14-07-14

Rechtstaande vergaderingen hebben positieve impact op teamwork

Stoelen bieden veel steun tijdens lange vergaderingen, maar kunnen ook een belangrijke rem op de productiviteit van het teamwork worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Washington. Exprementen met kantoorruimtes kunnen volgens de onderzoekers dan ook goedkope opties betekenen om brainstorming en samenwerking te stimuleren.

Lees Verder

16:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

10-07-14

Aanwezigheid huisdier doet werknemer beter presteren

Vele werknemers zijn ervan overtuigd dat de aanwezigheid van hun favoriete gezelschapsdier hun persoonlijke productiviteit zou bevorderen. Dat blijkt uit een onderzoek van de jobsite Reed.co.uk bij meer dan duizend Britse werknemers. Het onderzoek bracht aan het licht dat 46 procent van de werknemers van mening was beter te zullen presenteren indien hij zijn huisdier mee naar het werk zou kunnen nemen.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huisdier, human resources |  Facebook |

27-06-14

Nieuwe medewerkers moeten zich snel kunnen thuisvoelen

Bedrijven moeten beseffen dat veel van de nieuwe medewerkers de organisatie binnen een korte tijd opnieuw zal verlaten. Dat is de conclusie van een onderzoek van consultant Wynhurst Group. De onderzoekers stelden vast dat één op de vijf werknemers hun nieuwe baan binnen een periode van vijfenveertig dagen opnieuw opzeggen. Bedrijven moeten volgens Wynhurst dan ook een omgeving creëren waarin nieuwkomers zich snel thuisvoelen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

21-06-14

Een gelukkige werknemer kost onderneming 600 euro per jaar

Met de uitgave van 476 pond per jaar kan een werkgever zich een gelukkige werknemer kopen, op voorwaarde dat het geld wordt besteed aan sociele gebeurtenissen zoals een cafébezoek of opleidingscursussen. Dat is de conclusie van een onderzoek van het bedrijf Viking, leverancier van kantoorbenodigdheden, bij een groep Britse werknemers van ondernemingen met minder dan vijftig personeelsleden.

Lees Verder

13:33 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

19-06-14

Werkgevers vrezen productieverlies oudere werknemers

Werkgevers gaan er nog altijd vaak vanuit dat de waarde van werknemers voor de onderneming vanaf hun vijftigste verjaardag begint af te nemen. Dat is de conclusie van een enquête van consulent KPMG bij een groep Britse executives en personeelsverantwoordelijken. Vastgesteld werd dat tweederde van de personeelsverantwoordelijken van mening is dat de waarde van verouderende werknemers vanaf een bepaalde leeftijd begint af te nemen. Die mening wordt ook door de helft van de executives gedeeld. Er wordt wel opgemerkt dat de executives het keerpunt in de bijdrage van verouderende werknemers op een latere leeftijd inschatten dan de personeelsverantwoordelijken.

Lees Verder

17:08 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

11-06-14

Europa wil betere bescherming voor werknemers

Er moeten meer inspanningen worden gedaan om de Europese werknemer te beschermen tegen gevaren. Dat heeft Laszlo Andor, Europees Commissaris voor werkgelegenheid, gezegd. Er moeten volgens hem een aantal nieuwe maatregelen worden geïmplementeerd, maar de Europees Commissaris zegt ook dat het vaak voldoende is om de bestaande voorschriften op de correcte manier toe te passen om aan werknemers een afdoende bescherming te kunnen bieden. De European Trade Union Confederation (Etuc) zegt echter ontgoocheld te zijn in de doelstellingen die door de Europese Commissie naar voor worden gebracht.

Lees Verder

13:56 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

06-06-14

Wereldkampioenschap ontplooit zich op brede waaier van schermen

Het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië zal door de consument op een brede waaier van digitale apparaten worden gevolgd. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulent YuMe. Opgemerkt wordt dat de consument het gebeuren wil volgen op televisie, desktop, tablet en mobiele telefoon. Volgens YuMe zal de digitale technologie de grote populariteit van het evenement alleen nog maar opdrijven. YuMe geeft dan ook aan dat marketeers en adverteerders door het voetbaltornooi een unieke opportuniteit hebben om hun boodschap naar een miljoenenpubliek over te brengen. Om optimaal effect te hebben, moet die boodschap volgens YuMe echter wel op de bredere waaier van schermen worden voorgesteld.

Lees Verder

12:55 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Vaklui vormen een bijzonder tevreden beroepscategorie

Vaklui vormen een bijzonder tevreden beroepscategorie. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Electrical Contractors Insurance Services (Ecis) bij Britse vaklui in de bouwsector. De onderzoekers stelden vast dat 91 procent van de ondervraagden een positieve perceptie heeft over zijn professionele vooruitzichten. Een groep van 30 procent toont zich zelfs bijzonder positief. Er wordt aan toegevoegd dat dakwerkers en loodgieters het grootste optimisme voor de toekomst laten blijken. Bovendien zou 81 procent van de ondervraagden jongeren willen interesseren voor het beroep. Dat geldt vooral voor elektriciens en dakwerkers.

