06-03-13

China schroeft investeringen in hernieuwbare energie verder op

China gaat dit jaar de inzet van hernieuwbare energiebronnen gevoelig opdrijven. Dat heeft de Chinese National Development and Reform Commission bekend gemaakt. Opgemerkt dat de capaciteit aan hydrokracht dit jaar met 21 miljoen kilowatt zal worden opgedreven. Daarnaast zal er worden geïnvesteerd in 18 miljoen kilowatt windenergie en 10 miljoen kilowatt zonnekracht. Die cijfers liggen hoger dan de omvang van de projecten die de voorbije vijf jaar werden opgestart. Duurzame energiebronnen moeten in China tegen het einde van het decennium 15 procent van het totale verbruik dekken. Bij het begin van het decennium hadden duurzame bronnen slechts een aandeel van 9,6 procent in de Chinese energiesector.

Lees Verder

18:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, hernieuwbare energie |  Facebook |

04-02-13

Sector hernieuwbare energie kent minder fusies

De fusiebeweging in de sector van hernieuwbare energie heeft het voorbije jaar een gevoelige terugval gekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent PricewaterhouseCoopers. In totaal werden het voorbije jaar 463 overnames geteld. Dat betekende een daling met 22 procent tegenover het jaar voordien. Op het gebied van waarde werd zelfs een daling met 31 procent opgetekend tot 18 miljard dollar. De consulent merkt echter op te verwachten dat de sector in de toekomst nog belangrijke fusieprojecten zal laten optekenen.

Lees Verder

18:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: fusie, hernieuwbare energie |  Facebook |

10-12-12

Italiaanse politie zet strijd tegen maffia in hernieuwbare energie verder

De Italiaanse politie heeft zes personen gearresteerd tijdens een operatie in de strijd tegen de penetratie van Italiaanse maffia-groepen in de hernieuwbare energiesector op Sicilië. Volgens de Italiaanse politie waren maffia-bazen erin geslaagd om contracten binnen te halen voor de bouw van parken zonnepanelen en windturbines in Palermo, Agrigento en Trapani. Een gedeelte van de gemaakte winsten zou afgeleid zijn naar de voortvluchtige maffia-baas Matteo Messina Danaro, één de meest gezochte misdadigers ter wereld. De zes gearresteerden worden verdacht van betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad en corruptie. De maffia is al jaren betrokken bij de Italiaanse hernieuwbare energiesector. In juli werd nog een groot windturbinepark verzegeld dat in Calabrië zou zijn gebouwd door de criminele Ndrangheta-clan. Twee jaar geleden werd ook al een massale criminele constructie rond witwas-praktijken rond hernieuwbare energie ontmanteld.

Lees Verder

19:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: maffia, italië, hernieuwbare energie |  Facebook |

07-12-12

Helft Europese hernieuwbare energie afkomstig van houtproducten

Nagenoeg de helft van de hernieuwbare energie in de Europese Unie is afkomstig van hout en houtafval. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Vooral in de Baltische staten wordt massaal van hout gebruik gemaakt als bron van hernieuwbare energie. Op de eerste plaats staat Estland, dat 96 procent van zijn hernieuwbare energie uit hout en houtafval haalt. Op de tweede plaats staat Litouwen met een aandeel van 88 procent. Aan het andere einde van het spectrum bevinden zich Noorwegen en Cyprus, waar houtproducten respectievelijk slechts 11 procent en 13 procent van de hernieuwbare energie vertegenwoordigen. Er wordt wel opgemerkt dat er duidelijke criteria moeten worden uitgewerkt om de ecologische voetafdruk van de energiebron te bepalen.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, hernieuwbare energie |  Facebook |

Hernieuwbare energie moet nimby-syndroom aanpakken

Een alliantie van netbeheerders, Europese ministers van economie en milieugroepen hebben het Renewable Grids Initiative (RGI) gelanceerd. Het project moet antwoorden vinden op de problemen waarmee de verdere uitbouw van de energie-infrastructuur wordt geconfronteerd, onder meer door het nimby-syndroom dat de bouw van nieuwe leidingen vaak belemmert of blokkeert. De Europese Commissie heeft eerder dit jaar aangegeven dat er dringend nieuwe infrastructuur nodig is om windenergie en zonnepanelen in het Europese elektriciteitsnetwerk te integreren. Vaak stoot de aanleg van infrastructuur echter op groot verzet van de lokale bevolking, waarbij beroepsprocedures de realisatie van de projecten vertragen en helemaal onmogelijk maken. Er wordt echter ook gewag gemaakt van tegenwerking door de producenten van fossiele energie.

