18-09-12

Zwitserse gletsjers herbergen grote potentie aan hydroelektriciteit

De smeltende gletsjers kunnen een nieuwe vorm van hydroelektrische energie creëren. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van het Hydraulic Constructions Laboratory van de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Onderzoeker David Zumofen wijst erop dat zich onder de gletsjer grote reservoirs bevinden. Wanneer de gletsjers zich door de opwarming van de klimaat naar een hoger gebied terugtrekken, komen die reservoirs vrij en worden ze omgevormd tot bergmeren. Onder meer de Rhône-gletsjer zou minstens twee grote reservoirs van elk minstens 50 miljoen kubieke meter water verbergen. Volgens de huidige berekeningen zou één van die twee meren over vijftig jaar compleet vrijkomen, waardoor een nieuwe bron van hydroelektriciteit zou kunnen worden gecreëerd. Zwitserland heeft aangekondigd om zijn kernenergie tegen het midden van deze eeuw volledig afgebouwd te hebben.

Lees Verder

19-04-12

Zuid-Amerikaanse damprojecten dreigen grote ecologische gevolgen te hebben

Het gebied tussen de Amazone en de Andes wordt een nieuw concentratieregio van hydroelektrische centrales, maar daarbij moet rekening worden gehouden met belangrijke ecologische consequenties. Dat is de conclusie van een rapport van het Amerikaanse Center for Intenrational Environmental Law. In de zes rivierbekkens tussen de Andes en de Amazone worden in totaal honderdvijftig damprojecten voorzien, gespreid over het grondgebied van Bolivië, Brazilië, Colombia, Ecuador en Peru.

De projecten vertegenwoordigen een stijging met 300 procent tegenover het aantal bestaande hydroelektrische centrales in de regio. De helft van de nieuwe projecten bestaat uit installaties met een capaciteit van meer dan 100 megawatt. Er wordt aan toegevoegd dat 40 procent van de projecten al in een vergevorderd planningstadium verkeren. In het rapport wordt echter gewaarschuwd dat 60 procent van de dammen de eerste grote breuk vormen in de waterverbinding tussen de Andes en de Amazone, waardoor de natuurlijke loop van vele rivieren wordt bedreigd.

"De resultaten zijn bijzonder zorgwekkend, rekening houdend met de cruciale link tussen het Andes-gebergte en het stromengebied van de Amazone," wordt er gewaarschuwd. "Er blijkt echter bij de voorbereiding van de projecten geen strategische plannen te zijn geweest over mogelijke consequenties voor de verstoring van een ecologische connectie die gedurende miljoenen jaren heeft bestaan." Het stroomgebied van de Amazone is één van de meest productieve ecosystemen van de wereld. Bovendien planten vele vissoorten uit de Amazone zich alleen in de Andes voort.

Lees Verder

15:51 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: zuid-amerika, hydroelektriciteit |  Facebook |