19-03-09

Werkloosheid beter voor gezondheid dan onzekerheid

Werknemers die door de economische crisis hun baan al kwijt zijn, zouden op het vlak van gezondheid wel eens beter af kunnen zijn dan collega's die nog altijd in onzekerheid leven over hun professionele toekomst. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse University of Cambridge. De onderzoekers stelden dat de stress en angst van mensen die werkloos zijn geworden uiteindelijk uitvlakt en ze na ongeveer zes maand hun nieuwe situatie aanvaarden. Anderzijds blijken mensen die hun baan nog altijd hebben, constant bezorgd zijn over hun situatie en daarbij zo erg lijden dat hun mentale gezondheid stilaan opbrandt en over een periode van één tot twee jaar steeds verder afkalft.

"Mensen lijken niet over een mechanisme te beschikken om met jobonzekerheid om te gaan zoals dat wel het geval blijkt te zijn met werkloosheid," stippen de onderzoekers aan. "Dat zorgt ervoor dat de mentale gezondheid van mensen met een jobonzekerheid over een periode van een jaar steeds verder achteruit blijkt te gaan." Verder stellen de onderzoekers dat vrouwen sneller geneigd zijn dan mannen om mistroostig te worden door het verlies van hun baan, maar er wordt aan toegevoegd dat mannen zich dapper proberen te houden en daardoor uiteindelijk meer depressief en angstig blijken te zijn dan vrouwen. Daarbij wordt opgemerkt dat werkloze mannen bij de instap in een nieuwe onzekere baan geen vooruitgang blijken te boeken op het vlak van mentale gezondheid, terwijl werkloze vrouwen zelfs bij onzekere banen weer opbloeien.

Het verschil tussen het uiterlijk vertoon van mannen en hun werkelijk aanvoelen ligt volgens de Britse onderzoekers aan culturele waarden. "Er is nog altijd een macho aspect aan het idee dat de man de kostwinnaar is," merken de onderzoekers op. "In tegenstelling tot vrouwen hebben mannen tussen school en pensioen weinig positieve manieren om zich te profileren dan hun professionele carrière. Hoewel er nu al decennia gesproken wordt over gelijke arbeidskansen voor vrouw en man, blijven mannen steken bij hun traditionele overtuiging dat hun mannelijkheid in het gedrang komt wanneer hun carrière is bedreigd." In ieder geval roepen de onderzoekers op dat ook in een recessie speciale aandacht zou besteed worden aan het psychologische welzijn van werknemers.

20:00 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: werkloosheid, human resoources |  Facebook |