02-12-08

Kernenergie op bedrijfsmaat

Het Amerikaanse bedrijf Hyperion Power Generation heeft een nucleaire reactor ontworpen met een capaciteit van 70 megawatt. Die zou omgevormd kunnen worden tot 27 megawatt elektriciteit, wat voldoende zou zijn om ongeveer 20.000 gezinnen van elektriciteit te voorzien of energie te leveren voor een industriële fabriek. De zogenaamde Power Module van Hyperion zou vooral geschikt zijn voor de energievoorziening van industriële sites in afgelegen gebieden. Een reactor zou ongeveer 25 miljoen dollar moeten kosten. Hyperion moet van de Amerikaanse overheid nog wel een goedkeuring krijgen voor een commerciële toepassing.

"Kernenergie wordt meestal geassocieerd met gigawatt-capaciteiten met een kostprijs van miljarden dollars en onder het beheer van de overheid," aldus het magazine PhysicsWorld. "Maar al langer wordt er in de nucleaire sector geopperd dat er ook mogelijkheden zouden zijn voor kleinere, onbemande reactoren. Die zouden perfect geschikt kunnen zijn voor gemeenschappen of bedrijven in afgelegen gedeelten van de wereld." Het is vooral op die markt dat Hyperion zich met zijn Power Module, een reactor ter grootte van een badkuip en werkend op uranium hydride, wil richten. De technologie werd ontwikkeld aan het Los Alamos National Laboratory in de Verenigde Staten.

Hyperion werd twee jaar geleden opgericht om de technologie van Los Alamos te commercialiseren. Onderzoeksleider Otis Peterson verliet het Los Alamos National Laboratory om hoofd-wetenschapper te worden van Hyperion. In april van dit jaar investeerde de investeringsmaatschappij Altira Group verscheidene miljoenen dollars in het nieuwe bedrijf, dat nu honderd medewerkers telt. Tegen volgend jaar zou een eerste prototype van de reactor klaar zijn. Een groep investeerders uit Oost-Europa zou al zes orders hebben geplaatst, met een bijkomende optie voor nog eens vierenveertig exemplaren. De eerste reactor zou in 2013 opgeleverd kunnen worden.

Klanten ziet onder meer in mijnbedrijven potentiële klanten. "Onder meer in de Canadese teerzanden kost de oliewinning een grote investering aan energieverbruik, dat op gas is gesteund," wordt er opgemerkt. "Het inzetten van kernenergie zou de uitstoot van broeikasgassen door die activiteiten gevoelig verlagen." Er zijn op dit ogenblik echter nog geen orders binnen van de oliesector.

17:56 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: milieu, kernenergie, hyperion |  Facebook |

26-11-07

Kernreactor op stadsmaat

Het Amerikaanse bedrijf Hyperion Power Generation wil een miniatuur kerncentrale op de markt brengen om woongemeenschappen tot 25.000 gezinnen minsten vijf jaar lang van energie te voorzien. Indien alles naar wens verloopt, wil Hyperion in het Los Alamos National Laboratory in New Mexico in 2012 starten met de productie van 4.000 dergelijke kleine reactoren.

De Hyperion-reactor heeft de afmetingen van een bad en is gevuld met een uranium hydride kern en omgeven door waterstof. De reactor wordt in een betonnen omhulsen gestopt en kan met een vrachtwagen of een trein naar een bepaalde site gebracht worden, waar hij vervolgens in de grond zou worden gestopt en gekoppeld worden aan een stoomturbine, die voor de nodige elektriciteit moet zorgen.

De reactor werd ontworpen door wetenschapper Otis Peterson en levert 27 megawatt aan thermale energie. Er is tijdens de levensduur van de reactor geen enkele menselijke tussenkomst nodig. Na het opstarten van de reactor zou die automatisch zijn werk doen. Volgens de kapitaalinvesteerder Purple Mountain Ventures biedt de reactor van Peterson een uitweg uit de energiecrisis.

De anti-kernenergiebeweging blijft zich echter ook tegen deze technologie verzetten. “De kernenergiesector geeft nooit een compleet beeld,” aldus Nuclear Watch New Mexico. “Er wordt nooit gewag gemaakt van de subsidies die door de belastingbetaler worden betaald en van de financiële kosten die verbonden zijn aan het ontginnen en het verrijken van het uranium en aan de opslag van kernafval.”

13:01 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kernenergie, hyperion |  Facebook |