22-04-14

Reactievermogen menselijke hersenen bereikt piek op vierentwintig jaar

Wanneer de mens vierentwintig jaar oud is, hebben zijn hersenen hun maximale motorische capaciteit bereikt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Simon Fraser University naar de prestaties van meer dan drieduizend gamers. De Canadese onderzoekers stelden daarbij vast dat de reactiesnelheid van de hersenen vanaf de vierentwintigste verjaardag begint af te nemen. Vanaf die datum zouden de reactietijden elk anderhalf decennium met 15 procent afnemen. De onderzoekers merken echter op dat het verlies aan reactiesnelheid door ouderen echter met andere strategieën wordt gecompenseerd, zodat de prestaties in praktijk op peil blijven.

Lees Verder

14:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reactievermogen, hersenen |  Facebook |

14-04-14

Omega-3 is ook positief voor de hersenen van apen

Apen die een dieet met een groot gehalte aan omega-3 vetzuren hebben, beschikken over hersenen met goed geconnecteerde en georganiseerde netwerken, waarbij in sommige opzichten een vergelijking kan gemaakt worden met het menselijk brein. Bij soortgenoten die echter op een armer dieet moeten terugvallen, kunnen dergelijke netwerken veel minder worden aangetroffen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oregon Health & Science University. De studie levert volgens de onderzoekers verder bewijs voor het belang van omega-3 vetzuren in een gezonde ontwikkeling van de hersenen.

Lees Verder

14:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: omega-3, hersenen |  Facebook |

24-01-14

Hersenen kunnen leerproces bewust beheren

De hersenen kunnen een leerproces bewust uitschakelen en opnieuw te activeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research in Basel. De resultaten van de studie tonen volgens de Zwitserse onderzoekers aan dat het leervermogen ook op volwassen leeftijd zijn capaciteit behoudt, maar door bepaalde stimuli kan worden geactiveerd of worden uitgeschakeld. De conclusies van het onderzoek kunnen volgens de wetenschappers ook belangrijke implicaties hebben voor aandoeningen waarbij de capaciteit van het leerproces en het geheugen wordt beperkt.

Lees Verder

12:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: leerproces, hersenen |  Facebook |

05-01-14

Menselijk brein kent verfijnd getimede ontwikkeling

Het menselijk brein ontwikkelt zich met een verfijnd getimede choreografie gedurende de evolutie van de zwangerschap tot de volwassenheid. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University in de Verenigde Staten naar de activiteit in de cerebrale neocortex, een breinregio die perceptie, gedrag en cognitieve vaardigheden coördineert gedurende verschillende episodes van de menselijke ontwikkeling. De Amerikaanse wetenschappers zeggen vastgesteld te hebben dat deze verfijnde ontwikkeling niet kon worden opgemerkt bij apen, waardoor de evolutie één van de cruciale elementen in de ontwikkeling van het menselijk brein zou kunnen worden bestempeld.

Lees Verder

14:46 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen |  Facebook |

29-12-13

Hersenen vrouwen en mannen zijn anders verbonden

Er kunnen duidelijke verschillen worden opgetekend in de verbindingen tussen de verschillende delen van de hersenen bij mannen en vrouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. Die verschillende verbindingen laten volgens de onderzoekers uitschijnen dat de hersenen van mannen vooral gericht zijn op perceptie en gecoördineerde actie, terwijl bij vrouwen vooral een band tussen analytisch vermogen en intuïtie zou kunnen worden opgemerkt. De vaststellingen kunnen volgens de Amerikaanse wetenschappers helpen verklaren waarom mannen en vrouwen vaak in verschillende taken lijken te kunnen uitblinken.

Lees Verder

10:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, man, vrouw |  Facebook |

17-06-13

Merknamen misleiden de hersenen van de consument

Bekende merken slagen er door met hun uitgebreide marketing-campagnes vaak in om de consument ertoe te verleiden niet langer daadwerkelijke de kwaliteit van het product te onderzoeken. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Duitse psychologen Simone Kühn en Jürgen Gallinat naar het oordeel van de consument over frisdranken. De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat consumenten meestal positiever reageren op producten van befaamde restaurants of bekende merken dan op minder bekende sectorgenoten. Daarbij bleek dat bekende merken leiden tot een minder grote activiteit in hersenregio's die gelinkt worden aan de vorming van waardeoordelen over nieuwe items.

