08-04-18

Lage werkloosheid belangrijke uitdaging voor Hawaii

Hawaii wordt met een grote economische uitdaging geconfronteerd. De werkloosheid is immers tot een niveau van amper 2,1 procent teruggevallen. Daarmee heeft Hawaii de laagste werkloosheid van de Verenigde Staten, maar het fenomeen dreigt de lokale economische groei af te remmen. Werkgevers vinden immers onvoldoende arbeidskrachten om van hun maximale capaciteit gebruik te kunnen maken. Economen merken op dat Hawaii een waarschuwing voor de rest van de Verenigde Staten kan vormen. Een lage werkloosheid kan immer onderliggende problemen maskeren.

In de Verenigde Staten is de werkloosheid teruggevallen tot 4,1 procent. Dat is het laagste niveau in een periode van zeventien jaar. Geraamd wordt dat er tegen volgend jaar nog eens een daling met 0,5 procentpunt zal kunnen worden opgetekend. Dan zou de Amerikaanse werkloosheid tot het laagste peil in een halve eeuw zijn teruggevallen. “Amerikaanse werkgevers klagen echter nu al over problemen om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden,” voert het persbureau Associated Press (AP) aan. “Tijdens de maand januari werden in de Verenigde Staten een recordaantal vacatures opgetekend.”

Net zoals de rest van het land, heeft Hawaii een vergrijzende bevolking, terwijl de werkloosheidscijfers gedeeltelijk wordt onderdrukt door de pensionering van de babyboomers. De staat heeft ook unieke uitdagingen, zoals een economie die langdurig gedomineerd wordt door toerisme. De beschikbare banen situeren zich vooral in de dienstensector en betalen onvoldoende om de hoge huisvestingskosten in Hawaii te dekken. Door de problemen zou de staat volgens economen moeilijkheden kunnen ervaren om zijn openbare pensioenverplichtingen te blijven betalen en snelwegen en andere dure infrastructuur te financieren.

Er moet ook worden vastgesteld dat veel bewoners uit Hawaii wegtrekken, ook al schreeuwen de werkgevers om arbeidskrachten. Vorig jaar moest Hawaii een nettoverlies van meer dan duizend inwoners melden. Op Oahu, waar Honolulu en Pearl Harbor zijn gelegen, nam de bevolking met elf personen per dag af. De mediaanprijs van een woning bedraagt op Oahu dan ook 770.000 dollar. In Hawaii moet 47 procent van de bevolking meer dan een derde van zijn maandinkomen voor huisvesting reserveren. Dat is het hoogste cijfer van de volledige Verenigde Staten. Ongeveer één op vier huurders moet de helft van zijn inkomen voor huisvesting opzij leggen.

Het tekort aan arbeidskrachten verplicht werkgevers dan ook belangrijke incentives aan te bieden om personeel te kunnen aantrekken. De vraag naar arbeid wordt aangedreven door een golf van toerisme die vorig jaar een recordaantal van 9,4 miljoen bezoekers naar de eilanden bracht. Door de economische welvaart kunnen immers meer Amerikanen een reis naar Hawaii plannen. Bovendien kennen ook Japan en Canada, die verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de buitenlandse toeristen op Hawaii, een solide groei. Dat heeft echter vooral geleid tot een toename van laagbetaalde banen in hotels en restaurants, die vorig jaar goed waren voor 60 procent van de banengroei in Hawaï.

Hotels en restaurants vertegenwoordigen 20 procent van de totale tewerkstelling in Hawaii. In de rest van de Verenigde Staten ligt dat aandeel op 10 procent. Adam Kamins, econoom bij Moody's Analytics, benadrukt dat Hawaii weinig succes heeft gehad in het aantrekken van beter betalende technologiebanen. Dat moet volgens hem vooral worden toegeschreven aan de hoge huisvestingskosten en bedrijfslasten. Technologiebedrijven verhuizen in plaats daarvan naar goedkopere staten zoals Utah, Colorado en Idaho. "Een economie met een lage werkloosheid zoals Hawaii zou jaarlijks met 3 procent moeten groeien,” zegt Eugene Tan, hoofdeconoom van de staat. “In realiteit is er slechts een groeit van 1,5 procent.”