Lees Verder

12:54 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

03-06-14

Eén op drie werknemers ziet geen carrière-vooruitzichten

Het vertrouwen in industrieleiders is teruggevallen tot het laagste niveau in twee jaar. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) en consulent Halogen Software bij meer dan vijfentwintighonderd Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij vast dat bijna één derde van de werknemers van mening is dat het prestatie-management niet op een rechtvaardige manier wordt gestuurd. Ongeveer een even grote groep geeft aan dat het niet mogelijk is om binnen de organisatie vooruitgang te maken, terwijl 20 procent van mening is dat het management doelstellingen en verwachtingen niet op een efficiënte manier communiceert.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Millennials hebben een andere visie op de arbeidsmarkt

De houding van de millennials tegenover de arbeidsmarkt vertoont een duidelijke verschuiving in waarden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de London Business School. Onder meer stelden de onderzoekers vast dat 90 procent van de millennials te kennen geeft nooit langer dan vijf jaar bij dezelfde werkgever te willen blijven. Bovendien blijkt dat 40 procent bij de aanwerving al zijn volgende carrière-stap aan het voorbereiden is. De Britse wetenschappers benadrukken dat werkgevers zich duidelijk bewust moeten zijn van deze verschuivingen indien ze jong toptalent willen aanwerven en behouden.

“Het is niet langer voldoende om jonge werknemers een aantrekkelijk salaris aan te bieden,” benadrukt onderzoeker Richard Hytner, professor marketing aan de London Business School. “De werkgevers moeten ook hun eigen opinies over een optimale carrière-ontwikkeling opzij schuiven en beseffen dat hun persoonlijke waarden over de start van een loopbaan niet langer meer hoeft overeen te stemmen met de doelstellingen van de nieuwe generatie. Er is hier geen sprake van een houding van jongere werkkrachten, maar er moet aanvaard worden dat de waarden op de arbeidsmarkt fundamenteel zijn verschoven.”

Professor Hytner waarschuwt daarbij dat veel bedrijven het bijzonder moeilijk hebben om hun waarden en doelstellingen op een goede manier naar werknemers en externe partijen te communiceren. “Wanneer zelfs werknemers het moeilijk vinden om de waarden van de onderneming te identificeren, zal het ook niet mogelijk zijn om de boodschap bij het bredere publiek te doen aanslaan,” aldus Richard Hytner. Volgens Karen Ancira, directeur bedrijfsmanagement bij Kentucky Fright Chicken (KFC) moeten ondernemingen niet alleen de filosofie van de millennial-generatie proberen te vatten, maar moeten ook ontwikkelings-opportuniteiten worden aangeboden om jong talent langer aan zich te binden.

“Jonge werknemers willen duidelijkheid over de concrete carrière-mogelijkheden die binnen de onderneming kunnen worden gerealiseerd,” benadrukt Ancira. “Millennials hechten aan deze opportuniteiten misschien nog meer waarde dan de vorige generaties. Ondernemingen moeten aantonen bereid te zijn om naar de jongere generatie te luisteren en daadwerkelijk een open mentaliteit te hebben aangekweekt.”

Lees Verder

13:41 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: millennials, human resources |  Facebook |

02-06-14

Op de werkvloer is uitsluiting nog erger dan pesterijen

Op de werkvloer is het nog altijd minder erg het doelwit te zijn van pesterijen dan compleet genegeerd te worden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of British Columbia. De Canadese onderzoekers zeggen vastgesteld dat de meeste werknemers uitsluiting minder erg lijken te vinden dan pesterijen, maar in werkelijkheid blijkt een isolement volgens de wetenschappers sneller aanleiding te geven tot een verlies aan jobtevredenheid, een sneller ontslag en een groter risico op gezondheidsproblemen. De studie laat volgens de onderzoekers uitschijnen dat bedrijven een aantal potentiële problemen op de werkvloer dan ook over het hoofd lijken te zien.

"We hebben geleerd dat het negeren van een persoon sociaal de voorkeur moet krijgen op negatieve contacten,” zegt onderzoeker Sandra Robinson, professor organisatiegedrag aan de Sauder School of Business van de University of British Columbia. “In werkelijkheid zorgt ostracisme er echter voor dat het slachtoffer een grote hulpeloos ervaart en de perceptie krijgt geen enkele aandacht van de omgeving waard te zijn.” De onderzoekers zeggen vastgesteld te hebben dat ostracisme op de werkplek minder schadelijk wordt geacht en ook minder risico op sancties oplevert. De werkelijkheid moet volgens de Canadese wetenschappers echter tot andere gevolgtrekkingen leiden.

