29-12-13

Ook neanderthaler kende al een georganiseerde woonplek

De neanderthaler organiseerde zijn leefomgeving op een manier die vergeleken kan worden met het gedrag van de hedendaagse mens. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Colorado. De onderzoekers merken op dat de resultaten een nieuw bewijs vormen voor de verwantschap tussen de neanderthaler en de moderne mens. Uit opgravingen in Riparo Bombrini in het noordwesten van Italië bleek volgens de onderzoekers onder meer dat de neanderthaler dieren slachtte, werkinstrumenten vervaardigde en op verschillende plekken in hun woonplaatsen rond kampvuren verzamelden.

“Tot nu toe werd vaak aangenomen dat de neanderthaler onbekend was met het georganiseerd gebruik van ruimte, dat exclusief aan de mens werd toegeschreven,” merkt onderzoeksleider Julien Riel-Salvatore, professor antropologie aan de University of Colorado, op. “Opgravingen op de site van Riparo Bombrini in Noord-Italië hebben echter aangetoond dat de neanderthaler zijn werkinstrumenten en andere voorwerpen niet zomaar liet rondslingeren, maar daarentegen op een georganiseerde en gerichte manier gebruik maakte van zijn woonomgeving.” Na de neanderthalers werd Riparo Bombrini ook door de eerste mensen als basis gebruikt. De onderzoekers willen een vergelijking maken tussen beide types van huisvesting.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat de neanderthalers hun woonomgeving in drie compartimenten opsplitsten. Het diepste gedeelte werd gevormd door een atelier, waar onder meer buit kon worden geslacht en voeding kon worden bereid. Daar werden ook materialen en grondstoffen aangetroffen voor onder meer het bewerken van dierenhuiden. In de middensectie van de site werd een basiskamp voor langdurig verblijf ontdekt. Daar werden minder werkinstrumenten aangetroffen, maar werden wel restanten van een haard ontdekt, wat vooral op een functie als leefomgeving wees. Helemaal onderaan tenslotte was een gedeelte ontdekt voor een aantal dagelijkse activiteiten, waarvoor voldoende zonlicht nodig was.

De ontdekkingen tonen volgens Riel-Salvatore aan dat de neanderthalers veel meer ontwikkeld waren dan tot nu toe altijd wordt aangenomen. Eerder al was de onderzoeker tot de vaststelling gekomen dat de neanderthalers bijzonder innovatief waren en benen werkinstrumenten, ornamenten en projectielen vervaardigden.

Lees Verder

10:38 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: neanderthaler, huisvesting |  Facebook |

15-12-13

Rusland moet dringend werken aan energie-efficiënte huisvesting

Russische woningen verbruiken onaanvaardbaar meer energie dan de huisvesting in Europese of Amerikaanse regio’s met een gelijkaardig klimaat. Dat heeft Russische ministerie van huisvesting gezegd, eraan toevoegend dat er initiatieven genomen dienen te worden om de energie-efficiëntie van het nationale vastgoed te verhogen. Een groot gedeelte van het Russische residentiële vastgoed is nog gebouwd volgens normen die dertig jaar geleden werden gehanteerd en voldoen volgens het ministerie van huisvesting niet langer aan de moderne eisen op het gebied van energie-efficiëntie. Door het gebruik van verouderde materialen en technologieën zouden Russische woningen grote hoeveelheden warmte en water verspillen.

“De energieconsumptie van de Russische woningen ligt tussen 30 procent en 100 procent hoger dan in vergelijkbare klimaatregio’s in Europa en de Verenigde Staten,” aldus een woordvoerder van het Russische ministerie van huisvesting. “Ongeveer 10 procent van de warmtebevoorrading van de Russische flatgebouwen gaat nutteloos verloren omdat bij de bouw voorbijgestreefde materialen en technologieën worden gebruikt. Ook 30 procent van de waterdistributie kan door die achterhaalde werkmethodes niet nuttig worden aangewend. Gemiddeld consumeren Russische vastgoedbeheerders 25 procent tot 30 procent meer energie dan hun Europese sectorgenoten.”

De Russische sector van vastgoed en nutsvoorzieningen heeft een waarde van ongeveer 122 miljard door. Mikhail Men, Russisch minister van huisvesting, wil een gedeelte van die budgetten reserveren om de energie-efficiëntie van de Russische woningen te verbeteren. Bovendien wil Men een samenwerking met het Russische ministerie van energie om betaalbare energie-efficiënte gebouwen te ontwerpen. In een aantal Russische regio’s werden al pilootprogramma’s gelanceerd om energie-efficiënte flatgebouwen op te trekken die gebruik maken van hernieuwbare bronnen en tegenover de gemiddelde Russische woning een energie-besparing van 50 procent zouden kunnen opleveren.