“Hawaii heeft niet voldoende woningen en kan niet genoeg arbeid met een hogere waarde aanbieden,” zegt Tan. “Daardoor wordt de groei beperkt. Er is een duidelijk verband merkbaar."

Lees Verder

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hawaii |  Facebook |

04-05-13

Hawaii blijft minst gestresseerde regio van Verenigde Staten

De bevolking van Hawaii blijft de minst gestresseerde populatie van de Verenigde Staten. Dat blijkt uit een enquête van het bureau Gallup bij meer dan driehonderdduizend Amerikaanse gezinnen. De onderzoekers merken op dat Hawaii onafgebroken het laagste stressniveau van het hele land laat optekenen sinds vijf jaar geleden met de studie is begonnen. Uit het onderzoek bleek dat gemiddeld 40,6 procent van de Amerikaanse bevolking toegaf zich de vorige dag gestresseerd gevoeld te hebben. De meest gestresseerde staat in West-Virginia.

"In alle Amerikaanse staten bleek het stressniveau ongewijzigd gebleven te zijn tegenover het jaar voordien," aldus Gallup. Hawaii liet daarbij een stressniveau van 32,1 procent optekenen, gevolgd door Louisiana (37,6 procent), Mississippi (37,9 procent), Iowa (38,1 procent) en Wyoming (38,6 procent). De vijf meest gestresseerde staten zijn West-Virginia (47,1 procent), Rhode Island (46,3 procent), Kentucky (44,8 procent), Utah (44,6 procent) en Massachusetts (43,4 procent).

Gallup merkt op dat Hawaii de enige staat is die zich sinds het begin van de studie onafgebroken in de top vijf heeft kunnen handhaven. De onderzoekers voegden er aan toe dat de inwoners van Hawaii met een score van 89,7 procent ook aangeven het meest te genieten, gevolgd door Wyoming met 88,8 procent. "Hoewel de relatie tussen stress en genieten niet duidelijk verklaard kan worden, blijken de staten met de hoogste stressniveaus ook minder in staat te zijn om van het dagelijkse leven te genieten."

Lees Verder

12:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hawaii, stress, gezondheid |  Facebook |

24-10-11

Koraafrif Hawaii krijgt economische waarde van ruim 33 miljard dollar

De Amerikaanse bevolking hecht aan het koraalrif-systeem van Hawaii een economische waarde van 33,57 miljard dollar per jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Dat resultaat toont volgens de onderzoekers aan dat de Amerikaanse bevolking groot belang hecht aan de koraalriffen en dat het dan ook cruciaal is om deze ecosystemen voor volgende generaties te bewaren.

"We zijn bijzonder verheugd dat er onderzoek is verricht naar de waarde van de koraalriffen in Hawaii, maar vooraleer er eventueel daaruit praktische oplossingen worden geselecteerd, zal er eerst intensief met de lokale gemeenschappen moeten worden overleg," stipt William Aila, voorzitter van het Department of Land and Natural Resources van Hawaii, aan. In de waarde van de ecosystemen werd zowel rekening gehouden met de bescherming voor volgende generaties als met economische activiteiten zoals visserij of toerisme.

In het rapport worden twee verschillende strategieën ontwikkeld om de ecosystemen te beschermen en restaureren. In een eerste benadering wordt gewerkt rond het terugschroeven van effecten van de visserij op de koraalriffen, terwijl in een tweede strategie het herstel van de schade door schepen werd bekeken. De koraalriffen hebben steeds meer te lijden onder de groeiende bevolking en andere factoren. De onderzoekers stellen dat het rapport aantoont dat de koraalriffen waardevolle ecologische diensten leveren aan de bevolking, zelfs wanneer ze er nooit gebruik van maken.

19:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hawaii, koraalrif |  Facebook |

10-03-11

Hawaii meest gelukkige Amerikaanse staat

Hawaii is de gelukkigste Amerikaanse staat. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bureau Gallup. De onderzoekers merken op dat Hawaii op drie van de zes onderzochte criteria de hoogste scores haalde. Uit het onderzoek bleek immers dat geen enkele andere Amerikaanse staat een hogere scoorde haalde dan Hawaii op het gebied van emotionele gezondheid, levensevaluatie en fysieke gezondheid. Hawaii haalde in het onderzoek van Gallup een score van 71 procent, gevolgd door Wyoming (69,2 procent) en North Dakota (68,4 procent).

De top tien van de Amerikaanse gelukkigste staten wordt verder gevormd door Alaska (68,3 procent), Colorado (68 procent), Minnesota (68 procent), South Dakota (68 procent), Utah (67,9 procent), Connecticut (67,9 procent), Nebraska (67,8 procent) en Massachusetts (67,8 procent). Het nationale Amerikaanse gemiddelde bedraagt 66,8 procent. Volgens de onderzoekers zouden de beste werkomstandigheden terug te vinden zijn in South Dakota, terwijl Vermont de meest gezonde levensstijl zou hebben.

De minst gelukkige Amerikaanse staat is West-Virginia met een score van 61,7 procent. De groep van de tien minst gelukkige staten bestaat verder uit Michigan (64.6 procent), Delaware (64,2 procent), Nevada (64,2 procent), Ohio (63,8 procent), Alabama (63,7 procent), Arkansas (63,7 procent), Mississippi (63 procent) en Kentucky (61,9 procent). Gallup merkt op dat Nevada, dat zwaar werd getroffen door de economische crisis, de enige westelijke staat is in de onderste regionen van de rangschikking.

20:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hawaii, verenigde staten |  Facebook |

02-03-11

Hawaii geeft toestemming voor bouw reuzentelescoop

De regering van Hawaii heeft een vergunning afgegeven voor de bouw van de reusachtige Thirty Meter Telescope (TMT) op de top van de meer dan vier kilometer hoge vulkaan Mauna Kea, waar zich al tal van andere telescopen bevinden. De afgifte van de vergunning is de afsluiting van een procedure van drie jaar, waarbij werd gekeken naar de culturele en landschappelijke gevolgen van de bouw van de telescoop. Met het project is een investering van ongeveer 1 miljard euro gemoeid.

De lokale bevolking van Hawaii beschouwt de Mauna Kea als een heilige plek. De nieuwe telescoop zal de hemel over een breed golflengtegebied gaan onderzoeken, van het ultraviolet tot het infrarood. Met zijn dertig meter grote hoofdspiegel kan de de Thirty Meter Telescope negen keer zo veel licht opvangen als de grootste telescopen van dit moment. De telescoop zal worden uitgerust met de nieuwste technologische innovaties op het gebied van de beeldverbetering.

Dat moet resulteren in opnamen die twaalf keer zo scherp zijn als die van de Hubble-ruimtetelescoop. De realisatie van de telescoop is een samenwerkingsproject van instituten in de Verenigde Staten, Canada, Japan, China en India. De Keck-telescoop, op dit ogenblik de grootste telescoop ter wereld, heeft een spiegel met een diameter van 10 meter. Over zeven jaar moet de Europese Extremely Large Telescope, met een breedte van 42 meter, operationeel worden.

15:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hawaii, mauna kea, telescoop |  Facebook |

09-12-10

General Motors stapt in Hawaiiaans waterstof-project

De Amerikaanse autobouwer General Motors heeft aangekondigd te zullen toetreden tot de uitbouw van een oplaadinfrastructuur voor waterstof-wagens op Hawaii. Die infrastructuur zou tegen het midden van het decennium moeten worden uitgerold. Het Hawaii Hydrogen Initiative wil waterstof toegankelijk maken voor de hele bevolking van het eiland Oahu. In totaal zouden twintig tot vijfentwintig oplaadstations worden geïnstalleerd. Het project wordt geleid door het Hawaiiaanse nutsbedrijf The Gas Company. In totaal nemen een tiental bedrijven aan het project deel. Volgens waarnemers ziet General Motors in het project een gelegenheid om de Chevrolet Equinox, die door een brandstofcel zou worden aangedreven, definitief te lanceren.

