07-03-14

Hollywood loopt ver achter op het gebied van diversiteit

Hollywood slaagt er niet in om de toenemende diversiteit van de bevolking te volgen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Center for African American Studies. Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van vrouwen en minderheden bij acteurs, schrijvers, regisseurs en producers van film en televisie slechts één twaalfde tot één tweede van hun daadwerkelijke vertegenwoordiging in de algemene populatie bedraagt. De onderzoekers merken dan ook op dat Hollywood geen enkel besef meer lijkt te hebben van de nieuwe Amerikaanse maatschappij, die gekenmerkt wordt door een toenemende diversiteit. Er wordt opgemerkt dat een grotere diversiteit nochtans meer kijkers aantrekt, wat tot hogere winsten voor studio’s en netwerken zou leiden.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hollywood, diversiteit |  Facebook |

26-04-12

Onderzoek naar steekpenningen Amerikaanse filmstudio's in China

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is een onderzoek gestart naar de praktijken van een aantal grote filmstudio's uit Hollywood in China, nadat informatie was uitgelekt dat verantwoordelijken van de Amerikaanse mediabedrijven illegale betalingen zouden hebben gedaan aan Chinese ambtenaren om een sterkere positie op de Chinese markt te kunnen verwerven. Onder meer 20th Century Fox, Walt Disney Company en DreamWorks Animation zouden van de financiële autoriteiten een vraag om verduidelijking hebben ontvangen.

Ook een aantal kleinere filmstudio's zouden op de hoogte zijn gebracht van de start van het onderzoek, dat op gang zou zijn gekomen nadat de Amerikaanse financiële autoriteiten een aantal activiteiten van Amerikaanse mediagroepen in China hadden opgemerkt. Onder meer Dreamworks heeft beslist om in Shanghai een productiestudio te bouwen. De Amerikaanse financiële autoriteiten en het Amerikaanse ministerie van justitie hebben hun onderzoek opgedreven naar Amerikaanse bedrijven die mogelijk de Foreign Corrupt Practices Act zouden hebben overtreden.

De Amerikaanse regering verbiedt Amerikaanse bedrijven om illegale financiële overeenkomsten te sluiten met buitenlandse regeringen of andere autoriteiten om hun activiteiten in andere landen te vergemakkelijken. Op dit ogenblik lopen onder meer dossiers tegen Avon Products en Hewlett-Packard wegens vermeende omkooppraktijken in Groot-Brittannië. De filmsector ziet in China een nieuwe belangrijke markt, zeker nadat de populariteit van de bioscoop in Noord-Amerika op het laagste niveau sinds het midden van de jaren negentig is teruggevallen.

Lees Verder

16:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: china, film, hollywood |  Facebook |

21-05-11

Nog altijd belangrijke diversiteitskloof in Hollywood

Vrouwen en etnische minderheden hebben het nog altijd relatief moeilijk om als auteur in Hollywood succes te boeken. De economische recessie heeft die situatie nog scherper gesteld. Dat is de conclusie van een onderzoek van Darnell Hunt, professor sociologie aan de University of California, in opdracht van het Writers Guild of America. De onderzoeker merkt daarbij op dat diversiteit in de sector geen luxe is, ook niet in een periode van economische moeilijke omstandigheden.

Uit het onderzoek van Hunt blijkt dat vrouwen twee jaar geleden 24 procent van alle Hollywood-schrijvers vertegenwoordigden. Dat betekende een daling met 1 procent tegenover twee jaar voordien. In de filmsector werd tijdens die periode een daling van 18 procent tot 17 procent geregistreerd. Hun aandeel in de televisie-industrie bleef status-quo op 28 procent. Het aandeel van etnische minderheden in de televisie-sector herstelde zich volgens Hunt wel tot het niveau van zes jaar geleden, maar in de filmindustrie daalde hun aanwezigheid tot 5 procent, het laagste niveau in een decennium.

Er wordt aan toegevoegd dat de loonkloof voor minderheden in de televisiesector het hoogste niveau in een decennium heeft bereikt. Er wordt daarbij gewag gemaakt van een verdubbeling. Hunt voert aan dat blanke auteurs twee jaar geleden een gemiddeld jaarsalaris hadden van 117.343 dollar, tegenover 100.000 dollar voor vrouwen en 87.225 dollar voor etnische minderheden. Hunt merkt nochtans op dat Hollywood steeds meer afhankelijk wordt van een divers publiek en van de verhalen die deze groep aanspreken.

14:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: diversiteit, hollywood |  Facebook |

11-11-10

Grotere samenwerking tussen Hollywood en Bollywood

Hollywood en Bollywood, de twee grootste vertegenwoordigers van de wereldwijd filmsector, hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Dat moet de banden tussen beide centra op het gebied van productie, distributie en commercialisering versterken. Het pact is ook gericht op co-producties en moet Indiase filmmakers aanmoedigen om in de Verenigde Staten te filmen. Antonio Villaraigosa, burgemeester van Los Angeles, merkte op dat in de Amerikaanse stad vorig jaar zeven Bollywood-films werden gedraaid. Hij zei te hopen dat dit aantal in de toekomst nog gevoelig zou kunnen worden opgedreven. Eerder hadden de twee filmindustrieën ook afgesproken om de filmpiraterij harder aan te pakken.

Hollywood en Bollywood produceren samen de meerderheid van de commerciële film in de wereld. Het pact werd afgesloten tussen het stadsbestuur van Los Angeles en de Indische filmindustrie. "India is altijd gefascineerd geweest door Hollywood," merkt producer Bobby Bedi, vertegenwoordiger van de Indiase filmindustrie, op. "Dit akkoord brengt de twee grote filmcentra nauwer samen om een aantal ideeën en best practices te delen rond binnenlandse en internationale filmproductie." Studio's en productiehuizen uit beide sectoren hebben de voorbije jaren al een aantal joint ventures opgezet. Onder meer de Amerikaanse filmstudio Dreamworks, die onder meer door Steven Spielberg werd opgezet, ging twee jaar geleden een samenwerking aan met het Indiase Reliance ADA Group.

In maart van dit jaar lanceerden Hollywood en Bollywood een alliantie tegen de diefstal van copyright. In het verleden werd vaak opgeworpen dat vele Bollywood-producties hun verhalen en thema's haalden uit populaire Hollywood-films. Onder meer de Bollywood-films 'My Name is Khan' en 'Kites' werden in Los Angeles opgenomen. Bob Pisano, voorzitter van de Motion Pictures Association of America, voerde aan dat beide industrieën veel gezamenlijke doelstellingen en bekommernissen hebben. Het stijgend aantal co-producties wijzen volgens Pisano op een groeiende band tussen de twee grote filmcentra van de wereld. Het pact moet die samenwerking volgens hem nog verder stimuleren.

18:14 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bollywood, film, hollywood |  Facebook |

01-08-10

Hollywood moet zijn Amerikaans imago afwerpen

De internationalisering van de filmmarkt heeft een bijzonder grote impact op Hollywood. Dat zegt de Amerikaanse regisseur Adam McKay. De omzet van de Amerikaanse filmindustrie wordt immers steeds meer gerealiseerd in het buitenland, zodat de sector zich moet aanpassen aan de internationale smaak. Er komt volgens McKay steeds meer druk om filmproducties vanuit een internationale invalshoek te benaderen. McKay zelf moest de plannen voor een sequel van zijn film Anchorman opbergen omdat filmmaatschappij Paramount Pictures vreesde dat de unieke Amerikaanse humor van de film in het buitenland niet zou aanslaan.

"De internationalisering van het publiek betekent een enorme verandering voor Hollywood," aldus de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal. "Enkele decennia geleden hielden de Amerikaanse filmstudio's zelfs geen rekening met de buitenlandse opbrengsten. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de internationale markt echter bijna 68 procent van de omzet van de Amerikaanse filmindustrie. Tien jaar geleden was dat nog 58 procent. Dat betekent dat één van de meest typische Amerikaanse producten wordt vervormd om te beantwoorden aan buitenlandse smaken. Filmstudio's zijn begonnen met het inhuren van buitenlandse acteurs voor blockbusters en scenario's worden herschreven om een internationaal publiek te behagen."

"Bovendien zijn vele studio's grotendeels afgestapt van een aantal typische Hollywood-producten, zoals de romantische komedie, omdat het buitenlandse bioscoop-publiek de Amerikaanse humor helemaal niet grappig blijkt te vinden," merkt de krant op. "Ook hebben een aantal Hollywood-studio's de stap gezet om originele films voor markten zoals Zuid-Korea en Brazilië te financieren en produceren." Oorzaak van de trend is volgens de krant de bloeiende bouwsector in onder meer Azië en Oost-Europa, waarbij onder meer vele winkelcentra opgetrokken werden met een aanpalend bioscomplex. Bovendien is het bioscoopbezoek op de Amerikaanse markt gevoelig teruggevallen en is ook de dvd-verkoop ingestort. Daar komt bij dat ook lokale markten eigen films uitbrengen.

17:37 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: film, hollywood, media |  Facebook |

26-07-10

Digitale startups missen concrete doelstellingen

Hollywood wordt opnieuw geconfronteerd met digitaal entertainment. Die trend werd tijdelijk afgebroken door de economische recessie en de kredietcrisis, maar is nu opnieuw op kruissnelheid gekomen. Nagenoeg dagelijks duiken in Hollywood entertainment-startups op met ambitieuze plannen voor een nieuwe beweging in de entertainment-sector. Vele analisten hebben echter twijfels of er achter deze beweging ernstig overwogen investeringen en degelijk onderbouwde zakelijke modellen schuil gaan. Er wordt aan toegevoegd dat de instapkosten inmiddels zo laag zijn geworden dat er geen natuurlijke selectie meer gebeurt.

