29-08-17

Man haalt meest economisch voordeel uit moderne huwelijk

De hogere academische vorming van vrouwen heeft voor het huwelijk belangrijke consequenties gehad. Door het groter aantal hoogopgeleide vrouwen is het voor mannen immers gemakkelijker geworden om hun economische situatie door een huwelijk te verbeteren. Dat is de conclusie van een onderzoek van sociologen aan de University of Kansas en de Texas A&M University. Er wordt aan toegevoegd dat de kansen voor een economische verbetering door het huwelijk voor de vrouw daarentegen zijn afgenomen. Wanneer naar de gezinsdynamiek wordt gekeken, heeft volgens de onderzoekers vooral de man profijt gehaald uit de vooruitgang van de vrouw.

“Vrouwen lopen een grotere kans om met een lager opgeleide man te trouwen dan in het verleden,” benadrukken de onderzoekers Chang Hwan Kom en Arthur Sakamoto. “Er moet worden vastgesteld dat de economische voordelen van het huwelijk voor de Amerikaanse vrouw de voorbije twee decennia met ongeveer 13 procent is gedaald. Tijdens die periode zijn de gemiddelde persoonlijke verdiensten bij de vrouw sneller gestegen dan bij de man. Dat is het gevolg van een hoger opleidingsniveau dat de vrouwen tijdens die periode hebben kunnen bereiken en de grotere inkomsten die uit het genoten onderwijs konden worden gepuurd.”

“Er moet echter tegelijkertijd worden vastgesteld dat op de hoogopgeleide arbeidsmarkt meer vrouwen dan mannen kunnen worden teruggevonden,” zeggen de onderzoekers nog. “Vrouwen zullen dan ook sneller geneigd zijn te huwen met een man van een lager opleidingsniveau. Omdat mannen tegenover vrouwen nog minder hoogopgeleid zijn dan in het verleden en bovendien ook de economische opbrengsten van hun opleiding is gestagneerd, is hun bijdrage in het gezinsinkomen gedaald. Anderzijds moet worden vastgesteld dat de bijdrage van de vrouw tot het gezinsinkomen een substantiële groei heeft gekend. Daardoor is ook de levensstandaard van de man in het gezin sneller gestegen.”

Lees Verder

17:10 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

27-12-13

Pasgehuwden hebben intuïtief aanvoelen over relatiekansen

Pasgehuwden beseffen onbewust of hun relatie al dan niet een succes zal worden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Florida State University bij ruim honderddertig echtparen die gedurende een periode van vier jaar werden opgevolgd. De onderzoekers stelden daarbij vast dat de geformuleerde gevoelens over hun huwelijk geen verband hielden met de ervaren relatiekwaliteit, maar wel kon volgens de wetenschappers een duidelijke link wordt vastgesteld met intuïtieve negatieve evaluaties over de partner. De onderzoekers benadrukken dat pasgehuwden zich rationeel van hun relatiegeluk proberen te overtuigen, maar onbewust heel goed aanvoelen wat ze van de partner kunnen verwachten.

Lees Verder

11:09 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk |  Facebook |

16-03-13

Huwelijk heeft niet altijd een positieve impact op de gezondheid

Het huwelijk heeft een positieve impact op de gezondheid, maar die regel gaat niet altijd op. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Ohio State University. Opgemerkt wordt dat gezonde mensen uit het huwelijk een positief effect op hun gezondheid halen. Voor mensen die al met gezondheidsproblemen te kampen hebben, zou het huwelijk volgens de onderzoekers daarentegen geen extra baten te bieden hebben. Bij mensen met gezondheidsproblemen zou er geen verschil worden opgemerkt tussen gehuwden en vrijgezellen. Het huwelijk helpt de partners volgens de onderzoekers om een gezonde levensstijl te hanteren, maar helpt niet bij de genezing van een ernstige ziekte.

Lees Verder

12:15 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, gezondheid |  Facebook |

19-01-13

Jonge Amerikanen blijven traditonele rollenpatronen volgen

Op het gebied van huwelijksaanzoeken blijven jonge mannen en vrouwen aan traditionele gewoontes vast te houden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California bij bijna driehonderd Amerikaanse studenten tussen zeventien en zesentwintig jaar. De onderzoekers stelden daarbij vast dat zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten van mening waren dat de man het huwelijksaanzoek moet doen. Een meerderheid van de ondervraagde vrouwen gaf ook aan na het huwelijk de achternaam van hun echtgenoot aan te nemen.