"Bekende merken stimuleren de vooringenomenheid van de consument, zodat hij geen gebruik meer maakt van de hersencentra die hem helpen een oordeel te maken," besluiten Simone Kühn en Jürgen Gallinat, psychologen aan het Max Planck Institute for Human Development, uit een onderzoek naar verschillende colamerken. De onderzoekers stelden daarbij vast dat proefpersonen een grotere activiteit in de mediale orbitofrontale cortex vertoonden wanneer hen verteld werd dat ze de minder populaire merken River Cola of T-Cola, dat zelfs niet bestaat, geserveerd kregen dan bij bekende merken zoals Coca-Cola of Pepsi.

"Wanneer de consument met een sterk merk wordt geconfronteerd, wordt niet langer beroep gedaan op de mediale orbitofrontale cortex, die in verband gebracht wordt met waardeoordelen over nieuwe items," stippen de Duitse onderzoekers aan, eraan toevoegend dat de proefpersonen in realiteit steeds dezelfde drank kregen geserveerd. "Wanneer een onbekend merk wordt voorgesteld, blijkt daarentegen de activiteit van de mediale orbitofrontale cortex gestimuleerd te worden. Tegelijkertijd bleek dat bekende merken bovendien aanleiding geven tot een verhoogde activiteit in hersenregio’s die in verband worden gebracht met beloningen."

Lees Verder

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: merk, hersenen, consumptie |  Facebook |

09-03-13

Kleinere hersenen verdedigingsmechanisme tegen gebrek aan voeding

Het lichaam reageert op de schaarsheid aan voedsel door de omvang van het brein te beperken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université d'Aix-Marseille bij de larven van fruitvliegen. De Franse onderzoekers stelden daarbij vast dat het lichaam bij de confrontatie met een voedselschaarste zichzelf beschermt door een kleiner, maar volledig functioneel brein te vormen. De studie kan volgens de wetenschappers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen.

Opgemerkt wordt dat het brein van de larven op het beperkte aanbod van voeding reageert door een strategie aan te nemen die meer nadruk legt op diversiteit dan op aantallen. "Het gaat om een overlevingsstrategie die erop gericht is om functioneel systeem uit te bouwen dat een minimum aan energie kost," voert onderzoeksleider Cedrid Maurange aan. De Franse onderzoekers stelden vast dat fruitvliegen die tijdens hun ontwikkelingsfase met een tekort aan voeding werden geconfronteerd, met een 40 procent gereduceerd brein toch volledig functioneel bleken.

De conclusies van de studie kunnen volgens de onderzoekers ook een inzicht bieden in de ontwikkeling van de menselijke hersenen. "Wanneer tijdens de latere fases van de zwangerschap de foetus met een tekort aan voeding wordt geconfronteerd, krijgt de bescherming van de hersenen voorrang boven de andere organen," aldus Maurange. "Daardoor worden hersenen gecreëerd die een relatief grote omvang hebben in vergelijking met andere organen. Als het tekort aan voeding optreedt in de vroege fase van de ontwikkeling van larven, blijft het brein echter beperkt in omvang, net zoals de rest van het lichaam."

Het onderzoek kan volgens Maurange dan ook nieuwe wegen bieden naar de studie van de impact van een tekort aan voeding tijdens de beginperiode van de zwangerschap.

http://www.counselheal.com/articles/4271/20130308/developing-fly-brains-remain-fully-functional-becoming-smaller-when-food.htm

09:40 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: voeding, ontwikkeling, hersenen |  Facebook |

18-02-13

Conservatieven en progressieven maken anders gebruik van hersenen

Conservatieven en progressieven maken op een andere manier gebruik van hun hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Exeter bij Amerikaanse democratische en republikeinse kiezers. Opgemerkt wordt dat de democratische kiezers bij risicovolle beslissingen meer gebruik maakten van hersengebieden die geassocieerd zijn met sociaal besef en zelfbewustzijn. Bij republikeinse kiezers bleek op dat ogenblik echter vooral een activering van het gebied dat verbonden is met het fight-or-flight keuzesysteem. Dat geeft volgens de wetenschappers aan dat progressieven en conservatieven afwijkende cognitieve processen vertonen bij het denken aan risico’s.