"Het probleem is vergelijkbaar met elke goldrush," merkt Lindsay Conner, juridisch adviseur bij het entertainment-advocatenkantoor Manatt Phelps & Phillips, tegenover de Amerikaanse krant The New York Times. "Het goud is gemakkelijker voor te stellen dan te ontginnen. Er is wel opnieuw een overwogen financiering merkbaar, maar er moet nog een grote afstand worden afgelegd vooraleer er werkelijk ingepikt wordt op het kostenbeparende of omzet-generende potentieel van het internet voor entertainment-doelstellingen." Jordan Levin, chief executive van het digitale productiehuis Generate, merkt op dat opnieuw reclame-inkomsten worden aangetrokken en dat er opnieuw sneller projecten worden opgestart, maar dat is volgens hem niet genoeg om de markt te stimuleren.

Een robuuste en dynamische markt is volgens Levin meer dan een reeks betekenisloze aankondigingen van nieuwe projecten en initiatieven. De krant voegt er aan toe dat een groot gedeelte van de startups weinig concrete doelstellingen naar voor kunnen schuiven. Brent Weinstein, hoofd digitale media bij United Talent Agency, stelt dat veel van de ideeën die op dit ogenblik aan de oppervlakte komen niet meer zijn dan spielereien van universiteitsstudenten. Weinstein merkt op dat de entertainment-markt op dit ogenblik meer digitale opportuniteiten biedt dan ooit het geval is geweest, maar alleen bedrijven die de unieke aspecten van het platform en zijn publiek begrijpen, zullen volgens hem successen realiseren.

18:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hollywood, entertainment, startup |  Facebook |

11-05-10

Hollywood niet gerust in nieuwe opperrechter

De filmwereld van Hollywood heeft een aantal redenen om zich nerveus te maken over de benoeming van Elena Kagan tot opperrechter van het Supreme Court. Het magazine Hollywood Reporter wijst er immers op dat Kagan een aantal stellingnames op haar naam heeft staan die niet rechtstreeks stroken met de belangen van de communicatiewereld. Vooral de standpunten van Kagan over intellectuele eigendomsrechten zouden volgens het magazine in Hollywood tot enige zenuwachtigheid aanleiding kunnen geven. Het magazine wijst erop dat Elena Kagan als decaan van de Harvard Law School een belangrijke rol heeft gespeeld in de strijd van de internetgebruikers tegen de Recording Industry Association of America (RIAA). Bovendien heeft Kagan zich in het verleden opgeworpen als een verdediger van het fair gebruik van materiaal met auteursrechten.

Elena Sagan was tot vorig jaar decaan van de Harvard Law School. "Tijdens de zes jaar van haar mandaat was ze bijzonder belangrijk voor het Berkman Center for Internet & Society van de universiteit," aldus Hollywood Reporter. "Onder meer was ze verantwoordelijk voor de aanwerving van professor Lawrence Lessig en een aantal anderen die uitgesproken voorstanders waren van het fair gebruik in copyright-dossiers. Tijdens die periode trad Lawrence Lessig trouwens op als verdediger van Joel Tenenbaum, die door de Recording Industry Association of America voor de rechter was gedaagd wegens het illegaal verdelen van copyright-content op het internet. Nesson en zijn cyberwetgeving-klas voerden daarbij aan dat de muziekfederatie de wet en de burgerlijke procesvoering misbruikte met excessieve schadeclaims in piraterij-dossiers."

Het magazine wijst erop dat Kagan persoonlijk een brief schreef naar de rechtbank om de studenten te laten accrediteren voor het proces. Maar ook in het Cablevision-proces zou Kagan zich nadien laten opmerken. Het kabelbedrijf Cablevision had tot grote verbijstering van Hollywood aangekondigd om zijn leden toe te laten om televisie-programma's op te slaan op de servers van de onderneming. Dat was volgens Hollywood een vrijgeleide voor piraterij, waarop zich een bitsig proces ontspon. De televisiebedrijven kregen in eerste aanleg het gelijk aan hun kant, maar een hof van beroep voerde aan dat de technologie geen inbreuk betekende op de rechten van de copyright-houders. De filmstudio's stapten wel naar het Supreme Court, maar in een advies aan het hooggerechtshof raadde Kagan aan om de eis te verwerpen, waarbij ze opnieuw verwees naar het fair gebruik van beschermde content.

17:13 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: copyright, hollywood, elena kagan |  Facebook |