22-10-12

Uitbreiding Heathrow Airport kost honderd extra doden per jaar

De uitbouw van een nieuwe luchthaven in het Thames Estuary zou een beter alternatief zijn dan een uitbreiding van Heathrow Airport in Londen om de verwachte groei van het luchtvaartverkeer te kunnen opvangen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Laboratory for Aviation and the Environment van het Massachusetts Institute of Technology (MIT). Een uitbreiding van Heathrow Airport zou volgens de onderzoekers immers op het einde van het volgende decennium elk jaar tot honderd extra doden wegens luchtvervuiling leiden.

“In het Thames Estuary zou de vervuiling daarentegen gewoon weggeblazen worden,” merkt onderzoeksleider Steven Barrett, professor luchtvaart aan het Amerikaanse onderzoeksinstituut, op. “Heathrow is op de meest ongelukkige plaats ingeplant. De luchthaven bevindt zich midden in een drukbevolkt gebied. De luchtvervuiling van een luchthaven in het Thames Estuary zou daarentegen naar de Noordzee worden afgevoerd. Dat kan jaarlijks zestig tot zeventig premature doden vermijden.”

Het Britse ministerie van transport verwacht dat het luchtvaartverkeer in Groot-Brittannië tegen het einde van het volgende decennium zal verdubbeld zijn en ruim 300 miljoen passagiers per jaar zal moeten opvangen. Om die groei op te vangen werden verschillende alternatieven overwogen, waarbij onder meer een derde startbaan voor Heathrow Airport of een compleet nieuw complex in de monding van de Theems werd naar voor geschoven. Op dit ogenblik zou Heathrow elk jaar dertig premature overlijdens veroorzaken. Zonder uitbreiding zou dat tegen het einde van het volgende decennium zijn gestegen tot 110 premature overlijdens.

Lees Verder

22:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heathrow, luchtvervuiling |  Facebook |

27-03-10

Derde landingsbaan Heathrow Londen terug naar af

Tegenstanders van een derde landingsbaan op de luchthaven van Heathrow in Londen hebben voor de rechtbank een belangrijke overwinning geboekt. Een aantal omwonenden en milieuverenigingen beweerden dat de goedkeuring van de regering het gevolg was van een onfaire openbare raadpleging. De groep stelde dat de beslissing bovendien in strijd was met de doelstellingen van de strijd tegen de klimaatverandering. De Londense rechter aanvaarde hun argumenten en stelde dat de goedkeuring van de Britse regering opnieuw bekeken moet worden. De rechter sprak zich niet expliciet uit tegen de derde landingsbaan, maar stelde dat bij een herziening rekening moest worden gehouden met alle belangrijke beleidselementen, waaronder ook de impact van het klimaatbeleid. Het Britse ministerie van transport zegt dat een derde landingsbaan voor Heathrow absoluut noodzakelijk is.

"De Britse regering besliste zeven jaar geleden om op Heathrow een derde landingsbaan aan te leggen," aldus BBC News. "Die beslissing werd in januari vorig jaar nog eens bevestigd. Maar tegen die plannen kwam zwaar verzet, onder meer van zes lokale besturen, Greenpeace en de Campaign to Protect Rural England (CPRE). Die organisaties zeggen dat de Britse regering door de uitspraak van de rechter helemaal opnieuw moet beginnen en het dossier van begin af aan weer moet opstellen. Het Britse labour-parlementslid John McDonnell, die al dertig jaar tegen de uitbreiding van Heathrow strijdt, maakte gewag van een overwinning. Volgens hem is het nu onmogelijk om de uitbreiding van Heathrow door te duwen." Andrew Adonis, de Britse minister van transport, zegt echter dat een uitbreiding absoluut nodig is, aangezien de luchthaven nu al op volle capaciteit draait."

Volgens minister Adonis zal de nieuwe landingsbaan werkgelegenheid creëren en de economische heropleving na de recessie ondersteunen. "Bovendien is de derde landingsbaan volledig in overeenstemming met onze doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te drijven, zoals uit een recent rapport van het Committee on Climate Change is gebleken," merkt de minister op. De Britse labour-partij is een groot voorstander van de extra landingsbaan, die volgens premier Gordon Brown bijzonder belangrijk is voor de toekomst van Groot-Brittannië. De conservatieve oppositieleider David Cameron stelt echter dat de uitspraak van de rechter duidelijk heeft gemaakt dat de regering een verkeerde beslissing heeft genomen. De campagnevoerders stellen echter te vrezen dat ook de conservatieven en liberaal-democraten als beleidspartij zouden buigen onder de druk van het lobbywerk van British Airways en de British Airport Authority.

