07-10-16

Humor kan de carrière een sterke zet geven

Een sterk gevoel voor humor wordt op de werkvloer vaak beschouwd als een bewijs van competentie en zelfzekerheid. Deze werknemers hebben bovendien een sterkere kans om hogerop in de hiërarchie van de onderneming op te klimmen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Wharton School en de Harvard Business School. De onderzoekers wijzen erop dat werknemers zware inspanningen doen om hun status op de werkvloer te versterken. Humor is volgens hen één van de instrumenten die daartoe een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

“Grappige werknemers genieten op de werkvloer een grote populariteit, maar geestigheid is meer dan een karaktereigenschap die een grotere kring vrienden garandeert,” merken de onderzoekers Alison Wood Brooks, Maurice Schweitzer en Brad Bitterly op. “Indien humor op een succesvolle manier wordt toegepast, kan ook de status op de werkvloer versterken. Op de werkvloer heerst immers bewondering voor een collega die de moed heeft om grappen te vertellen, met het risico af te gaan indien de pointe niet overkomt. Het vergt immers vaak heel wat emotionele intelligentie om die onderneming tot een goed einde te brengen.”

“Humor is ook niet zonder risico,” waarschuwen de onderzoekers. “Wanneer de grap vervelend of ongepast blijkt of niemand aan het lachen kan brengen, kan de perceptie over competentie een gevoelige terugslag krijgen. In het ergste geval kan de grap zelfs tot een ontslag leiden.” De onderzoekers merken ook op dat jonge nieuwkomers op de werkvloer hun reële persoonlijkheid verbergen uit vrees een slechte indruk te maken op hun omgeving en daarmee al onmiddellijk hun carrière-opties te hypothekeren. Vaak voelen ze zich gevangen in een val van stilte waar ze hun grappen niet kunnen maken omdat ze vrezen voor een afgang en een domme, ongepaste en onprofessionele indruk te maken.”

Uit het onderzoek dat het vertellen van een leuke en gevatte grap door de omgeving met de hoogste scores voor competentie en zelfvertrouwen werden beloond. Wanneer de grap echter vervelend bleek, werd nog altijd een hoge score op het gebied van zelfvertrouwen behaald, maar diende wel enige negatieve impact op de percepties over competentie worden opgetekend, wat tot een verlies aan status leidde. Kandidaten die ongepaste grappen vertelden, maar hun omgeving toch aan het lachen konden brengen, werden niet gesanctioneerd. Wanneer die ongepaste grappen ook niemand tot lachen konden aanzetten, werd wel een negatieve impact ervaren op de percepties over competentie.

De onderzoekers wijzen er ook op dat humor een bijdrage levert tot een positieve werkcultuur, een sterk engagement en een grote jobtevredenheid. “Het is ook niet verstandig om teveel vrees te hebben om met een grap de mist in te gaan,” zeggen de onderzoekers. “Op die manier verlies men immers een krachtig en efficiënt instrument om promotie te maken. Dat geldt zeker voor werknemers uit de lagere regionen van de hiërarchie die willen opklimmen. Net zoals de werknemer zijn vaardigheden op het gebied van communicatie en onderhandeling wil versterken, zou ook aandacht moeten worden besteed aan het ontwikkelen van de humor.”

Lees Verder

17:29 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook |

07-07-14

Ook het gebruik van humor kan merken beschadigen

Virale parodies op advertenties die op sociale media worden verspreid, kunnen een negatieve impact hebben op de houding van de consument tegenover merken. Daarentegen wordt geen significant effect op de aankoopintentie opgetekend. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Université Paris-Est en de Sorbonne Graduate Business School.

Lees Verder

14:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, sociale media |  Facebook |

05-05-14

Lachen heeft op brein dezelfde impact als meditatie

Lachen genereert hersengolven die vergelijkbaar zijn met meditatie. Dat is de conclusie van een onderzoek ven wetenschappers aan de Loma Linda University in Californië. De onderzoekers stellen dat bij het lachen het hele brein is betrokken. De lach heeft volgens het rapport dan ook een positieve impact op het hele wezen. Bovendien wordt aangevoerd dat de invloed, net zoals bij een geregelde training, met het verloop van tijd wordt versterkt en lachen dan ook bij een gezonde levensstijl hoort. Eerder al werd volgens de onderzoekers aangetoond dat lachen ook een middel is tegen depressies en cardiovasculaire aandoeningen

Lees Verder

14:20 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, meditatie |  Facebook |

15-03-14

Psychotisch karakter humoristen zet mensen aan het lachen

Humoristen vertonen een hoog niveau van psychotische eigenschappen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Oxford en de Berkshire Healthcare NHS Foundation Trust bij meer dan vijfhonderd professionele humoristen. De onderzoekers stellen dat de ongewone persoonlijkheidsstructuur aan humoristen de mogelijkheid biedt om andere mensen aan het lachen te brengen. Er wordt aan toegevoegd dat er al eerder onderzoek is verricht naar het verband tussen creativiteit en specifieke mentale karaktereigenschappen, maar daarbij werd nagenoeg altijd aandacht besteed aan kunstenaars en wetenschappers.

Lees Verder

11:59 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook |

06-07-13

Facebook houdt meer van humor dan van politiek

Facebook-gebruikers die frequent boodschappen publiceren over hun dagelijkse leven, met inbegrip van persoonlijke anecdotes en referenties naar de populaire cultuur, krijgen van hun collega’s doorgaans een humoristisch karakter toegemeten. Gebruikers die zich echter toespitsen op politieke boodschappen, hebben volgens de andere leden van het sociale netwerk daarentegen geen humoristisch karakter. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Kentucky. De onderzoekers stelden ook vast dat humor leidt tot een groter aantal likes en commentaren op status-updates.

Lees Verder

09:00 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: facebook, humor |  Facebook |

06-11-12

Presidentskandidaten humoristischer dan populaire sitcoms

In de presidentiële debatten in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen was er meer humor terug te vinden dan in de populaire sitcoms. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Murdoch University bij een groep televisiekijkers, waarbij de activiteit van de lachspier en de zenuwactiveit van het gelaat werd gemeten. Rekening houdend met de belangrijke rol die humor speelt in de positionering van politieke kandidaten, kan de nieuwe technologie volgens de onderzoekers een belangrijk instrument worden voor strategen en commentatoren.

Lees Verder

18:28 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek, humor, sitcom |  Facebook |

30-07-12

Humoristische reclames hebben geen grotere overtuigingskracht

Humoristische televisiereclame spreekt de consument weliswaar aan, maar dat betekent niet automatisch dat de campagnes ook een grotere overtuigingskracht of efficiëntie hebben. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Ace Metrix. Er wordt opgemerkt dat er tussen humor en charme een correlatie van 0,31 punten wordt opgetekend, wat aangeeft dat consumenten een humoristische reclame ook charmanter vinden. Bovendien zijn er ook positieve correlaties met aandacht (0,30 punten) en bekijkenswaardigheid (0,15 procent). Daarentegen wordt er op het gebied van informatieve waard een negatieve correlatie van 0,22 procent opgemerkt. Ook blijken humoristische reclames de consument minder aan te zetten om het product daadwerkelijk te willen aankopen of van product te veranderen. Uit het onderzoek blijkt dat de verzekeringssector het vaakst naar humoristische reclame grijpt.

Lees Verder

09:58 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: reclame, televisie, humor |  Facebook |

12-08-11

Positieve humor is beste verwerkingsmiddel

Humor de mens te helpen om te gaan met gruwelijke beelden. Dat blijkt uit onderzoek van het Stanford Psychophysiology Laboratory. Volgens de onderzoekers levert humor een betere manier om met afschrikwekkende beelden om te gaan dan ernst. Er wordt aan toegevoegd dat positieve en optimistische humor ook efficiënter blijkt te zijn dan cynisme. De resultaten van het onderzoek ondersteunen de theorie dat humor een psychologisch effect heeft door een veranderd perspectief aan te voeren .

"Proefpersonen die met een kwinkslag reageerden op een confrontatie met afschrikwekkende beelden, bleken van meer positieve emoties en minder negatieve emoties te getuigen," merken onderzoekers Andrea Samson en James Gross op. "Respondenten die echter met een positief getinte humor reageerden, haalden het meeste voordeel. Mensen die de mogelijkheid hebben om zich speelser op te stellen en humoristisch tegenover de absurditeiten van het leven staan, genieten van een beter welzijn."

"Er zijn verschillende manieren om beelden te interpreteren," merken de onderzoekers op. "In de meeste gevallen zal er sprake zijn van een rationele reactie. Humor blijkt echter een nieuw perspectief te kunnen aanbrengen. Daarbij lijkt positieve humor erin te slagen om voor een hele verandering te zorgen, terwijl negatieve humor weliswaar een afstand creëert tegenover het afschrikwekkende gegeven, maar er niet in slaagt om een nieuw mentaal scenario te creëren."

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor |  Facebook |

10-10-08

Online humor zet niet aan tot kopen

Het toevoegen van humor aan online reclame zorgt er niet voor dat de internetgebruiker sneller een product van de adverteerder zal kopen, maar leidt er wel toe dat de consument positiever staat tegenover de online advertentie, het product en het merk. Dat blijkt uit een bachelor-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. Humor in online reclame kan volgens de onderzoekers nuttig zijn voor het bereiken van welbepaalde doelstellingen, maar niet geschikt is voor het bereiken van een aantal andere resultaten.

"Onderzoeker Jeroen Sakkers stelde vast dat humor in online advertenties over het algemeen een positief effect heeft op de relatie van de consument ten opzichte van de advertentie, het product en het merk," aldus het magazine Marketing Online. "Het product-gerelateerd zoekgedrag wordt echter niet beïnvloed door humor in online advertenties. Ook heeft humor geen invloed op de koopintentie van de consument. Ook bleek dat onder meer seksistische humor bijdraagt aan een positieve houding ten opzichte van de advertentie en het product, maar komt het merk daarentegen niet beter uit de bus.

Jeroen Sakkers stelt dat marketeers weliswaar nuttig gebruik kan maken van humor in online advertenties, maar daarbij wel rekening moet houden met een aantal beperkingen. "Deze humor zal echter voornamelijk effect hebben op de houding van de consument en niet zozeer op acties die de consument onderneemt na het bekijken van de advertentie," aldus de onderzoeker. "Humor in online advertenties is dus bij uitstek een nuttig middel voor de ontwikkeling van een positieve relatie van de consument met het betreffende merk."

10:52 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: humor, internet, reclame, marketing |  Facebook |