10-12-12

Headhunters moeten extra oog hebben voor vrouwelijk talent

Headhunters moeten extra oog hebben voor vrouwelijk talent. Dat heeft Vince Cable, Brits minister van economie, benadrukt. Cable merkte daarbij op dat de meeste bedrijfsleiders beseffen dat een evenwicht tussen mannelijke en vrouwelijke aanwezigheid op directieniveau economisch kan worden verdedigd en actief inspanningen leveren om het aantal vrouwen in topfuncties op te drijven, maar er moet volgens de minister ook gewerkt worden aan de paternalistische percepties over vrouwelijke prioriteiten die een doorbraak in de bestaande situatie zouden bemoeilijken. Hij voerde echter aan dat headhunters een bijzonder cruciale rol kunnen innemen door te garanderen dat aan het bedrijfsleven een divers aanbod aan talent wordt aangereikt. Verscheidene headhunters zouden beloofd hebben om hun cijfers over percentages mannen en vrouwen die worden aangeboden, geselecteerd en uiteindelijk ook aangeworven voor executive-functies.

Lees Verder

09:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: headhunter |  Facebook |

07-10-09

Sociaal netwerk wordt grote concurrent headhunter

In de marketingsector worden steeds meer nieuwe medewerkers gerecruteerd via sociale netwerken. Die kanalen hebben volgens een aantal woordvoerders van de sector immers verschillende voordelen. Het zoeken van medewerkers via sociale netwerken gebeurt immers snel en rechtstreeks en is bovendien ook gratis. Bovendien wordt er opgemerkt dat er dankzij de sociale netwerken ook een groot gevoel van vertrouwen is. Daarbij wordt gesteld dat men via deze kanalen vaak in contact komt met bijvoorbeeld freelancers waar in het verleden al mee werd samengewerkt, ofwel worden kandidaten door vertrouwde vrienden en bekenden aanbevolen. De eigen netwerken worden volgens de betrokkenen dan ook vaak meer vertrouwd dan externe headhunters.

"Grote reclamebureau's zoals TBWA Worldwide, Saatchi & Saatchi en Young & Rubicam, hebben er al een gewoonte van gemaakt om sociale media te gebruiken bij het zoeken naar nieuwe medewerkers," aldus het magazine Adweek. Colleen DeCourcy, chief digital officer van TBWA Worldwide, zegt uit eigen ervaring bij een vacature voor nieuw creatief talent op haar profiel op Facebook op één dag tijd meer dan vierhonderd antwoorden ontvangen te hebben. Dezelfde dag nog werden, na een korte samenspraak met enkele collega's, volgens haar zes kandidaten geselecteerd. Vooral voor het invullen van beginnersbanen en tussenkaders zo volgens Adweek steeds meer beroep gedaan worden op sociale media zoals Facebook of Twitter. Deze kanalen zijn immers niet alleen snel en goedkoop, maar bieden ook vaak de mogelijkheid om contact te leggen met kandidaten die technologisch onderlegd zijn.

Headhunters gaan vaak op zoek naar onbekende kandidaten, maar op sociale netwerken is de verwantschap veel hechter. "Het gaat allemaal om mensen die ik zelf ken of die door bekenden zijn aanbevolen," merkt DeCourcy op. "Door die aanbevelingen van vertrouwde bekenden kan men relatief veel vertrouwen hebben in de kandidaten." DeCourcy zegt vanuit dat opzicht ook een voorkeur te hebben voor Facebook. Op Twitter is het immers moeilijker om de andere partij te kennen, hoewel anderen stellen dat met de microbloggingsite een groter bereik kan worden gerealiseerd. Tony Granger, chief communication officer bij Young & Rubicam, zegt nog altijd met headhunters te werken, maar stelt dat Facebook een uitstekend kanaal is om een relatie op te bouwen met kandidaten die men al op het oog heeft.

Adweek wijst er op dat noch Granger, noch DeCourcy gewag maken van LinkedIn, de sociale netwerksite die specifiek gericht is op uit uitbouwen van zakelijke netwerken en professionele carrières. Beiden stellen dat LinkedIn te formeel en zakelijk aanvoelt en geen echte band creëert.

05-09-09

Topbedrijven creëren bijzonder zelden topmensen

dallas_lhagman2Succesvolle bedrijven brengen nagenoeg nooit echte topmensen voort. Dat zeggen een aantal Amerikaanse headhunters. Door het grote succes van het bedrijf in kwestie is het volgens de headhunters voor jonge managers immers te gemakkelijk om in de hiërarchie op te klimmen zonder de nodige vaardigheden te beschikken die in een andere omgeving wel noodzakelijk zouden zijn om te slagen. Vele medewerkers raken volgens hen in de bureaucratie van die grote bedrijven gevangen en zouden daardoor in een professioneel doodlopend steegje terecht komen. Jonge managers die een grote carrière willen uitbouwen, mogen volgens de headhunters dan ook niet te lang bij deze grote bedrijven blijven hangen.

"Bij hun zoektocht naar talent vermijden headhunters niet alleen bedrijven in moeilijkheden, waar verwacht wordt dat de meest getalenteerde medewerkers inmiddels al vertrokken zijn, maar ook de grote, succesvolle mastodonten," aldus het magazine Business Week. "Die succesvolle omgeving maakt het volgens headhunter Joe W. Goodwin immers te gemakkelijk voor jonge managers om carrière te maken. Er wordt hen immers niet geleerd om te springen met uitdagingen waar ze in andere bedrijven of sectoren wel zouden mee geconfronteerd worden." Goodwin voegt er aan toe geen enkele manager van bijvoorbeeld Coca-Cola te kennen die nadien met succes een ander groot bedrijf heeft geleid. Coca-Cola is volgens hem heel comfortabel om te werken, maar dit hoeft geen managementmateriaal voor een andere omgeving te creëren.

Er wordt aan toegevoegd dat bedrijven zoals General Electric, IBM en Hewlett-Packard beroemd zijn als kweekvijvers voor talent dat ook elders goed gedijt, maar een groot aantal andere grote bedrijven scoren op dat vlak volgens Business Week bijzonder zwak. "Ze mogen het dan financieel wel bijzonder goed doen, maar ze blijken geen leiders de vormen waar door anderen op gejaagd wordt. Heeft dit te maken met hun specifieke karakter, de zwakke ontwikkeling van leiderschap of de beleidscultuur? In ieder geval lijkt het bij deze bedrijven heel aangenaam om te verblijven, maar is het risico groot dat men er niet meer weggeraakt." Ook bedrijven of sectoren met een zware bureaucratie worden door headhunters vermeden. In een bureaucratische omgeving wordt het nemen van risico's immers zoveel mogelijk ontmoedigd.

Anderzijds zeggen headhunters ook achterdochtig te zijn tegenover talent dat gekweekt werd bij bedrijven die een bijzonder harde strategie voeren. "Managers die in een testosteron-gedreven cultuur zijn opgegroeid, kunnen vaak moeilijk elders ingepast worden," merken ze op. "Het zijn bedrijven met managers die hun moeder zouden verkopen om aan de top te geraken." Headhunters vermijden naar eigen zeggen daarnaast ook bedrijven met een dictatoriaal regime, waar men geleerd heeft om blindelings te gehoorzamen aan dictaten van bovenaf. Daar heeft men volgens de headhunters immers managers gevormd die vaak met paranoia hebben af te rekenen. Er wordt echter aan toegevoegd dat het zoeken naar het algemene manager-type wellicht ook aan het afnemen is, aangezien kennis over de sector steeds belangrijker wordt.

16:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, management, headhunter |  Facebook |