13-09-11

Geld voor huismoeders belangrijkste werkmotivatie

Geld is voor huismoeders de belangrijkste drijfveer om een baan te zoeken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse organisatie Jonge Gezinnen. Geld wordt door 33 procent van de ondervraagde huismoeders als de eerste motivatie naar voor geschoven om een baan te zoeken. Daarna volgt het leggen van sociale contacten, terwijl een groep respondenten ook aangeeft meer dan alleen een huismoeder te willen zijn of even te kunnen ontspannen aan de thuisomgeving.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna driekwart van de huismoeders na de geboorte van de kinderen minder is gaan werken. Bijna de helft is van oordeel net voldoende aantal werkuren te hebben, maar 35 procent zou minder lang willen werken indien daartoe de mogelijkheid zou bestaan. De onderzoekers voegen er aan toe dat thuiswerken duidelijk nog geen gemeengoed is geworden. Bijna de helft van de huismoeders geeft aan thuis te willen werken, maar door de werkomstandigheden daarvoor geen mogelijkheid te hebben.

Volgens Jonge Gezinnen kan 26 procent van de ondervraagden soms thuis werken. In de andere gevallen zijn het vooral de grootouders die als kinderopvang worden ingeschakeld (31 procent), gevolgd door een kinderdagverblijf (29 procent). Ook blijkt 22 procent van de vaders op de kinderen te passen wanneer de huismoeder aan het werk is. Bijna driekwart van de vrouwen zegt gelukkig te zijn met haar baan en een goede combinatie te kunnen maken met het gezin.

Ruim één derde zegt wel last te hebben van schuldgevoelens wanneer de kinderen bij de kinderopvang worden achtergelaten. Tegelijkertijd zeggen de betrokken wel blij te zijn om aan het werk te gaan.

21:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huismoeder, human resources |  Facebook |

08-08-10

Huisvrouwen erkennen nut van technologie

Huismoeders zijn ervan overtuigd dat technologie een positieve impact heeft op hun leven. Dat is de conclusie van een onderzoek van uitgever Parenting Group en de website BlogHer, gespecialiseerd in online nieuws en entertainment voor vrouwen. De onderzoekers stellen daarbij dat 87 procent van de huismoeders ervan overtuigd is dat nieuwe technologieën belangrijk zijn om in contact te kunnen blijven met de kinderen. Bovendien geeft 70 procent van de ondervraagden aan dat technologie aan gezinnen schitterende mogelijkheden biedt om samen tijd door te brengen. Daarnaast zegt 83 procent dat technologieën voordelen opleveren voor het dagelijkse leven.

Er wordt wel aan toegevoegd dat huismoeders ervan overtuigd blijven dat ouders een belangrijke rol moeten opnemen om het technologie-gebruik van hun kinderen te beperken. Daarbij zegt 88 procent op de hoogte te willen blijven van de nieuwe technologieën, zodat ze zouden kunnen controleren wat hun kinderen doen. Er wordt aan toegevoegd dat een meerderheid van de huismoeders een aantal mechanismen hanteert op hun kinderen te controleren. Ook wordt opgemerkt dat 94 procent van de huismoeders een limiet legt op de tijd die hun kinderen aan het internet en technologie kunnen besteden. Bovendien legt 95 procent ook op het gebied van content beperkingen op.

Er wordt aan toegevoegd dat huismoeders zich bewust zijn van de gevaren die achter technologie zouden kunnen schuilgaan, maar slechts weinigen zeggen dat hun kinderen daar al het slachtoffer van zijn geworden. Slechts 5 procent maakt gewag van overmatig gamen of ander verslaafd internet-gedrag. Bovendien zegt slechts 4 procent te kunnen geloven dat hun kinderen al online pornografie hebben bekeken. Tenslotte geeft minder dan 1 procent toe te geloven dat haar kinderen ooit hebben deelgenomen aan cyber-pesten, sexting of ongeoorloofde online communicatie met volwassenen. De onderzoekers voegen er aan toe dat geld voor huisvrouwen op het internet nog altijd het grootste taboe vormt.

16:02 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezin, huismoeder, technologie |  Facebook |

20-07-10

Huismoeders willen zakelijke informatie op Twitter

De microbloggingsite Twitter wordt door vrouwen beschouwd als een uitstekend kanaal om meer informatie te krijgen over producten en diensten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Lucid Marketing en Mom Reports. De onderzoekers merken op dat vrouwen door de zorg voor kinderen en het huishouden vaak onvoldoende tijd hebben om een infomercial te bekijken, een advertorial te lezen of om op een website door te klikken naar een product-pagina en daarom hopen dat Twitter hen in korte mededelingen op de hoogte kan houden van nieuwe ontwikkelingen. Lucid Marketing en Mom Reports merken daarbij op dat 57 procent van de huismoeders op dit ogenblik zowel met hun computer als met hun mobiele telefoon Twitter-berichten verzenden. Bovendien zouden ze verwachten om in die sociale omgeving zakelijke informatie te vinden.


