10-07-14

Aanwezigheid huisdier doet werknemer beter presteren

Vele werknemers zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van hun favoriete gezelschapsdier hun persoonlijke productiviteit zou bevorderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de jobsite Reed.co.uk bij meer dan duizend Britse werknemers. Het onderzoek bracht aan het licht dat 46 procent van de werknemers van mening was beter te zullen presenteren indien hij zijn huisdier mee naar het werk zou kunnen nemen.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisdier, human resources |  Facebook |

21-06-13

Huisdier leert kinderen bijzonder veel over het leven

Huisdieren kunnen een belangrijke positie innemen in het leven van jonge kinderen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van de John Moores University in Liverpool, het Waltham Centre for Pet Nutrition en Mars Petcare bij duizend Britse kinderen. De onderzoekers voeren aan dat 80 procent van de ondervraagde kinderen hun huisdier als een volwaardig lid van het gezin bestempelen en 50 procent beschouwt zijn troeteldier als een vriend. Bovendien is meer dan 33 procent van de kinderen ervan overtuigd dat het dier hen begrijpt.

Lees Verder

13:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisdier, kinderen |  Facebook |

26-05-13

Hond en mens zijn vermoedelijk al heel lang samen

Honden zijn mogelijk al tweeëndertigduizend jaar geleden gedomesticeerd. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Chicago. De onderzoekers merken op dat algemeen wordt aangenomen dat honden al zestienduizend jaar deel uitmaken van het gezin, maar volgens hun berekeningen gaat die relatie nog veel verder terug. Opgemerkt wordt dat de genen van de mens en hond gedurende die periode een relatief gelijklopende ontwikkeling hebben gekend, wat volgens hen wijst op een mogelijke band.

De domesticatie van de hond heeft volgens de onderzoekers te maken met de ontwikkeling van een grotere bevolkingsdichtheid, wat een impact zou hebben gehad op de ontwikkeling van zowel honden en mensen. "Een grote bevolkingsdichtheid zou ten voordele zijn geweest van honden met een minder agressief karakter," merken de onderzoekers op. "Dat zou geleid kunnen hebben tot volgzamere exemplaren die zich gemakkelijk aan het samenleven met de mens aanpassen."

Volgens de onderzoekers moet de oorsprong van de domesticatie van de hond in Zuidoost-Azië worden gezocht, terwijl eerdere studies op het Midden-Oosten hebben gewezen. Onderzoekers Weiwei Zhai, docent genetica aan de Chinese Academy of Sciences in Peking, geeft nog aan dat de domesticatie van de hond in twee fasen is verlopen. In eerste instantie was er volgens de hem de evolutie van wolf tot hond, gevolgd door een omvorming van wilde honden naar tamme exemplaren.

Weiwei Zhai merkt op dat de Chinese straathonden wellicht de missing link vormen tussen de wolven en de tamme hond. Hij voegt er aan toe dat honden en mensen een aantal gezamenlijke genetische evoluties hebben gekend, onder meer rond dieet en gedrag, maar ook ziektes zoals obesitas, epilepsie en kanker.

Lees Verder

12:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hond, huisdier |  Facebook |

25-08-11

Ook Amerikaanse huisdieren lijden aan overgewicht

Amerikaanse dierenartsen maken zich zorgen om het obesitas-probleem bij huisdieren. Ongeveer 68 procent van de Amerikaanse bevolking lijdt aan overgewicht of obesitas, maar inmiddels zou het probleem zich volgens de American Veterinary Medical Association zich inmiddels ook hebben uitgebreid tot 35 procent van de huisdieren. Er wordt aan toegevoegd dat het probleem ook bij dieren, net zoals bij mensen, een negatieve impact heeft op de gezondheid en de levenskwaliteit.

"Sommige honden en katten leven met chronische pijnen door het overtollige lichaamsgewicht dat ze moeten meedragen," merken dierenartsen van het Colorado State Veterinary Teaching Hospital op. "Honden met overgewicht lopen het risico op gewrichtsaandoeningen, ademhalingsziekten en andere vermijdbare problemen. Bij katten kan overgewicht leiden tot diabetes en een aantal leverziektes. Die aandoeningen kunnen zware gevolgen hebben en kunnen financieel een zware last worden voor de eigenaars."

Het is volgens de dierenartsen dan ook noodzakelijk om het gewicht van de huisdieren onder controle te houden. De dierenartsen geven wel toe dat het niet gemakkelijk is om het ideaal gewicht van een huisdier te bepalen. Er bestaan immers verschillende soorten honden en katten. In het algemeen wordt opgemerkt dat een dier met een ideale lichaamsconditie een zichtbaar middel hebben achter de ribben. Bovendien moet men volgens de artsen ook de ribben kunnen voelen, terwijl de onderbuik ingetrokken moet zijn.        

14:17 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obesitas, huisdier |  Facebook |

20-02-10

Ook huisdieren voelen de economische crisis

Door de economische crisis is de consument ook sneller geneigd om te besparen op de uitgaven voor huisdieren. Dat blijkt uit cijfers van het onderzoeksbureau Packaged Facts. Daarbij wordt opgemerkt dat er weliswaar niet bespaard wordt op dierenvoeding of veterinaire diensten en producten, maar wel op supplementen, zoals hondenspeelgoed of een kattenmand. Ook op kleinere huisdieren, zoals vogels, vissen en amfibieën en reptielen wordt bespaard. Volgens Packaged Facts kende de verkoop van dierenproducten in de Verenigde Staten het voorbije jaar nog wel een groei met 2,5 procent tot 10,7 miljard dollar tegenover het jaar voordien, maar die stijging blijft bijzonder bescheiden tegenover de toenames tijdens de vier jaren voordien. Toen werd immers een cumulatieve groei van 17,6 procent opgetekend.

"De relatieve vertraging in de omzetgroei van dierenproducten loopt volgens het rapport parallel met een trend die ook een groot aantal consumentenproducten hebben gekend," merkt het magazine Marketing Daily op. "De consument schroeft vooral in de niet-essentiële productcategorieën zijn uitgaven terug, gekoppeld aan een overschakeling naar goedkopere alternatieven en producten die vooral waarde-voor-geld opleveren. Packaged Facts stelt echter dat het groeitempo dit jaar wellicht opnieuw zal worden opgedreven, onder meer omdat een aantal uitgestelde aankopen alsnog zullen worden gedaan. Volgens het rapport mag de volgende vier tot vijf jaar opnieuw een groei met ongeveer 5 procent worden verwacht. Maar er wordt aan toegevoegd dat de consument zich ook in de toekomst terughoudend zal blijven opstellen."

Dit laatste betekent volgens Packaged Facts dat ook dierenproducten gebaseerd zullen moeten zijn op nuttigheid, professionalisme, gezondheid, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid en comfort. Het rapport stelt wel dat een groei van 2,5 procent bevredigend mag genoemd worden, indien rekening gehouden wordt met de evolutie in de algemene economie. Dat betekent volgens Packaged Facts dat de band tussen mens en dier stevig genoeg is om weerstand te kunnen bieden aan de negatieve gevolgen van een economische crisis. Er wordt dan ook opgemerkt dat de hogere inkomensklasse bij de bestedingen voor zijn huisdieren op kwaliteit, gezondheid en veiligheid zal blijven letten. In de Verenigde Staten zijn er naar schatting 61 miljoen gezinnen met huisdieren. In totaal zouden er in de Verenigde Staten bijna 400 miljoen huisdieren worden gehouden.

15:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisdier, dierenproduct |  Facebook |