22-09-10

Eén op vijf Amerikanen heeft te zware hypotheek

In de Verenigde Staten geeft 21 procent van de huiseigenaars toe dat ze meer hypotheek moeten betalen dan hun woning waard is. Dat is de conclusie van een onderzoek van het Pew Research Center. Er wordt aan toegevoegd dat vooral Latino-Amerikanen met het probleem worden geconfronteerd. In die categorie maakt 41 procent gewag van een overdreven hypotheek, tegenover 35 procent bij Afro-Amerikanen en 18 procent bij de blanke Amerikanen. De onderzoekers stellen ook dat vooral werklozen met het probleem worden geconfronteerd. In die groep zegt 38 procent teveel hypotheek te betalen, tegenover 20 procent bij werkende huiseigenaar.

Het Pew Research Center stelt dat het probleem ook groter wordt naarmate het inkomen daalt. Bij inkomens van minstens 75.000 dollar per jaar zegt slechts 15 procent teveel hypotheek te betalen. Bij inkomens onder de 30.000 dollar stijgt dat echter tot 33 procent. Op het gebied van leeftijd concentreert het probleem zich volgens de onderzoekers vooral in de groep tussen dertig en negenenveertig jaar. Daar zegt 25 procent teveel hypotheek te betalen. Bij vijfenzestigplussers daalt dat tot 15 procent, maar ook in de leeftijdscategorie tussen achttien en negenentwintig jaar wordt slechts 18 procent van de woningeigenaars met een overdreven hypotheek geconfronteerd.

Het Pew Research Center kwam tot de vaststelling dat 48 procent van de woningeigenaars de waarde van zijn vastgoed tijdens de economische recessie heeft zien dalen. In die groep zegt 14 procent dat het aanvaardbaar is dat de hypotheek-betaling wordt stopgezet. Bij eigenaars die de waarde van hun pand niet hebben zien dalen, is dat slechts 14 procent. In het algemeen zegt 59 procent van de eigenaars dat het verkeerd is om bewust te stoppen met de hypotheek-betaling en de woning over te laten aan de kredietverstrekker. Volgens 19 procent is dat wel aanvaardbaar en 17 procent voert aan dat dit afhankelijk is van de omstandigheden. Bij huurders noemt 25 procent het aanvaardbaar dat de maandelijkse betalingen worden stopgezet.

10:05 Gepost door Marcho in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypotheek, verenigde staten |  Facebook |

20-01-10

Internet belangrijkste reclamemedium geworden voor hypotheekverstrekkers

Hoewel online media minder onder de dramatische terugval in de vastgoedreclame hebben geleden dan andere kanalen, zal de sector dit jaar een verdere inkrimping kennen. Dat is de conclusie van een rapport van het bureau Borrell Associates. Het voorbije jaar kende de online vastgoedreclame in de Verenigde Staten slechts een daling met één procent tot 7,5 miljard dollar, maar voor dit jaar wordt een verdere daling met vier procent verwacht, zelfs indien de bestedingen van de vastgoedsector in traditionele media opnieuw lijkt herop te leven. Volgens Borrell Associates zal de sector in het algemeen dit jaar een groei met drie procent mogen verwachten, tegenover een daling met twintig procent vorig jaar. Er wordt aan toegevoegd dat vooral de krantensector zal profiteren van deze groei en een stijging met 16 procent zal mogen verwachten tot 4,4 miljard dollar, na een terugval met 34 procent vorig jaar.

De onderzoekers stellen dat de overheid en banken dit jaar de reclame zullen opdrijven om een aantal probleempanden aan de hand te kunnen brengen. Ook televisie, bioscoop en andere gedrukte platformen zullen volgens Borrell Associates van deze groei in de vastgoedreclame kunnen profiteren. Het niveau van twee jaar geleden zal echter nog altijd niet worden gehaald. Borrell Associates merkt wel op dat het internet in de vastgoedsector het leidinggevend reclamemedium blijft, omdat de consument duidelijk een voorkeur heeft om online op zoek te gaan naar beschikbare woningen. De online bestedingen in vastgoedreclame waren vorig jaar meer dan het dubbele van de bedragen die vorig jaar werden geïnvesteerd in kranten (3,8 miljard dollar) en het driedubbele van direct mail (2,1 miljard dollar). Inmiddels vertegenwoordigt het internet 57,7 procent van de totale bestedingen aan vastgoedreclame.