De onderzoekers stelden vast dat geen enkele mannelijke respondent expliciet wou dat zijn partner het huwelijksvoorstel zou doen. Er was ook geen enkele vrouwelijke respondent die aangaf zelf het huwelijksvoorstel te willen doen. "Het was verbazend hoe uitgesproken de voorkeuren waren," merkt onderzoeksleider Rachael Robnett op. "Een belangrijke meerderheid is van oordeel dat de man het huwelijksvoorstel moet doen en dat de vrouw na het huwelijk de naam van haar echtgenoot overneemt."

De onderzoekers zeggen vooraf verwacht te hebben dat een aantal traditionele voorkeuren zouden overeind gebleven zijn, maar zeker niet in die mate zoals uit de studie naar voor is gekomen. "Vooral in een studentenpopulatie was er een grotere progressiviteit verwacht. Bovendien bleek een belangrijk deel van de respondenten uitdrukkelijk aan te geven de traditionele rolpatronen te willen volgen. Het goedbedoeld seksisme, waarbij de man verwacht wordt om bescherming en ondersteuning te bieden, blijkt dan ook moeilijk weg te werken."

Lees Verder

17:57 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, rolpatroon |  Facebook |

28-07-12

Afro-Amerikanen hebben andere kijk op huwelijk dan blanken

Bij de blanke bevolking van de Verenigde Staten blijkt een huwelijk een positieve impact te hebben op de levensduur, maar datzelfde gaat niet op voor Afro-Amerikanen. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Michigan State University. Volgens onderzoeksleider Hui Liu geven de resultaten aan dat huwelijk en cohabitatie voor beide bevolkingscategorieën een verschillende betekenis hebben. Onderzoek van de University of Cincinnati had eerder uitgewezen dat getrouwde koppels een lagere mortaliteit kenden dan samenwonenden. Socioloog Hui Liu merkt nu op dat blanken de cohabitatie wellicht bestempelen als een proefhuwelijk, waardoor de partners minder sociale, psychologische en economische mogelijkheden zouden delen. Afro-Amerikanen zouden de cohabitatie daarentegen als een alternatief voor het huwelijk bestempelen, waardoor de relatie de patronen van een huwelijksband, met positieve effecten op de gezondheid, zou vertonen.

Lees Verder

17:06 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, gezondheid |  Facebook |

21-07-12

Lagere inkomens denken traditioneler over huwelijk en echtscheiding

Koppels met een lager inkomen hebben een traditioneler visie op het huwelijk en echtscheiding dan paren die zich in een hogere looncategorie bevinden. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of California. De onderzoekers stelden vast dat armere mensen minder overtuigd zijn dat een echtscheiding een mogelijke oplossing zou kunnen zijn voor een ongelukkig huwelijk. De wetenschappers voegen er aan toe dat lagere inkomens echter ook geneigd zijn om het huwelijk uit te stellen. Vaak wordt die stap pas gezet nadat er kinderen zijn geboren. Volgens de wetenschappers beseffen armere bevolkingscategorieën dat het huwelijk een zware financiële investering betekent en die stap dan ook pas zetten wanneer ze er relatief zeker van zijn dat een echtscheiding niet tot de waarschijnlijkheden behoort.

Lees Verder

10:19 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, echtscheiding |  Facebook |

17-05-12

Huwelijk biedt weinig voordelen tegenover samenwonenden

Gehuwde koppels genieten weinig voordelen tegenover samenwonende partners. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cornell University. De onderzoekers stellen dat de voordelen van het huwelijk met het verloop van tijd afnemen, terwijl samenwonende partners in diezelfde periode hogere niveaus van geluk en eigenwaarde lijken te bereiken. Beide gezinsvormen bieden volgens de onderzoekers wel voordelen tegenover alleenstaanden.

Lees Verder

13:04 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: huwelijk, human resources |  Facebook |