10-10-08

Eén op tien bloggers krijgt professionele problemen

Bloggers krijgen geregeld met hun baas wrijvingen over de berichten die op de blog worden geplaatst. Dat blijkt uit een onderzoek van consultant Mieke Kreunen van de Rijksuniversiteit Utrecht. Veel webloggers zijn zich volgens haar onvoldoende bewust van de mogelijke consequenties van blogposts die door de bedrijfsleiding negatief worden ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat een kwart van de bloggers niet weet of de werkgever een geheimhoudingsgeding of een gedragscode heeft. Niemand van de ondervraagden wist trouwens of daarin iets was opgenomen over blogs.

"Ruim de helft van de webloggers schrijft wel eens over zijn werk," aldus de Nederlandse onderzoekster. "Dat is niet altijd even slim, want één op de tien bloggers rapporteert problemen en wrijving over blogs met zijn baas." Mieke Kreunen wijst er daarbij op dat zelfs het gebruik van fictieve namen of het verzwijgen van de bedrijfsnaam tot problemen kan leiden wanneer collega's zich in het verhaal herkennen. Zeker een traditionele werkgevers zal volgens haar bij het ontdekken van de weblog meestal eisen dat de online activiteiten onmiddellijk worden gestopt.

Toch leidt een blogconflict volgens Mieke Kreunen bijna nooit tot een gerechtelijk dispuut. "Meestal wordt het geheel afgedaan met een reprimande of kiest de werknemer eieren voor zijn geld en wisselt hij van werkgever," voert ze aan. "Ondanks die negatieve houding, beginnen werkgevers stilaan echter ook te beseffen dat bloggende medewerkers positieve kansen kunnen inhouden voor het bedrijf. Steeds vaker raadplegen zakelijke contacten en opdrachtgevers de zakelijke netwerken van bedrijven om achtergrondinformatie te krijgen. Een bloggende werknemer kan daarin een positieve bijdrage leveren."

12:09 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: blog, internet, human recources |  Facebook |

04-10-08

Blonderen stimuleert zelfvertrouwen

Vrouwen die hun haar blond laten kleuren, hebben daarna meer zelfvertrouwen, zo blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Nottingham Trent University. Uit een onderzoek naar vrouwen die recent hun haar hadden laten blonderen, bleek dat hun nieuwe haarkleur grote invloed had op hun zelfvertrouwen. De meeste vrouwen gaven aan dat ze zich aantrekkelijker voelden en eerder op een man af durfden te stappen. Maar ze voelden zich ook sterker in hun werksituatie en in loonsonderhandelingen met hun baas.

"De meeste mensen denken dat het kleuren van het haar vooral met het uiterlijk te maken heeft," aldus onderzoeksleider Mark Sergeant. "Maar de veranderingen die we constateerden in het gedrag en de psychologie van de ondervraagden waren significant. Gemiddeld werd hun zelfvertrouwen gesterkt door hun gekleurde haar. Bovendien durfden ze om dingen te vragen, die ze normaal niet zo snel aan de orde zouden stellen." Mark Sergeant stipt aan dat het onderzoek ook het succes zou kunnen verklaarde van blonde sterren zoals Marilyn Monroe, Lana Turner, Jessica Simpson of Kim Catrall.

Uit het onderzoek bleek verder dat de meeste jonge vrouwen hun haar blonderen om meer op te vallen en zichzelf opnieuw uit te vinden. Oudere vrouwen zeggen dat het verbergen van hun grijze haren hen meer zelfvertrouwen geeft. De onderzoekers voerden echter aan dat ook het gebruik van een andere haarkleur het zelfvertrouwen blijkt op te krikken. Tachtig procent zegt echter een blonde haarkleur te prefereren boven andere alternatieven. Een zwarte haarkleur bleek het minst populair te zijn. Sergeant wil de resultaten van het onderzoek nu ook vergelijken met de houding van natuurlijke blondines.

16:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: human recources |  Facebook |

Bedrijfsleiders vaak veel te goedgelovig

Bedrijfscriminaliteit komt op veel grotere schaal voor dan aan het licht komt. Werkgevers hebben een groot vertrouwen in hun personeel. Dat zegt Burg van Baarle, vertrouwensman voor het bedrijfsleven van het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing in het Nederlandse Zuid-Limburg. Niet alle ondernemers en werknemers die met bedrijfscriminaliteit te maken krijgen, durven volgens hem naar de politie te gaan. Burg van Baarle zegt op drie jaar tijd een kleine tweehonderd zaken behandeld te hebben, terwijl er bij de regionale Kamer van Koophandel twintigduizend bedrijven zijn ingeschreven.

"Imagoschade, slechte ervaringen met de politie en schaamte zijn vaak voorkomende redenen om met klachten over bedrijfscriminaliteit niet naar de politie te stappen," aldus Burg van Baarle in De Pers. "Nochtans loopt de schade soms in de miljoenen. Ondernemers zijn soms naïef. Ik ken mensen die de inkoop, de financiën en de aanbestedingen aan één medewerker overlaten, terwijl die nooit wordt gecontroleerd. Ondernemers denken vaak niet na over hun interne beveiliging, terwijl ze veel meer kunnen doen aan preventie."