Door de heropleving in de andere media, zal het aandeel van het internet volgens Borrell dit jaar terugvallen tot 55,5 procent. Er wordt aan toegevoegd dat het internet het voorbije jaar ook 23,2 procent vertegenwoordigde van de reclamebudgetten bij hypotheekverstrekkers. Het jaar voordien was dat 17,3 procent. Met die evolutie heeft het internet in de Verenigde Staten ook de televisie verdrongen als het belangrijkste medium bij de hypotheekverstrekkers. Verwacht dat het aandeel van het internet dit jaar verder zal toenemen tot 29,1 procent. De online reclamecategorie bestaat voor 39,2 procent uit direct marketing (e-mail, sociale media en public relations), gevolgd door banners en displays (27 procent), betaalde zoekopdrachten (24 procent) en videostreams (10 procent). Deze laatste categorie kent nagenoeg een verdubbeling tegenover vorig jaar.

13:35 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: internet, reclame, vastgoed, hypotheek |  Facebook |

24-12-09

Fannie Mae en Freddie Mac betalen topman 6 miljoen dollar

De Amerikaanse hypotheekverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac betalen dit jaar hun respectievelijke chief executives Michael Williams en Charles Haldeman compensaties voor bedragen tot 6 miljoen dollar. De twee hypotheekverstrekkers werden in september vorig jaar overgenomen door de Amerikaanse overheid, die 111,6 miljard dollar injecteerde in de redding van Fannie Mae en Freddie Mac. Er is in de Verenigde Staten heel wat te doen over de bonussen van topfiguren van financiële instellingen, maar het Federal Housing Finance Agency zegt dat er voldoende compensaties moeten betaald worden om toptalent te kunnen aantrekken en behouden. Fannie Mae en Freddie Mac moesten in september vorig jaar door de Amerikaanse overheid worden gered. Kenneth Feinberg, de Amerikaanse bonuscontroleur, zou geen bezwaar hebben gehad tegen de verloning, al had hij in deze gevallen geen vetomacht.

De financiële steun voor Fannie Mae en Freddie Mac moest de Amerikaanse woningmarkt helpen doen heropleven. "Door die investeringen zijn Fannie Mae en Freddie Mac echter overheidsbedrijven geworden," aldus analist Bert Ely tegenover de financiële nieuwsdienst Bloomberg. "Dat betekent dat de vergoedingen voor Williams en Haldeman niet in evenwicht zijn met de verloning van andere overheidsambtenaren. Die hoge verloning van de chief executives is dan ook moeilijk verdedigbaar, maar bovendien genieten ook de lagere kaders bij de hypotheekverstrekkers abnormaal hoge verdiensten." Naast de chief executives krijgen immers ook tien andere kaderleden bij de hypotheekverstrekkers een gezamenlijke compensatie van 30,1 miljoen dollar. Het Amerikaanse ministerie van financiën meldde dat de verloning in lijn zit met de richtlijnen die Kenneth Feinberg voor bonussen heeft opgesteld.

Het Federal Housing Finance Agency wijst er echter op dat de verloning van de topkaders van de hypotheekverstrekkers 40 procent lager ligt dan voor hun overname door de Amerikaanse overheid. Daniel Mudd, de gewezen topman van Fannie Mae, ontving twee jaar geleden immers voor een bedrag van 12,2 miljoen dollar aan lonen, bonussen en aandelen. Het Federal Housing Finance Agency stelt dat de toekomst van de twee hypotheekvertrekkers nog moet worden bepaald. Edward J. DeMarco, directeur van het Federal Housing Finance Agency, wijst erop dat het essentieel zal zijn dat de ondernemingen hun huidige rol verder zullen kunnen blijven vervullen. De twee bedrijven moeten volgens DeMarco dan ook het nodige talent kunnen aantrekken om die doelstellingen te helpen realiseren. Fannie Mae heeft de voorbije negen kwartalen 120,5 miljard dollar verloren. Bij Freddie Mac bedroeg dat verlies 67,9 miljard dollar.

