12-06-13

Wetenschappers stellen vragen bij hout als biobrandstof

Hout is niet geschikt als een biobrandstof. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Dartmouth College. De Amerikaanse onderzoekers benadrukken dat bosontginning een grotere impact op de uitstoot van koolstofdioxide heeft dan tot nu toe werd verondersteld. Opgemerkt wordt dat in de ondergrond grote massa's koolstofdioxide is opgeslagen die na een bosontginning snel zou kunnen vrijkomen. Daarmee wordt in de berekening van de impact van de bosontginning op de klimaatverandering volgens de wetenschappers tot nu toe echter geen rekening gehouden.

"Een groter gebruik van hout zou meer koolstofdioxide in de atmosfeer kunnen vrijgeven," voert onderzoeksleider Andrew Friedland, professor aan het Dartmouth College, aan. "De inzet van hout als biobrandstof zou dan ook een probleem kunnen vormen om de emissie-doelstellingen te halen." Friedland wijst er daarbij op dat hout - onder meer uit de productie van plantages, het beheer van natuurlijke bossen en afval van bosontginning - ongeveer 75 procent van de wereldwijde biobrandstof-productie vertegenwoordigt

"De analyse van de uitstootcyclus van bosgebieden is cruciaal om een correct inzicht te verwerven in de klimaatverandering," benadrukt Andrew Friedland nog. "Maar om een correcte inschatting van die cyclus te kunnen maken, moet gekeken worden naar alle onderliggende elementen. Daarbij moet gekeken worden naar bovengrondse activiteiten, maar ook evoluties in de ondergrond. Het gedrag van die ondergrond wordt beïnvloed door de intensiteit van de bosontginning, de verstoring van het oppervlak en het type grondlagen."

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, biobrandstof |  Facebook |

07-12-12

Helft Europese hernieuwbare energie afkomstig van houtproducten

Nagenoeg de helft van de hernieuwbare energie in de Europese Unie is afkomstig van hout en houtafval. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Vooral in de Baltische staten wordt massaal van hout gebruik gemaakt als bron van hernieuwbare energie. Op de eerste plaats staat Estland, dat 96 procent van zijn hernieuwbare energie uit hout en houtafval haalt. Op de tweede plaats staat Litouwen met een aandeel van 88 procent. Aan het andere einde van het spectrum bevinden zich Noorwegen en Cyprus, waar houtproducten respectievelijk slechts 11 procent en 13 procent van de hernieuwbare energie vertegenwoordigen. Er wordt wel opgemerkt dat er duidelijke criteria moeten worden uitgewerkt om de ecologische voetafdruk van de energiebron te bepalen.

Lees Verder

19:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, hernieuwbare energie |  Facebook |

07-07-12

Herstel Indonesische regenwoud verloopt trager dan verwacht

Het herstel van het tropische regenwoud in Indonesië verloopt trager dan algemeen werd verwacht. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Twente. Onderzoeker Tyas Basuki merkt op dat de Indonesische regering op basis van eerdere kennis heeft bepaald dat bosgebieden slechts één keer om de vijfendertig jaar mogen worden gerooid, maar uit het nieuwe onderzoek is gebleken dat de cyclus van houtwinning minstens honderdtwintig jaar moet duren om tot een duurzaam bosbeheer te komen. Indonesië is één van de grote houtproducenten van de wereld. De Indonesische regering heeft de cyclus van vijfendertig jaar vastgelegd om ervoor te zorgen dat er oneindig hout geproduceerd zou kunnen worden zonder de totale voorraad te reduceren.

Lees Verder

08:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: indonesië, hout, regenwoud |  Facebook |

29-11-11

Finse papierindustrie rekent op grotere houtimport uit Rusland

De Finse papierindustrie kan een grote stimulans verwachten van de toetreding van Rusland tot de World Trade Organization. Dat heeft Timo Jaatinen, hoofd van de Finnish Forest Industries Federation, gezegd, tegenover de Russische krant The Moscow Times. Door de toetreding tot de wereldhandelsorganisatie moet Rusland immers zijn heffingen op ruwe houtproducten terugschroeven. De Finse papierindustrie werd enkele jaren geleden geconfronteerd met verhoogde heffingen van Rusland, dat investeringen van buitenlandse producenten op het eigen grondgebied nastreefde.

