19-01-14

Honden in staat om hun bazen op foto te herkennen

Honden kunnen op foto’s vertrouwde gezichten herkennen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Helsinki. De resultaten van het onderzoek vormen een tegenspraak met eerdere theorieën, waarin werd gemeld dat alleen mensen en mogelijk primaten in staat zijn om gezichten op een holistische manier te herkennen. Het gelaat en oogcontact vormen een belangrijke basis voor de communicatie tussen mens en hond. De onderzoekers stelden vast dat de ogen van de proefdieren langer gefixeerd bleven op foto’s van andere honden dan op beelden van mensen, maar ook dat naar beelden van bekende mensen langer werd gekeken dan naar foto’s van onbekenden.

Lees Verder

11:27 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, foto |  Facebook |

06-01-14

Wolf heeft zijn leervermogen aan de gedomesticeerde hond doorgegeven

De domesticatie van honden is mogelijk in belangrijke mate te danken aan de capaciteit van de wolf om van de mens te leren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Wien. De Oostenrijkse onderzoekers stellen dat ook wolven, de voorouder van de hond, al de aanleg had om van andere soorten, zoals de mens, te leren. De wetenschappers stellen dat wolven door het observeren van mensen en andere leden van de roedel kunnen leren waar voedsel is verborgen en ook kunnen herkennen wanneer mensen alleen maar pretenderen voedsel te verbergen. Die eigenschap van de wolf zou volgens de onderzoekers in belangrijke mate hebben kunnen bijdragen tot de domesticatie van de hond.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, wolf |  Facebook |

31-12-13

Honden herkennen signaal van komende beloning

De hersenen van de hond reageren op een aangeleerd signaal dat een beloning belooft. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Emory University bij dertien honden. De Amerikaanse onderzoekers stellen daarbij ook vast dat honden die eerder opgeleid waren om blinden te helpen of zieke patiënten gezelschap te houden, grotere reacties lieten optekenen dan soortgenoten die geen specifieke vorming hadden gekregen. De onderzoekers zeggen aan de hand van verdere research te willen uitzoeken of die intensere reacties aan een genetische aanleg zijn te wijten of te danken zijn aan de omgeving waarin de dieren werden opgeleid.

Lees Verder

12:43 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, beloning |  Facebook |

14-09-13

Honden reageren positief op sociale robots

Het gedrag van honden kan een belangrijke basis vormen voor de ontwikkeling van sociale robots. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Eotvos Lorand Universiteit in Hongarije. De onderzoekers stelden vast dat honden positief reageren op robots die hen op een sociale manier benaderen, zelfs wanneer de machines geen enkele gelijkenis vertonen met een mens. Onder meer bleek dat de honden geneigd waren om meer tijd in de buurt van de robot door te brengen wanneer de machine zich tijdens een eerdere sessie sociaal had opgesteld, onder meer door het dier bij naam te roepen of te voeden.

Lees Verder

13:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, robot |  Facebook |

26-05-13

Hond en mens zijn vermoedelijk al heel lang samen

Honden zijn mogelijk al tweeëndertigduizend jaar geleden gedomesticeerd. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers merken op dat algemeen wordt aangenomen dat honden al zestienduizend jaar deel uitmaken van het gezin, maar volgens hun berekeningen gaat die relatie nog veel verder terug. Opgemerkt wordt dat de genen van de mens en hond gedurende die periode een relatief gelijklopende ontwikkeling hebben gekend, wat volgens hen wijst op een mogelijke band.

De domesticatie van de hond heeft volgens de onderzoekers te maken met de ontwikkeling van een grotere bevolkingsdichtheid, wat een impact zou hebben gehad op de ontwikkeling van zowel honden en mensen. "Een grote bevolkingsdichtheid zou ten voordele zijn geweest van honden met een minder agressief karakter," merken de onderzoekers op. "Dat zou geleid kunnen hebben tot volgzamere exemplaren die zich gemakkelijk aan het samenleven met de mens aanpassen."

Volgens de onderzoekers moet de oorsprong van de domesticatie van de hond in Zuidoost-Azië worden gezocht, terwijl eerdere studies op het Midden-Oosten hebben gewezen. Onderzoekers Weiwei Zhai, docent genetica aan de Chinese Academy of Sciences in Peking, geeft nog aan dat de domesticatie van de hond in twee fasen is verlopen. In eerste instantie was er volgens de hem de evolutie van wolf tot hond, gevolgd door een omvorming van wilde honden naar tamme exemplaren.