20:25 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hypotheek, fannie mae, freddie mac |  Facebook |

06-09-09

Fannie Mae en Freddie Mac nog altijd afhankelijk van overheidsgeld

De grote Amerikaanse kredietverstrekkers Fannie Mae en Freddie Mac blijken ook één jaar na hun redding door de Amerikaanse regering, nog altijd voor hun overleving afhankelijk blijven van de overheid. Voorlopig zijn er bovendien voorlopig ook geen tekenen van beterschap merkbaar. Er blijven nog veel vragen over de toekomst van Fannie Mae en Freddie Mac, maar analisten stellen dat het inmiddels wel duidelijk is geworden dat de kredietverleners nog nooit hun vroegere kracht en invloed zullen herwinnen. Er wordt aan toegevoegd dat de reddingsoperatie de Amerikaanse belastingbetaler wellicht nog meer geld zal kosten en dat de regering van de Verenigde Staten vermoedelijk de volgende jaren een centrale rol zal blijven spelen in de Amerikaanse hypotheekmarkt.

"Fannie Mae en Freddie Mac hebben in totaal ongeveer 96 miljard dollar aan overheidssteun gekregen sinds ze exact één jaar geleden door de Amerikaanse regering werden overgenomen," aldus het persbureau Associated Press. "Zonder dat geld zouden de kredietverstrekkers, die ooit door de overheid werden opgericht en daarna werden geprivatiseerd, failliet zijn gegaan, waardoor miljoenen mensen niet in staat zouden zijn geweest om een hypotheek te verkrijgen." Er was altijd veel kritiek op de kredietverstrekkers, waarbij wordt gesteld dat de financiële wereld zelf voor de hypotheekverstrekking zou kunnen voorzien, maar analisten stellen dat de kredietcrisis heeft uitgewezen dat de privésector daar alleen niet kan voor instaan.

Door de grote kredietcrisis geraakten Fannie Mae en Freddie Mac echter in grote financiële problemen, zodat de overheid moest ingrijpen. Op dit ogenblik heeft de Amerikaanse regering 80 procent van beide hypotheekverstrekkers in handen. "De problemen blijven echter groeien, naarmate steeds meer mensen niet meer in staat zijn om hun hypotheek af te betalen," aldus Associated Press. "Het kan dan ook nog wel een jaar duren vooraleer men een idee heeft wat de nationalisering van Fannie Mae en Freddie Mac heeft gekost. Verwacht wordt dat de bedrijven in totaal 160 miljard dollar tot 200 miljard dollar nodig zullen hebben. De meeste analisten vrezen dat dit geld ook niet snel zal terugverdiend worden.

02-09-08

Mexicaanse huishoudens getroffen door Amerikaanse crisis

Ook de Mexicaanse huishoudens voelen de economische vertraging in de Verenigde Staten. Door die vertraging sturen Mexicaanse gastarbeiders vanuit de Verenigde Staten immers minder geld op naar hun achtergebleven families in Mexico. Dat blijkt uit cijfers van de Mexicaanse Centrale Bank. Daar wordt gesproken van een daling met 2,9 procent tegenover vorig jaar. In juli werd zelfs een daling met 6,9 procent opgetekend. Na de export van petroleum vormen deze geldtransacties vanuit de Verenigde Staten de grootste buitenlandse inkomstenbron voor Mexico.

Vooral de problemen van de Amerikaanse bouwsector laat zich zwaar voelen. Meer dan 20 procent van de Mexicaanse migranten werken in de Verenigde Staten immers als bouwvakker. "De situatie voor Mexicaanse arbeiders is er duidelijk op achteruitgegaan sinds de Verenigde Staten zijn getroffen door de hypotheekcrisis," vertelde Jesus Cervantes, directeur statistiek bij de Mexicaanse Centrale Bank, tegenover het persbureau Associated Press. Bovendien worden de achtergebleven Mexicaanse gezinnen ook geconfronteerd met een daling van de dollar, waardoor ze in hun thuisland bij het inruilen minder pesos krijgen.

Geldtransacties van Mexicanen vanuit de Verenigde Staten naar hun thuisland behoren tot de grootste verzendingen die migranten wereldwijd uitvoeren. De daling van 6,9 procent was de grootste die sinds 1985 werd opgetekend. Het vorige record werd gevestigd tijdens de maand januari van dit jaar. Toen werd er een daling genoteerd dan 6,2 procent. In totaal zenden migranten vanuit de Verenigde Staten jaarlijks ongeveer 300 miljard dollar naar hun thuisland. Dat is drie keer zo hoog als het niveau van de buitenlandse hulp.

15:14 Gepost door Marcho in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: mexico, verenigde staten, migrant, hypotheek |  Facebook |