Lees Verder

11:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, energie, huisvesting |  Facebook |

30-10-13

Gebrekkige huisvesting weegt op mentale gezondheid kinderen

Een gebrekkige huisvestiging kan een belangrijke impact hebben op emotionele problemen en gedragsstoornissen bij kinderen en leiden tot ondermaatse schoolprestaties bij tieners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Boston College en de Tufts University bij vierentwintighonderd Amerikaanse kinderen, tieners en jonge volwassenen. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat symptomen zoals angsten, depressies, leugenachtigheid en agressief gedrag nauw gelinkt kunnen worden aan de slechte huisvestingsomstandigheden en de stress die daardoor aan de ouders, kinderen en gezinnen wordt opgelegd.

“Kinderen die in slechte huisvestingsomstandigheden - met lekkende daken, gebroken ruiten, afbladderende verf, afval en ongedierte - opgroeien, worden op jonge leeftijd geconfronteerd met grotere emotionele problemen en gedragsstoornissen en hebben later op school moeilijkheden om goede resultaten te behalen,” zegt onderzoeksleider Rebekah Levine Coley, professor opvoeding aan het Boston College. “Het blijkt bovendien bijzonder moeilijk om deze nadelen te kunnen overwinnen. Een slechte huisvesting blijkt een zwaardere impact te hebben op de emotionele problemen van jongeren dan onder meer de betaalbaarheid van de woning of een gebrek aan vastgoed-eigendom.”

De onderzoekers voegen er aan toe dat de residentiële instabiliteit, die deze gezinnen vaak dwingt om herhaaldelijk te verhuizen, de emotionele problemen van kinderen uit arme bevolkingsgroepen nog erger maakt, zelfs wanneer de migratie beperkt blijft tot een volgende wijk of een volgend dorp. “Een verhuis kan soms een kortstondige verbetering bieden door het creëren van een toegang tot minder dramatische woonomstandigheden of een betere school, maar op langere termijn wordt dat mogelijk voordeel volledig weggewerkt door het cumulatieve effect van de opeenvolgende migraties,” merkt professor Coley op. “Daardoor wordt het risico op emotionele problemen en gedragsstoornissen nog groter.”

De Amerikaanse wetenschappers merken op dat slechte huisvesting niet alleen de mentale gezondheid van de kinderen in het gedrang brengt, maar ook een weerslag heeft op de ouders, waardoor binnen het huisgezin grote stresssituaties dreigen te ontstaan. “De druk van een onaanvaardbare huisvesting leidt bij volwassenen onder meer tot angstigheid en depressies,” stipt professor Coley aan. “Dat heeft een weerslag op het hele gezin. De resultaten van het onderzoek maken dan ook duidelijk dat de overheid initiatieven dient te nemen om ook voor armere bevolkingscategorieën een aanvaardbare huisvestingskwaliteit te garanderen.”

Lees Verder

15:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisvesting |  Facebook |

12-12-12

Rusland wil de kwaliteit van het woningbestand verbeteren

Rusland gaat een aantal initiatieven nemen om de kwaliteit van zijn woningbestand te verbeteren en moderniseren. Dat heeft de Russische premier Dmitry Medvedev gezegd. De maatregelen moeten volgens de premier aan de Russische bevolking een gemakkelijker toegang tot huisvesting bezorgen. Onder meer wordt gewag gemaakt van grotere mogelijkheden voor hypotheekleningen voor de ontwikkeling van niet-commercieel vastgoed, maar ook zouden maatregelen worden voorzien om onder meer de kwaliteit van het drinkwater te verbeteren. De maatregelen zouden in verschillende stadia gedurende de rest van het decennium worden doorgevoerd. Ook wil Medvedev de gemiddelde bouwkosten over een periode van zes jaar met 20 procent willen verlagen. De Russische regering wil onder meer de huisvesting voor specifieke groepen, zoals jonge gezinnen, gevoelig verbeteren.