Lees Verder

09:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, hersenen, risicogedrag |  Facebook |

05-01-13

Taalstudie doet het brein in omvang toenemen

Het aanleren van een taal doet het brein in omvang toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Swedish Armed Forces Interpreter Academy, waar jonge rekruten een stoomcursus nieuwe talen ontvangen. Tegenover een controlegroep van studenten geneeskunde en andere wetenschappen aan de Umea University, bleek dat de hersenen van de taalstudenten na drie maanden intensieve studie in omvang waren toegenomen. Bij de controlegroep werd daarentegen geen verandering opgemerkt.

Aan de taalacademie van het Zweedse leger kunnen jongeren met taalaanleg zonder enige voorafgaande kennis in amper dertien maanden tijd talen zoals het Arabisch, Russisch of Dari vloeiend spreken. Uit hersenscans bleek dat die intense taalstudies bepaalde delen van het menselijk brein in omvang doen toenemen. Er wordt vooral een toename opgemerkt in de hippocampus, een hersenregio die vooral wordt gelinkt aan het opslaan van nieuwe ervaringen en ruimtelijke navigatie. Ook drie gebieden in de cerebrale cortex bleken intensief geactiveerd te worden.

De onderzoekers stelden dat het groeitempo afhankelijk bleek van de prestaties en de inspanningen die de studenten tijdens de taallessen hadden geleverd. “Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat een meertaligheid gekoppeld kan worden aan een later optreden van de ziekte van Alzheimer,” merken de Zweedse wetenschappers op. “Hoewel een studie van drie maanden niet vergeleken kan worden met een meertalig leven, kan worden afgeleid dat taalstudie een uitstekende strategie is om het menselijk brein in conditie te houden.”

Lees Verder

17:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: taalstudie, hersenen |  Facebook |

20-08-12

Amerikaanse onderzoekers vinden verklaring voor snelle groei menselijk brein

Onderzoekers van de University of Colorado menen een verklaring gevonden te hebben waarom het menselijk brein groter en meer complex is dan de hersenen van andere dieren. De oorzaak moet volgens onderzoeksleider James Sikela gezocht worden in een onderdeel van een bepaald proteïne. Naarmate dat onderdeel in grotere mate aanwezig zou zijn, zou de omvang van de hersenen toenemen. Naarmate dieren dichter bij de mens staan, zouden ook zij meer eenheden van het specifieke proteïne-domein tellen. Volgens Sikela hebben mensen meer dan 270 exemplaren van het proteïne-domein. Chimpansees komen op de tweede plaats met 125 eenheden. Gorilla's beschikken over 99 eenheden. Een oeistiti zou nog over dertig eenheden beschikken. Een muis daarentegen zou slechts één exemplaar hebben. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de resultaten van de studie tot een groter inzicht in hersenafwijkingen kunnen leiden.

Lees Verder

19:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen |  Facebook |

04-02-12

Amerikaanse wetenschappers ontwikkelen gedachtenlezende computer

Het is mogelijk om met een telepathische computer hersengolven af te lezen en daaruit de gedachten van het individu af te leiden, om ze vervolgens door een robot opnieuw te laten voorlezen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Berkeley. Het vertalen van de hersengolven naar geluid of verstaanbare woorden, moet volgens de onderzoekers weliswaar nog wel verder worden ontwikkeld, maar de eerste stap is volgens hen al gezet.

"Hersenen breken tijdens een gesprek de woorden op in diverse tonen of frequenties en verwerken die los van elkaar," verduidelijkt onderzoeksleider Brian Pasley. "Op basis daarvan kon een hersenkaart worden opgesteld, waarop aangegeven wordt welke frequenties op welke locaties voor een grotere activiteit zorgen. Speciaal software kan nu, puur door naar deze patronen van activiteit te kijken, afleiden wat er is gezegd." Pasley vergelijkt zijn telepathische machine met een professionele pianist die een piano-uitvoering bekijkt zonder geluid.

Een pianist kan volgens de Amerikaanse onderzoeker daarbij immers zien welke toetsen er worden aangeslagen en weet daarbij uit ervaring welke tonen er worden geproduceerd. "Op die manier is de muzikant in staat om het muziekstuk ook te horen," voert Brian Pasley aan. Als de machine uiteindelijk wordt ingezet, zal de robot volgens de onderzoeker ook steeds duidelijker gaan praten omdat hij ook steeds meer gewend zal raken aan de hersengolven van zijn persoon.

08:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: computer, gedachten, hersenen |  Facebook |

18-12-11

Ook hersengebieden doen aan netwerking

De sterkste hersenregionen hebben onderling ook de meeste verbanden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Indiana University en de Universiteit Utrecht. De onderzoekers merken op dat de betrokken regionen niet alleen sterk staan op zichzelf, maar ook hechte verbanden hebben met elkaar op het gebied van uitwisseling van informatie en samenwerking. Er wordt aan toegevoegd dat het onderzoek ook het belang van netwerken - die ook steeds meer nadruk krijgen in technologie, sociale media, economie en ecologie - verder benadrukt.

De onderzoekers vonden een groep van twaalf sterk verbonden hersenregio's. "De meeste van deze gebieden zijn betrokken in een brede waaier van gedragingen en cognitieve taken en minder in specifieke processen zoals het zichtvermogen of motorische controle," voeren de onderzoekers aan. "Schade aan deze verbonden gebieden kan dan ook zwaardere gevolgen hebben dan de problemen of handicaps die zouden kunnen worden veroorzaakt door incidenten met andere hersengedeelten."

"Het netwerk vertegenwoordigt een geheel van invloedrijke regio's die elkaar informeren en wellicht samenwerken rond items die te maken hebben met de algemene werking van het brein," voeren de onderzoekers nog aan. "Een inzicht in die verbanden kan een belangrijke stap zijn in het verwerven van een grotere kennis over de werking van het brein." De wetenschappers hopen onder meer dat de resultaten kunnen bijdragen tot de aanpak van mentale aandoeningen.

13:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen |  Facebook |

08-05-11

Oververmoeidheid zet hersengebieden in slaapmodus

Sommige hersengebieden kunnen mogelijk in slaap vallen als de rest van het menselijk brein nog alert is. Dat blijkt uit een onderzoek van de University of Wisconsin. De onderzoekers merkten op dat de hersenen van oververmoeide ratten bepaalde delen van het brein overschakelen naar een soort slaapmodus, terwijl de dieren zelf nog wakker zijn. Volgens de onderzoekers komt deze gedeeltelijke slaap van de hersenen waarschijnlijk ook voor bij mensen die een slaaptekort hebben opgebouwd.

Hoofdonderzoeker Giulio Tononi wijst erop dat dit fenomeen het gedrag beïnvloedt. "Mensen maken meer fouten wanneer de hersenen slapen," merkt hij op. "In het experiment bleek dat de hersenactiviteit in de hersenschors van oververmoeide ratten overeenkomsten vertoonde met het patroon van activiteit dat het brein van de dieren tijdens slaap aanneemt. De hersenen leken gedeeltelijk over te schakelen op de slaapmodus, ook al waren de ratten nog wakker."

De hersenschors speelt een belangrijke factor in het probleemoplossend denken. "De zenuwcellen in dit gebied lassen bij oververmoeidheid een rustpauze in, terwijl ze dat eigenlijk niet zouden moeten doen”, benadrukt Tononi. "De bevindingen suggereren dat slaapgebrek grote gevolgen kan hebben. Men hoeft zich niet slaperig te voelen om grote fouten te maken. Zelfs als men het gevoel hebt nog behoorlijk fit te zijn, kunnen sommige delen van het brein moe zijn. Bovendien zijn dit net de delen die men nodig hebt voor het nemen van beslissingen."

12:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, human resources |  Facebook |

05-03-11

Beloningscentrum hersenen reageert ook op negatieve ervaring

Het beloningcentrum van de hersenen reageert op zowel goede als slechte ervaringen, zelfs wanneer die angst veroorzaken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Georgia Health Sciences University en de East China Normal University bij muizen. Eerder al werd aangetoond dat aangename of opwindende dingen - zoals het eten van chocolade of benji-springen, de aanmaak van dopamines bevorderen. Maar uit het nieuwe onderzoek blijkt dat ook negatieve ervaringen tot de aanmaak van dopamines leiden.

"Leuke dingen geven aanleiding tot de productie van dopamines, die het hartritme verhogen en gedrag stimuleren," merken de onderzoekers op. "Maar ook negatieve ervaringen blijken tot de aanmaak van dopamine te leiden." Onderzoeksleider Joe Tsien, directeur van het Brain & Behavior Discovery Institute van de Georgia Health Sciences University, merkt op dat de resultaten een verklaring kunnen vormen waarom ook risicovolle ondernemingen tot een soort euforisch gevoel kunnen leiden.