De onderzoekers stelden vast dat slachtoffers van uitsluiting een groter risico lopen om het gevoel van verbondenheid en betrokkenheid met de werkvloer te verliezen en sneller geneigd zijn om hun baan op te zeggen. Ook wordt gewag gemaakt van een groter risico op gezondheidsproblemen. “Er worden zware inspanningen gedaan om agressie op de werkvloer en op school te bestrijden,” merkt Sandra Robinson op. “Die initiatieven zijn bijzonder belangrijk, maar misbruik gebeurt niet altijd op een openlijke manier. Uitsluiting zorgt ervoor dat veel mensen zich in hun dagelijks leven het slachtoffer voelen van de negatieve houding van hun omgeving, maar met huidige strategieën geen enkele mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen.”

Lees Verder

16:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

19-05-14

Bedrijven moeten zich minder bekommeren om supersterren

Organisaties moeten zich meer bekommeren over het optimale gebruik van het eigen talent dan om het inhuren van supersterren. Dat zegt de Amerikaanse consulent Mark Salsbury, gespecialiseerd in talentmanagement. Hij merkt op dat vele bedrijven van mening zijn dat het aantrekken van toptalent de enige manier zal zijn om een concurrentieel voordeel uit te bouwen. In die strijd om het schaarse talent is het volgens Salsbury echter niet voor iedereen mogelijk om de supersterren van de arbeidsmarkt binnen te halen. Daarom zal het volgens de consulent veel efficiënter zijn om het maximale te halen uit het aanwezige eigen talent dan eindeloos naar supersterren te zoeken.

“Door de dotcom-piek op het einde van de jaren negentig werden de acquisitie en management van talent nieuwe modeconcepten,” zegt Mark Salsbury. “Alle voorspellingen waarschuwen dat de volgende decennia tot een belangrijke schaarste aan talent zullen leiden, waardoor een sterke concurrentie voor het aantrekken van menselijk kapitaal kan worden verwacht. Het aantrekken van het beste talent is dan ook in het beleid van veel bedrijven een topprioriteit geworden. In werkelijkheid moet men er echter rekening mee houden dat het uitbouwen van een efficiënt personeelsbestand meer inhoudt dan het aantrekken van grote toptalenten.”

“Het aantrekken van toptalent is geen allesomvattend antwoord,” zegt Salsbury nog. “In de sport heeft de geschiedenis al ettelijke keren uitgewezen dat het samenbrengen van de beste spelers niet noodzakelijk een winnend team zal opleveren. Niet iedereen in het team kan een sterspeler zijn. Elk team heeft een samenkomst van specifieke functies nodig om optimaal te kunnen functioneren. Uiteraard heeft men geschikte werknemers nodig, maar dat kan worden gerealiseerd door goede, betere en beste werknemers. Het is echter onmogelijk om altijd de beste werknemers aan te trekken. Ook beperkt talent is trouwens relatief schaars. De arbeidsmarkt bestaat vooral uit goede en betere kandidaten.”

“Bedrijven moeten zich dan ook vooral toespitsen op het aanwenden van aanwezig talent,” aldus Salsbury. “Organisaties moeten zorgen dat ze op geschikt talent kunnen terugvallen. Dat hoeft niet noodzakelijk het beste talent te zijn. Organisaties hebben slechts een beperkt aantal topspelers nodig om sleutelposities in het bedrijf in te vullen. Het is vooral cruciaal om het potentieel van de resterende 80 procent goede en betere medewerkers te optimaliseren. Succesvolle teams worden gecreëerd door de juiste mensen op de juiste plaats te positioneren. Daarbij wordt niet gekeken naar het individuele talent, maar naar de mogelijke positieve bijdrage tot het team.”

Lees Verder

14:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Groot zelfvertrouwen heeft positieve impact op status

Een overdreven zelfvertrouwen kan een positieve impact hebben op de status van het individu, ook al is de overschatting voor iedereen duidelijk. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California en de Vanderbilt University. Opgemerkt wordt dat een groter zelfvertrouwen vaak een stimulans vormt voor leidinggevend gedrag, zoals een grotere spreekvaardigheid en een actievere betrokkenheid. Bovendien blijkt het zelfvertrouwen mogelijke angsten te kunnen verminderen, zodat het individu ook een vlottere interactie met anderen laten optekenen. Daardoor wordt zelfvertrouwen volgens de onderzoekers vaak gekoppeld aan grotere sociale vaardigheden.

Lees Verder

14:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Individuele financiële problemen werken door op de werkvloer

Individuele financiële problemen kunnen ook een belangrijke impact hebben op de werkvloer. Dat is de conclusie van een rapport van de financiële groep Barclays bij meer dan tweeduizend Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat één op vijf werknemers toegeeft dat persoonlijke financiële problemen een negatieve invloed hebben op hun professionele prestaties. Er wordt aan toegevoegd dat 60 procent van de werkgevers aangeeft bereid te zijn om mee te helpen aan het zoeken naar een oplossing van dergelijke problemen, maar in werkelijkheid komt volgens het rapport van die intenties weinig terecht.