Lees Verder

12:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: rusland, huisvesting |  Facebook |

15-06-09

Gecontamineerde woningen Navaja-indianen worden gesaneerd

navajoDe Amerikaanse overheid gaat tot 3 miljoen dollar per jaar investeren om bouwconstructies in de Navajo Nation af te breken en te vervangen door nieuwbouw. Dat heeft het Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA). Het gaat daarbij om constructies die met uranium gecontamineerd werden door radioactieve mijnactiviteiten in de periode van de Koude Oorlog. Volgens het Navajo Nation Environmental Protection Agency hebben de bewoners zelf niet de financiële middelen om nieuwe, veilige woningen te bouwen. In totaal telt het Navajo-gebied ongeveer vijfhonderd verlaten uraniummijnen. De sanering van de woningen zal echter niet voldoende zijn om het probleem op te lossen.

Tussen de jaren veertig en tachtig werden miljoenen tonnen uraniumerts gewonnen in het Navajo-reservaat, dat een oppervlakte van 27.000 vierkante mijl beslaat in de staten Arizona, New Mexico en Utah. "Vele Navajo-gezinnen, die zich niet bewust waren van de contaminatie, hebben met afvalproducten van de mijnactiviteiten huizen gebouwd," aldus het persbureau Associated Press. Het Amerikaanse milieubureau raamt dat het ongeveer 250.000 dollar zal kosten om elk bouwwerk af te breken, het afval weg te halen en de woningen herop te bouwen. Het project vormt een onderdeel van een vijfjarenplan om tegen 2012 de uranium-contaminatie en zijn impact op de Navajo-bevolking aan te pakken.

Terwijl de gecontamineerde woningen worden afgebroken of gesaneerd, krijgen de betrokken gezinnen een onderkomen in een hotel. Er wordt daarbij ook zorg gedragen voor de veestapel en de teelten die moeten achtergelaten worden. Volgens het Navajo Nation Environmental Protection Agency zal de sanering echter niet voldoende zijn om het probleem op te lossen. Er wordt onder meer gevreesd dat neerslag en bodemverontreiniging de contaminatie zal doen terugkeren. De aangebrachte afsluiting van een aantal uraniummijnen beginnen te eroderen. De Amerikaanse president Barack Obama heeft in de begroting van volgend jaar een bedrag van 7,8 miljoen dollar voorzien om saneringswerken uit te voeren in de Navajo Nation.

13:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: uranium, verenigde staten, huisvesting, navajo |  Facebook |

01-05-09

Jeruzalem moet afbraak Palestijnse woningen stopzetten

Israël moet de afbraak van woningen in Oost-Jeruzalem stopzetten en meer inspanningen doen om huisvesting te creëren voor de Palestijnen. Dat is de conclusie van een rapport van het Office for the Coordination of Humanitarian Affairs van de Verenigde Naties. In het rapport wordt gesteld dat bijna één derde van alle Palestijnse woningen in Oost-Jeruzalem zonder vergunning zijn gebouwd. Daardoor lopen 60.000 Palestijnen het risico om dakloos te worden. Volgens het rapport moet de kern van het probleem gezocht worden in de gebrekkige urbanistische planning van het stadsbestuur van Jeruzalem. Nir Barkat, de burgemeester van Jeruzalem, erkent dat inderdaad een probleem is met de planning.

"Palestijnen die in Jeruzalem een woning willen bouwen, kunnen daarvoor slechts in een beperkt gebied terecht," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Slechts 13 procent van de totale oppervlakte van Oost-Jeruzalem staat open voor bebouwing door Palestijnen. Bovendien is dat gebied al drukbevolkt. Er leven in Oost-Jeruzalem ongeveer 250.000 Palestijnen. Daarvan zouden er 60.000 het risico lopen om hun huisvesting kwijt te raken." Dit jaar werden al negentien Palestijnse woningen afgebroken. Daardoor raakten honderd Palestijnen dakloos. Er zouden nog 1.500 woningen op de lijst voor afbraak staan.

Een woordvoerder van het stadsbestuur van Jeruzalem zegt dat één van de volgende weken een masterplan voor de stad zal worden bekend gemaakt. In Oost-Jeruzalem zijn er jaarlijks 1.500 huizen tekort voor de Palestijnse gemeenschap. Palestijnen die illegaal een woning hebben gebouwd, dreigen niet alleen dakloos te worden, maar lopen ook het risico op hoge boetes. In een aantal gevallen kan het zelfs leiden tot een gevangenisstraf. "Vooral op kinderen, die meer dan 50 procent uitmaken van de Palestijnse bevolking, zou een gedwongen verhuizing een grote impact hebben," aldus het rapport. "Ook hun onderwijs zou daardoor wegvallen en bovendien zouden ze ook geen toegang meer kunnen hebben tot fundamentele gezondheidszorg en drinkbaar water."

18:30 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, huisvesting, jeruzalem |  Facebook |