Volgens de onderzoekers wil 67 procent van de huismoeders op Twitter informatie van merken en bedrijven ontvangen over nieuwe producten. Bovendien willen ze ook meer informatie verkrijgen over merken die ze al hebben aangekocht. Daarnaast zegt 60 procent van de ondervraagden links te willen krijgen naar onderwerpen die hen interesseren. Ook zegt 60 procent op Twitter aankoop-aanbiedingen te willen krijgen. "De onderzoekers voegen er aan toe dat ze bereid zijn om tijd door te brengen in de Twitter-omgeving om deze aanbiedingen, bedrijven en informatie te verkrijgen. Daarbij wordt opgemerkt dat meer dan de helft van alle huismoeders hun Twitter-account minstens tien keer per dag raadplegen," aldus het magazine BizReport. "Bovendien controleert nog eens één op drie huismoeders vier tot negen keer haar Twitter-account."


"Marketeers zijn op zoek naar kanalen om persoonlijke, authentieke banden te smeden met consumenten," merkt onderzoeksleider Lisa Finn op tegenover BizReport. "Het is opvallend hoeveel huismoeders het appreciëren om te ondervinden dat er achter een bedrijf ook echte personen zitten. Niet alleen staan deze vrouwen open voor bedrijven die in Twitter-berichten enige vorm van persoonlijkheid tonen, maar ze verwachten dat ook uitdrukkelijk." Het magazine voegt er aan toe dat hetzelfde fenomeen niet blijkt op te gaan voor de sociale netwerksite Facebook. Daar blijken huismoeders vooral geïnteresseerd te zijn om in contact te blijven met vrienden en familie, maar veel minder met merken of bedrijven. Volgens BuzzReport lijkt het voor bedrijven dan ook aangewezen om vooral op de microbloggingsite te werken indien ze deze groep consumenten wil bereiken.

03:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: twitter, marketing, huismoeder |  Facebook |

05-05-09

Marketeers luisteren te weinig naar huismoeders

Marketeers hebben de voorbije jaren grote inspanningen gedaan om huismoeders efficiënter te benaderen, maar velen hebben daarbij vergeten naar die doelgroep te luisteren. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse bureau M2Moms. Daarbij blijkt dat 60 procent van de ondervraagde huismoeders van mening is dat marketeers hun noden negeren en 73 procent zegt van oordeelte zijn dat adverteerders niet echt begrijpen wat het is om huismoeder te zijn. De onderzoekers stellen dat op het internet nochtans duidelijk kan gevolgd worden wat er in de leefwereld van deze huismoeders centraal staat en daarin een mogelijkheid kunnen vinden om zich op de juiste manier op deze belangrijke consumentengroep te richten.

"Als chief executive van het gezin, hebben huismoeders meer invloed dan ooit voordien," aldus de onderzoekers tegenover het magazine Brandweek. "Huismoeders controleren 85 procent van het gezinsbudget en vertegenwoordigen voor bedrijven een markt van 2 triljoen dollar. Bovendien hebben de meeste huismoeders ook een baan. Op dit ogenblik heeft 78 procent van de Amerikaanse huismoeders een baan, tegenover 45 procent veertig jaar geleden. Bovendien vertegenwoordigen huismoeders ongeveer 19 procent van de totale internetbevolking. Daar zijn bovendien geen passieve gebruikers, maar beïnvloeden de online koopbeslissingen van anderen. De Amerikaanse e-commerce zal in 2011 een waarde hebben van 12 miljard dollar en het bereiken van huismoeders kan daarbij cruciaal zijn.

Het is volgens de onderzoekers voor marketeers dan ook essentieel om hun benadering te wijzingen. "In plaats van boodschappen te ontwikkelen, moeten marketeers vooral luisteren," aldus M2Moms. "Dan zouden ze tot de vaststelling komen dat vrouwen vooral bezig zijn met moraal, integriteit en ethiek en streven naar waarden rond het ouderschap, liefde, verantwoordelijkheid ten opzichte van het werk en de gemeenschap en het leefmilieu," wordt er nog opgemerkt. "Honderden huismoederblogs proberen daarbij gehoord te worden, gelijkaardige stemmen te vinden en een manier te zoeken om veranderingen door te voeren. Dat kan marketeers een scherp inzicht bieden in de gedachtenwereld van de huismoeder van vandaag."

19:41 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: marketing, huismoeder |  Facebook |