Lees Verder

14:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

15-05-14

Populariteit heeft belangrijke impact op carrière-ontwikkeling

Populariteit op de werkvloer is een steeds belangrijker factoren geworden in de mogelijkheden om een succesvolle carrière uit te bouwen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Massachusetts. Werknemers die een grote populariteit genieten, hebben volgens de onderzoekers een grotere kans om te worden aangeworven, terwijl ze er ook gemakkelijker in slagen om op de werkvloer assistentie aangeboden te krijgen en hun fouten ook gemakkelijker over het hoofd worden gezien of vergoeilijkt. Bovendien zouden ze ook van managers sneller goedkeuring krijgen voor initiatieven die worden voorgesteld.

Lees Verder

15:35 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

08-05-14

Werknemers willen meer dankbaarheid voelen op de werkvloer

Dankbaarheid is een concept dat op de werkvloer te weinig wordt gebruikt. Dat is de conclusie van een Brits onderzoek van het platform Monster bij tweeduizend werknemers en vijfhonderd werkgevers. De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 58 procent van de werknemers aanvoert onvoldoende dankbaarheid te ervaren op de werkvloer. Bovendien bleek dat 54 procent van de respondenten zich ondergewaardeerd voelt, terwijl 41 procent gewag maakt van een gebrek aan motivatie. Ook bij de werkgevers erkent 41 procent dat er op de werkvloer onvoldoende dankbaarheid wordt getoond, terwijl 75 procent toegeeft dat een gebrek aan dankbaarheid een negatieve impact heeft op de motivatie.

"Het onderzoek toont een duidelijke discrepantie aan tussen de percepties van bazen en hun ondergeschikten,” zegt Andrew Sumner, managing director van Monster Groot-Brittannië. “Het bleek immers dat 89 procent van de managers opmerkt dat een dankwoord belangrijk is en zegt ook zelf positieve feedback te geven aan hun medewerkers.” De studie toonde aan dat werknemers in de eerste plaats dankbaar zijn voor hun collega’s en werkrelaties (34 procent), gevolgd door een goed evenwicht tussen de professionele carrière en het persoonlijke leven (25 procent) en hun salaris (18 procent). Dankbaarheid blijkt ook voor 55 procent een bron van inspiratie en motivatie te vormen.

Organisatie-psychologe Corinne Sweet noemt dankbaarheid een onbetaalbaar onderdeel van de werkomgeving. “Een oprechte uiting van dankbaarheid is een bijzonder krachtig instrument en zou door het management vaker moeten worden gebruikt,” stipt de psychologe aan. “Het onderzoek toont aan dat dankbaarheid kan leiden tot werknemers die zich gelukkiger en meer gemoviteerd voelen. In werkelijkheid blijkt het echter bijzonder moeilijk om waardering te tonen. De resultaten van de studie tonen aan dat het management meer inspanningen dient te doen om positieve feedback te geven aan hun medewerkers.”

Vele managers wijzen echter naar situaties waarin het onmogelijk blijkt dankbaarheid te tonen. Onder meer wordt opgemerkt dat een cruciale inbreng van werknemers pas achteraf blijkt (13 procent), maar ook wordt de vrees uitgedrukt onhandig over te komen (12 procent) en wordt gezegd de medewerkers niet in verlegenheid te willen brengen (12 procent). De onderzoekers stelden nochtans vast dat 93 procent van de managers goede omvangsvormen op de werkvloer belangrijk vinden. Desondanks gaf slechts 25 procent van de werknemers aan dat hun baas dankbaarheid toont voor het gerealiseerde werk. Bovendien stelde 22 procent dat hun baas brutaal is en geen enkele vorm van dankbaarheid blijkt te kunnen tonen.

Uit het onderzoek bleek nog dat 7 procent van de werknemers toegeeft dat ze zich ongemakkelijk voelen wanneer ze in het openbaar worden geprezen. De onderzoekers slaagden er ook in een kostprijs te koppelen aan dankbaarheid. De werknemers bleken aan te geven gemiddeld op een compensatie van 165 euro per maand recht te hebben wanneer nagelaten wordt dankbaarheid te tonen voor het geleverde werk. Daarmee heeft dankbaarheid een waarde van ongeveer 1.970 euro per jaar.

Lees Verder

15:25 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

05-05-14

Bedrijven moeten meer oog hebben voor introverte werknemers

Organisaties hebben de neiging om te communiceren op een manier die het best past bij extraverte werknemers, maar introverte collega’s dreigt te negeren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan het Institute of Internal Communication. Die vooroordelen dreigen volgens de onderzoekers echter een negatieve impact te hebben op het engagement van de werknemers, waardoor het bedrijf uiteindelijk dreigt aan productiviteit te zullen inboeten. Aangevoerd wordt dat naar schatting één derde tot de helft van de populatie uit introverte persoonlijkheden bestaat, maar toch blijven organisaties vooral oog hebben voor extroverte collega’s.