"Verwacht wordt dat Rusland tijdens de eerste helft van volgend jaar zal kunnen toetreden tot de wereldhandelsorganisatie," merkt The Moscow Times op. "Op dat ogenblik zal Rusland zijn heffingen op een aantal houtsoorten met 50 procent tot 75 procent moeten terugschroeven. Daardoor zullen Finse producenten, zoals Stora Enso, UPM-Kymmene en Metsaliitto, hun kosten gevoelig kunnen terugschroeven." Rusland is een belangrijke leverancier van hout voor de Finse papierindustrie.

Vijf jaar geleden begon Rusland zijn exporttarieven op hout van 2,5 euro per kubieke meter naar 15 euro op te drijven. Daardoor viel de Finse invoer zwaar terug en de sector werd geconfronteerd met extra tientallen miljoen euro kosten per jaar. Sinds de invoering van de heffingen heeft Finland tien papierfabrieken gesloten en werd de productie met nagenoeg één vijfde teruggeschroefd. Verwacht wordt dat de invoer van Russisch hout in Finland met een aantal miljoenen kubieke meters zullen stijgen.

Drie jaar geleden voerde Finland nog 12,3 miljoen kubieke meter Russisch hout in. Vorig jaar was dat echter teruggevallen tot 7,3 miljoen kubieke meters. In totaal gebruikte de Finse papiersector vorig jaar 62 miljoen kubieke meter hout. Verwacht wordt dat de Russische import opnieuw tot het vroegere niveau zal worden opgedreven.

17:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: finland, rusland, hout, papier |  Facebook |

29-07-11

Exportverbod Laotiaans hout massaal overtreden

Ondanks een exportverbod, halen Vietnamese bedrijven illegale hout uit de bosgebieden van buurland Laos om de meubelindustrie in Europa en de Verenigde Staten te bevoorraden. Dat heeft het Britse Environmental Investigation Agency (EIA) gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat het Vietnamese leger betrokken is bij de omkoping van Laotiaanse ambtenaren en het hout op massale schaal transporteert naar verwerkingsfabrieken in Vietnam. De feiten worden door de Vietnamese regering en de Vietnamese legertop ontkend.

"Laos bezit één van de laatste intacte tropische wouden van de regio," merkt het persbureau Associated Press op. "Op het einde van de jaren negentig voerde het land een exportverbod op hout in. Ook werd aangekondigd dat de beschermde gebieden worden uitgebreid. Anderzijds wordt er geregeld melding gemaakt van massale boskap, die vaak in verband wordt gebracht met grote damprojecten en de aanleg van landbouwgronden."

"Vietnam lijkt wel gebieden van Laos te annexeren om zijn eigen industrie te bevoorraden," aldus het rapport. "De enige winnaars in Laos zijn corrupte ambtenaren en zakenlieden." Het Environmental Investigation Agency onderzoekt wereldwijde milieucriminaliteit. Een woordvoerder van de Vietnamese regering stelt echter dat er van smokkel geen plaats is en het land een grote zorg draagt voor de milieubescherming. De Vietnamese regering heeft in het verleden echter toegegeven dat zijn bosbouw-industrie niet duurzaam is.

Vietnam exporteert ongeveer 4 miljard dollar houtproducten per jaar. De binnenlandse houtkap werd tijdens de tweede helft van de jaren negentig verboden. Vanuit Laos zouden ook de houtindustrie in China en Thailand worden bevoorraad.

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, export, laos, vietnam |  Facebook |

07-07-11

Hout blijft belangrijke bron hernieuwbare energie

Hernieuwbare bronnen waren twee jaar geleden verantwoordelijk voor 9 procent van de totale energie-consumptie. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie. Er wordt aan toegevoegd dat hout en houtafval in de meeste lidstaten van de Europese Unie de belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie vormen. In Estland vertegenwoordigt hout 97 procent van de totale consumptie van hernieuwbare bronnen. In Cyprus daalt dat tot 16 procent.

