31-01-17

Mens wil geen slachtoffer van misleiding worden

Hypocrieten roepen meer afkeer op dat personen die erkennen zich aan ontoelaatbaar gedrag schuldig te hebben gemaakt. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Yale University bij ruim zeshonderd proefpersonen. Opgemerkt wordt dat hypocrieten vooral op weerstand botsen omdat ze hun omgeving misleiden. Iemand die met een hypocriet wordt geconfronteerd, ervaart volgens de onderzoekers immers het gevoel dat zijn inschattingsvermogen en vertrouwen werden bedrogen en ondermijnd. De hypocriet oogst immers bijval van zijn omgeving, terwijl hij zich bewust toch met onethische praktijken heeft ingelaten.

“Intuïtief zou men kunnen veronderstellen dat hypocrieten op weinig sympathie kunnen rekenen omdat hun woorden niet met hun daden overeenkomen, omdat ze onvoldoende zelfcontrole hebben om zich volgens hun eigen morele normen te gedragen of zich bewust lenen tot ongepaste praktijken,” verduidelijkt onderzoeksleider Jillian Jordan, psychologe aan de Yale University. “Al die verklaringen lijken plausibel, maar de nieuwe studie toont dat vooral een verkeerde presentatie van hun morele karakter op grote weerstand stuit. Men verdraagt niet dat hypocrieten een veroordeling van ongepast gedrag bij anderen gebruiken om reputatiewinst te maken, maar zich verdoken aan dezelfde inbreuken schuldig maken.”

“Personen die ongepast gedrag van anderen veroordelen, genieten in het algemeen een betere reputatie,” zegt Jordan nog. “Die veroordeling heeft ook een grotere impact op de reputatie dan een directe verklaring over het persoonlijke ethische gedrag. Wanneer echter blijkt dat die veroordeling niet strookt met het eigen gedrag, wordt door de omgeving sterk afwijzend gereageerd. Minder streng staat men tegen zogenaamde oprechte hypocrieten, die ongepast gedrag van anderen veroordelen, maar erkennen zich bij sommige gelegenheden ook aan diezelfde feiten schuldig te maken. Men heeft immers vooral een hekel aan een hypocriet omdat hij op een valse manier zijn eer hoog houdt.”

Lees Verder

15:48 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypocrisie |  Facebook |