Lees Verder

14:22 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

03-05-14

Tevredenheid heeft weinig impact op personeelsverloop

Medewerkers voelen zich in het algemeen gelukkig in hun baan, maar koesteren toch plannen om een carrière-wending te maken. Dat is de conclusie van een onderzoek van recruiter Robert Half bij een groep Britse werknemers. De onderzoekers stelden vast dat 60 procent van de werknemers aangeeft zich gelukkig te voelen in hun baan, waarbij 20 procent toegeeft zich heel gelukkig te voelen. Tegelijkertijd blijkt dat 33 procent van de werknemers overweegt een nieuwe baan te zoeken. In de leeftijdsgroep tussen achttien en vierendertig jaar loopt dat cijfer op tot 46 rocent. Verder blijkt dat 27 procent ontevreden is met zijn salaris. Volgens 40 procent zou een hoger basissalaris een beslissende factor bij een verandering van baan.

Lees Verder

15:03 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

29-04-14

Ontwikkeling effectief leiderschap belangrijkste opdracht human resources

Het ontwikkelen van effectief leiderschap is voor human resources dit jaar de belangrijkste prioriteit. Dat is de conclusie van een enquête van consulent Deloitte bij een groep Britse bedrijven. Het ontwikkelen van effectief leiderschap staat met een score van 74 procent op de eerste plaats van de prioriteiten die worden gesteld. Op de tweede plaats staan een omscholing van human resources en het stimuleren van betrokkenheid en loyaliteit met elk 70 procent. Daarna volgens talentmanagement en talentanalyses met elk 68 procent. Vorig jaar stond het ontwikkelen van leiderschap nog op een vierde plaats.

Lees Verder

14:11 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, leiderschap |  Facebook |

28-04-14

Werkgeheugen functioneert beter bij ideale omgevingstemperatuur

De omgevingstemperatuur heeft een belangrijke impact op de prestaties van het werkgeheugen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Universiteit Leiden. De onderzoekers stelden vast dat het werkgeheugen beter functioneert wanneer het individu geconfronteerd wordt met een omgevingstemperatuur waarin men zich het meest comfortabel voelt. De resultaten bevestigen volgens de wetenschappers dat temperatuur het cognitief vermogen beïnvloedt. De ideale omgevingstemperatuur voorkomt volgens de wetenschappers wellicht dat de energiebronnen die nodig zijn om mentale taken uit te voeren, versneld uitgeput raken.

"Iedereen weet uit eigen ervaring dat het klimaat en de temperatuur een invloed kunnen hebben op het gevoel van het individu, maar slechts weinig was bekend over de impact van deze factoren op het denkvermogen,” zeggen de onderzoekers Lorenza Colzato en Roberta Sellaro, professoren psychologie aan de Universiteit van Leiden. "De weinige studies die rond deze problematiek werden gepubliceerd, lieten uitschijnen dat koelere omgevingen een positieve impact hebben op de cognitieve prestaties bij het uitvoeren van complexe taken, maar dat blijkt geen absolute vaststelling te zijn. In werkelijkheid functioneert het werkgeheugen beter wanneer de omgevingstemperatuur perfect past bij de voorkeur van het individu.”

Bij een computertaak rond de herkenning van letters bij een omgevingstemperatuur van respectievelijk vijfentwintig, twintig en vijftien graden Celsius, bleek dat de respondenten de beste prestaties lieten optekenen in een ruimte die het best overeenkwam met de persoonlijke voorkeuren die eerder waren opgegeven. “Het fenomeen kan wellicht worden verklaard door het feit dat het uitvoeren van cognitieve taken veel energie vergt," zeggen de onderzoekers. "Wanneer het individu zich echter niet in een optimale omgeving bevindt, zou die energie echter snel uitgeput kunnen raken. De resultaten van de studie bevestigen dat temperatuur een invloed heeft op het cognitieve vermogen. Ideale temperaturen kunnen dan ook de efficiëntie en productiviteit bevorderen.”

Lees Verder

15:53 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

17-04-14

Creatieve vrijetijdsbesteding heeft positieve impact op arbeidsprestatie

Creatieve activiteiten in de vrije tijd kunnen ook de prestaties op de werkvloer positief beïnvloeden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de San Francisco State University. Deze creatieve vrijetijdsbesteding lijkt volgens de onderzoekers een rechtstreekse impact te hebben op werk-gerelateerde omstandigheden, zoals een creatieve probleemoplossing of de bereidheid om collega’s te helpen. De onderzoekers noemen het opmerkelijk dat de vrije tijd niet alleen een impact kan hebben op de mentale gezondheid van de werknemer, maar ook op het daadwerkelijke gedrag in de arbeidsomgeving.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Interesse is een belangrijke factor om arbeidsprestatie op niveau te houden

Het vasthouden aan interesses in de nagestreefde doelen kan de kwaliteit van de arbeidsprestatie opdrijven en het gevaar op een burnout verminderen. Dat is de boodschap van een rapport van wetenschappers aan de Duke University. Het onderzoek toont volgens de Amerikaanse wetenschappers aan dat interesse een belangrijke factor is in het nastreven van doelen. De interesse stelt de werknemer volgens de onderzoekers in staat om op een hoog niveau te blijven presteren, zonder aan engagement in te boeten. Er wordt aan toegevoegd dat de studie uitwijst dat interesse veel belangrijker is dan tot nu toe werd verondersteld.

