04-02-14

Bezoek aan heiligdom verlaagt de kans op criminaliteit

Een bezoek aan een heiligdom verlaagt de kans dat het individu betrokken zal worden bij criminele feiten en asociaal gedrag. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Manchester bij meer dan twaalfhonderd Britten tussen achttien en vierendertig jaar. Het fenomeen moet volgens de onderzoekers wellicht worden toegeschreven op het feit dat het individu in een heiligdom of een gebedsplaats in contact komt met medegelovigen. De onderzoekers hebben het daarbij over een contact met medegelovigen die prosociaal gedrag aanmoedigen en sancties kunnen voorzien voor inbreuken. Bovendien werd opgemerkt dat het delinquentie-niveau verder wordt teruggedrongen naarmate de frequentie van het bezoek aan de gebedsplaats toeneemt.

In het onderzoek werd onder meer gekeken naar onder meer vandalisme, schoolverlet, druggebruik, winkeldiefstallen, zwartrijden, sluikstorten of lichamelijk geweld. “Het contact met medegelovigen, al dan niet in een formele omgeving, zorgt ervoor dat het risico op delinquent gedrag afneemt,” merkt onderzoeker Mark Littler, criminoloog aan de University of Manchester, op. “Een gezamenlijke betrokkenheid in geloofsgerelateerde sociale activiteiten of een tijdsbesteding in het gezelschap van vrienden of familie die dezelfde religieuze overtuiging delen, vormen wellicht een verklaring voor het fenomeen." Respondenten die frequent een bezoek brachten aan een gebedsplaats, achten het zelf ook minder waarschijnlijk dat ze in de toekomst bij criminele feiten zouden worden betrokken.

“Bij alle bestudeerde criminele feiten kon het effect van het contact met medegelovigen worden vastgesteld,” zegt Littler nog. “De grootste correlatie kon echter worden opgetekend bij winkeldiefstallen, druggebruik en muziekpiraterij.” Misdrijven van een zwaarder niveau waren in het onderzoek volgens de Britse criminoloog te zeldzaam om een significant patroon te kunnen ontdekken. Littler merkt wel op dat de resultaten van de studie een positiever beeld over de religieuze wereld weergeven dan de negatieve percepties die vaak tegenover geloofsgemeenschappen worden gehanteerd. De onderzoeker voegt er echter aan toe dat hetzelfde effect wellicht ook kan worden opgetekend bij seculiere gemeenschappen.

Lees Verder

12:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heiligdom, criminaliteit |  Facebook |