09:31 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: londen, luchtvaart, heathrow |  Facebook |

22-02-10

Derde landingsbaan Heathrow cruciaal voor Britse economie

Een derde landingsbaan voor de luchthaven Heathrow in Londen zou de Britse economie 21,7 miljard pond sterling bijbrengen. Dat is de conclusie van een rapport van de British Chambers of Commerce. In totaal zouden dertien cruciale transportprojecten de Britse economie 85 miljard pond sterling moeten opleveren, maar daarvan is de extra landingsbaan voor Heathrow volgens het rapport veruit het belangrijkste. De British Chambers of Commerce merkt dan ook op dat de realisatie van de derde landingsbaan absoluut moet doorgevoerd worden. Er wordt aan toegevoegd dat de investeringen in belangrijke Britse infrastructuurprojecten ondanks de beperkte overheidsbudgetten niet mogen worden teruggeschroefd. Er is veel kritiek tegen de plannen over een extra landingsbaan op Heathrow.

De Britse bedrijven stellen dat investeringen essentieel zijn voor het toekomstig succes en de groei van regionale economieën. Zowel de Britse labour-partij als de conservatieve oppositie hebben echter aangekondigd dat ze de openbare bestedingen willen terugschroeven om het budgettekort terug te schroeven. "De besparingen op het gebied van transportinfrastructuur mag geen handige politieke tactiek zijn om de openbare bestedingen na de verkiezingen terug te schroeven, terwijl er belangrijke besparingen kunnen gerealiseerd worden in veel grotere budgetten, zoals gezondheid, opvoeding en welzijn," merkt David Frost, directeur van de British Chambers of Commerce, op. "Het beperken of schrappen van budgetten voor verbeteringen in het regionaal transport leidt tot een daling van de werkgelegenheid en zullen er ook minder bedrijven zijn om het economisch herstel te dragen."

De British Chambers of Commerce schat dat de totale kost van de infrastructuurprojecten - met inbegrip van de Crossrail-treinverbinding in Londen, de derde startbaan op Heathrow en diverse verbeteringen aan de wegeninfrastructuur en spoorwegen - op een bedrag van 29,8 miljard pond sterling zal komen. De openbare sector zou daar op een periode van vijf jaar een bedrag van 15,5 miljard pond aan bijdragen. De resterende 14,3 miljard pond zou aangebracht worden door de privésector. Andrew Adonis, Brits minister van transport, merkte op dat zelfs in economisch moeilijke tijden moet blijven geïnvesteerd worden in de vitale transportinfrastructuur. Dat moet volgens hem bijdragen tot de tewerkstelling, het bedrijfsleven, de Britse economie en het leefmilieu.

19:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, transport, groot-brittannie, heathrow |  Facebook |

13-01-09

Greenpeace eigenaar van grond voor luchthaven Heathrow

heathrow2Een groep milieuactivisten, waarbij onder meer ook Greenpeace, heeft een stuk land gekocht waar de geplande uitbreiding van de Londense luchthaven Heathrow is voorzien. Indien de Britse overheid of de British Airport Authority BAA), de uitbater van Heathrow, toch alsnog zouden proberen om het stuk terrein te onteigenen, wacht hen volgens Greenpeace een lange juridische strijd, die zo lang mogelijk zal gerokken worden. De milieugroep kocht het terrein van één hectare voor een bedrag van bijna 20.000 Britse pond van een inwoner van Sipson, een dorp ten noorden van Heathrow Airport. De Britse regering heeft gezegd de uitbreiding van de luchthaven, die op dit ogenblik op 99 procent van zijn capaciteit draait en jaarlijks 67 miljoen passagiers ontvangen, te stunen. Een definitieve beslissing wordt later deze maand verwacht.