Het Europese onderzoeksproject FutMon, dat de gezondheid van de bossen moet onderzoeken, toont echter dat de gezondheid van de bomen afneemt. "Bossen lijden onder de steeds frequentere zomerhitte en droogtes van voorbije tien jaar in Centraal-Europa," wordt er opgemerkt. "Twee derde van de bossen in Europa is stabiel, maar de gezondheid van één derde is erop achteruitgegaan. In ongeveer de helft van de bossen wordt het kritische niveau voor stikstof bovendien nog steeds overschreden, wat verzuring en vermesting van de bodem veroorzaakt."

FutMon merkt nog op dat bossen de gevolgen van de klimaatwijziging kunnen helpen opvolgen. "Koolstofopname door bossen is goed voor 10 procent van alle emissies van broeikasgassen," wordt er opgemerkt. "De opslag van stikstof stimuleert de groei van bossen en dus ook de opname van koolstof, maar dat kan niet blijven duren omdat de groei van bossen niet eindeloos kan stijgen. Het is dan ook belangrijk dat de evoluties van het bosbestand worden opgevolgd."

09:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: duurzaamheid, energie, hout |  Facebook |

27-05-11

Rusland moet kwaliteit bosbestand gevoelig opdrijven

In tegenstelling tot de rest van de wereld wordt Rusland niet met ontbossing bedreigd. Dat zegt Yelena Kulikova, hoofd van het bosprogramma van het WWF Russia. Het Russische bosbestand neemt zelfs nog toe, maar Kulikova wijst erop dat kwantiteit ook hier niet noodzakelijk synoniem staat voor kwaliteit. De groei is immers grotendeels te danken aan onder meer berken en espen, die gebieden van houtontginning of bosbranden snel opvullen, maar geen adequate vervanging vormen voor de oudere, trager groeiende soorten.

"De wereld verliest ongeveer 13 miljoen hectaren bos per jaar," merkt de Russische krant The Moscow Times op. "Het Russische bosbestand kent daarentegen een groei. Rusland, dat op dit ogenblik 20 procent van het wereldwijde bosbestand omvat, wordt mogelijk dan ook één van de grote begunstigden van projecten om landen te belonen die hun bosbestand op peil kunnen houden. Yelena Kulikova merkt echter op dat de Russische bossen ondanks die groei een degradatie kennen, zowel op het gebied van biodiversiteit als in economische waarde."

"Sparren, pijnbomen en eiken - die de basis vormen van hoogwaardig timmerhout - worden vervangen door minder waardevolle soorten zoals berken en espen," benadrukt Kulikova. "De economische impact van de degradatie is nagenoeg onmogelijk te meten, maar experten zijn het eens dat het fenomeen de houtvesterij, één van de belangrijkste Russische industriële sectoren, ondermijnt." Rusland heeft de voorbije drie decennia ongeveer 30 procent van zijn eikenbossen verloren als gevolg van activiteiten van de mens, klimaatverandering en ziektes.

"Alleen een ingrijpen van de mens kan de eikenbossen redden," merkt Viktor Grishenkov, onderdirecteur van het Russische Ugra National Park in de Kaluga-regio ten zuidwesten van Moskou, op. "Er zijn meer initiatieven nodig dan te zorgen voor bosbehoud." In het nationale park worden op dit ogenblik massaal eiken en pijnbomen aangeplant, maar WWF Russia merkt op dat er ook buiten natuurreservaten actie moet worden ondernomen.

Het Russische grondgebied is voor 45 procent bedekt met bossen. In totaal heeft Rusland ongeveer 780 miljoen hectaren bossen met ongeveer 82,5 miljard kubieke meter hout. Volgens WWF Russia is slechts één vijfde van de totale bosoppervlakte toegankelijk voor ontginning en economisch rendabel. Yelena Kulikova voegt er aan toe dat die bosgebieden bovendien ook slecht worden beheerd, waardoor er volgens haar vanwege bedrijven weinig interesse is om in Russische houtwinning te investeren.

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hout, rusland |  Facebook |