20-09-17

Wereldwijde hongersnood is opnieuw toegenomen

Voor de eerste keer in een decennium wordt de wereld met een toenemende hongersnood geconfronteerd. Dat blijkt uit een rapport van de Food and Agriculture Organisation (FAO). Daarmee wordt de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Staten, die de hongersnood wereldwijd tegen eind volgend decennium diende uit te roeien, minder waarschijnlijk. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat wereldwijd vorig jaar 815 miljoen burgers - 38 miljoen mensen meer dan het jaar voordien - met hongersnood werden geconfronteerd. Daarmee moet 11 procent van de wereldbevolking met onvoldoende voedingsvoorziening afrekenen.

De onderzoekers hebben het over alarmerende cijfers, aangezien voor de eerste keer in een decennium de honger wereldwijd een groter probleem is geworden. Clara Jamart, vertegenwoordiger van Oxfam France, heeft het over een beschamende mislukking van de leiders en de internationale instellingen. “De vooruitgang die de voorbije decennia kon worden gerealiseerd, is in het gedrang gebracht,” aldus Jamart. “De strijd tegen honger is één van de grote successen gewest van de ontwikkelingsprojecten van de Verenigde Naties. In het begin van de jaren negentig leden 1 miljard mensen honger. Midden dit decennium was er nog sprake van 795 miljoen slachtoffers, ondanks een aangroei van de wereldbevolking.”

“Er moet echter gevreesd worden dat het probleem van de hongersnood de volgende jaren nog zal toenemen,” benadrukt Jamart. “Door de klimaatverandering zal tegen het midden van deze eeuw 20 procent van de wereldbevolking met voedingstekorten worden geconfronteerd. Tenzij er geen efficiënte beslissingen worden genomen, zal men er niet in lukken om tegen eind volgend decennium een einde te maken aan het probleem van de hongersnood.” De toename van de voedselonzekerheid wordt onder meer toegeschreven aan een toenemend aantal conflicten. Er moet worden vastgesteld dat 489 miljoen slachtoffers van hongersnood leven in gebieden waar ook conflicten worden genoteerd.

Onder meer wordt gewezen naar Zuid-Soedan, Nigeria, Somalië en Jemen. Jamart benadrukt nog dat de hongersnood geen gevolg is van een tekort aan voeding. “Er wordt wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om iedereen voldoende te kunnen voeden,” merkt ze op. “Wel moet worden aangestuurd op de uitbouw van een efficiënt en duurzaam landbouwmodel.”

Lees Verder

16:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hongersnood |  Facebook |

18-11-13

Zuid-Azië geconfronteerd met grootste concentratie hongersnood

Door een toenemende blootstelling aan extreme weersomstandigheden, klimaatverandering, economische crisissen en conflicten hebben ertoe geleid dat negentien landen met grote hongersnood worden bedreigd. Dat is de conclusie van een rapport van het International Food Policy Research Institute (IFPRI). De onderzoekers wijzen erop dat de hongersnood het zwaarst is geconcentreerd in Zuid-Azië, gevolgd door de Sub-Sahara in Afrika. De meest acute hongersnood en gebrek aan voedingswaarde dient volgens de onderzoekers echter te worden geregistreerd in Burundi, Eritrea en de Comoren. Ook Soedan, Tsjaad, Jemen en Ethiopië worden volgens het rapport met een grote hongersnood geconfronteerd.

Lees Verder

14:36 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hongersnood, zuid-azië |  Facebook |

18-01-11

Afvalpreventie cruciaal in strijd tegen hongersnood

Afvalpreventie en zelfvoorziening kunnen een cruciale plaats innemen in de voedselvoorziening van de snelgroeiende wereldbevolking. Dat is de conclusie van een rapport van het Worldwatch Institute. Opgemerkt wordt dat er bij het probleem van de voedselvoorziening altijd de nadruk is gelegd op oplossingen om de wereldwijde voedselproductie op te drijven, maar er moet volgens Worldwatch Institute aan een duidelijke strategie-verschuiving worden gewerkt.

Het Worldwatch Institute merkt op dat er vooral middelen moeten worden gezocht om voedselafval zoveel mogelijk te vermijden, terwijl ook zoveel mogelijk moet worden gestreefd naar zelfvoorziening. Dat geldt volgens het rapport zowel voor rijke als voor arme landen. Het Worldwatch Institute verwijst daarbij naar verscheidene studies die aantonen dat lokale initiatieven een grote impact kunnen hebben op de verbetering van de voedselbevoorrading en het terugdringen van de hongersnood.

Er wordt aan toegevoegd dat een verhoogde productiviteit niet noodzakelijk gepaard gaat met het terugdringen van de hongersnood. Uit ramingen blijkt dat een kwart tot de helft van de voedselproductie, zelfs in de meest gesofistikeerde voorraadketens, verloren gaat. Er is volgens het Worldwatch Institute dan ook nog altijd een grote ruimte om de efficiëntie op te drijven. Er wordt benadrukt dat het productieniveau niet de kern van het probleem vormt, want zelfs landen met een belangrijke hongersnood hebben volgens de organisatie vaak een overvloedige oogst.