Experts stellen dat de aankoop het voor de British Airport Authority inderdaad moeilijker zou kunnen maken om een extra landingsbaan te bouwen, maar dat dit geen definitief einde betekent van de luchthavenplannen. Tot de milieuactivisten behoren onder meer acteur Alistair McGowan, actrice Emma Thompson en politici van de regerende labour-partij en de conservatieve oppositie. De groep zegt er niet aan te denken het stuk grond te verkopen en desnoods met duizenden mensen het terrein te zullen verdedigen tegen de bulldozers. De British Airport Authority, die gecontroleerd wordt door de Spaanse bouwgroep Grupo Ferrovial, wijt de grote vertragingen aan een gebrek aan capaciteit en stuurt al geruime tijd aan op de aanleg van een extra landingsbaan.

Tijdens de onderhoud met labour-politici werd aan de Britse premier Gordon Brown gezegd dat de regering een evenwicht moest zoeken tussen economische groei en de bescherming van het leefmilieu. Een definitief standpunt werd niet ingenomen, maar Brown beloofde dat er binnenkort nog over de problematiek zou overlegd worden. Van de 350 labour-leden in het Britse Parlement hebben er tweeënveertig een petitie tegen de aanleg van een derde landingsbaan voor Heathrow, de grootste passagiersluchthaven ter wereld, ondertekend. Ook Boris Johnson, de conservatieve burgemeester van Londen, heeft zich tegen een derde landingsbaan uitgesproken. Hij voert aan dat er geen economische nood is aan een dergelijke uitbreiding en bovendien voor een zwaardere luchtvervuiling zorgt.

15:19 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, luchtvaart, greenpeace, heathrow |  Facebook |

27-11-08

Derde landingsbaan Heathrow stap dichterbij

De Londense luchthaven Heathrow krijgt wellicht zijn derde landingsbaan en een zesde terminal. Daardoor zouden er op de luchthaven honderden extra vluchtbewegingen kunnen uitgevoerd worden. Milieubewegingen en tegenstanders hebben altijd volgehouden dat de extra landingsbaan voor een ontoelaatbare impact zou hebben op het leefmilieu en voor bijkomende overlast zou zorgen voor de omwonenden. Maar Lord Turner, de voorzitter van het Climate Change Committee van de Britse regering, stelt dat de nodige maatregelen kunnen genomen worden om die impact te vermijden.

"De realisatie van een derde landingsbaan hoeft niet in conflict hoeft te komen met de Britse plannen om de uitstoot van broeikasgassen te beperken," aldus Lord Turner. "Indien vliegtuigen biobrandstoffen of andere milieuvriendelijke energiebronnen gebruiken, kan de doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 met 80 procent te verminderen, nog altijd gehaald worden. De wereld kan de uitstoot van broeikasgassen perfect tegengaan zonder daarvoor te moeten snijden in de luchtvaartindustrie."

Lord Smith, voorzitter van het Britse Environment Agency, had eerder benadrukt dat een derde landingsbaan de lokale luchtvervuiling en geluidsoverlast tot onaanvaardbare niveaus zou verhogen. "Maar door de verklaringen van Lord Turner lijkt de weg vrij te zijn voor de Britse regering om binnenkort de aanleg van een derde landingsbaan aan te kondigen," aldus de Britse krant Evening Standard. De British Airport Authority, de uitbater van Heathrow, heeft al aangekondigd een onafhankelijke commissie te zullen aanvaarden voor het controleren van de geluids- en luchtkwaliteit indien de derde landingsbaan wordt aanvaard.

15:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, groot-brittannie, heathrow |  Facebook |

29-10-08

Lufthansa wordt tweede grootste klant op Heathrow

Dankzij de overname van de Britse luchtvaartmaatschappij BMI wordt het Duitse Lufthansa de tweede grootste klant van de luchthaven London Heathrow, na British Airways. Lufthansa bezat al een aandeel van 30 procent in BMI, maar heeft nu ook het aandelenpakket van BMI-voorzitter Michael Bishop overgenomen. De resterende 20 procent is in handen van Scandinavian Airlines (SAS). Lufhansa maakte niet bekend hoeveel er werd betaald voor het aandelenpakket van Michael Bishop. BMI is actief op dertien Britse luchthavens, met Heathrow en Manchester als belangrijkste hubs.