Burg van Baarle zegt verbaasd te zijn dat er op drie jaar tijd ook zo weinig werknemers bij hem met klachten zijn komen aankloppen. "Ik denk dat het een boel mensen niet kan schelen als hun baas de boel beduveld, terwijl anderen zich juist weer heel loyaal opstellen en weer anderen alleen aan hun eigen belang denken," voert hij aan. "Mensen lopen vaak ook al enige tijd met het probleem rond, voordat ze contact zoeken met de vertrouwenspersoon. Werkgevers hebben over het algemeen een groot vertrouwen in hun medewerkers en kunnen eigenlijk niet geloven dat ze worden belazerd. Dat is prachtig, maar ook bijna wereldvreemd."

16:37 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: management, criminaliteit, human recources |  Facebook |

30-09-08

Angstige werknemer kan uitgroeien tot uitstekende kracht

afraid_rgbIndien ze goed begeleid worden, kunnen angstige medewerkers zich ontwikkelen tot uitstekende arbeidskrachten. Dat zegt de Franse vormingscoach Isabelle Oggero. Hoewel dit type van werknemer volgens haar voor managers in het begin bijzonder vervelend kunnen zijn om op korte termijn resultaten te halen, kunnen ze op langere termijn van grote waarde worden voor het bedrijf. Oggero wijst er immers op dat dit type werknemer meestal van goede wil is en zich ook nauw betrokken voelt bij het bedrijf.

"De angstige werknemer is volgens Isabelle Oggero meestal weinig zeker van zichzelf," aldus het magazine Journal du Net. "Hij heeft grote schrik om iets verkeerd te doen en probeert vooraf dus al de zekerheid te hebben dat hij juist handelt of een perfect werk aflevert. Een angstige werknemer vergt heel wat tijd en energie, want hij heeft de constante behoefte om gerustgesteld te worden. Zijn angst kan hem ook verlammen en een hele ploeg aantasten. Meestal hebben deze angsten echter een dieper liggende oorzaak, waardoor het ook nuttige kan zijn om zich meer in hem te verdiepen."

Dit type werknemer moet volgens Isabelle Oggero de nodige tijd krijgen om zijn waarde te bewijzen. "Men doet er goed aan om hem veel feedback te geven over zijn werk en vele individuele gesprekken te voeren, zodat hij zich zekerder kan voelen," voert ze aan. "Ook moet hij bijgestaan worden om zijn projecten te realiseren. Dat alles is misschien een werk van lange adem, maar wanneer het vruchten afwerpt, kan dit de medewerker helpen zelfverzekerder te worden. Dat kan hem inspireren om op een autonomere manier grote verwezenlijkingen te realiseren."

16:34 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human recources, isabelle oggero |  Facebook |

25-09-08

Web 2.0 is alternatief voor koffieautomaat-gevoel

Online sociale netwerken kunnen het koffietautomaat-gevoel op de werkvloer terugbrengen. Dat zeggen de Nederlandse technologiebedrijven E-office en Winkwaves. E-office stelt daarbij dat Web 2.0 en de daarbij horende applicaties de fase van buzzword ontgroeid. Het Nederlandse bedrijf bepleit dat sociale software een geheel nieuwe en intuïtieve manier biedt om informatie te delen en samen te werken. Steeds meer automatiseerders zien dan ook nieuwe markten in het ontwikkelen van sociale netwerken voor bedrijven.

Sociale softwarepakketten kunnen volgens E-office technieken van Web 2.0 gebruikt worden om snel gegevens te produceren en uit te wisselen. “Het kan best zijn dat iemand van marketing een geniaal financieel idee heeft, of andersom," aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover het magazine Webwereld. "In traditioneel georganiseerde bedrijven komen die goede ideeën zelden goed door, maar nu kunnen ze worden uitgewisseld.” Ontwikkelingen van deze aanbieders bieden volgens Webwereld aan dat sociale netwerken een steeds belangrijkere rol gaan spelen op de werkvloer.

Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van Cio.com nochtans nog dat de meeste it-managers absoluut niet zitten te wachten op toepassingen van Web 2.0, zoals blogs, wiki’s en sociale netwerken. "Hierbij kwam onder andere naar voren dat beveiliging voor hen een heikel punt bleek te zijn bij de adoptie van dergelijke technieken," aldus nog Webwereld. "Ook bleek dat een groot deel van de informatica-managers zichzelf afvraagt welke toegevoegde waarde toepassingen van Web 2.0 voor hun bedrijf zouden kunnen bieden.

14-09-08

Gezondheidsbeleid bedrijven is overlevingsstrategie

Bedrijven zijn niet langer tevreden over werknemers met overgewicht, die gemiddeld veertien dagen per jaar meer verzuimen dan degenen die niet te zwaar zijn. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van het instituut TNO. Er wordt dan ook opgemerkt dat steeds meer bedrijven dan ook zorgen voor meer lichaamsbeweging, bijvoorbeeld door lunchwandelen te promoten of fitness aan te bieden. Voor sommige bedrijven blijkt het gezondheidsbeleid zelfs pure overlevingsstrategie omdat niet-fitte werknemers de productiviteit uiteindelijk zelfs zwaar in het gedrang zouden kunnen brengen.

