang hechten de ondervraagden aan een lokale of organische herkomst en de omvang van de leverancier, maar ook die elementen halen allemaal een score van meer dan 50 procent. De onderzoekers voegen er aan toe dat zowel de Chileense als Braziliaanse bevolking een groot wantrouwen koestert tegenover overheidsinstellingen en grote internationale ondernemingen. Er wordt wel opgemerkt dat het niet eenvoudig is om aan de vooropgestelde voorkeuren ook een betaalbare prijs te kunnen realiseren.

Lees Verder

19:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, ethiek, handel, overheid |  Facebook |