Lees Verder

15:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Passieve werkzoekenden worden de beste medewerkers

Passieve werkzoekenden blijken na een aanwerving beter te presteren dan collega’s die actief naar een nieuw baan hebben gezocht. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Chief Executive Board (CEB) bij een groep Britse werkzoekenden. De onderzoekers stelden vast dat de kwaliteit van de prestaties van passieve werkzoekenden 9 procent hoger ligt dan bij collega’s die actief voor een baan hebben gesolliciteerd. Bovendien bleek dat deze passieve kandidaten 25 procent meer geneigd zijn om op langere termijn bij het bedrijf in dienst te blijven. Daarmee toont de passieve werkzoekende zich volgens de onderzoekers een bijzonder aantrekkelijke werknemer.

De onderzoekers stelden vast dat 49,5 procent van de respondenten zichzelf als een passief werkzoekende bestempelt. Deze groep is niet echt op zoek naar een nieuwe baan, maar staat wel open voor interessante aanbiedingen, maar vormt volgens het rapport inmiddels een meerderheid op de vacature-markt. Slechts 21,8 procent van de ondervraagden stelde actief op zoek te zijn naar een nieuwe betrekking. “Uiteraard moeten bedrijven meer inspanningen doen om passieve werkzoekenden te vinden, want in de officiële vacature-bestanden zijn ze niet terug te vinden,” zegt Clare Moncrieff, directeur van de Chief Executive Board.

“Aangezien deze groep een grotere productiviteit en loyaliteit garandeert, moeten bedrijven inspanningen doen om passieve werkzoekenden te identificeren en aan te trekken,” zegt Clare Moncrieff nog. “Er moet dan ook een overwogen worden om een specifieke rekruterings-strategie uit te werken om deze kandidaten te benaderen.” Uit het onderzoek bleek nog dat werknemers bij een overstap naar een nieuwe werkgever een grotere salarisverhoging verwachten dan vorig jaar. Gemiddeld blijkt een loonsverhoging van minstens 5,3 procent verwacht te worden vooraleer een overstap wordt overwogen, tegenover 3,2 procent vorig jaar. Dat toont volgens de onderzoekers een groeiend vertrouwen in de arbeidsmarkt.

Lees Verder

15:47 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

09-04-14

Mentaal veeleisende baan beschermt capaciteiten op oudere leeftijd

Een mentaal veeleisende baan kan bijzonder stresserend zijn, maar zou op langere termijn belangrijke voordelen kunnen bieden. Dat is de boodschap van een studie van wetenschappers aan de University of Michigan bij meer dan vierduizend gepensioneerde Amerikaanse werknemers. Gebaseerd op gegevens over een periode van achttien jaar, geeft het onderzoek aan dat bepaalde types van uitdagende banen het potentieel hebben om het mentaal functioneren van de werknemers op latere leeftijd te beschermen en te verbeteren. Onder meer werd vastgesteld dat deze groepen na hun pensioen minder snel met een achteruitgang van het geheugen worden geconfronteerd dan werknemers in minder uitdagende beroepen.

“Uit geheugentests bleek dat mensen met mentaal veeleisende banen geneigd zijn om niet alleen tijdens hun actieve loopbaan feiten en gebeurtenissen gemakkelijker te kunnen herinneren, maar ook na hun pensioen die capaciteiten minder snel verliezen,” benadrukt onderzoeksleider Gwenith Fisher, professor psychologie aan de University of Michigan. “Op het ogenblik van het pensioen blijken die verschillen niet bijzonder groot te zijn, maar in de daarop volgende jaren wel verder uitgediept te worden. Deze resultaten lijken aan te geven dat de werknemer voordelen kan halen uit een baan met een grotere variëteit aan mentale processen.”

“Niet alleen jonge werknemers en nieuwkomers kunnen door het leerproces voordeel halen uit nieuwe en complexe taken, maar ook ervaren collega’s hebben baat bij nieuwe uitdagingen,” benadrukken de onderzoekers. “Het management moet er dan ook naar streven om de mentale betrokkenheid van de werknemers te verhogen. Daarbij zou er echter tevens voor gezorgd moeten worden dat die betrokkenheid door de nadruk op het levenslang leren ook buiten de werkvloer wordt gestimuleerd." De studie geeft echter geen causaal verband aan tussen mentaal uitdagend werk en de bescherming van cognitieve mogelijkheden, zodat volgens Fisher niet kan worden uitgesloten dat mensen met een sterkere cognitieve basis ook banen met grotere mentale uitdagingen kiezen.

“Ook activiteiten buiten de specifieke werkomgeving kunnen een impact hebben,” geven de onderzoekers nog aan. “Een aantal werknemers zullen zich ook in hun vrije tijd toeleggen op hobby’s of andere activiteiten die mentaal stimulerend en veeleisend zijn.”

