06-05-14

Hulpvaardigheid stimulans voor grotere productiviteit op langere termijn

Werknemers die voldoening vinden in het helpen van collega’s, lopen op korte termijn het risico om zwakkere resultaten te laten optekenen dan personeelsleden die zich meer egoïstisch opstellen, maar weerspiegelen op langere termijn een grotere individuele productiviteit. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Pennsylvania. De Amerikaanse onderzoekers stellen dat deze hulpvaardige werknemers de behoeftes van collega’s of klanten prioriteit geven boven de eigen belangen en daardoor eigen productiviteit opofferen. Op langere termijn laten deze genereuse collega’s volgens de wetenschappers echter de beste arbeidsresultaten optekenen.

“Hulpvaardigheid verrijkt de betekenis en het doel van het persoonlijke leven,” benadrukt onderzoeker Adam Grant, professor management aan de Wharton School van de University of Pennsylvania. “De bereidheid om anderen te helpen toont immers aan dat de persoonlijke bijdrage belangrijk is en vormt dan ook een aanzet om hardet, langer en intelligenter te werken. Hulpvaardigheid blijkt dan ook een positieve impact te hebben op de productiviteit van de onderneming, waarbij gewag kan worden gemaakt van hogere omzetten, een optimale operationele efficiëntie en een grotere klanttevredenheid. Helaas blijkt die positieve impact op de onderneming ten koste te gaan van het persoonlijke succes omdat tijd en moeite aan de hulp van anderen wordt opgeofferd.”

“Op lange termijn blijkt de hulpvaardigheid aan de werknemer echter een superieure productiviteit op te leveren,” zegt Adam Grant. “Dat heeft vooral te maken met relaties en motivatie. Hulpvaardigheid leidt immers tot betere relaties en zal klanten onder meer aanzetten om meer aankopen te doen en aanbevelingen te doen bij andere consumenten. Motivatie zal bovendien de inzet verhogen en de impact van negatieve omstandigheden, zoals ongunstige werkuren of een beperkte financiële beloning, afzwakken. Maar hulpvaardigheid heeft ook een positieve invloed op de expertise. Hulpvaardige werknemers zullen immers in contact komen met de activiteit van een bredere waaier collega’s en daardoor nieuwe vaardigheden aanleren.”

“Die positieve elementen zullen ervoor zorgen dat de hulpvaardige werknemer een grote kans heeft om op termijn een succesvolle carrière uit te bouwen,” geeft professor Grant aan.

Lees Verder

19:39 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpvaardigheid, productiviteit |  Facebook |

03-05-14

Deliberatie heeft snel negatieve impact op hulpvaardigheid

In eerste instantie zijn mensen bereid om anderen een helpende hand te reiken, maar deliberatie doet de waarschijnlijkheid van een egoïstische instelling toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University. De onderzoekers merken op dat levenservaring tot een harder standpunt leidt en dan ook de bereidheid tot assistentie gevoelig doet afzwakken. De wetenschappers merken op dat het fenomeen ook in het dagelijkse leven ervaren kan worden. Onder meer wordt opgemerkt dat velen in eerste instantie geneigd zijn om aan een bedelaars iets te geven, maar neemt die bereidheid snel af.

Lees Verder

15:01 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpvaardigheid |  Facebook |

23-10-13

Hulpvaardigheid is gekoppeld aan maatschappelijke angsten

De bereidheid van het individu om anderen te helpen, lijkt te worden beïnvloed door een gen dat hun niveau van maatschappelijke angsten regelt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Nebraska. Personen die een dominante versie van het gen dragen, blijken volgens de onderzoekers meer geneigd te zijn om angsten te vertonen rond sociale interacties en gevangen te raken in situaties of plaatsen. Die angsten belemmeren volgens de wetenschappers het prosociaal gedrag en zal leiden tot een grotere terughoudendheid in de bereid om vreemden ter hulp te komen. De onderzoekers merken wel op dat het gen niet de oorzaak is van de sociale angsten.

Lees Verder

13:23 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hulpvaardigheid |  Facebook |