Weiwei Zhai merkt op dat de Chinese straathonden wellicht de missing link vormen tussen de wolven en de tamme hond. Hij voegt er aan toe dat honden en mensen een aantal gezamenlijke genetische evoluties hebben gekend, onder meer rond dieet en gedrag, maar ook ziektes zoals obesitas, epilepsie en kanker.

Lees Verder

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, huisdier |  Facebook |

01-05-13

Gevaarlijke honden vaak bestempeld als zakelijke activa

Gevaarlijke honden worden door jonge mannen vaak bestempeld als zakelijke activa bij drugshandel en schuldincasso's of om hun imago bij criminele bendes op peil te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Middlesex University London. De onderzoekers stellen dat bij de aankoop van honden zoals mastiffs en pitbulls steeds minder wordt gekeken naar de functie binnen het familiale leven en vooral wordt rekening gehouden met de praktische voordelen of meerwaarde die het dier kan opleveren.

"Door hun agressieve reputatie en intimiderend uiterlijk worden deze hondenrassen gebruikt bij drugsverkopen, het opeisen van gokschulden en achterstallige illegale kredieten, waar de slachtoffers niet op politiebescherming beroep kunnen doen omdat ze zelf de wet hebben overtreden," merkt onderzoeker Simon Harding op. "De hond wordt als een drukkingsmiddel gebruikt. Slachtoffers geloven dat de eigenaar van een agressieve hond hun bedreigingen menen en desnoods ook ten uitvoer zullen brengen."

Er is volgens de onderzoeker in het illegale circuit dan ook een echte markt gecreëerd voor agressieve honden. "De meest agressieve honden worden voor hoge prijzen verkocht, waarbij de eigenaars de dieren met vitamine-supplementen en zelfs injecties met steroïden nog afschrikwekkender willen maken," voert Simon Harding aan. De onderzoeker voegt er aan toe dat sinds het begin van de jaren negentig het aantal ziekenhuisopnames na aanvallen van agressieve honden in Groot-Brittannië met 551 procent is toegenomen.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, criminaliteit |  Facebook |

27-02-11

Hond zet tiener aan tot meer fysieke activiteit

Tieners die in gezinnen met honden wonen, zijn vaker geneigd om dagelijks lichaamsbeweging te hebben dan hun generatiegenoten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Virginia. Onderzoeker John Ronald Sirard, assistent-professor bewegingsleer aan de University of Virginia, merkt op dat de studie niet bewijst dat het bezit van een hond rechtstreeks leidt tot actievere kinderen, maar er lijkt volgens hem wel duidelijk een correlatie te bestaan.

"Op dit ogenblik hebben we nog geen idee over de oorzaak van dit verband," geeft Sirard toe tegenover het webmagazine Healthdaynews. "De studie kadert in een breder onderzoek naar omstandigheden in de woning die aanzetten tot een grotere fysieke activiteit. Het bezit van een hond kan daarbij beschouwd worden als één van de beschikbare instrumenten om de fysieke activiteit op te drijven." Ook Australisch onderzoek heeft al uitgewezen dat hondenbezitters fysiek actiever zijn dan de rest van de bevolking.

Uit het onderzoek van de University of Virginia blijkt dat tieners in gezinnen zonder hond gemiddeld 29,5 minuten per dag fysiek actief zijn. Bij gezinnen met honden stijgt dat echter tot 32,1 minuten. "Het verschil is niet groot, maar vormt een onderdeel van een grotere puzzel," merkt Sirard op. "Alles wat er kan gedaan worden om de fysieke activiteit te stimuleren, is welkom, zelfs al is ook dit geen wondermiddel." Maar ook tieners uit gezinnen met honden komen niet aan het dagelijks minimum voor fysieke activiteit, dat op één uur per dag ligt.

Sirard merkt op dat honden de tieners aanzetten tot meer fysieke beweging, zoals wandelen of spelen, maar het zou ook kunnen zijn dat gezinnen met honden van nature actiever zijn ingesteld.

13:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, hond, tieners |  Facebook |