Lees Verder

13:50 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources, gezondheid |  Facebook |

08-04-14

Human resources stelt zich op werkvloer meest obstructief op

Human resources levert op de werkvloer de medewerkers die de minste hulpvaardigheid tonen en zich het meest obstructief gedragen. Dat is de conclusie van een onderzoek van consulenten Powwownow en OnePoll bij Britse werknemers. De onderzoekers stelden daarbij was dat 18 procent van de ondervraagden aangaf dat de meest obstructieve collega in de divisie human resources kon worden teruggevonden. Op de tweede plaats volgt de financiële dienst en boekhouding met een score van 10 procent. De meest obstructieve college heeft volgens de werknemers gemiddeld een leeftijd van vierenveertig jaar. Volgens 53 procent wordt die obstructieve collega ook gemakkelijker het slachtoffer van pesterijen.

Lees Verder

13:44 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

Werknemers voelen zich niet als een individu behandeld

Een gebrek aan goede leiders zorgt ervoor dat een groot gedeelte van de werknemers zich apatisch opstelt en helemaal geen verbondenheid voelt met zijn werk, wat leidt tot een verlies aan productiviteit, een toename van het ziekteverzuim en een daling van de kwaliteit. Dat zegt de Britse psychologe Lynda Shaw. Volgens haar telt het bedrijfsleven weliswaar veel goede managers, maar is er een duidelijk gebrek aan dynamische leiders die hun werknemers kunnen inspireren en tot maximale prestaties kunnen stimuleren. Volgens Shaw worden medewerkers door het gebrek aan inspirerend leiderschap behandeld zoals robots op een productielijn, wat uiteindelijk de winstgevendheid van het bedrijf zal schaden.

Uit een onderzoek van consulent Talent Q bij meer dan twaalfhonderd Britse werknemers blijkt dat 81 procent van de respondenten toegeeft dat ze zich meer geëngageerd en energiek zouden voelen indien het management zou beseffen op welke manier de medewerkers kunnen worden gemotiveerd. Ook werd vastgesteld dat 47 procent zich op de werkvloer niet als een individu behandeld voelt, terwijl 30 procent toegeeft niet gemotiveerd te zijn. Bij 10 procent is er zelfs sprake van een groot gebrek aan motivatie. Bovendien bleek dat 37 procent van de werknemers gewag maakt van plannen om binnen de twaalf maanden van baan te veranderen.

Vastgesteld werd dat de financiële sector met een score van 46 procent in belangrijke mate door een gebrek aan mitivatie wordt getroffen. Anderzijds blijkt in architectuur, engineering en de constructie 79 procent van de medewerkers zich gemotiveerd te voelen. Lucy Beaumont, directeur solutions bij Talent Q, heeft het over een zorgwekkende situatie. “Bedrijven moeten dan ook dringend beseffen dat de motivatie van de individuele medewerker een cruciaal element van het talentmanagement moet vormen en niet over het hoofd mag worden gezien.” Opgemerkt wordt dat 47 procent van de werknemers zich door hun directe lijnmanager genegeerd voelen.

Toch blijkt slechts 20 procent van de werknemers die plannen hebben om te vertrekken, aan te geven dat hun beslissing een gevolg is van relaties op de werkvloer. “Motivatie en engagement is weliswaar niet rechtstreeks gelinkt aan de relatie met de lijnmanagers, maar die groep verkeert duidelijk in een situatie om verandering te beïnvloeden en te sturen,” zegt Lucy Beaumont. Anderzijds blijkt dat slechts 11 procent van de werknemers gewag maakt van een persoonlijk element in de relaties op de werkvloer. Bovendien merkt 51 procent dat de lijnmanager geen inspanningen doet om de werkmethodes aan de medewerkers aan te passen, waardoor volgens het rapport een mogelijkheid over het hoofd wordt gezien om een maximale productiviteit na te streven.

Lees Verder

13:42 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

10-03-14

Bedrijven moeten buitenlandse medewerkers beter screenen

Bedrijven werven steeds vaker buitenlandse werknemers aan, maar blijken daarbij grote problemen te hebben met de controle van het curriculum vitae van de betrokken kandidaten. Dat is de conclusie van een rapport van consulent HireRight naar het buitenlandse aanwervingsbeleid van tweehonderd Britse ondernemingen. De onderzoekers stelden vast dat 76 procent van de onderzochte ondernemingen buitenlandse medewerkers aantrekt, maar 39 procent blijkt geen aangepast screening-proces geïmplementeerd te hebben om de kwalificaties van de betrokken kandidaten te onderzoeken. Nog eens 27 procent zegt de volgende twee jaar nog meer buitenlands talent te willen aantrekken.

“Bedrijven doen veel vaker dan in het verleden beroep op buitenlandse werknemers,” zeggen de onderzoekers. “Vaak kunnen bij de buitenlandse arbeidspopulaties vaardigheden worden gevonden die in eigen land niet meer beschikbaar zijn. Buitenlandse werknemers breiden de beschikbare talentpool uit, maar maken het veel moeilijker om het curriculum vitae, kwalificaties en referenties te controleren dan bij kandidaten uit eigen land. Fraude of ongepast gedrag kan de organisatie bijzonder veel schade toebrengen en buitenlandse kandidaten zouden dan ook even strikt gescreend moeten worden dan sollicitanten uit eigen land, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet haalbaar te zijn.”