Onderzoeker Tsien merkt op dat het nog niet duidelijk is op welke manier de productie van dopamine wordt gestimuleerd. "De wetenschapper voert wel aan dat genetica een impact kan hebben op het aantal hersencellen dat door negatieve ervaringen wordt geactiveerd," merkt het webmagazine Psychorg.com op. "Hij merkt op dat er meer onderzoek nodig is naar de interpretatie van de bevindingen, maar die zouden volgens hem wel een verklaring kunnen bieden voor ongewenst gedrag, zoals druggebruik."

19:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dopamine, hersenen, human resources |  Facebook |

19-02-11

Hersenen vormen een opdrachten-machine

Het gebied van de hersenen dat verantwoordelijk is voor visueel lezen, heeft in werkelijkheid geen beelden nodig. Dat betekent dat het menselijk brein een opdrachten-machine in plaats van een sensor-machine is. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Hebrew University in Jeruzalem. Uit een onderzoek van hersenscans van proefpersonen die van hun geboorte blind waren en braille lazen, bleek dat ze activiteit vertoonden in dezelfde gebieden van het brein als ziende mensen.

"Deze resultaten zijn in tegenspraak met de theorie dat de menselijke hersenen verdeeld zijn in gebieden die gespecialiseerd in de verwerking van informatie die aangereikt wordt door één bepaald zintuig," merkt onderzoeksleider Amir Amedi op tegenover het wegmagazine healthdaynews. "Het menselijk brein is geen sensor-machine, hoewel dat vaak zo lijkt. In werkelijkheid zijn de hersenen een opdrachten-machine."

"Een hersenfunctie kan een unieke opdracht vervullen, ongeacht het karakter van de zintuiglijke input," verduidelijkt Amedi. Hij voegt er aan toe dat lezen een relatief recente uitvinding is. Aangenomen wordt dat de mens immers pas 5.400 jaar geleden is beginnen te lezen. Bovendien is het gebruik van het braille-schrift minder dan tweehonderd jaar oud. Op die korte tijd kan de evolutie volgens de wetenschapper geen hersenmodule hebben ontwikkeld die specifiek toegespitst is op het lezen.

10:21 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hersenen, lectuur |  Facebook |

06-11-10

Elektrische stroom stimuleert rekenvaardigheid hersenen

Een kleine elektrische stroom kan de menselijke hersenen aanzetten om mathematische berekeningen beter te verwerken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Oxford University. De wetenschappers hopen dat de resultaten van hun onderzoek een hulp kan betekenen voor mensen met dyscalculia, die last hebben om met cijfers te werken. Een andere expert merkte op dat de resultaten aanleiding zouden moeten geven om ook het effect op andere hersenfuncties te onderzoeken. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer één op vijf mensen moeilijkheden ondervindt met rekenen, wat ook een negatieve impact heeft op vele dagelijkse activiteiten.

Neurowetenschappers gaan ervan uit dat dit gebied in de hersenen een belangrijke rol speelt in de rekenvaardigheid. Wanneer bij eerder wetenschappelijk onderzoek magnetische velden werden gebruikt om de elektrische activiteit in dat hersengedeelte te verstoren, bleken vele proefpersonen met een tijdelijke vorm van dyscalculia geconfronteerd te worden, waarbij ze het veel lastiger hadden om wiskunde problemen op te lossen. Bij het laatste onderzoek werd echter een stroom van één milliampère gebruikt om het betrokken hersengedeelte te stimuleren. De stroom kon niet worden gevoeld en had ook geen effect of andere hersenfuncties.

De onderzoekers merken op dat de effecten ook een blijvend karakter hebben. Wanneer de proefpersonen zes maand nadien opnieuw werden getest, bleken de geboekte vorderingen nog altijd aanwezig te zijn. Onderzoeksleider Cohen Kadosh stelt dat er wel een meer gedetailleerd onderzoek nodig is vooraleer er definitieve bewijzen kunnen worden geleverd voor het verband tussen elektrische stimulatie en rekenvaardigheden. Woordvoerders van de British Dyslexia Association zeggen benieuwd te zijn naar verdere vorderingen in het onderzoek. Daar wordt er onder meer op gewezen dat rekenproblemen het onder meer bijzonder moeilijk maken om het dagelijks gezinsbudget te beheren.