Lees Verder

17:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hernieuwbare energie, nimby |  Facebook |

25-10-12

Azië wordt dominant in hernieuwbare energie

Azië wordt de volgende achttien tot vierentwintig maanden de belangrijkste markt voor hernieuwbare energie. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent Viridium Associates bij experts in hernieuwbare energie. De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat 52,9 procent van de respondenten aangaf dat Azië in de loop van de volgende twee jaar de meest dominante markt in hernieuwbare energie zal zijn, tegenover slechts 17,6 procent voor Europa. Ook voor Zuid-Amerika wordt, vooral met windenergie en zonnekracht, een belangrijke groei voorspeld.

Lees Verder

12:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hernieuwbare energie |  Facebook |

25-04-12

Britse hernieuwbare energie moet 400.000 banen creëren

Tegen het einde van het decennium zou de sector van duurzame energie vierhonderddduizend banen moeten hebben gecreëerd. Dat is de conclusie van een rapport van de Renewable Energy Association (REA) en consulent Innovas. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de sector 110.000 Britse banen. Hernieuwbare energie draagt volgens de onderzoekers 12,5 miljard dollar per jaar bij tot de Britse economie. Eerder al had de Europese Commissie aangegeven dat hernieuwbare energie tegen het einde van het decennium in de Europese Unie vijf miljoen banen zou kunnen genereren.

"Het creëren van hernieuwbare bronnen biedt de mogelijkheid om investeringen in de Britse economie te houden in plaats van te moeten aanwenden aan de import van energie," merkt de Renewable Energy Association op. "Bovendien bieden deze investeringen ook de mogelijkheid om extra tewerkstelling te creëren, terwijl ook een gunstige impact op het leefmilieu wordt gerealiseerd." Er wordt opgemerkt dat de hernieuwbare energiesector twee jaar geleden een groei met 11 procent heeft laten optekenen, terwijl de totale Britse economie met slechts 1,4 procent uitbreidde.

Er wordt aan toegevoegd dat de hernieuwbare energie het voorbije jaar ook een export van bijna 1,6 miljard pond heeft gekend, waarbij windtechnologie de grootste bijdrage leverde. Tegen het einde van het decennium wil Groot-Brittannië 15 procent van zijn totale energiebehoefte met hernieuwbare bronnen dekken. Daardoor zou het land 60 miljard pond minder moeten besteden aan de import van fossiele brandstoffen. Er wordt echter opgemerkt dat die doelstelling mogelijk moeilijk te bereiken zal zijn.

Lees Verder

13-04-11

Olympische Spelen Londen missen doelstellingen hernieuwbare energie

De Olympische Spelen van Londen zitten op het gebied van duurzaamheid op het voorziene schema, maar zal zijn doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie niet halen. Dat heeft de Commission for a Sustainable London Olympics gezegd. Meer bepaald wordt opgemerkt dat de uitstoot van koolstofdioxide door de Olympische Spelen wellicht met 50 procent zal worden teruggedrongen, maar slechts 9 procent daarvan zal gerealiseerd worden door hernieuwbare energie. Oorspronkelijk was voorzien dat hernieuwbare energie een bijdrage van 20 procent zou leveren.

De Olympic Deleviry Authority wees erop dat er andere manieren zouden moeten worden gebonden om de ecologische voetafdruk van het evenement terug te schroeven. Door nieuwe veiligheidsregels en ontwerpwijzigingen moest er worden afgezien van plannen om aan het Olympisch park in Londen een windturbine te bouwen. Shaun McCarthy, voorzitter van de duurzaamheidswaakhond, zegt dat het schrappen van de windturbine de belangrijkste reden is waarom het evenement zijn doelstellingen op het gebied van duurzame energie niet zal halen.

In plaats daarvan zal er nu meer dan 1 miljoen pond worden geïnvesteerd in maatregelen zoals isolatie en ventilatie-management. "Het valt te betreuren dat de sector van de hernieuwbare energie geen oplossing heeft kunnen brengen, maar er zijn andere mogelijkheden om de ecologische voetafdruk van de Olympische Spelen terug te schroeven," merkt McCarthy op. Critici merken echter op dat het missen van de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie de geloofwaardigheid van duurzame Olympische Spelen helemaal ondergraven.