"Hawaii wordt gezien als een ideale testbasis voor elektrische voertuigen en andere duurzame energieprojecten," merkt het magazine VentureBeat op. "Hawaii is immers één van de meest vooruitstrevende Amerikaanse staten op het gebied van duurzame energie. Steenkoolcentrales zijn er verboden en de overheid heeft het plan bekend gemaakt om over twintig jaar 70 procent van alle energiebehoefte te dekken met duurzame bronnen. Dat heeft van Hawaii een aantrekkelijke markt gemaakt voor de duurzame energiesector. In Hawaii is onder meer Coda, producent van elektrische wagens actief. Maar ook SunRun, een investeringsbedrijf in zonnekracht-projecten, is op Hawaii gevestigd, net zoals Better Place, dat een infrastructuur voor elektrische wagens uitbouwt."

Hawaii is volgens VentureBeat ook een uitgelezen gebied voor General Motors, dat meer de nadruk wil leggen op duurzame activiteiten. Het Amerikaanse autoconcern brengt de elektrische Chevrolet Volt op de markt en heeft aangekondigd 40 miljoen dollar te investeren in duurzame energieprojecten. VentureBeat voegt er aan toe dat Hawaii ook een voorbeeld is van infrastructuur die uitgebouwd wordt vooraleer er daadwerkelijk nood aan is. Daarbij wordt erop gewezen dat de voorraad waterstof op dit ogenblik veel groter is dan de bevoorrading van wagens met brandstofcellen nodig heeft. Gas Company zegt op dit ogenblik voldoende waterstof te produceren voor 10.000 wagens.

17:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: general motors, hawaii, transport, waterstof |  Facebook |

24-07-10

Walt Disney opent eerste vakantiepark in Hawaii

De entertainmentgroep Walt Disney is gestart met de bouw van zijn Aulani-vakantiepark in Hawaii. Aulani is het eerste vakantiepark van Disney dat geen rechtstreekse band heeft met een themapark. Aulani moet dan ook model staan voor toekomstige projecten van Walt Disney, dat zich wil diversifiëren en zijn vakantie-aanbod wil uitbreiden. Het vakantiepark zou in de loop van volgend jaar operationeel moeten zijn. Het Aulani-project aan de Leeward Coast op Oahu omvat 359 hotelkamers, 481 timesharing-eenheden, restaurants, een congrescentrum en een kuuroord. Ko Olina, waar het Aulani-project wordt gerealiseerd, ligt ongeveer één uur ten westen van Waikiki, waar de meeste hotels en toeristen zijn te vinden.

Aulani is volgens Tom Staggs, voorzitter van de vakantieparken-divisie van Walt Disney, een bijzonder speciaal project voor de entertainmentgroep. Nog nooit eerder heeft Walt Disney immers een dergelijk project opgezet. Jim Lewis, president van de timeshare-divisie van Disney, voegt er aan toe dat Hawaii een logische keuze was, verwijzend naar de rijke cultuur en traditie en de gastvrijheid die de eilandengroep uitstraalt. Hij voegt er aan toe dat Hawaii bovendien één van de meest populaire vakantiebestemmingen van de wereld vormt. Staggs, voormalig chief financial offcier van Disney, wou geen details bekend maken over de investering die met de realisatie van Aulani is gemoeid.

"Het project is een belangrijke stap voor Disney," merkt Tom Staggs op. "Maar de plannen zijn ook bijzonder belangrijk voor Hawaii." Hij wijst er daarbij op dat het project een belangrijke economische impact heeft op Hawaii, dat een moeilijke periode doormaakt. Alleen al de bouw van het themapark zou voor 4.800 banen zorgen. De bouwwerken zouden volgens Staggs ongeveer 600 miljoen dollar bijdragen aan de economie van Hawaii. De helft van de banen is rechtstreeks bij de constructie betrokken, maar daarnaast wordt er ook werk gecreëerd bij toeleveranciers en de dienstensector. Aulani zou jaarlijks 300 miljoen dollar bijdragen tot de economie van Hawaii.

16:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: walt disney, aulani, hawaii, toerisme |  Facebook |