22-04-14

Reactievermogen menselijke hersenen bereikt piek op vierentwintig jaar

Wanneer de mens vierentwintig jaar oud is, hebben zijn hersenen hun maximale motorische capaciteit bereikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Simon Fraser University naar de prestaties van meer dan drieduizend gamers. De Canadese onderzoekers stelden daarbij vast dat de reactiesnelheid van de hersenen vanaf de vierentwintigste verjaardag begint af te nemen. Vanaf die datum zouden de reactietijden elk anderhalf decennium met 15 procent afnemen. De onderzoekers merken echter op dat het verlies aan reactiesnelheid door ouderen echter met andere strategieën wordt gecompenseerd, zodat de prestaties in praktijk op peil blijven.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reactievermogen, hersenen |  Facebook |

14-04-14

Omega-3 is ook positief voor de hersenen van apen

Apen die een dieet met een groot gehalte aan omega-3 vetzuren hebben, beschikken over hersenen met goed geconnecteerde en georganiseerde netwerken, waarbij in sommige opzichten een vergelijking kan gemaakt worden met het menselijk brein. Bij soortgenoten die echter op een armer dieet moeten terugvallen, kunnen dergelijke netwerken veel minder worden aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon Health & Science University. De studie levert volgens de onderzoekers verder bewijs voor het belang van omega-3 vetzuren in een gezonde ontwikkeling van de hersenen.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: omega-3, hersenen |  Facebook |

24-01-14

Hersenen kunnen leerproces bewust beheren

De hersenen kunnen een leerproces bewust uitschakelen en opnieuw te activeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research in Basel. De resultaten van de studie tonen volgens de Zwitserse onderzoekers aan dat het leervermogen ook op volwassen leeftijd zijn capaciteit behoudt, maar door bepaalde stimuli kan worden geactiveerd of worden uitgeschakeld. De conclusies van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers ook belangrijke implicaties hebben voor aandoeningen waarbij de capaciteit van het leerproces en het geheugen wordt beperkt.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leerproces, hersenen |  Facebook |

05-01-14

Menselijk brein kent verfijnd getimede ontwikkeling

Het menselijk brein ontwikkelt zich met een verfijnd getimede choreografie gedurende de evolutie van de zwangerschap tot de volwassenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University in de Verenigde Staten naar de activiteit in de cerebrale neocortex, een breinregio die perceptie, gedrag en cognitieve vaardigheden coördineert gedurende verschillende episodes van de menselijke ontwikkeling. De Amerikaanse wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat deze verfijnde ontwikkeling niet kon worden opgemerkt bij apen, waardoor de evolutie één van de cruciale elementen in de ontwikkeling van het menselijk brein zou kunnen worden bestempeld.

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen |  Facebook |

29-12-13

Hersenen vrouwen en mannen zijn anders verbonden

Er kunnen duidelijke verschillen worden opgetekend in de verbindingen tussen de verschillende delen van de hersenen bij mannen en vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. Die verschillende verbindingen laten volgens de onderzoekers uitschijnen dat de hersenen van mannen vooral gericht zijn op perceptie en gecoördineerde actie, terwijl bij vrouwen vooral een band tussen analytisch vermogen en intuïtie zou kunnen worden opgemerkt. De vaststellingen kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers helpen verklaren waarom mannen en vrouwen vaak in verschillende taken lijken te kunnen uitblinken.

Lees Verder

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, man, vrouw |  Facebook |

17-06-13

Merknamen misleiden de hersenen van de consument

Bekende merken slagen er door met hun uitgebreide marketing-campagnes vaak in om de consument ertoe te verleiden niet langer daadwerkelijke de kwaliteit van het product te onderzoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Duitse psychologen Simone Kühn en Jürgen Gallinat naar het oordeel van de consument over frisdranken. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat consumenten meestal positiever reageren op producten van befaamde restaurants of bekende merken dan op minder bekende sectorgenoten. Daarbij bleek dat bekende merken leiden tot een minder grote activiteit in hersenregio's die gelinkt worden aan de vorming van waardeoordelen over nieuwe items.

"Bekende merken stimuleren de vooringenomenheid van de consument, zodat hij geen gebruik meer maakt van de hersencentra die hem helpen een oordeel te maken," besluiten Simone Kühn en Jürgen Gallinat, psychologen aan het Max Planck Institute for Human Development, uit een onderzoek naar verschillende colamerken. De onderzoekers stelden daarbij vast dat proefpersonen een grotere activiteit in de mediale orbitofrontale cortex vertoonden wanneer hen verteld werd dat ze de minder populaire merken River Cola of T-Cola, dat zelfs niet bestaat, geserveerd kregen dan bij bekende merken zoals Coca-Cola of Pepsi.

"Wanneer de consument met een sterk merk wordt geconfronteerd, wordt niet langer beroep gedaan op de mediale orbitofrontale cortex, die in verband gebracht wordt met waardeoordelen over nieuwe items," stippen de Duitse onderzoekers aan, eraan toevoegend dat de proefpersonen in realiteit steeds dezelfde drank kregen geserveerd. "Wanneer een onbekend merk wordt voorgesteld, blijkt daarentegen de activiteit van de mediale orbitofrontale cortex gestimuleerd te worden. Tegelijkertijd bleek dat bekende merken bovendien aanleiding geven tot een verhoogde activiteit in hersenregio’s die in verband worden gebracht met beloningen."

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, hersenen, consumptie |  Facebook |

09-03-13

Kleinere hersenen verdedigingsmechanisme tegen gebrek aan voeding

Het lichaam reageert op de schaarsheid aan voedsel door de omvang van het brein te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université d'Aix-Marseille bij de larven van fruitvliegen. De Franse onderzoekers stelden daarbij vast dat het lichaam bij de confrontatie met een voedselschaarste zichzelf beschermt door een kleiner, maar volledig functioneel brein te vormen. De studie kan volgens de wetenschappers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen.

Opgemerkt wordt dat het brein van de larven op het beperkte aanbod van voeding reageert door een strategie aan te nemen die meer nadruk legt op diversiteit dan op aantallen. "Het gaat om een overlevingsstrategie die erop gericht is om functioneel systeem uit te bouwen dat een minimum aan energie kost," voert onderzoeksleider Cedrid Maurange aan. De Franse onderzoekers stelden vast dat fruitvliegen die tijdens hun ontwikkelingsfase met een tekort aan voeding werden geconfronteerd, met een 40 procent gereduceerd brein toch volledig functioneel bleken.

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen. "Wanneer tijdens de latere fases van de zwangerschap de foetus met een tekort aan voeding wordt geconfronteerd, krijgt de bescherming van de hersenen voorrang boven de andere organen," aldus Maurange. "Daardoor worden hersenen gecreëerd die een relatief grote omvang hebben in vergelijking met andere organen. Als het tekort aan voeding optreedt in de vroege fase van de ontwikkeling van larven, blijft het brein echter beperkt in omvang, net zoals de rest van het lichaam."

Het onderzoek kan volgens Maurange dan ook nieuwe wegen bieden naar de studie van de impact van een tekort aan voeding tijdens de beginperiode van de zwangerschap.

http://www.counselheal.com/articles/4271/20130308/developing-fly-brains-remain-fully-functional-becoming-smaller-when-food.htm

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, ontwikkeling, hersenen |  Facebook |