BMI vervoerde het voorbije jaar 10,6 miljoen passagiers. De Britse luchtvaartmaatschappij heeft een vloot van 54 vliegtuigen. BMI controleert 11 procent van alle slots op Heathrow. Lufthansa wil de overname tegen half januari afronden. De Duitse luchtvaartmaatschappij sloot in 1989 een overeenkomst met Michael Bishop, waarbij Lufthansa bij een eventuele verkoop een voorkooprecht kon uitoefenen. Er was al geruime tijd sprake van dat Bishop zijn bedrijf van de hand wou doen. Onder meer het Arabische Etihad zou geïnteresseerd geweest zijn.

Analisten stellen dat de financiële sterkte van Lufthansa en de huidige crisis in de luchtvaartsector de Duitse luchtvaartmaatschappij toelaat om op de markt koopjes te doen. Eerder dit jaar nam Lufthansa ook al een aandeel van 45 procent in Brussels Airlines. Lufthansa vervoerde vorig jaar 83,1 miljoen passagiers. De Duitse luchtvaartmaatschappij heeft een vloot van 276 toestellen. Lufthansa vliegt wereldwijd op 209 bestemmingen. Het bedrijf kondigde onlangs wel aan dat de winst tijdens het derde kwartaal van dit jaar met 75 procent is gedaald, vooral te wijten aan hogere brandstofkosten.

13:53 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: luchtvaart, lufthansa, heathrow, bmi |  Facebook |

03-10-08

Schrappen derde landingsbaan dodelijk voor Heathrow

Willie Walsh, de topman van de Britse luchtvaartmaatschappij, zegt dat verbindingen met hoge snelheidstreinen tussen de belangrijke Britse steden geen oplossing zullen brengen voor de overbezetting van de Londense luchthaven Heathrow. De conservatieve partij wil de plannen voor een derde landingsbaan op Heathrow schrappen en vervangen door een hogesnelheidstrein tussen London St Pancras, Birmingham, Manchester en Leeds. De topman van British Airways noemt die plannen echter onzin en naief.

"De Britse conservatieve partij zegt dat een hogesnelheidtrein de Britse transportverbindingen gevoelig zou kunnen verbeteren, terwijl tegelijkertijd de zware milieu-impact van een derde landingsbaan voor Heathrow zou kunnen vermeden worden," zegt BBC News. Volgens de conservatieven zou een verbinding tussen St Pancras, Birmingham, Manchester en Leeds op Heathrow 66.000 vluchten per jaar zou kunnen doen schrappen. Dat is dertig procent van de geplande capaciteit van de derde landingsbaan op de Londense luchthaven.

Willie Walsh voert echter aan dat de conservatieve plannen nadelig zou zijn voor de Britse economie en decennia lang vertragingen zouden veroorzaken. "Vluchten naar Manchester en Leeds vertegenwoordigen minder dan drie procent van alle verkeer op Heathrow," voerde hij aan. "Indien de conservatieve plannen worden doorgevoerd, zou de vrijgekomen capaciteit nagenoeg onmiddellijk door natuurlijke groei worden opgeslorpt. Bovendien zou dit minimaal en tijdelijk voordeel pas in 2027 kunnen gerealiseerd worden."

10-08-08

Laptopverlies door stress op luchthaven

Jaarlijks raken er op Europese en Amerikaanse luchthavens meer dan 800.000 laptops zoek. Dat blijkt uit een onderzoek van het Ponemon Institute in opdracht van computerproducent Dell. Opvallend is verder dat slechts 43 procent van de laptops die bij de gevonden voorwerpen terechtkomen, weer wordt opgehaald. De helft van de internationale zakenreizigers draagt een laptop bij zich met gevoelige gegevens erop. Toch blijken de meesten geen maatregelen te nemen om die informatie te beveiligen.

Koploper in het verlies van laptops is de luchthaven Los Angeles International Airport. Daar raken elke week 1.200 exemplaren zoek. In Europa is London Heathrow koploper met 900 verdwenen laptops per week, gevolg door het Nederlandse Schiphol met 750 exemplaren. In de cijfers werden echter ook tijdelijk vermiste computers opgenomen. In deze categorie komt 80 tot 85 procent van laptops binnen enkele uren of dagen weer in handen van de rechtmatige eigenaar, zonder dat de afdeling gevonden voorwerpen daaraan te pas komt.

Dell waarschuwt voor de gevolgen die het verlies of diefstal van een laptop kan hebben. Veel notebooks zouden niet of niet voldoende zijn beveiligd, waardoor de kans groot is dat gevoelige privé- of bedrijfsdata in andermans handen terecht komt . Toch zijn er volgens Dell voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen om de gevolgen van het kwijtraken van een notebook en de daarop opgeslagen gegevens te beperken. Zo wordt laptopbezitters aangeraden om bij voorkeur de gehele harddisk te versleutelen en vooraf backups te maken.

