12-05-17

Gezinshond verlaagt het stressniveau bij kinderen

Een hond kan een belangrijke sociale steun vormen om stress bij kinderen aan te pakken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Florida bij honderd gezinnen met een hond en kinderen tussen zeven en twaalf jaar in de Verenigde Staten. Kinderen die actief met de hond van het gezin omgingen, bleken minder lagere cortisol-niveaus te vertonen dan leeftijdsgenoten die zich passiever tegenover het huisdier gedroegen. Er werd ook vastgesteld dat de hond in vele stressomstandigheden op de kinderen een meer kalmerende invloed kan hebben dan de ouders.

“Stress wordt meestal in verband gebracht met de verantwoordelijkheden die volwassenen moeten opnemen, maar ook kinderen kunnen onder een belangrijke druk gebukt gaan,” benadrukt onderzoeksleider Darlene Kertes, professor psychologie aan University of Florida. “Die stress kan een belangrijke impact hebben op de rest van het leven. Eerder onderzoek heeft al uitgewezen dat huisdieren de potentie hebben om stressklachten bij volwassenen te milderen. Onze studie heeft uitgewezen dat ook bij kinderen in een stresserende omgeving een positieve werking van de aanwezigheid van de gezinshond kan worden ervaren.”

Uit speekselstalen bleek dat kinderen in het gezelschap van de gezinshond bij de confrontatie met probleemsituaties lagere niveaus van het stresshormoon cortisol vertoonden dan leeftijdgenoten die niet op een huisdier konden terugvallen. “Daarbij moest wel een variatie in cortisol-niveaus, afhankelijk van het karakter van de interactie tussen het kind en de hond, worden opgetekend. Kinderen die actief hun hond bij zich roepen om te aaien, bleken minder cortisol te vertonen dan leeftijdsgenoten die een beperkter engagement tegenover het dier laten blijken. Wanneer de honden daarentegen vrij rondzwierven of de kinderen op eigen initiatief benaderden, bleek het cortisol-niveau toe te nemen.”

“In de lagere school begint de wereld van sociale steun zich verder uit te breiden en vallen kinderen niet alleen meer op hun ouders terug,” verklaart professor Kertes de impact van de gezinshond op het stressniveau. “Hun emotionele en biologische capaciteiten om met stress om te gaan, bevinden zich echter nog altijd in een groeifase.” Het is volgens de onderzoekers belangrijk een inzicht te verwerven in de instrumenten die kinderen gebruiken om met druk om te gaan. Het aanleren van die tactieken zal volgens Darlene Kertes immers levenslang consequenties hebben voor de emotionele gezondheid en het welzijn. Een efficiënte omgang met stress is voor volwassenen immers een cruciale vaardigheid.

Lees Verder

11:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, stress |  Facebook |

19-01-14

Honden in staat om hun bazen op foto te herkennen

Honden kunnen op foto’s vertrouwde gezichten herkennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Helsinki. De resultaten van het onderzoek vormen een tegenspraak met eerdere theorieën, waarin werd gemeld dat alleen mensen en mogelijk primaten in staat zijn om gezichten op een holistische manier te herkennen. Het gelaat en oogcontact vormen een belangrijke basis voor de communicatie tussen mens en hond. De onderzoekers stelden vast dat de ogen van de proefdieren langer gefixeerd bleven op foto’s van andere honden dan op beelden van mensen, maar ook dat naar beelden van bekende mensen langer werd gekeken dan naar foto’s van onbekenden.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, foto |  Facebook |

06-01-14

Wolf heeft zijn leervermogen aan de gedomesticeerde hond doorgegeven

De domesticatie van honden is mogelijk in belangrijke mate te danken aan de capaciteit van de wolf om van de mens te leren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Wien. De Oostenrijkse onderzoekers stellen dat ook wolven, de voorouder van de hond, al de aanleg had om van andere soorten, zoals de mens, te leren. De wetenschappers stellen dat wolven door het observeren van mensen en andere leden van de roedel kunnen leren waar voedsel is verborgen en ook kunnen herkennen wanneer mensen alleen maar pretenderen voedsel te verbergen. Die eigenschap van de wolf zou volgens de onderzoekers in belangrijke mate hebben kunnen bijdragen tot de domesticatie van de hond.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, wolf |  Facebook |

