03-04-09

Wereldwijde herstelplannen niet milieuvriendelijk genoeg

De economische herstelplannen van Duitsland en de Verenigde Staan meer klimaatvriendelijker dan die van Frankrijk, Groot-Brittannië of Italië, maar schiet nog altijd tekort op het vlak van de strijd tegen gevaarlijke niveau's van opwarming van de aarde. Dat zegt het Global Climate Initiative van het World Wild Fund (WWF). Kim Cartensen, directeur van het Global Climate Initiative, stelt dat de wereldwijde herstelplannen om de economische crisis te bestrijden, een unieke kans bieden om een economie met een milieuduurzaam karakter te creëren. Maar de voorstellen die op tafel liggen, bieden volgens Cartensen onvoldoende stimulansen om duurzame technologieën te ondersteunen.

Uit cijfers van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties blijkt dat het één tot drie procent van het wereldwijde bruto binnenlandse product zal kosten om ervoor te zorgen dat de temperaturen op aarde niet meer dan twee graden celcius stijgen. De Verenigde Staten en Duitsland scoren met hun herstelplannen daarbij het best. Daar wordt 0,5 procent van het bruto binnenlandse product voorzien voor duurzame technologieën. "In de plannen van Groot-Brittannië en Italië daarentegen wordt volgens het rapport van het Global Climate Initiative echter meer geld voorzien voor projecten die de uitstoot van broeikasgassen verhogen dan voor klimaatbeschermende maatregelen," aldus het persbureau AFP.

In totaal worden er 1,1 triljoen dollar voorzien voor de wereldwijde herstelplannen. Klimaatvriendelijke investeringen bereiken een niveau van 73 miljard dollar. Dat is minder dan 7 procent van het totaal. De meeste landen hebben hun klimaatinspanningen vooral gericht op een hogere energie-efficiëntie van auto's, terwijl er veel minder nadruk wordt gelegd op de ontwikkeling van zuivere energiebronnen en de herstructurering van het elektriciteitsnetwerk. De onderzoekers stellen bovendien dat een aantal grote economieën weinig concrete invullingen hebben bekend gemaakt van hun herstelplannen, wat hen naar eigen zeggen ongerust maakt. Toch krijgt onder meer China een pluim omdat daar zelfs meer inspanningen gedaan worden dan in Verenigde Staten om de productie van koolstofdioxide te beperken.