Ook wordt aangeraden om een laptop te kopen die is voorzien van een gps-module. Hierdoor kan een vermist exemplaar, in combinatie met de juiste software, in veel gevallen worden getraceerd. Verder is het aangewezen om met een beperkte hoeveelheid bagage en ruim op tijd op het vliegveld te arriveren. Een gehaaste reiziger met stapels koffers zou namelijk beduidend meer risico lopen om zijn draagbare computer uit het oog te verliezen.

09:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: laptop, luchtvaart, schiphol, los angeles, heathrow |  Facebook |

02-06-08

Heathrow is een nationale ramp

De dienstverlening op de Londense luchthaven Heathrow is een ramp. Dat zegt Giovanni Bisignani, topman van de International Air Transport Association (IATA). Bisignani hekelde ook de Britse Civil Aviation Authority (CAA), die toelaat dat de luchthavendirectie van Heathrow de prijzen de volgende vijf jaar met 86 procent opdrijft. Een dergelijke verhoging is volgens de IATA-topman alleen maar mogelijk in een monopolieland. De CAA zegt echter dat deze verhoging nodig is voor de modernisering van de luchthaven.

In een reactie op de uitlatingen van Bisignani, gaf de CAA toe dat de passagiers en luchtvaartmaatschappijen een betere service verdienen dan de British Airports Authority (BAA), de uitbater van Heathrow, tot nu toe heeft afgeleverd. De CAA voegt er aan toe dat er strengere normen zijn opgelegd en dat er zwaardere boetes worden opgelegd indien de uitbater niet aan de eisen voldoet. Zo moet de BAA al 1,2 miljoen pond terugbetalen aan een aantal luchtvaartmaatschappijen voor de gebrekkige service tijdens de maand april.

De opening van de nieuwe terminal op Heathrow enkele maanden geleden, verliep in een complete chaos. De BAA zegt de volgende vijf jaar echter 4 miljard pond te zullen investeren in de verdere modernisering van de luchthaven. Het grootste deel daarvan gaat naar aanpassingen van de bestaande terminals, zoals er sneller ingecheckt kan worden, de veiligheid wordt verhoogd, de afhandeling van de bagage vlotter zou verlopen en een aantal andere faciliteiten op de terminal grondig kunnen verbeterd worden.

14:58 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bisignani, iata, heathrow, luchtvaart |  Facebook |

19-11-07

Heathrow is nagenoeg volzet

De Britse luchthaven Heathrow is bijna volzet. Dat blijkt uit een rapport van de International Air Transport Association (IATA), de federatie van luchtvaartmaatschappijen. Volgende zomer zou het maximum toegelaten aantal vliegbewegingen op de Londsense luchthaven zijn bereikt. In totaal mogen er op Heathrow jaarlijks 480.000 vliegbewegingen worden uitgevoerd. Verwacht wordt dat Ruth Kelly, de Britse minister van transport, een extra landingsbaan zal aankondigen.

Ruth Kelly zou een plan hebben om de organisatie van de luchthaven te herstructureren. Daardoor zou een maximum aantal van 550.000 vliegbewegingen mogelijk worden. Ook zou er een extra landingsbaan worden aangekondigd. Op dit ogenblik heeft Heathrow twee landingsbanen. Er komt ook een zesde terminal. Daardoor zouden in 2015 meer dan 720.000 vliegbewegingen mogelijk worden op Heathrow.

Verwacht wordt echter dat de Londense bevolking zal protesteren tegen de hogere verkeersdruk in het luchtruim boven de stad. Ook milieuverenigingen zijn gekant tegen een uitbreiding van het vliegverkeer op Heathrow. De IATA heeft diverse luchthavenuitbaters en nationale overheden echter al gewaarschuwd voor flessenhalzen op de luchthavens. De Britse overheid kondigde in 2003 al nieuwe landingsbanen aan voor Stansted en Heathrow, maar borg die plannen op tot de luchtkwaliteit boven Londen gevoelig verbeterd zou zijn.

Meer over transport en verkeer

00:49 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heathrow, transport, luchtvaart |  Facebook |