 

28-03-10

China grootste investeerder in hernieuwbare energie

China is het voorbije jaar de grootste investeerder geworden in hernieuwbare energietechnologieën. Dat is de conclusie van een rapport van de Pew Charitable Trusts. Daarmee verdrijft China volgens de onderzoekers de Verenigde Staten naar de tweede plaats. Volgens het rapport investeerde China het voorbije jaar 34,6 miljard dollar in hernieuwbare energie. Dat is bijna het dubbele van de Verenigde Staten, waar een investeringsniveau van 18,6 miljard dollar zou zijn bereikt. Op de derde plaats volgens Groot-Brittannië met een investering van 11,2 miljard dollar. De top vijf wordt rondgemaakt door Spanje met 10 miljard dollar en Brazilië met 7,4 miljard dollar. De grootste groei werd echter gerealiseerd in Zuid-Korea, waar de geïnstalleerde capaciteit de voorbije vijf jaar met 250 procent is gestegen. Wereldwijd werden de investeringen de voorbije vijf jaar meer dan verdubbeld.

"De recente economische crisis heeft slechts voor een kleine terugval in de investeringen in hernieuwbare energietechnologieën veroorzaakt," merken de onderzoekers op. "Zelfs midden in de wereldwijde recessie, kende de zuivere energiemarkt nog een indrukwekkende groei. Vele landen proberen een pionier te zijn op het gebied van hernieuwbare energie. Men beseft immers dat investeringen in zuivere energie voor een nieuwe industriële basis kan zorgen en exportmogelijkheden, tewerkstelling en economische bedrijvigheid kan creëren. Op het gebied van totale geïnstalleerde capaciteit hebben de Verenigde Staten nog een marginale voorsprong, maar zullen ook op dat vlak in de loop van dit jaar door China worden voorbijgestoken indien de huidige trends zich verder blijven doorzetten."

China had zich eerder tot doel gesteld om tegen het einde van het decennium 30 gigawatt aan hernieuwbare energie geïnstalleerd te hebben. Maar die doelstelling zal alleen al met windenergie veel vlugger worden gehaald en verwacht wordt dat de Chinese regering snel nieuwe doelstellingen naar voor zal schuiven. De diversifiëring van de energiebevoorrading is één van de prioriteiten van de Chinese regering geworden. China is nu al wereldwijd marktleider in de productie van fotovoltaïsche panelen. Bovendien worden in China meer windturbines geproduceerd dan elders in de wereld. Maar ook het Chinese verbruik van fossiele brandstoffen kent een bijzonder snelle uitbreiding. Hernieuwbare energie vormt dan ook slechts een klein aandeel van de totale Chinese energie-productie, hoewel tegen het einde van het decennium een aandeel van 15 procent in het vooruitzicht wordt gesteld.

10:26 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, hernieuwbare energie |  Facebook |

19-05-08

China werkt aan extra capaciteit hernieuwbare energie

China wil zijn capaciteit hernieuwbare energie gevoelig opdrijven. Daarom heeft China Power New Energy tegen eind dit decennium in totaal een capaciteit van 1.500 megawatt aan hernieuwbare energie geïnstalleerd hebben. Het gaat daarbij vooral over wind- en waterkracht en biomassa. Op datzelfde ogenblik zou er nog eens voor een extra capaciteit van 1.500 megawatt in voorbereiding zijn en zouden er plannen moeten zijn voor nog eens een even grote bijkomende capaciteit.

Die doelstellingen liggen vijftig procent hoger dan aanvankelijk was gepland. De bijstelling is onder meer te danken aan de intrede van de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), de derde grootste olie- en gasproducent van China, in het kapitaal van China Power New Energy. Op dit ogenblik heeft het energiebedrijf een capaciteit van 980 megawatt hernieuwbare energie geïnstalleerd, onder meer een windturbinepark in de provincie Gansu, een waterkrachtcentrale in de provincie Fujian en een warmtekrachtcentrale in de provincie Guangdong.

"China wil de volgende vijftien jaar ongeveer 200 miljard dollar investeren in hernieuwbare energie," aldus het persbureau Reuters. "De Chinese regering hoopt tegen het einde van dit decennium tien procent van zijn energieverbruik uit hernieuwbare bronnen halen en heeft zijn grote energiebedrijven bevolen om vijf procent van hun productie te putten uit hernieuwbare energie. Tegen 2020 moet dat opgedreven worden tot tien procent."

14:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, energie, hernieuwbare energie |  Facebook |