14-04-12

Veel Amerikaanse bedrijven weigeren sollicaties van rokers

Steeds meer Amerikaanse bedrijven weigeren de sollicaties van rokers. Dat zegt Michael Siegel, professor volksgezondheid aan de Boston University School of Public Health. Daarbij wordt volgens Siegel vaak gezegd dat het weigeren van rokers de ziektekosten en het absenteïsme voor de onderneming doet dalen. Dat zet volgens Siegel echter de deur open om ook andere kandidaten op basis van gezondheid te weigeren. Siegel zegt ook te twijfelen of de maatregel de betrokkenen zal aanzetten te stoppen met roken. Ook rechtenorganisaties protesteren tegen het beleid van de betrokken bedrijven.

Lees Verder

11:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, human recourses |  Facebook |

20-03-11

Slaap maakt opslagcapaciteit vrij in de hersenen

De capaciteit van de menselijke hersenen om te leren, wordt tijdens de nacht opgeladen tijdens de lichte, droomloze sluimer die ongeveer de helft van de nachtrust vertegenwoordigt. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. Daarbij wordt opgemerkt dat elektrische impulsen, die tot duizend keer per nacht kunnen optreden, feitelijke herinneringen van de hippocampus helpen transfereren naar de cortex.

"Dat proces laat de hippocampus, die een beperkte opslagcapaciteit bezit, toe om nieuwe gegevens op te slaan," merkt onderzoeksleider Matthew Walker, professor psychologie en neurowetenschappen aan de University of California, op. "Een groot gedeelte van die activiteit gebeurt echter tijdens de tweede helft van de nacht. Personen die minder dan zes uur slapen, beperken dan ook hun leermogelijkheden. Op dat ogenblik is er onvoldoende plaats vrijgemaakt om nieuwe gegevens te kunnen opslaan."

De onderzoekers voegen er aan toe dat ook een middagrust de leercapaciteiten kunnen verbeteren. "Normaal presteert het geheugen minder goed naarmate de dag vordert," merkt onderzoeker Bryce Mander op. "Bij personen die een middagslaap hebben genoten, blijkt dit fenomeen niet opgemerkt te kunnen worden. Deze groep blijkt na de rustpauze zelfs beter te presteren dan voordien. Mander voegt er aan toe dat het onderzoek duidelijk maakt hoe belangrijk slaap is voor de schoolpopulaties.

 

20:07 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human recourses, slaap |  Facebook |

Werkijver zieke collega wordt niet gewaardeerd

Collega's die ondanks een ziekte toch komen werken, kunnen op weinig waardering rekenen bij de collega's. Dat is de conclusie van een Canadees onderzoek van het rekruteringsbureau Accountemps. De onderzoekers merken op dat de collega's niet onder de indruk zijn van de ijver van de zieke collega, maar vrezen daarentegen vaak voor een besmetting. Ook blijkt dat 37 procent van de werkgevers zijn personeel aanmoedigt om bij een ziekte thuis te blijven.

"Mensen vinden zichzelf vaak heldhaftig wanneer ze bij een ziekte toch gaan werken, maar hun collega's hebben daar een compleet andere visie over," merkt onderzoeksleider Kathryn Bolt op. "Slechts 11 procent drukt appreciatie uit voor medewerkers die ondanks een ziekte toch komen werken." Driekwart van de werknemers zegt zich het meest druk te maken over besmetting en zijn eigen gezondheid als een collega ziek op het werk komt.

"Opvallend is dat 51 procent van de ondervraagden toegeeft zelf ook te komen werken als ze zich niet lekker voelen, terwijl een groep van 14 procent aangeeft bij ziekte thuis te zullen werken," aldus de Canadese krant The Montreal Gazette. "De resterende 31 procent probeert in bed uit te zieken. Ongeveer 18 procent van de deelnemers zegt ooit aangevoeld te hebben dat de baas niet bijzonder opgetogen was met hun ziekmelding."

18:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, human recourses |  Facebook |

26-02-11

Luide collega's grootste probleem voor concentrategievermogen

Een meerderheid van de werknemers heeft concentratieproblemen door luid pratende collega’s, luide apparaten en extern lawaai. Dat blijkt uit een onderzoek van de Nederlandse juridisch dienstverlener JuroFoon. Daaruit bleek dat 70 procent van de werknemers zich aan dergelijke omgevingsfactoren ergeren. Luid pratende collega's vormen de grootste bron van frustratie (41,3 procent), gevolgd door luide apparaten (18,8 procent) en extern lawaai (8,6 procent).

De onderzoekers stellen dat deze vormen van geluidsoverlast vaak worden onderschat en belangrijke risico's kunnen inhouden. Ongeveer één derde van de respondenten geeft aan nooit last te ondervervinden van omgevingsgeluiden. Volgens de Nederlandse arbeidswetgeving bereikt men de veiligheidsgrens bij een blootstelling aan een geluidsniveau van 80 decibel gedurende acht uur per dag. Hogere geluidsniveaus kunnen blijvende gehoorschade veroorzaken, maar de onderzoekers stellen dat geluidshinder op het werk echter meer dan alleen het gehoor kunnen schaden.

"Er wordt opgemerkt dat geluidshinder kan leiden tot arbeidsgebonden stress en schadelijk kan zijn voor de geestelijke gezondheid," aldus het webmagazine Managersonline.nl. "Deze risico’s zijn volgens Jurofoon echter moeilijk meetbaar en daardoor nauwelijks juridisch vast te leggen. De onderzoekers wijzen er nochtans op dat deze problemen zowel aan werkgevers als aan werknemers nadelen opleveren. Er wordt dan ook opgemerkt dat werkgevers niet alleen de regelgeving moeten hanteren, maar ook aandacht moeten hebben voor andere gevaren van geluidsoverlast."

