31-03-14

Gevoel van honger doet lichaam naar voeding zoeken

Terwijl de functie van eten is om het lichaam te voeden, heeft dit fenomeen eigenlijk geen impact op de drang in het zoeken naar voedsel. Daarentegen moet gewezen worden naar de honger, die voor een vervelend gevoel in de maagstreek zorgt en het individu aanzet te gaan naar voedingsproducten. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Beth Israel Deaconess Medisch Centrum (BIDMC), die verwijzen naar de aanwezigheid van honger-inducerende neuronen in de paraventriculaire kern, een hersenregio die lang in verband werd gebracht met verzadiging en gevoel van volheid. Het onderzoek biedt volgens de wetenschappers een dieper inzicht in het concept eetlust.

Lees Verder

14:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, voeding |  Facebook |

15-11-13

Honger bepaalt houding tegenover de solidaire maatschappij

Honger heeft een belangrijke impact op de houding tegenover de welvaartstaat. De steun die wordt verleend aan het concept van de welvaartstaat, heeft minder te maken met een bekommernis voor de armen dan met een strategie die voor het individu zelf een verdere toegang tot bronnen garandeert. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Aarhus University. De Deense onderzoekers stelden vast dat proefpersonen met een lagere suikerspiegel in het bloed meer geneigd waren om hun steun te verlenen aan een welvaartsbeleid dan collega’s met een hogere suikerniveau. Deze relatie kan volgens de wetenschappers vanuit een evolutionair standpunt worden verklaard.

“Wanneer het eigen lichaam met een tekort aan calorieën wordt geconfronteerd, vertoont het individu een grotere neiging om zich het lot van de armen aan te trekken,” zeggen de onderzoekers Lene Aaroe en Michael Bang Petersen. Uit het onderzoek van de Deense wetenschappers, waarbij aan de proefpersonen na een periode van vier uur vasten een frisdrank werd aangeboden, bleek dat de opslag van calorieën een significante impact heeft op de bereidheid om ondersteunende maatregelen voor behoeftige bevolkingsgroepen te onderschrijven. Proefpersonen die een calorie-arme drank hadden gekregen bleken immers veel positiever te staan tegenover de maatregelen dan collega’s die een drank met veel suikers hadden ontvangen.

“Het gebrek aan calorieën leidt tot een groter besef van de voordelen van solidariteit,” aldus Aaroe en Petersen. “Het fenomeen kan wellicht evolutionair worden verklaard. De prehistorische mens besefte dat groepsvorming de kans op de toegang tot voedsel verhoogt. In geval van nood, wanneer de jacht was mislukt, kon het individu voor zijn voedselvoorziening immers beroep doen op hulp van andere groepsleden die meer succes hadden gekend of over grotere reserves beschikten. Anderzijds blijkt men in periodes van overvloed bereid om met anderen te delen, zodat goodwill wordt gekweekt voor minder voorspoedige tijden. Achter de bereidheid van het individu om zich solidair op te stellen, gaat dan ook een geheime agenda schuil.”

Lees Verder

14:13 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, solidariteit |  Facebook |

20-01-13

Afrika moet kansen krijgen zelf voldoende voedsel te produceren

De voedselproductie in Afrika kent een duidelijk stijgende trend, maar toch blijft het voedseltekort in de armste landen van het continent toenemen. Dat is de conclusie van een rapport van de hulporganisatie Oxfam. Er wordt aan toegevoegd dat Europese donoren en Afrikaanse regeringen meer moeten investeren in kleinschalige landbouwbedrijven en aan de landelijke bevolking een grotere inspraak bieden in het beslissingsproces. Volgens Oxfam worden meer dan 230 miljoen mensen in de Sub-Sahara met een voedseltekort geconfronteerd. Dat betekent een stijging met 38 procent tegenover twintig jaar geleden.

"In de Sub-Sahara wordt één op vier inwoners geconfronteerd met een voedseltekort," merkt Oxfam op. "In vele Afrikaanse landen is er nochtans duidelijk een positieve evolutie merkbaar op het gebied van voedselbeschikbaarheid en voedingswaarde, maar de beperkte toegang tot landbouwgrond en onderinvesteringen in de agriculturele sector houdt nog altijd veel Afrikanen in armoede. Er moet meer aandacht worden besteed aan de landbouw, want die zorgt voor het inkomen van de meerderheid van de Afrikanen."

Ricardo Fuentes-Nieva, hoofd onderzoek bij de Britse afdeling van Oxfam, merkt op dat Afrika theoretische nochtans is staat is om voldoende voedsel te produceren om de hongersnood te bestrijden en de voedingswaarde te verbeteren, op voorwaarde dat de landbouwsector de gepaste ondersteuning zou krijgen van het nationale en internationale beleid. "Onderzoek heeft echter al gewezen op een onderinvestering in onderzoek, training, irrigatie en opslag, waardoor de landbouwproductie in de Sub-Sahara onder druk blijft staan," aldus nog Oxfam.

Lees Verder

15:34 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: afrika, voeding, honger |  Facebook |

19-08-11

Conflictzones lopen grootste risico op voedselonveiligheid

De bevolking van conflictzones lopen het grootste risico op hongersnood. Conflicten vernielen immers de landbouw-infrastructuur, waardoor de bevolking minder toegang heeft tot voeding. Dat zegt Monika Barthwal-Datta, onderzoeker aan het Center for International Security Studies (CISS) van de University of Sydney. Gemarginaliseerde en arme gemeenschappen lopen volgens de onderzoekster nog gevoelig meer gevaar. Uit een rapport van de World Bank blijkt dat de voedselprijs sinds vorig jaar met 33 procent is gestegen, waardoor voedselveiligheid een steeds groter wereldprobleem wordt.

Azië is volgens Barthwal-Datta één van de meest bedreigde regio's op het gebied van voedselveiligheid. "In die regio besteden de gezinnen tot 80 procent van hun inkomen aan voeding," merkt ze op. "Scherpe stijgingen van de voedselprijzen kunnen in die gebieden dan ook rampzalige gevolgen hebben en voeding financieel onbereikbaar maken." Barthwal-Datta voert aan dat Azië niet alleen de grootste bevolking armen van de hele wereld heeft, maar ook met de grootste hongersnood wordt geconfronteerd.

"Ongeveer 62 procent van de wereldbevolking die met hongersnood wordt geconfronteerd, leeft in Azië," benadrukt Barthwal-Datta. "Een aantal naties in die regio slagen er niet in om hun voedselprobleem te beheren. Tegelijkertijd zijn er in de regio's grote mogelijkheden om de voedselveiligheid te verbeteren door te investeren in de landbouw en kleinschalige agricultuur, niet alleen om de voedselproductie te stimuleren, maar vooral om het levensonderhoud van de bevolking te ondersteunen."          

13:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: honger, landbouw, conflict |  Facebook |