Op dit ogenblik is één op de drie Nederlandse werknemers te dik en bij 7,5 procent is zelfs sprake van ernstig overgewicht. "Dat kost de bedrijven volgens de onderzoekers niet alleen geld door ziekteverzuim, maar ook door ruimtelijke aanpassingen," stipt het magazine De Pers aan. "Werknemers met overgewicht dreigen ook letterlijk uit hun werkplek te groeien. Hokjes van kassamedewerkers en cabines voor vrachtwagenchauffeurs zijn immers afgestemd op gemiddelde lichaamsmaten. Als steeds meer mensen uitdijen, raken ze bekneld en moeten werkplekken groter worden gemaakt."

Steeds meer bedrijven doen volgens de onderzoekers dan ook pogingen om iets aan het overgewicht van werknemers te doen of te voorkomen. "Zo schakelen ze bijvoorbeeld diëtisten en coaches in die werknemers moeten aanzetten tot een gezondere levensstijl," wordt er opgemerkt. "De diëtisten en coaches nemen ook de bedrijfskantines mee in hun adviezen, met groene kleuren voor gezonde voeding en een rode kleur voor minder aanbevolen gerechten. Zo blijft er keuze, maar gaan mensen wel bewuster om met voeding."

12:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, overgewicht, human recources |  Facebook |

13-08-08

Vrouwen op weg naar top van Silicon Valley

GirlsintechVrouwen spelen nog wel degelijk een belangrijke rol in Silicon Valley. Dat zegt Sarah Lacay, auteur van het boek 'Once You're Lucky, Twice You're Good: The Rebirth of Silicon Valley and the Rise of Web 2.0'. Lacey geeft toe dat weinig vrouwen een positieve hebben als executive officer, maar dat ze wel een stevige vertegenwoordiging hebben in de omringende topkaders. Bovendien zijn er op dit ogenblik volgens haar heel wat jonge vrouwelijke krachten hun weg aan het maken naar de top van diverse technologiebedrijven.

"Er zijn zo weinig vrouwen die een technologiebedrijf leiden, dat bij een vertrek onmiddellijk gewezen wordt op een gebrek aan vrouwelijk leiderschap in de sector," stelt Sarah Lacey in het magazine BusinessWeek. Daarbij wijst ze naar het recente vertrek van Patricia Russo (Alcatel-Lucent), maar ook dat van Diane Greene (VMware) en Meg Whitman (eBay) en nog vroeger Carly Fiorina (Hewlett-Packard- en Carol Bartz (Autodesk). Dat alles heeft er volgens haar toe geleid dat het lijkt alsof vrouwelijke leidersfiguren in de technologiesector onbestaande zijn.

Maar Sarah Lacey wijst erop dat er bij bedrijven zoals Oracle, Google en Hewlett-Packard verscheidene vrouwelijke topkaderleden aan de slag zijn, wat volgens haar de toon zal zetten voor de volgende jaren. "Maar nog bemoedigender is de opkomst van talloze jonge vrouwelijke professionals die hun weg naar de top aan het maken zijn," voert Lacey aan. "Van het overgrote gedeelte daarvan heeft men nog nooit gehoord, maar ze zijn er wel, zoals Tina Sharkey (Johnson & Johnson), Caterina Fake (Flickr) en Mena Trott (Six Apart), Gina Bianchini (Ning) en zelfs Marissa Mayer, onderdirecteur search products & user exeperience bij Google."

Deze vrouwen spreiden volgens Lacey ook een opvallende weinig defensieve houding tentoon over vrouwen in de technologische sector. "Voor hen is dat heel normaal," voegt ze er aan toe. "Maar ze zijn ook niet beschaamd om hun vrouwelijke kant te tonen. Het zijn allemaal moderne en hippe moeders met jonge kinderen. Maar ze sluiten hun persoonlijk leven niet af. Bij een demonstratie van sociale netwerken gebruikte Gina Bianchini zelfs haar eigen netwerk, waarmee vrienden haar konden helpen om haar huwelijk te plannen. Zou iemand van de oude garde in Silicon Valley een dergelijke persoonlijke toets hebben aangebracht?"

Lacey voert aan dat deze persoonlijkheden een bijzonder grote invloed hebben gehad op andere vrouwen in Silicon Valley. "Er is nu zelfs een groep Girls in Tech die maandelijkse vergaderingen houdt," voert ze aan. Ze wisselen tips uit om investeringskapitaal aan te trekken en bespreken de nieuwe trends in sociale media, maar ze tonen aan elkaar ook foto's van hun kinderen. Volgens sociale media-consulent Tara Hunt zijn er meer startups dan ooit die door vrouwen worden geleid."

16:38 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: technologie, human recources |  Facebook |