De onderzoekers stelden vast dat bij 54 procent van de Britse sollicitaties tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar onjuistheden dienden te worden vastgesteld. Dat betekende wel een daling met 9 procentpunt tegenover het jaar voordien, wat volgens de onderzoekers kan worden toegeschreven aan de heropleving van de economie. Vooral op het gebied van de loopbaan-geschiedenis (33 procent) en onderwijs (32 procent) bleken de meeste onnauwkeurigheden geregistreerd te worden. De cijfers tonen volgens Steve Girdler, directeur Europa en Midden-Oosten bij HireRight, aan dat werkgevers de nodige waakzaamheid dienen te behouden bij de controle van binnenlandse en buitenlandse vacatures.

Lees Verder

11:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

04-03-14

Spanje en Groot-Brittannië geconfronteerd met laag opgeleide arbeidspopulatie

Spanje en Groot-Brittannië hebben de laagst opgeleide arbeidspopulatie van de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van het Centre on Skills, Knowledge and Organisational Performance (Skope) in opdracht van het Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). De onderzoekers wijzen erop dat in Spanje en Groot-Brittannië meer dan 20 procent van de banen niet meer dan een opleiding lager onderwijs vereisen, terwijl dat aandeel in landen zoals Duitsland en Zweden terugvalt tot minder dan 5 procent. Een lage opleiding heeft ook een negatieve impact op het salaris en andere sociale problemen, wat aanleiding geeft tot een grotere armoede bij de werkende bevolking

Lees Verder

12:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: opleiding, human resources |  Facebook |

25-02-14

Kleine investeringen in engagement kunnen grote winst opleveren

Werkgevers die hun investeringen in het engagement voor laaggeschoolde en goedkope arbeidskrachten met 10 procent opdrijven, kunnen een belangrijke extra winst genereren. Dat is de conclusie van een onderzoek van de Britse denktank Work Foundation. Er wordt aan toegevoegd dat deze investeringen aan de Britse economie een extra bedrag van 49 miljard pond zou kunnen opleveren omdat de betrokken werknemers door het hogere engagement minder ziekteverlet zouden opnemen. Bovendien vormt een groter engagement volgens de onderzoekers ook extra ambassadeurs voor het bedrijf, het merk en zijn producten.

Lees Verder

10:18 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: engagement, human resources |  Facebook |

19-02-14

Eerste indruk wordt ook niet door concrete feiten weggewerkt

Zelfs met concrete feiten is het bijzonder moeilijk om een eerste indruk weg te werken. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Toronto. De onderzoekers stellen dat een eerste indruk over een persoon zo sterk is dat zelfs het verkrijgen van diepere informatie niet in staat blijkt om die oorspronkelijke perceptie weg te werken. De wetenschappers benadrukken dat met de nodige inspanningen de initiële perceptie weliswaar kan worden afgezwakt, maar zal er voortdurend moeite moeten worden gedaan om de oorspronkelijke indruk te blijven corrigeren. Vooral bij een gebrek aan tijd weegt volgens de onderzoekers de dominantie van de eerste indruk bijzonder zwaar door.

“De mens oordeelt op het uiterlijk en kan daar zelf nauwelijks iets aan doen,” benadrukt onderzoeksleider Nicholas Rule, professor psychologie aan de University of Toronto. “Met de nodige moeite kunnen die vooroordelen wel worden overwonnen, maar daarvoor moeten voortdurend inspanningen worden geleverd. De eerste indruk heeft betrekking over een hele waaier van eigenschappen, gaande van aantrekkingskracht tot seksuele geaardheid of betrouwbaarheid. Die mening wordt in een fractie van een seconde gevormd en is sterker dan concrete informatie die over de persoon in kwestie wordt verstrekt.” De onderzoekers merken op dat een online kennismaking nog meer geneigd is tot negatieve impressies dan een fysieke ontmoeting.

“Vooral wanneer men weinig tijd krijgt om iemand te leren kennen, wordt snel teruggevallen op de eerste indruk,” zegt professor Rule. “Nochtans werd er in het onderzoek voor gezorgd dat de concrete informatie een grote afwijking vertoonde tegenover de eerste indruk. Wanneer er echter meer tijd krijgt om na te denken, kan de impact van de concrete informatie zwaarder doorwegen. Daaruit blijkt een grote contradictie tussen perceptie en het rationele geheugen. Percepties blijken echter lang te blijven doorwerken en worden pas bijgestuurd wanneer opnieuw op de concrete informatie wordt gewezen. Men moet dan ook beseffen dat de percepties over andere personen vaak zijn gekleurd en niet met de werkelijkheid overeenstemmen.”

Lees Verder

12:24 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: human resources |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende