24-09-08

Texas is windkracht-centrum van Verenigde Staten

De Amerikaanse staat Texas zal tegen het einde van dit jaar een capaciteit van meer dan 8.500 megawatt aan windenergie op het elektriciteitsnet kunnen zetten. Texas blijft daarmee de staat met de grootste windkracht-voorraad van de Verenigde Staten. Op dit ogenblik heeft Texas volgens de Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) een windkracht-capaciteit van 5.871 megawatt. De honderden windturbines veranderen niet alleen het Texaanse landschap, maar zorgen ook voor een nieuwe inkomstenbron voor talrijke inwoners.

"De windmolenparken zorgen voor een extra inkomen voor de landelijke Texaanse bevolking," aldus het persbureau Reuters. "In het algemeen krijgen landeigenaars een vergoeding van ongeveer 900 dollar per windmolen die op hun terrein wordt geplaatst. Daarnaast krijgen ze ook een percentage van de inkomsten die de elektriciteitsproductie oplevert." Volgens ERCOT zal het aantal Texaanse windmolenparken in de toekomst nog verder worden uitgebreid. Daarmee kan de staat zijn eigen, milieuvriendelijke energie opwekken.

Het Duitse energiebedrijf E.ON heeft in het Texaanse Roscoe zopas de eerste twee fasen van een nieuw windmolenpark afgerond. In Roscoe kan nu een totaal van 335,5 megawatt aan elektriciteit worden gegenereerd. Dat is voldoende om 100.000 Texaanse gezinnen van elektriciteit te voorzien. Het Roscoe-windturbinepark zal midden volgend jaar volledig zijn afgewerkt. Dan zal het park 627 windturbines omvatten, samen goed voor een totale capaciteit van 781,5 megawatt. Roscoe zal daarmee het grootste windturbinepark van de wereld zijn.

Op dit ogenblik ligt het grootste park van de wereld in Horse Hollow, eveneens in Texas. Het wordt uitgebaat door FPL Energy. E.ON heeft in Texas vijf windmolenparken. Oorspronkelijk leek Roscoe geen geschikte plek voor een windmolenpark, maar een testturbine toonde aan dat het gebied een bijzonder grote windpotentie had. E.ON zegt in Texas nog nieuwe windmolenprojecten te zullen opzetten.