15-10-10

Wandeling belangrijke stimulans voor hersenen

 

Een wandeling van een tiental kilometer per week heeft niet alleen een positieve impact op het hart, maar ook op de hersenen. Dat is de conclusie van een onderzoek van de University of Pittsburgh. De onderzoekers stellen dat de wandelactiviteit vermijdt dat de hersenen inkrimpen en op die manier mogelijk op latere leeftijd ook dementie kan helpen tegengaan. Het onderzoek bouwt verder op eerdere studies, die uitwezen dat zelfs een matige lichaamsbeweging de banden tussen belangrijke hersengedeelten kunnen versterken, waardoor onder meer een verlies aan cognitieve capaciteiten op latere leeftijd kon worden tegengegaan.

Onderzoeksleider Krik Erickson volgde een groep proefpersonen van gemiddeld achtenzeventig jaar gedurende een periode dertien jaar. De respondenten die tussen zes en negen mijl per week wandelden, bleken na negen jaar meer grijze massa in hun hersenen te hebben dan collega's die minder actief waren. Nog vier jaar later bleken 40 procent van de proefpersonen symptomen van dementie te vertonen. De onderzoekers merken echter op dat bij de actieve wandelaars het risico op dementie gehalveerd bleek te zijn. Het onderzoek toont volgens Erickson duidelijk aan dat er een verband bestaat tussen wandelactiviteit op een vroegere leeftijd en het hersenvolume op latere ouderdom.

"Het is mogelijk dat lichamelijke activiteit de problemen bij risicopatiënten alleen maar uitstellen," geeft Erickson toe. "Maar zelfs dan kan er nog altijd van een belangrijke vooruitgang gewag gemaakt worden. Dat zou bovendien een belangrijke besparing kunnen opleveren voor de gezondheidskosten. Bovendien kan het uitstellen van de ziekte ook de emotionele last en problemen verzachten, zowel voor de patiënten zelf als voor hun omgeving." Erickson voegde er aan toe dat er in de toekomst ook zal bekeken worden of beweging ook een effect heeft op patiënten die al aan dementie lijden. Het onderzoek opent volgens hem een belangrijk terrein voor verdere research.

19:52 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dementie, gezondheid, hersenen |  Facebook |

11-08-10

Menselijk brein heeft veel gelijkenissen met het internet

De werking van het menselijk brein toont veel gelijkenissen met de structuur van het internet. Dat is de conclusie van onderzoekers van de University of Southern California in Los Angeles. Daarbij wordt opgemerkt dat het menselijk brein een complex netwerk van verbindingen vormt. Dat is in tegenspraak met de negentiende eeuwse benadering, die aan de hersenstructuur een zogenaamd top-down model had meegegeven en die volgens de onderzoekers nog altijd in belangrijke mate de literatuur over de experimentele neurowetenschappen beheerst. Onderzoekers Larry Swanson and Richard Thompson hopen dat hun studie uiteindelijk zal kunnen leiden tot het uittekenen van een volledige kaart van het zenuwstelsel.

"De onderzoekers stelden vast dat een nieuwe techniek om het traject van signalen door kleine hersengebieden verbindingen aan het licht bracht tussen regio's die onder meer geassocieerd worden met stress, depressie en appetijt," aldus BBC News. "Indien het brein een hiërarchische structuur zou hebben, zoals in de neurologie lang werd aangenomen en zoals ook grote bedrijven zijn opgebouwd, zouden in het onderzoek van Swanson en Thompson rechtstreekse lijnen van verschillende regio's moeten kunnen getrokken worden naar een centrale commandopost. De onderzoekers merkten echter verbanden en feedback op tussen verschillende regio's en rechtstreekse links tussen gebieden waarvan niet geweten was dat er een onderlinge communicatie bestond."

BBC News voegt er aan toe dat al enige tijd verondersteld wordt dat het brein uit een structuur van complexe verbanden zou bestaan. "Dit model zou een belangrijk instrument kunnen zijn om te achterhalen hoe het brein ontvangen informatie analyseert," wordt er opgemerkt. "Maar pas door het onderzoek van Swanson en Thompson kon dat ook experimenteel worden aangetoond." De onderzoekers merken op dat hun onderzoeksmethode kan worden herhaald om de netwerken helemaal tot op het einde te kunnen volgen, zodat uiteindelijk de hele structuur van het menselijk brein zou kunnen worden uitgetekend. Dat kan volgens hen een belangrijke hoeksteen vormen voor het verdere onderzoek van onder meer bewustzijn en kennis.

18:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hersenen, internet |  Facebook |