12:26 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gezondheid, human recourses |  Facebook |

29-01-11

Saudi-Arabië moet vijf miljoen banen creëren

Saudi-Arabië moet de volgende twintig jaar vijf miljoen banen creëren indien de regering wil tegemoetkomen aan de jonge Saudische mannen die tijdens die periode de arbeidsmarkt zullen betreden. Dat heeft Adel Fakieh, Saudisch minister van arbeid, gezegd. Tenzij er niet snel maatregelen worden genomen, dreigt het land volgens Fakieh met een zware werkloosheid geconfronteerd te worden. Hij voert bovendien aan dat ook de lonen dreigen te dalen, aangezien er een grote groep kandidaten zou beschikbaar zijn voor relatief weinig werkplaatsen.

Fakieh stelde dat de Saudische autoriteiten naar een brede waaier van mogelijkheden kijkt om meer banen te creëren. Onder meer wordt daarbij een minimumloon voor binnenlandse werknemers overwogen. Hij voegde er aan toe dat de privésector een contingent van 3 miljoen nieuw banen zou moeten leveren. Volgens Fakieh moet er bij die maatregelen ook voor gezorgd worden dat er vooral gemikt wordt op banen met hogere loonschalen.

Ook riep Fakieh op om de loonkloof tussen binnenlandse werknemers en immigranten te verkleinen. Er moet volgens hem een evenwichtige basis worden gecreëerd. Indien men daar niet in slaagt, zullen werkgevers volgens de Saudische minister de voorkeur blijven geven aan buitenlandse arbeidskrachten. Om dat te bereiken zal Saudi-Arabië volgens de minister het niveau van zijn onderwijs moeten verbeteren, terwijl ook de bestaande regelgeving grondig zou moeten herzien worden.

13-04-09

Keeping up appearances is goed mechanisme

Keeping up the appearances. Het kan melijwekkend lijken, maar een aantal psychologen stelt dat dit gedrag in een crisisperiode eigenlijk aangemoedigd zou moeten worden. Het kan volgens hen immers een extreem efficiënte sociale strategie zijn. De psychologen stellen dat trots niet alleen belangrijk is om fysiek gevaar te overleven, maar ook om in sociaal moeilijke omstandigheden overeind te blijven. Volgens Jessica L. Tracy, professior aan de University of British Columbia, is trots zelfs het krachtigste statussignaal dat een individu kan uitstralen, veel sterker dan het getuigen van geluk en tevredenheid. Trots ondersteunt niet alleen het zelfbeeld, maar trekt ook andere mensen aan.

"Vele ontslagen Amerikanen stappen nog altijd elke ochtend opgekleed de deur uit alsof ze naar het werk gaan, maar besteden een gedeelde van hun dag in een koffiebar, dikwijls in het gezelschap van collega's die hetzelfde lot hebben ondergaan," aldus de Amerikaanse krant The New York Times. "Dat kan beschouwd worden als een vorm van ontkenning, maar een aantal psychologen ziet er vooral voordelen in. Dit toneelspel kan volgens hen van essentieel belang zijn in economisch moeilijke tijden." Jessica L. Tracy noemt het een emotie van zelfbewustzijn en een uitdrukking hoe het individu over zichzelf denkt. Bovendien heeft trots volgens haar een bijzonder sterke sociale component.

Uit een onderzoek van de Northeastern University is volgens de krant gebleken dat trotse mensen door hun omgeving dominant, maar ook aangenamer werden beschouwd dan proefpersonen die dat gevoel niet uitstraalden. "De onderzoekers hadden verwacht dat deze figuren door de anderen als arrogant zouden worden bestempeld, maar juist het tegenovergestelde bleek waar te zijn." Wanneer onderzoekers de een aantal proefpersonen lieten weten dat ze bij een test goede resultaten hadden geboekt, zelfs al was dat niet het geval, bleken de betrokkenen nog meer inspanningen te doen om ook volgende tests goed op te lossen. De onderzoekers stelden dan ook dat trots het doorzettingsvermogen stimuleert.

10-08-08

Vakantie zorgt voor sfeerloze werkvloer

Ruim een derde van de werknemers mist op vakantie de sfeer op het werk. Twintig procent mist de collega´s en 27 procent moet tijdens de vakantie wennen aan het onregelmatige ritme. Dat blijkt uit een Nederlands onderzoek van Creyf's Uitzendbureau. Verder bleek dat vijftien procent het mist om zijn-haar kennis en ervaring in te kunnen zetten tijdens een vakantie. Uit een ander onderzoek bleek dat 33 procent van de werknemers door de afwezigheid van collega's problemen op de werkvloer verwacht.

"Het is een goed teken dat werknemers de sfeer en collega’s missen,” aldus Patrick van der Ploeg, algemeen directeur van Creyf's Uitzendbureau, tegenover het magazine Managers Online. “Deze factoren zijn erg belangrijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden op de werkvloer. Men brengt ten slotte de meeste dagen van de week door op het werk. Hierdoor is het ook niet verrassend dat werknemers de regelmaat missen. In een werkweek zit een duidelijke structuur die vaak tijdens een vakantie wegvalt.”

Uit een onderzoek van Unique Uitzendburo bleek eerder al dat bijna 33 procent van de werknemers in de vakantieperiode door afwezigheid van collega's problemen verwacht, aangezien vakanties niet goed worden afgestemd of doordat er geen extra vakantiehulp wordt ingeschakeld. "De vakantieperiode is altijd spannend voor een werkgever," aldus Michel de Lassacquère, algemeen directeur van Unique Uitzendburo. "Het verzorgen van een vakantierooster waarmee iedereen tevreden is, is vaak een hele uitdaging."

10:29 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human recourses |  Facebook |