31-12-13

Honden herkennen signaal van komende beloning

De hersenen van de hond reageren op een aangeleerd signaal dat een beloning belooft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University bij dertien honden. De Amerikaanse onderzoekers stellen daarbij ook vast dat honden die eerder opgeleid waren om blinden te helpen of zieke patiënten gezelschap te houden, grotere reacties lieten optekenen dan soortgenoten die geen specifieke vorming hadden gekregen. De onderzoekers zeggen aan de hand van verdere research te willen uitzoeken of die intensere reacties aan een genetische aanleg zijn te wijten of te danken zijn aan de omgeving waarin de dieren werden opgeleid.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, beloning |  Facebook |

14-09-13

Honden reageren positief op sociale robots

Het gedrag van honden kan een belangrijke basis vormen voor de ontwikkeling van sociale robots. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Eotvos Lorand Universiteit in Hongarije. De onderzoekers stelden vast dat honden positief reageren op robots die hen op een sociale manier benaderen, zelfs wanneer de machines geen enkele gelijkenis vertonen met een mens. Onder meer bleek dat de honden geneigd waren om meer tijd in de buurt van de robot door te brengen wanneer de machine zich tijdens een eerdere sessie sociaal had opgesteld, onder meer door het dier bij naam te roepen of te voeden.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, robot |  Facebook |

26-05-13

Hond en mens zijn vermoedelijk al heel lang samen

Honden zijn mogelijk al tweeëndertigduizend jaar geleden gedomesticeerd. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers merken op dat algemeen wordt aangenomen dat honden al zestienduizend jaar deel uitmaken van het gezin, maar volgens hun berekeningen gaat die relatie nog veel verder terug. Opgemerkt wordt dat de genen van de mens en hond gedurende die periode een relatief gelijklopende ontwikkeling hebben gekend, wat volgens hen wijst op een mogelijke band.

De domesticatie van de hond heeft volgens de onderzoekers te maken met de ontwikkeling van een grotere bevolkingsdichtheid, wat een impact zou hebben gehad op de ontwikkeling van zowel honden en mensen. "Een grote bevolkingsdichtheid zou ten voordele zijn geweest van honden met een minder agressief karakter," merken de onderzoekers op. "Dat zou geleid kunnen hebben tot volgzamere exemplaren die zich gemakkelijk aan het samenleven met de mens aanpassen."

Volgens de onderzoekers moet de oorsprong van de domesticatie van de hond in Zuidoost-Azië worden gezocht, terwijl eerdere studies op het Midden-Oosten hebben gewezen. Onderzoekers Weiwei Zhai, docent genetica aan de Chinese Academy of Sciences in Peking, geeft nog aan dat de domesticatie van de hond in twee fasen is verlopen. In eerste instantie was er volgens de hem de evolutie van wolf tot hond, gevolgd door een omvorming van wilde honden naar tamme exemplaren.

Weiwei Zhai merkt op dat de Chinese straathonden wellicht de missing link vormen tussen de wolven en de tamme hond. Hij voegt er aan toe dat honden en mensen een aantal gezamenlijke genetische evoluties hebben gekend, onder meer rond dieet en gedrag, maar ook ziektes zoals obesitas, epilepsie en kanker.

Lees Verder

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, huisdier |  Facebook |

01-05-13

Gevaarlijke honden vaak bestempeld als zakelijke activa

Gevaarlijke honden worden door jonge mannen vaak bestempeld als zakelijke activa bij drugshandel en schuldincasso's of om hun imago bij criminele bendes op peil te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middlesex University London. De onderzoekers stellen dat bij de aankoop van honden zoals mastiffs en pitbulls steeds minder wordt gekeken naar de functie binnen het familiale leven en vooral wordt rekening gehouden met de praktische voordelen of meerwaarde die het dier kan opleveren.

"Door hun agressieve reputatie en intimiderend uiterlijk worden deze hondenrassen gebruikt bij drugsverkopen, het opeisen van gokschulden en achterstallige illegale kredieten, waar de slachtoffers niet op politiebescherming beroep kunnen doen omdat ze zelf de wet hebben overtreden," merkt onderzoeker Simon Harding op. "De hond wordt als een drukkingsmiddel gebruikt. Slachtoffers geloven dat de eigenaar van een agressieve hond hun bedreigingen menen en desnoods ook ten uitvoer zullen brengen."

Er is volgens de onderzoeker in het illegale circuit dan ook een echte markt gecreëerd voor agressieve honden. "De meest agressieve honden worden voor hoge prijzen verkocht, waarbij de eigenaars de dieren met vitamine-supplementen en zelfs injecties met steroïden nog afschrikwekkender willen maken," voert Simon Harding aan. De onderzoeker voegt er aan toe dat sinds het begin van de jaren negentig het aantal ziekenhuisopnames na aanvallen van agressieve honden in Groot-Brittannië met 551 procent is toegenomen.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, criminaliteit |  Facebook |